www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het is officieel: De Palestijnen sluiten zich aan bij het door Iran geleide anti-Vredeskamp

door Khaled Abu Toameh - 18 augustus 2020

  • Door een politiek protest te houden op het gebied van de Al-Aqsa-moskee, ontheiligen de Palestijnen niet alleen de heiligheid van de plek, maar waarschuwen ze ook de burgers van de VAE om Jeruzalem of de moskee niet te bezoeken, zoals velen blijkbaar hoopten te doen.

  • In de gezamenlijke verklaring van de Verenigde Staten, Israël en de VAE van 13 augustus wordt erop gewezen dat volgens de Vredesvisie van president Donald J. Trump "alle moslims die in vrede komen, de Al-Aqsa-moskee en de andere heilige plaatsen van Jeruzalem mogen bezoeken en er bidden, en dat het open moet blijven voor vreedzame aanbidders van alle geloofsrichtingen".

  • Deze waarschuwing toont aan dat de Palestijnen geloven dat zij de exclusieve controle hebben over de op twee na heiligste plaats van de Islam en vrij zijn om te beslissen wie de plaats mag bezoeken en wie niet. Het is daarom het juiste moment voor Arabieren en moslims om een einde te eisen aan de Palestijnse hegemonie over de Al-Aqsa-moskee en andere heilige plaatsen in Jeruzalem.

  • Door de oorlog te verklaren aan de VAE heeft de Palestijnse leiding ervoor gekozen zich aan te sluiten bij degenen die de eliminatie van Israël nastreven: Iran, Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en Hezbollah. Het Palestijnse leiderschap heeft opnieuw laten zien dat het vastbesloten is te handelen tegen de belangen van zijn eigen volk dat van de overeenkomst tussen de VAE en Israël had kunnen profiteren door financiële hulp te zoeken van de Arabische landen en van banen in de Golfstaten.
 

De Palestijnen voeren een ongekende lastercampagne tegen de Verenigde Arabische Emiraten en hun de facto leider, kroonprins Mohammed Bin Zayed. Door een politiek protest te houden op de plaats van de Al-Aqsa-moskee, ontheiligen de Palestijnen niet alleen de heiligheid ervan, maar waarschuwen ze ook de burgers van de VAE om Jeruzalem of de moskee niet te bezoeken, zoals velen blijkbaar hoopten te doen. Op de foto: De Palestijnen verbranden een portret van Bin Zayed op 14 augustus 2020 op de Tempelberg in Jeruzalem, Israël. (Foto door AFP via Getty Images)

 

 

 

 

 

De Palestijnen hebben de afgelopen maanden geprobeerd de internationale gemeenschap, met inbegrip van de Arabische landen, ervan te overtuigen dat zij moeten helpen voorkomen dat Israël zijn soevereiniteit op delen van de Westelijke Jordaanoever toepast.

Nu een van deze landen - de Verenigde Arabische Emiraten - erin geslaagd is een overeenkomst met Israël te sluiten, volgens welke het Israëlische plan om de Israëlische wet uit te breiden naar meer land zou worden opgeschort, voeren de Palestijnen een ongekende lastercampagne tegen de VAE en haar de facto leider, kroonprins Mohammed Bin Zayed.

In plaats van de VAE te bedanken voor het opschorten van het Israëlische plan, protesteren de Palestijnen tegen de VAE vanwege haar besluit om haar betrekkingen met Israël te normaliseren. De Palestijnen hebben de vlaggen en foto's van Bin Zayed van de VAE verbrand en hem aan de kaak gesteld als "verrader", en hem beschuldigd van "het in de rug steken van de Palestijnen en Arabieren" en "het verraden van de Al-Aqsa-moskee, Jeruzalem en de Palestijnse zaak".

De anti-VAE campagne, aangevoerd door de Palestijnse Autoriteit (PA) en haar president, Mahmoud Abbas, wordt gevoerd onder de vlag "Normalisatie [met Israël] is verraad."

Dit is dezelfde Palestijnse Autoriteit waarvan de leiders in 1993 het Oslo-akkoord met Israël ondertekenden, bijna 20 jaar lang vredesbesprekingen voerden met Israëli's, zogenaamd het bestaansrecht van Israël erkenden en tot voor kort zelfs de veiligheidscoördinatie met de Israëlische veiligheidstroepen op de Westelijke Jordaanoever uitvoerden.

