www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Orakel van Israël brengt een grote boodschap van God over: "De Messias is hier!"

 "Tzion zal gered worden in het oordeel, haar berouwvollen in de vergelding." Jesaja 1:27 (De Israëlische Bijbel™)

Door Dr. Rivkah Lambert Adler - 9 juli 2020

( )

Zicht op Jeruzalem

Een nieuw bericht, waarin de Joden die in de diaspora leven worden gesmeekt om naar Israël te komen, is vanuit een ongebruikelijke bron vrijgegeven.

Daniel, een Joodse man die in Israël woont, is alleen al bekend onder zijn voornaam. Daniël is geboren met autisme en heeft niet het vermogen om mondeling te communiceren. Als gevolg van zijn autisme zijn hij en anderen zoals hij in staat om een hoger niveau van spirituele waarheid aan te boren dan de meesten.

Hij legt zijn situatie zo uit: "Ik ben autistisch en ik zie de wereld heel anders dan de meeste andere mensen. Ik zie de Adam, die G-ds schepping is. Ik zie duidelijk lichaam en ziel en hun verbinding met de hogere werelden.

( )

Daniël 'het Autistische Orakel'

"Alle geestelijk gehandicapte mensen zijn meer ziel dan lichaam, afhankelijk van de ernst van hun handicap. Het is een belachelijk idee, dat in deze wereld van leugens heerst, dat gehandicapten minder begrip hebben voor deze wereld en haar bewoners dan zogenaamd normale mensen.

Door middel van een proces dat bekend staat als Facilitaire Communicatie (FC), onthullen hij en anderen zoals hij, geestelijke boodschappen. Sinds 2008 brengen Daniel en een andere autistische man, Binyamin Golden, boodschappen over aan de Joodse gemeenschap.

Eerder deze week bracht Galit Dorit, een in Israël gevestigde Tora-leraar, een 13 minuten durende Engelse vertaling van Daniëls meest recente boodschap uit.

Dorit deelt ook al jaren berichten van Daniël en Binyamin op haar YouTube-kanaal. "Ik heb contact met Daniels vader en hij geeft me de berichten," vertelde ze aan Breaking Israel News.

Veel van wat ze tot nu toe heeft gedeeld is in het Hebreeuws, maar Dorit heeft deze keer een andere beslissing genomen. "De laatste die ik besloot te vertalen, is gezien de urgentie van de boodschap aan de Joden in de diaspora, in de hoop dat ze zullen horen en aliyah maken (emigreren naar Israël)," legde ze uit.

Meest recente boodschap van Daniël

Deze uittreksels uit Dorits vertaling van Daniëls nieuwste boodschap, die voor de duidelijkheid en beknoptheid zijn bewerkt, richten zich op de dringende noodzaak voor Joden om te ontsnappen aan de diaspora en naar Israël te komen.

Hij begint: "De situatie is zeer slecht, zeer slecht, Abba (vader). De meeste mensen begrijpen gewoon niet wat er aan de hand is. En ze willen nu geen teshuva (berouw) hebben. Wie nu geen teshuva wil hebben, zal Hasjem (God) dwingen om zich later te verantwoorden voor hun zonden, en nog veel meer lijden en tranen.

"We beginnen al te voelen wat er in de wereld gebeurt. De wereld waarin we nu leven is hard geworden. We leven in een wereld die nu geregeerd wordt door de meest goddeloze mensen die ooit hebben geleefd, incarnaties van de meest goddeloze mensen van alle generaties die in het verleden hebben geleefd. Abba. U begrijpt niet hoe beangstigend het is. En wat nog enger is, is dat het volk van Israël het niet begrijpt.

"Ik spreek tot alle Joden die in de Verenigde Staten wonen. Uw leven gaat niet meer terug naar wat het was. Hoewel het nu lijkt alsof het rustig en vreedzaam is, maar dat is niet het geval. Denkt u dat u in de Verenigde Staten zult blijvenrondhangen tot de verlossing komt? Nee, nee, zo is het niet!"

"Natuurlijk, in het verleden kwam u naar Israël voor vakantie... maar de situatie is nu anders. Nu moet u voorgoed naar Israël komen; naar Eretz Yisrael (het Land van Israël) komen, ook al moet u in tenten leven. Ja! Kom met een sterk verlangen, wetend dat de redding nabij is en dat de Moshiach (messias) hier al is.

[Opmerking vertaler: Matt. 13:21 'En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet.' Het is de antichrist die een verbond gaat sluiten, maar tijdens deze regering wordt in Openbaring 12:13-18 voor de inwoners van Israël een vluchtroute geboden naar de bergen van Juda.)

"Als u uit uw ballingschap komt met het gevoel dat het onze plicht is als Joden om naar Eretz Yisrael te komen, om aliyah te maken naar het land dat God ons heeft gegeven, dan zult u makkelijker overleven. Maar als u te lang wacht, om welke reden dan ook, zoals niet genoeg geld om een appartement in dit land te kopen, of om een andere reden, dan nee! Wee u! Niet goed!

