www.wimjongman.nl

(homepagina)

MAJOR PROPHECY UPDATE: Overeenkomst getekend - met annexatie

Gary - 20 april 2020

Na een jarenlange impasse, die niet één, niet twee, maar drie verkiezingen tot gevolg had - ongekend in de Israëlische geschiedenis - hebben Benjamin Netanyahu en Benjamin ("Benny") Gantz overeenstemming bereikt over een definitieve overeenkomst voor een regering van nationale eenheid. De overeenkomst is vandaag ondertekend. De belangrijkste overeenkomsten zijn als volgt:

1. Netanyahu zal 18 maanden lang premier blijven, waarna Gantz de rol op zich zal nemen.

2. Netanyahu zal meer controle hebben over de benoemingen in het Gerechtelijk Benoemingscomité. Dit zal Likud de controle geven over de benoeming van rechters - wat de premier nodig heeft, omdat Netanyahu geconfronteerd wordt met strafrechtelijke aanklachten.

3. Het belangrijkste is dat de annexatie van gebieden in Judea en Samaria (zoals de Westelijke Jordaanoever) die volgens de Trump-Kushner "Deal of the Century" voor Israël zijn aangewezen, in juli van dit jaar zal plaatsvinden. De keerzijde hiervan is dat de uitvoering van de "Deal of the Century" ongeveer tweederde van Judea en Samaria zal aanwijzen als grondgebied voor een toekomstige Palestijnse staat. Volgens The Jerusalem Post hebben we nu meer concrete details over de afronding van de kaart en de timing van de implementatie:

 Het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump, met inbegrip van de clausules die Israël in staat stellen de soevereiniteit in Judea en Samaria toe te passen, zal in juli kunnen worden uitgevoerd, wanneer de kaarten klaar zijn.

Dit is enorm, beste vrienden. Enorm. De dag van de HEER is nabij.

Vergeet niet dat Jezus in de gelijkenis van de vijgenboom heeft voorspeld dat deze generatie niet zou sterven [voorbijgaan] voordat Hij naar de aarde zou terugkeren (Matt 24:26-34). Israël was de verdorde vijgenboom (Marcus 11:12-21), die in 1948 bladeren heeft voortgebracht. Psalm 90:10 lijkt de enige duidelijke, bijbelse definitie van de lengte van een generatie (70 tot 80 jaar). Niet alleen zijn alle tekenen van de naderende terugkeer van Jezus samengekomen met het Israël dat nu haar 70e à 80e jaar bereikt, maar de eerste keer dat de gemiddelde levensverwachting wereldwijd meer dan 70 jaar werd, was slechts negen jaar geleden, in 2011, voor het eerst in ruim 3000 jaar - dus waarschijnlijk sinds het schrijven van Psalm 90:10 (bron). En tot deze komende herfst zullen twee topleiders in Israël precies 70 (Benjamin Netanyahu) en 80 jaar oud (Reuven Rivlin). Wat kan dat betekenen?

 

De 'Deal of the Century' die in juli lijkt te worden uitgevoerd, begon zijn vorming op de dag van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering toen Jared Kushner voor het eerst naar het Midden-Oosten ging om de basis ervoor te leggen. Vergeet niet, het pad van de eclips, dat God voorbeschikt had over zeven verschillende steden in de Verenigde Staten die Salem heten, toont aan dat proberen om de grensstenen van Israël en Jeruzalem te verplaatsen zou resulteren in een verlammende klap.

 

Toen werd precies 33 dagen later het 'Grote Teken' voorspeld door de Apostel Johannes - het 'Teken van de Openbaring 12' op 23/24 september 2017. Dit was het vertrekteken voor de Gemeente.

 

Al deze tekenen lijken nauw verbonden met de 'Deal of the Century'. En hier zijn we dan, slechts enkele maanden voor de uitvoering van het plan, en de hele wereld is opgesloten vanwege de ziekte, die zelf het toneel zet voor het opkomen van de Antichrist in de onmiddellijke nasleep van de Opstanding en de Opname van de Gemeente. Ondertussen schreeuwt de wereld om "vrede en veiligheid" (zie 1 Thess. 5,2-4), evenals om een terugkeer naar de normalisering en de veiligheid in het kielzog van het Coronavirus, evenals ook om een wereldwijd staakt-het-vuren dat voor het eerst werd voorgesteld door de Secretaris-Generaal van de V.N. en dat op brede steun kan rekenen. Daarbovenop komt dus de ultieme profetische schreeuw om "vrede en veiligheid" in de vorm van de binnenkort te sluiten vredesovereenkomst.

De plotselinge paniek van een bevalling staat op het punt om de vrouw, Israël, aan te grijpen, wat een voorteken is van het begin van de Verdrukking en de Dag van de HEER (b.v. Jer. 30:4-11; Matt. 24:4-8; 1 Thess. 5:3). Maar wij, de Gemeente, zijn niet vrijgesteld van beproevingen en lijden in deze huidige bedeling, maar ons wordt beloofd te ontsnappen voordat de pijnen van de vrouw toeslaan (b.v. Jes. 66:7-9; Joh. 14:1-3; Opb. 3:10; 4:1-4; 12:5,12).

Je wilt niet geloven wat er gaat gebeuren in 2020 !!

Bron: MAJOR PROPHECY UPDATE: Deal Signed Allowing Annexation - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates