www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoe een overwinning te garanderen op 3 november

Door Ron Cantor - 22 oktober 2020

Nog twee weken van dit schrijven tot aan een van de belangrijkste verkiezingen in de Amerikaanse geschiedenis. Verschillende "profeten" voorspellen een overwinning voor President Trump. (Aan de andere kant, velen van hen zeiden ook dat het coronavirus zou zijn verdwenen in april.) Ook ik voelde de Heer iets tegen me fluisteren in september en ik heb het met verschillende mensen gedeeld. Maar daar gaat het niet om.

Vandaag wil ik met iedereen, die een geliefde van Yeshua de Messias is, delen hoe we de overwinning op 3 november kunnen garanderen. Het lijdt geen twijfel dat het beleid van President Trump het meest pro-evangelische en pro-Israël in mijn leven is geweest. Hij is ongelooflijk uitgesproken over pro-life kwesties en heeft drie pro-life Hooggerechtshof-rechters op de bank geplaatst (ervan uitgaande dat Amy Coney Barrett volgende week wordt bevestigd).

Aan de andere kant, en ik zeg dit zonder sarcasme, Joe Biden ziet er niet uit. Ik heb medelijden met hem.Ik zie hem woorden uit z'n mond persen. Ik heb nog nooit een kandidaat zien stoppen met campagne voeren, omdat hij zichzelf meer schade berokkende als hij zou spreken, dan dat hij gewoon thuis zou blijven. Aan de andere kant hopen ze ook dat President Trump zijn eigen campagne beschadigt met zijn overdreven retoriek, tweets en onwaarheden. We hebben geen idee wat Bidens beleid zal zijn... omdat hij naar links wordt getrokken door de Bernie/AOC-vleugel van de partij. Die willen een socialistisch Amerika en ze zullen de geschiedenis herschrijven.

Maar we kunnen de overwinning garanderen op 3 november. Het is heel simpel. Als gelovigen in Jezus moeten we onze ogen op Hem gericht houden. Wie er ook wint op 3 november, Yeshua is nog steeds koning. Niemand gaat hem vervangen! We zijn nog steeds geroepen om zijn boodschap over de hele wereld te verkondigen.

Ik ben erg bezorgd geworden door te zien hoeveel mensen denken dat het succes van het Koninkrijk van God afhankelijk is van de triomf van President Trump. Is God echt zo zwak? De laatste grote revival in Amerika was in Pensacola in Florida, van 1995 tot 2000. Honderdduizenden mensen gaven hun leven aan Yeshua of gaven hun leven opnieuw aan hem. Ik geloof dat meer dan twee miljoen mensen de Brownsville-revival bezochten. Ik had het voorrecht daar in de laatste jaren te wonen en les te geven in de Bijbelschool. De atmosfeer was elektrisch!

Raad eens wie president was tijdens de Brownsville revival? Dat was William Jefferson Clinton. Ik herinner me dat in 1992, toen Clinton werd gekozen, een pastor-vriend van mij in Louisiana dapper verklaarde dat Bill Clintons overwinning Gods oordeel was over Amerika. Toch hadden we de grootste opwekking sinds de tweede grote opwekking, 150 jaar daarvoor.

Waar is de grootste opleving vandaag de dag? Dat is niet in Trumps Amerika. In feite spijt het me te moeten zeggen dat de meeste gelovigen in Amerika zelden hun geloof delen met andere mensen. Zij praten liever over politiek op Facebook dan dat forum te gebruiken om bij verlorenen te pleiten om over Jezus na te denken.

De machtigste beweging van God vandaag de dag is waarschijnlijk in China, dat toevallig een van de meest verdrukkende landen ter wereld is en geregeerd wordt door een maniakaal, communistisch regime. Op de een of andere manier, zelfs met een goddeloze regering, is de kerk gegroeid van een miljoen gelovigen in 1948 naar ongeveer 160 miljoen vandaag! (En ja, profetisch geloof ik dat er een verband is met het jaar 1948, toen Israël als natie werd herboren.) Er is gemeld dat elk wonder gezien in Handelingen nu plaatsvindt in China!

