www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnen: Een internationale "Vredes"-conferentie om Israël te verdringen

door Bassam Tawil - 29 december 2020

  • Terwijl Abbas met de internationale gemeenschap praat over zijn verlangen om een vreedzame nederzetting naast Israël te bereiken, stuurt zijn Fatah-factie berichten naar de Palestijnen waarin ze de "gewapende strijd" tegen Israël verheerlijken en een "revolutie tot de overwinning" beloven - dat wil zeggen om Israël vervangen.

  • De poster die Fatah heeft uitgekozen om 1 januari 1965 te vieren, de eerste terroristische aanval op Israël, en daarbij een kaart toont van "Palestina" die over de hele staat Israël is uitgespreid.

  • Het is belangrijk op te merken dat Fatah een van de groepen is die het verenigd leiderschap vormen in het Palestijnse verzet. Als de Palestijnen het over "verzet" hebben, bedoelen ze acties zoals het gooien van stenen en vuurbommen naar soldaten en kolonisten, maar ook steekpartijen, schietpartijen en auto-ramming-aanvallen.

  • Abbas droomt al lang van een meerpartijenconferentie die Israël een oplossing zal opleggen. Hij wil geen directe onderhandelingen met Israël voeren.

  • Abbas beweert naar de internationale gemeenschap dat hij gewoon een door Fatah gecontroleerde Palestijnse staat wil oprichten naast Israël, met de hulp van de VN, Rusland, China en de Europese Unie... Hij wil niet dat Biden en andere wereldleiders de boodschappen van geweld horen die Fatah (in het Arabisch) verspreidt, waaronder zijn belofte om "Palestina te bevrijden".

  • Wat Fatah in het Arabisch zegt is oneindig veel belangrijker dan wat Abbas schrijft in een brief aan de VN-secretaris-generaal of aan welke wereldleider dan ook.... Het niet veroordelen van de Palestijnen voor hun tegenstrijdige boodschappen zal geen enkele zaak van vrede bevorderen, maar zal de Palestijnen alleen maar aanmoedigen om meer terroristische aanvallen uit te voeren en de weg naar de vrede te versperren.
 

Als de Palestijnse Autoriteit president Mahmoud Abbas oprecht is over het houden van een vredesconferentie, moet hij eerst zijn Fatah-luitenanten bevelen om te stoppen met het aanzetten tot geweld tegen Israël en met soldaten en burgers aansporen om "Palestina te bevrijden". (Foto door Alaa Badarneh/Pool/AFP via Getty Images)

 

 

 

 

De Palestijnse regerende Fatah-factie heeft zojuist de 56e verjaardag van haar eerste terroristische aanslag op 1 januari 1965 gevierd door in het Arabisch te beloven dat ze de strijd om de afschaffing van Israël zal voortzetten. Op die dag probeerden Fatah-terroristen Israels National Water Carrier te bombarderen.

Ondertussen probeert de leider van Fatah, president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, de Arabische landen en de rest van de internationale gemeenschap te overtuigen om druk uit te oefenen op Israël om terug te keren naar de onderhandelingstafel met de Palestijnen. Hij beweert dat hij alleen maar streeft naar de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël.

Terwijl Abbas het heeft over zijn verlangen om een vreedzame nederzetting naast Israël te bereiken, stuurt zijn Fatah-fractie berichten naar de Palestijnen die de "gewapende strijd" tegen Israël verheerlijken en die een "revolutie tot aan de overwinning" beloven. De berichten, met gemaskerde schutters, het prijzen van Fatah voor het lanceren van zijn eerste terroristische aanval en het dreigen dat de "oorlog [tegen Israël] vanuit Palestina zal beginnen"

.

Een video die Fatah op 21 december 2020 publiceerde, toont Palestijnen in militair uniform een eed aflegden om "loyaal te blijven aan Palestina en te werken aan de bevrijding ervan"

Meer nog, de poster die Fatah heeft uitgekozen om de verjaardag van de terroristische aanval op Israël op 1 januari 1965 te vieren, toont een kaart van "Palestina" die over de hele staat Israël heen is gelegd. Aan de kaart is een Kalashnikov geweer van Russische makelij bevestigd, het oude favoriete wapen van de Palestijnen voor het uitvoeren van aanvallen op Israël.

