www.wimjongman.nl

(homepagina)

Bijbelse Profetie 2020 - Optimistisch pessimisme

()

Door Todd Hampson - 4 augustus 2020

Ik ben van nature een optimist. Ik heb de neiging om naar een glas te kijken als halfvol en ik heb de neiging om een natuurlijke hoop voor de toekomst te hebben. Maar vandaag kom ik naar u toe als een optimistische pessimist. Laat ik het uitleggen. Ik heb geweldig nieuws te melden, maar eerst moet ik het moeilijke nieuws delen.

Voordat een dokter de behandelingsmogelijkheden kan delen, moet hij zijn patiënt eerst de onvervalste waarheid vertellen. Een dokter kan het nieuws dat iemand kanker of een terminale ziekte heeft, niet met suiker bedekken. Ze zijn getraind om zich af te scheiden van de emotie van het moment om hun patiënten te helpen de realiteit te begrijpen van waar ze mee te maken hebben.

Ook wanneer een politieagent het nieuws moet delen dat een geliefde is overleden, is er geen eenvoudige manier om het te zeggen. Er is niets wat ze kunnen doen om de impact van het vreselijke nieuws te verminderen. Maar het nieuws moet nog steeds worden gedeeld. Ik ben geen dokter of politieagent, maar ik heb wel wat bot nieuws te melden, en dan nog wat goed nieuws.

HET SLECHTE NIEUWS

Oké, waar moet ik beginnen? De tekenen van de tijd schreeuwen naar ons door middel van een wereldwijde pandemie, constante tegenstrijdige en verkeerde informatie over de genoemde pandemie, een nationale en wereldwijde economie die zich vastklampt aan een bovennatuurlijke strohalm, middenoostelijke onrust met Israël in het centrum, sprinkhanenplagen van Bijbelse proporties, marxistische cancel-cultuur groepen die onze steden vernietigen, grote burgerlijke onrust in meerdere landen, de ergste humanitaire crisis (in Jemen) die de wereld heeft gezien in decennia; de VS en China die hun diplomatieke en potentiële militaire hoofden in de Zuid-Chinese Zee opjagen; moordcijfers die exploderen wanneer in verschillende steden de politie wegvalt, gevangenen die en-masse uit de gevangenis worden gelaten terwijl aan de kerken wordt verteld dat ze niet kunnen samenkomen of zingen, de vrijheden die voor onze ogen verslechteren, en... veel van de kerk zweeft naar beneden als dode vis, in plaats van het zout en het licht te zijn dat het moet zijn.

We lijken naar de strijd te kijken van ons land om te overleven, vlak voor onze ogen. Amerika - de grootste supermacht van de geschiedenis - wordt niet als een belangrijke speler gevonden in de Bijbelprofetie van de eindtijd. Er moet iets vreselijks met haar gebeuren voordat de verdrukking begint.

Dat zijn de koude, harde feiten. Nu, er is nog meer slecht nieuws (maak je geen zorgen, ik kom zo bij het goede nieuws). Ten eerste, ik denk dat de komende 3-6 maanden veel onstabieler kunnen zijn dan de mensen verwachten. We moeten gewoon wakker worden met het feit dat er iets HEEL VEEL groters in het spel is in ons land dan alleen maar politieke verschillen. Vergeet het Democraat tegen Republikein even. Wat we zien is een globalistisch plan om Amerika neer te halen.

Dit plan is al tientallen jaren bezig en heeft de afgelopen 12 jaar geleidelijk aan een nooit eerder geziene omvang bereikt. Er zijn zeer reële, zeer goed georganiseerde, zeer opzettelijke, zeer voorspelde (als ik die term kan gebruiken), zeer machtige mensen achter de schermen die verdeeldheid, wanorde, wetteloosheid en instabiliteit in Amerika in de hand werken.

Globalisten willen Amerika neerhalen omdat het de wereldeconomie zal doen imploderen en ze willen door middel van orde uit de chaos aan de macht komen. Het staat op onze dollarbiljetten, het is in hun openbare toespraken, ze zeggen het in het openbaar. Ze verbergen het niet eens meer.

Onderzoek dit alsjeblieft voor jezelf en bewijs dat ik het mis heb. Het is verborgen in het zicht. Ik weet dat het gek klinkt, maar het is waar. Achter deze globalisten zit een nog grotere, meer georganiseerde marionetten speler: Satan zelf. De Schrift vertelt ons dat hij de "god van deze wereld" is, de "heerser van de machten in de lucht", en dat hij niveaus van gecoördineerd kwaad in het onzichtbare rijk heeft (Efeziërs 6).

Hij weet (door het bestuderen van de profetie) dat de opname van de gemeente achter de nabije horizon ligt en hij verplaatst zijn schaakstukken agressief op het bord. Gelukkig is hij geen partij voor God en werkt alleen maar om de profetie te vervullen.

Dus, hoe ziet dit er uit in het zichtbare gebied? Het ziet er naar uit dat er nog meer golven van chaos komen. Of je nu van Trump houdt of niet, alsjeblieft - voor een momentje - verwijder zijn persoonlijkheid en je gedachten over hem van het plaatje. Bekijk dan nu deze paar feiten met zo weinig mogelijk vooringenomenheid.