God is niet beperkt door de overheid. Mijn vraag aan u, geachte gelovige, is dit: ben je meer gepassioneerd over de politiek, of de tweede komst van Yeshua? Als President Trump verliest, word je dan depressief of ga je bidden, God vragen hoe hij ons kan gebruiken ondanks een Biden/Harris regering? Om duidelijk te zijn, zou ik het jammer vinden dat we in plaats van een president hebben die vrede nastreeft in het Midden-Oosten, een president hebben die de nachtmerrie van de regering-Obama om met Iran te onderhandelen, zal hervatten.

Ik zeg dus niet dat we blij moeten zijn als Biden wint, maar dat we blij moeten zijn dat God zo groot is. Hoor je wat ik zeg? GOD IS ZO GROOT!!! Het Koninkrijk van God zal niet uiteenvallen als President Trump verliest. Helaas had een beroemd christelijk tijdschrift een kop op een recent artikel waarin stond: "waarom een Trump-overwinning cruciaal is voor het voortbestaan van het christelijk geloof en de christelijke waarden". Ik kan me niet voorstellen hoe God op zo'n krantenkop reageerde. Misschien zei hij: Ik ben erin geslaagd om deze zaak draaiende te houden gedurende 2000 jaar, ondanks kruisvaarders, dictators, valse religies en hedonisme, Hitler en Mohamed ... en toch denk je dat één man, en dat is niet Yeshua, nodig is om mijn koninkrijk te overleven?"

Dit soort denken vergeet de kracht van de opwekking. Als God Zijn Geest uitstrooit (en hij heeft een Joël 2:28 eindtijd-uitstorting beloofd), verandert dat alles. Als je oude bewegingen van God en opwekkingen bestudeert, zul je merken dat hele steden veranderd zijn. Nee, ik voorspel geen opwekking (profetieën van opwekking zijn bijna waardeloos geworden, want ze zijn er non-stop, maar zelden gerealiseerd), maar ik ben hoopvol. Wat ik wel weet, met alle politieke vorderingen die we de afgelopen vier jaar onder President Trump hebben doorgemaakt, en waarvan vele belangrijk zijn geweest, is dat er in Amerika in deze tijd geen grote opwekking heeft plaatsgevonden.

De schoonheid van een opwekking is dat zonder politiek, harten nog steeds kunnen veranderen; en als harten veranderen, verandert het beleid. In het midden van opwekking heb ik homoseksuelen bevrijd zien worden, drugsverslaafden nieuw leven zien vinden, en zijn gebroken families herenigd. Het is het mooiste als God naar beneden reikt en in een oogwenk talloze gebroken levens repareert.

Dus, hier is hoe we een overwinning kunnen garanderen voor het Koninkrijk van God op 3 november. Laten we de laatste woorden van Jezus onthouden:

 "Ga en maak alle volken tot mijn discipelen."(Matteüs 28:19) ... "ga de hele wereld in en predik het evangelie aan de hele schepping." (Marcus 16: 15) ... Maar gij zult kracht ontvangen, als de Heilige Geest op u komt; en gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, en in heel Judea en Samaria, tot aan de einden der aarde." (Handelingen 1:8)

Ik ben altijd politiek actief geweest. Ik ben daar zeker niet tegen. Maar onze opdracht, die werd omschreven als Groot, gaat niet over wie een verkiezing wint, maar gaat over het bereiken van verloren, gebroken zielen met de boodschap van het evangelie. Laten we ons daarop concentreren, en het komt goed met ons, wie er ook wint. De wereld heeft Jezus nog steeds nodig, en ze zullen niets over Hem horen zonder ons.

Bron: How to Guarantee a Win on November 3rd | Messiah's Mandate