De poster maakt overduidelijk dat Fatah niet gelooft dat Israël recht van bestaan heeft. Merk op, alstublieft, dat dit hetzelfde Israël is als waarvan Abbas beweert dat hij daar een Palestijnse staat wil. Door in de recente video te verklaren dat Fatah zal blijven werken aan de "bevrijding van Palestina", zegt de organisatie eigenlijk dat zij, net als haar islamistische rivalen in Hamas, ook de eliminatie van Israël nastreeft.

Terwijl Abbas en de Palestijnse leiders praten over de noodzaak om het Israëlisch-Palestijnse vredesproces nieuw leven in te blazen, blijft Fatah de Palestijnen aanmoedigen om gewelddadige aanvallen op Israëliërs uit te voeren als een manier om hen te overtuigen om te vertrekken. Posters met gemaskerde Palestijnen die stenen naar Israëlische soldaten gooien en "kolonisten" worden routinematig gepubliceerd op door Fatah gecontroleerde mediakanalen. De botte boodschap achter deze beelden is dat de Palestijnen hun "gewelddadig verzet" tegen Israël moeten voortzetten door soldaten en kolonisten aan te vallen.

In aanvulling hierop heeft Abbas, die zegt het vredesproces met Israël te willen hervatten, vorige week de dood van Abdel Rahim Malouh, adjunct-secretaris-generaal van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), betreurd en hem beschreven als een "groot nationaal strijder die zijn leven lang de zaak van zijn vaderland en zijn volk heeft verdedigd". Malouh, die door natuurlijke oorzaken stierf, was een van de oprichters van het PFLP, de op één na grootste terroristische groepering die de PLO vormt. (De Fatah van Abbas is de grootste groep.)

De PLO, opgericht in 1964 met als doel de "bevrijding van Palestina" door middel van gewapende strijd, bestaat uit verschillende organisaties, waaronder Fatah, PFLP, Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP), Palestijnse Volkspartij, Palestijns Bevrijdingsfront, Arabisch Bevrijdingsfront, As-Sa'iqa, Palestijnse Democratische Unie en Palestijns Volksstrijdersfront.

Fatah, PFLP en DFLP hebben elk hun eigen gewapende vleugel die verantwoordelijk is voor het lanceren van terroristische aanvallen op Israël.

Fatahs gewapende vleugel, de al-Aqsa Martyrs Brigades, is door de VS en Israël aangewezen als terroristische organisatie. De al-Aqsa Martelarenbrigades heeft samen met de gewapende vleugel van de PFLP, Abu Ali Mustapha Brigades, de verantwoordelijkheid opgeëist voor verschillende zelfmoordaanslagen tegen Israël sinds september 2000.

De PFLP, opgericht in 1967 door terroristenleider George Habash, is sterk gekant tegen elk vredesproces met Israël. De groep, die bekend staat om het uitvoeren van vliegtuigkapingen aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig, gelooft niet dat Israël recht van bestaan heeft.

Op haar officiële website identificeert de PFLP zichzelf als "een politieke, militante partij die werkt aan het opleiden, organiseren en leiden van de Palestijnse massa's in de richting van het herstel van hun nationale rechten... op de weg naar de bevrijding van het hele Palestijnse land". De PFLP zegt ook dat het "alle vormen van politieke, intellectuele, vreedzame, economische en gewelddadige strijd beoefent, inclusief de gewapende strijd."

Op 24 december hield de Palestijnse Autoriteit in de stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever een volledige militaire begrafenis voor Malouh, wiens groep heeft gepleit voor "gewapende strijd" tegen Israël en zich heeft verzet tegen alle vredesonderhandelingen met Israël, inclusief het Oslo-akkoord van 1993.