"Dus iedereen die zichzelf wil redden, moet nu aliyah maken naar Israël. Het land Israël behoort uitsluitend toe aan Hasjem. En als we in het Land Israël zijn, zal Hasjem ons beschermen. Als u in God gelooft, dan moet u komen. Dit is de plek om te zijn, en de plek om de Moshiach te ontvangen."

"Ook al lijkt het de gevaarlijkste plek op dit moment, het is echt de veiligste plek om te zijn. Kom naar Eretz Yisrael. Ik spreek niet [alleen] tot de Amerikaanse Joden. Ik spreek tot alle Joden over de hele wereld en vooral tot de Joden in Europa en Engeland. Het is erg gevaarlijk om daar te zijn. Het zal binnenkort erg gevaarlijk voor u zijn. De Shechina (Goddelijke aanwezigheid) heeft deze landen al verlaten. Er is dus geen bescherming meer voor de Joden in het buitenland. Am Yisrael (de Joodse natie), dit is geen grap. Dit is echt.

"Dus ik vraag, ik smeek het volk van Israël, kom naar huis! Kom naar huis! Moshaich is hier en hij wacht, maar Hasjem geeft hem niet het teken om geopenbaard te worden. Maar natuurlijk, kom, het maakt niet uit wat u hebt of wat u niet hebt. Kom gewoon. U zult niet verliezen op het einde. U zult alleen winnen en u zult u verheugen.

"Hoewel we momenteel last hebben van het coronavirus, er zal meer zijn. Er zullen meer dingen komen, veel moeilijker dingen in de nabije toekomst, want we zitten fout. We zeiden dat we geen teshuva willen maken. Dus daarom gebeurt het. Maak alstublieft teshuva. Dat is het. Bedankt,' zo besloot hij.

Een Israëlische rabbijn reageert

Rabbijn Lazer Brody uit Ashdod staat bekend om het spreken over emuna (geloof in God) en de spirituele betekenis van de tijd waarin we leven. Hij vertelde Breaking Israel News dat de authenticiteit van de geestelijke boodschappen van autistisch Joodse mensen "afhangt van wie de bemiddelaar is". Hij waarschuwde dat als de persoon die de boodschap overneemt enige vorm van agenda heeft, de boodschap beschadigd kan raken.

Desalniettemin is hij persoonlijk getuige geweest van een gefaciliteerde communicatie met Binyamin Golden. "Ik kon vibraties voelen. Het is de waarheid," vertelde hij.

Volgens rabbi Brody is de essentie van Daniëls boodschap, dat Joden dringend de diaspora moeten verlaten en naar Israël moeten gaan, nauwelijks controversieel. "Aangenomen dat Galit Dorit de ware is en dat ze trouw zijn woorden citeert, dan denk ik niet dat Daniëls boodschap dramatisch is.

"We moeten niet posken (regeren volgens de Joodse wet) op basis van autisten, [maar] ik heb genoeg families verteld om een aliyah te maken. Als je nu geen aliyah maakt, gaat de deur dicht," waarschuwde hij.

Hij vertelt Joden die buiten Israël leven vrijmoedig dat ze "Moshiach uitstellen omdat u in Amerika zit. Het is tijd voor Moshiach. Iedereen is het daar mee eens."

Wat betreft Daniëls boodschap dat het moeilijker gaat worden voor Joden buiten Israël, verwees rabbi Brody naar de woorden van rabbi Jehoeda Zev Leibowitz, die een verborgen tzaddik was tot zijn overlijden in 2010. Rabbijn Leibowitz voorspelde dat Amerika een nieuwe Holocaust zal meemaken.

Hoewel het niet duidelijk is of dit zal gebeuren in de vorm van een verhoogde werking door economische druk, of het dun versluierde anti-zionisme en antisemitisme van Black Lives Matter, of het coronavirus of iets anders dat nog niet is opgedoken, Rabbi Brody dringt er bij de mensen die geen aliyah kunnen maken op aan om te gaan bidden om te kunnen vertrekken. "Als je verzachtende omstandigheden hebt, als je een 90 jaar oude moeder hebt of als je gescheiden bent en gezamenlijke voogdij hebt, dan moet je op zijn minst daven (bidden) om het mogelijk te maken. Daven met heel je hart," adviseerde hij.

"Ik kijk naar de crises [in de wereld] en die komen steeds sneller. Moshiach komt net als de weeën voor de geboorte. De weeën komen sneller als de geboorte dichterbij komt. De weeën worden steeds sneller en sneller.

"Daniëls [woorden] kunnen een beetje dramatisch zijn. Maar, zoals koning Salomo al zei, er is niets nieuws onder de zon.

 Alleen zal er gebeuren wat is gebeurd. Er is niets nieuws onder de zon! Prediker 1:9

"Als ik zou loslaten wat er in mijn hart is, zou ik dramatischer zijn dan Daniël", gaf hij toe.

Bron: 'Israel's Oracle' Delivers Big Message from God: "Messiah is Here!" -