We hebben een onverwachte DC-buitenstaander in het Witte Huis, die een fervent nationalist is, die de globalistische agenda begrijpt (en er tegenin gaat). Dat is het enige feit dat de meeste mensen missen. Het rauwe feit is dat de president (houd van hem of haat hem) een grote spaak gestoken heeft in de plannen van de globalisten - en ze hebben er een 4 jaar durende wetteloze woedeaanval tegenaan gegooid.

Even terzijde - als je een beetje evenwicht wilt - ik voel ook dat de opleving van de verdeeldheid in ons land verband houdt met het "vredesplan" van Trump, dat oproept tot de verdeling van het land Israël (een slechte zaak), maar dat is een ander onderwerp voor een andere keer. Zie Joël 3:2. Elke keer als een Amerikaanse president dicht bij de officiële oproep voor de verdeling van het land komt - zelfs met goede bedoelingen - hebben we moeilijke tijden gezien in Amerika. Ik denk niet dat dit toeval is.

Dit is waarom ik dat allemaal deel. De globalisten spelen om vast te houden en ze zien hun moment wegglippen. Tussen nu en de verkiezingen zullen ze waarschijnlijk alles wat ze kunnen gebruiken om de sociale en economische chaos te vergroten bij al hun pogingen om een globalist in het Witte Huis te krijgen. Nu, hier is het probleem. Er is geen goede uitkomst.

Als Trump een tweede termijn krijgt, zal de woedeaanval van de globalisten versnellen. Wie weet wat de plannen zijn na de verkiezingen van globalisten - die hun moment zien wegglippen - en het zullen uitvoeren. Als Trump niet voor een tweede termijn binnenkomt, zullen ze zich razendsnel verplaatsen om hun agenda weer op de rails te krijgen. De handschoenen zullen uitgedaan zijn. Er zal geen terughoudendheid zijn. Ze willen niet dat het moment wegglipt.

De toegenomen vijandschap ten opzichte van Christenen en Joden zal meer toenemen (en dat is het al). Vrijheden (inclusief godsdienstvrijheid) zullen waarschijnlijk nog meer worden vertrapt als we niet opstaan. Naast het goddelijke ingrijpen zouden we in Amerika wel eens lastige tijden kunnen meemaken.

Ik ben geen profeet, maar het bovenstaande is mijn biddende, door de Heilige Geest geleide houding ten opzichte van wat er zou kunnen komen. Ik bid dat ik het mis heb. Ik bid dat de pandemie en de rellen ophouden, dat ons land massaal terugkeert naar God en dat we op adem kunnen komen en terug kunnen keren naar stabiliteit en een normaal leven. Maar u en ik voelen allebei in ons binnenste dat dit niet waarschijnlijk is. Het lijkt erop dat we een kantelpunt naderen.

HET GOEDE NIEUWS

En nu het goede nieuws. Dit alles komt 100% overeen met de eindtijdprofetie. Gebeurtenissen in onze tijd komen bijeen als in geen andere tijd in de geschiedenis. We hebben meer reden om te geloven dat de Heer in ons leven (misschien wel heel snel) komt, meer dan welke andere generatie christenen in de geschiedenis van de kerk dan ook. Elke profeet uit het Oude Testament, behalve Jona, voorspelde dat Israël in de laatste dagen weer een natie zou worden.

Jezus gaf aan dat de generatie die Israël weer een natie ziet worden, de generatie zou zijn die alle eindtijdgebeurtenissen heeft meegemaakt. Ik ben er 100% van overtuigd dat de opname zal plaatsvinden vóór de onthulling van de antichrist en het begin van de verdrukkingsperiode.

Wat ons land betreft, geloof ik echt dat het de opname van de Gemeente is (misschien samen met andere gebeurtenissen) wat uiteindelijk Amerika verzwakt, de wereldeconomie laat ineenstorten en de weg vrijmaakt voor de opkomst van de antichrist.

Op dit punt heb ik een gigantische opleving opgemerkt in verwarring en vergissing over wanneer de opname zal plaatsvinden. De vijand probeert verwarring op het slagveld te creëren in een tijd waarin we kristalhelder zouden moeten zijn over de tijden en de volgorde van de gebeurtenissen.

Hier zijn 7 redenen om te geloven dat de opname zal plaatsvinden vóór de verdrukking. Trouwens, dat betekent niet dat we niet geconfronteerd zullen worden met een aantal moeilijke ontwikkelingen vóór de opname. Kijk maar eens rond. Voor het geval het je nog niet is opgevallen, we zitten al in moeilijke tijden.

1. We zijn niet bestemd tot toorn (1Thessalonicenzen 5:9)
Dit en vele andere verzen zeggen duidelijk dat we niet tot toorn zijn bestemd en dat we aan de komende toorn zullen ontsnappen. De hele verdrukkingsperiode is Gods toorn. Jezus opent de zegels aan het begin en bij het 6e zegel-oordeel zeggen de bewoners van de aarde duidelijk dat het Gods toorn is (Openbaring 6:15-17).