Door deze terroristenleider, Malouh, te eren en te prijzen, stuurt Abbas een directe boodschap naar zijn volk dat terroristen die Israëliërs doden, helden en "martelaren" zijn. Op deze manier presenteert men Abbas Malouh als een rolmodel dat de Palestijnen zouden moeten bewonderen en in wiens voetsporen ze zouden moeten treden. Abbas legitimeert bovendien de PFLP en laat het eruit zien alsof het een belangrijke speler is in de Palestijnse arena.

Op dezelfde dag dat de PFLP-leider werd begraven, riep een groep die de Verenigde Leiding van het Palestijnse Verzet wordt genoemd, de Palestijnen op om "het volksverzet te laten escaleren" tegen Israëlische soldaten en kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Het is belangrijk op te merken dat Fatah een van de groepen is die de Verenigde Leiding van het Palestijnse Verzet vormen. Wanneer de Palestijnen spreken over "verzet", bedoelen ze acties zoals het gooien van stenen en vuurbommen naar soldaten en kolonisten, maar ook steekpartijen, schietpartijen en auto-rammen-aanvallen.

Door zich aan te sluiten bij de oproep om deze gewelddadige aanvallen op Israëli's te lanceren, laat Fatah opnieuw zien dat haar acties in strijd zijn met de publieke verklaringen van Abbas, vooral met betrekking tot de noodzaak om de vredesonderhandelingen met Israël te hervatten.

Terwijl Fatah het geweld bevordert en er bij de Palestijnen op aandringt de strijd tegen Israël voort te zetten "tot de bevrijding van Palestina", zeggen Abbas en andere Palestijnse functionarissen dat zij zich verheugen op samenwerking met de komende Amerikaanse regering van de vermoedelijke presidentskandidaat Joe Biden om vrede te bereiken op basis van een tweestatenoplossing. De Palestijnse leiding zegt ook dat zij hoopt dat een Biden-beleid het initiatief van Abbas zal steunen om begin volgend jaar een internationale conferentie voor vrede in het Midden-Oosten bijeen te roepen.

Abbas droomt al lang van een meerpartijenconferentie die Israël een oplossing zal opleggen. Hij wil geen directe onderhandelingen met Israël voeren. In plaats daarvan wil hij een door de Verenigde Naties gesponsorde conferentie, met deelname van Rusland, China en de Europese Unie, in de hoop druk uit te oefenen op Israël om zich terug te trekken uit de onverdedigbare wapenstilstandslinies van vóór 1967, waaronder Oost-Jeruzalem.

Terwijl Abbas de wereld vertelt dat hij met de hulp van de VN, Rusland, China en de Europese Unie een door Fatah gecontroleerde Palestijnse staat naast Israël wil oprichten, vertelt hij de wereld niet dat Fatah nu de verjaardag van zijn eerste terroristische aanval op Israël viert. Hij wil blijkbaar niet dat Biden en andere wereldleiders de boodschappen van geweld horen die Fatah (in het Arabisch) verspreidt, waaronder de belofte om "Palestina te bevrijden".

.

De regering van Biden moet de parallelle boodschappen van de Palestijnen goed in de gaten houden. De regering van Biden moet ook nota nemen van de voortdurende verheerlijking door Abbas en Fatah van terroristen zoals de overleden PFLP-leider Malouh. Wat Fatah in het Arabisch zegt is oneindig veel belangrijker dan wat Abbas schrijft in een brief aan de secretaris-generaal van de VN of aan welke wereldleider dan ook.

Als Abbas oprecht is over het houden van een vredesconferentie, moet hij eerst zijn Fatah-luitenanten bevelen om te stoppen met het aanzetten tot geweld tegen Israël en het soldaten en burgers aansporen om "Palestina te bevrijden."

Uiteindelijk luisteren de jonge Palestijnen naar wat Fatah in het Arabisch zegt, niet naar de boodschappen die Abbas in het Engels aan de wereldleiders stuurt. Door de Palestijnen niet te veroordelen voor hun tegenstrijdige boodschappen zal geen enkele zaak van vrede worden bevorderd, maar integendeel zullen de Palestijnen alleen maar meer terroristische aanslagen plegen en de weg naar de vrede versperren.

Bassam Tawil is een moslim-Arabier die gevestigd is in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H.W. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: An International "Peace" Conference to Displace Israel