De regerende Fatah-factie van Abbas, door westerlingen vaak omschreven als een "gematigde" en "pragmatische" Palestijnse groep, heeft de Palestijnse opruiingscampagne tegen de VAE en kroonprins Mohammed Bin Zayed geleid. In een reeks berichten over sociale media heeft Fatah foto's en video's gepubliceerd van Palestijnen die foto's van Bin Zayed vertrappen en verbranden, evenals een reeks cartoons waarin de overeenkomst tussen de VAE en Israël wordt afgeschilderd als een daad van verraad en een verraad van Arabieren en Palestijnen.

Fatah heeft zelfs opgeschept dat een van de anti-VAE protesten, waarin de Palestijnen slogans riepen die Bin Zayed als een "verrader" aan de kaak stellen, werd gehouden tijdens de vrijdagse gebeden op het gebied van de Al-Aqsa Moskee van Jeruzalem. Leden van Fatah lijken blij te zijn dat de Palestijnen op de op twee na heiligste plek van de islam, na de steden Mekka en Medina in Saoedi-Arabië, de foto van een Arabisch moslim-staatshoofd met voeten treden en verbranden.

Door een politiek protest te houden op het gebied van de Al-Aqsa-moskee, ontheiligen de Palestijnen niet alleen de heiligheid van de plek, maar waarschuwen ze ook de burgers van de VAE om Jeruzalem of de moskee niet te bezoeken, zoals velen blijkbaar hoopten te doen.

De Israëlische politieagenten die op het terrein waren gestationeerd, waren de enigen die ingrepen om te voorkomen dat de Palestijnen nog meer foto's en vlaggen van de VAE en Bin Zayed zouden verbranden. Het is ook een teken van de tijd dat Israëlische politieagenten moesten ingrijpen om te voorkomen dat moslims de heiligheid van een islamitisch heiligdom zouden ontheiligen en een Arabische moslimleider zouden beledigen.

In de gezamenlijke verklaring van de Verenigde Staten, Israël en de VAE van 13 augustus wordt erop gewezen dat volgens de Vision for Peace van president Donald J. Trump "alle moslims die in vrede komen, de Al-Aqsa-moskee en de andere heilige plaatsen van Jeruzalem mogen bezoeken en daar bidden, en open moet blijven voor vreedzame aanbidders van alle geloofsrichtingen."

De Palestijnen bedreigen echter al lang de Arabieren die op uitnodiging van Israël Jeruzalem en de Al-Aqsa-moskee bezoeken. Vorig jaar werd een Saoedische journalist, Mohammed Saud, aangevallen door Palestijnen toen hij de site bezocht. Met zijn traditionele Arabische kleren uit de Golf werd Saud gefilmd toen hij uit de oude stad Jeruzalem werd verjaagd terwijl de Palestijnen met plastic stoelen gooiden, beledigingen naar hem uischreeuwden en hem ervan beschuldigden een verrader en een zionist te zijn.

Het door Fatah gedomineerde Palestijnse journalistensyndicaat veroordeelde het bezoek van Saud sterk en onderstreepte dat de Arabische journalistenfederatie "alle soorten en vormen van normalisering met de zionistische vijand afwijst".

In 2017 verdreven de Palestijnen ook een Bahreinse delegatie die de Al-Aqsa Moskee bezocht onder het voorwendsel dat haar 24 leden naar Jeruzalem kwamen om "de banden met Israël te normaliseren en te verstevigen".

Burgers uit de VAE die naar verwachting Jeruzalem en de Al-Aqsa Moskee zullen bezoeken, zullen waarschijnlijk dezelfde behandeling krijgen van de Palestijnen. Het is ook de moeite waard om op te merken dat de Palestijnen in de afgelopen jaren een soortgelijke campagne van opruiing en intimidatie hebben gevoerd tegen de Joden die de site bezochten.

De anti-joodse campagne begon kort na de verklaring van Abbas in 2015:

"We verwelkomen elke druppel bloed die in Jeruzalem wordt vergoten. Dit is zuiver bloed, schoon bloed, bloed op weg naar Allah. Met de hulp van Allah zal elke Shaheed (martelaar) in de hemel zijn, en elke gewonde zal zijn beloning krijgen. Al-Aqsa is van ons, en de (Kerk van het) Heilig Graf is van ons, helemaal van ons. Zij (de Joden) hebben het recht niet om ze te ontheiligen met hun smerige voeten en wij staan dat niet toe."

Door de anti-VAE protesten te steunen en aan te moedigen, sturen Abbas en Fatah een waarschuwing naar alle Arabieren en Moslims die vrede willen sluiten met Israël, dat de Palestijnen hen niet zullen toestaan de Al-Aqsa Moskee te bezoeken. Abbas moet nu wellicht zijn verklaring van 2015 aanpassen door de burgers van de VAE toe te voegen aan de Joden die hij heeft beschuldigd van het "ontheiligen van de moskee met hun smerige voeten."

Sommige Palestijnen hebben al duidelijk gemaakt dat ze van plan zijn de moslims uit de VAE, die de moskee bezoeken, te verdrijven. "Onze broeders in de Emiraten hebben onze gezegende moskee in de greep van de dood gebracht," zei Kamal Attoun, een Palestijnse koopman uit de oude stad Jeruzalem. Toen hij vroeg of hij moslims uit de VAE of de Golf zou verwelkomen, zei Attoun: "Je hebt gezien hoe medewerkers uit Saoedi-Arabië in het verleden zijn ontvangen. Hetzelfde lot wacht de Emiraten."

Deze waarschuwing laat zien dat de Palestijnen geloven dat ze exclusieve controle hebben over de op twee na heiligste plek van de Islam en vrij zijn om te beslissen wie de plek mag bezoeken en wie niet. Het is daarom het juiste moment voor Arabieren en moslims om een einde te eisen aan de Palestijnse hegemonie over de Al-Aqsa-moskee en andere heilige plaatsen in Jeruzalem.

De Palestijnen hebben Israël er vaak van beschuldigd dat het hen de toegang tot hun heilige plaatsen, waaronder de Al-Aqsa-moskee, ontzegt heeft. Nu laten de Palestijnen de wereld zien dat zij degenen zijn die proberen te voorkomen dat moslims, die in vrede met Israël geloven, in de Al-Aqsa-moskee gaan bidden.

De hevige campagne van de Palestijnen tegen de VAE zal hun betrekkingen met andere Arabieren, met name de Golfstaten, waarschijnlijk nog meer onder druk zetten. De campagne zal ook het isolement van de Palestijnen in de Arabische wereld vergroten en hen op een ramkoers brengen met invloedrijke landen als Bahrein en Oman, die de overeenkomst tussen de VAE en Israël voor normale betrekkingen hebben toegejuicht. Azzam al-Ahmed, een hooggeplaatste PLO- en Fatah-ambtenaar, beweerde dat de positieve reactie van sommige Arabische landen op het akkoord tussen de VAE en Israël "de Palestijnse positie verzwakt en een verraad van Palestina en Jeruzalem is."

Door zich tegen de VAE en andere Golfstaten te keren, herhalen de Palestijnen de grote fout die ze in 1990 hebben gemaakt, toen ze de invasie van Saddam Hoessein in Koeweit steunden. Van de 400.000-450.000 Palestijnen die voor de Irakese invasie in Koeweit hadden gewoond, kwamen er ongeveer 360.000 in Jordanië terecht. De Arabische leiders die nu zien hoe de Palestijnen de foto's van kroonprins Ben Zayed verbranden, zullen tegen zichzelf zeggen: "Na al het geld en de banen die we hen in de afgelopen decennia hebben gegeven, zijn deze Palestijnen ondankbaar".

Door de oorlog te verklaren aan de VAE heeft het Palestijnse leiderschap ervoor gekozen zich aan te sluiten bij degenen die de eliminatie van Israël nastreven: Iran, Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en Hezbollah. Het Palestijnse leiderschap heeft opnieuw laten zien dat het vastbesloten is te handelen tegen de belangen van zijn eigen volk, dat van de overeenkomst tussen de VAE en Israël had kunnen profiteren door financiële hulp van de Arabische landen en banen in de Golfstaten te zoeken. Tot voor kort werkte het Palestijnse leiderschap hard aan het verijdelen van het plan van Israël om zijn soevereiniteit uit te breiden naar een groter deel van het land. Nu het plan voor een tijd van de baan is, besteedt het Palestijnse leiderschap hun energie aan het zich verzoenen met het door Iran geleide kamp dat de vrede tussen een Arabisch land en Israël tegenwerkt.

Khaled Abu Toameh, een bekroonde journalist uit Jeruzalem, is een Shillman Journalism Fellow van het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: It's Official: Palestinians Join Iran-led Anti-Peace Camp