2. Vertrek vóór de Antichrist (2 Tessalonicenzen 2:3)
De Schrift leert een groot afvallen van de waarheid in de eindtijd (1 Timoteüs 4:1,2 Timoteüs 4:3), maar het Griekse woord in 2 Tessalonicenzen 2:3 betekent letterlijk "vertrek". Strongs concordantie zegt dat het stamwoord aphistémi betekent: wegleiden, weggaan (gebruikt als: opmaken om weg te staan, weg te trekken, af te weren, een positie in te nemen, terug te trekken, weg te gaan.) Een andere reden waarom ik het gevoel heb dat dit verwijst naar de opname is dat door te zeggen dat een groot afvallen "eerst moet gebeuren", dan dat het afbreuk doet aan de doctrine van de imminentie (de consistente Schriftuurlijke leer dat de opname elk moment kan gebeuren).

3. Joodse huwelijkstradities
Alle symboliek met betrekking tot de gebeurtenissen in de eindtijd weerspiegelt de oude joodse huwelijkstradities. Jezus gebruikte die traditie in zijn leer. In de oude Joodse (in het bijzonder de Galilese*) huwelijkstradities zou de bruidegom het huis van de vader verlaten, naar het huis van de gewenste bruid reizen, een grote prijs voor de bruid betalen, zijn aanbod laten aannemen of afwijzen, wettelijk gebonden worden als het wordt aangenomen, en teruggaan naar het huis van de vader om een plaats voor zijn bruid voor te bereiden.

Op een specifiek tijdstip dat alleen de vader bekend was, stuurde hij de zoon om de bruid te halen. De bruidsjonkers kondigden de komst van de bruidegom aan, waarna de bruid op een stoel werd opgetild om zich met de bruidegom te laten meevoeren. De twee zouden de trouwzaal binnengaan voor 7 dagen, en dan zou er een groot huwelijksfeest zijn nadat het huwelijk was voltrokken.

De ruimte laat het niet toe, maar elk van die details staat op een rijtje met de volgorde van de belangrijkste eerstkomende en tweedekomende gebeurtenissen. Hier is één belangrijke passage: Johannes 14:2-3: In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (*Er is een geweldige film die dit mooi uitpakt: "Before the Wrath" - verkrijgbaar bij Prophecy News Watch)

4. Imminentie
De duidelijk geleerde leer dat de Heer op elk moment kan terugkeren.

5. Onze gezegende hoop
Titus 2:13 noemt de opname onze "gezegende hoop". Dat is waar we naar uitkijken. Nergens in de Schrift staat dat we ons moeten voorbereiden op de hel op aarde. Elk geval van de wederkomst van de Heer wordt geschilderd als iets waar we met vreugde naar uitkijken. De meeste gelovigen in de verdrukkingsperiode zullen worden gemarteld. Dat is geen "gezegende hoop".

6. Typen uit het Oude Testament
Twee oordelen geven duidelijk de voorkeur aan de laatste tijd van Gods toorn op aarde: de zondvloed van Noachs dagen en het oordeel van Sodom en Gomorra. In beide gevallen verwijderde God de gelovigen vóór het oordeel. Er zijn nog vele andere typen en figuren die op dit patroon wijzen.

7. De Opname ontworpen om te bemoedigen
In de hoofdtekst over de opname (1 Tessalonicenzen 4:3-18) besluit Paulus met de volgende woorden: "Moedig elkaar daarom aan met deze woorden (1 Tessalonicenzen 4:18)."

Nu, hier is het goede nieuws. Uw zonden kunnen vergeven worden en u kunt zich verheugen op de opname en de eeuwigheid met de Heer in de hemel. Als u Christus nooit hebt aangenomen, is het nu tijd om Hem te vragen u te redden en zijn gratis geschenk van verlossing te ontvangen.

Soms maken we het te ingewikkeld. Christen worden is eenvoudigweg accepteren wie hij zei dat hij was (God in het vlees), en geloven dat zijn dood en opstanding waren om uw zondeschuld te betalen. We kunnen niet werken voor verlossing, er is al voor betaald. We moeten gewoon de gift ontvangen en op Christus vertrouwen.

DE BEHANDELING

Dus, als gelovigen, hoe moeten we nu leven? Wat kunnen we doen in deze moeilijke tijden? Hier zijn een paar marsorders.

Ten eerste, het is geen tijd om te spelen. Dit is geen speeltuin, het is een slagveld. We moeten serieus worden met de Heer en serieus over ons geloof. Als u een gelovige bent, is het tijd om uw bijbel serieus te lezen. Het is tijd om de Heer oprecht en diep te zoeken. Het is tijd om ons af te keren van alles wat ons wegtrekt van een kwaliteitsvolle relatie met de Heer.

Ten tweede MOETEN we gewoon de tijden begrijpen. Als u vaag was over de Bijbelse profetie, dan is het nu de tijd om niet vaag te worden. God bedoelt wat hij zegt en zegt wat hij bedoelt. We KUNNEN begrijpen wat de Bijbel leert over profetie en de eindtijd. Neem geen genoegen met minder dan duidelijkheid. Worstel met de Schrift in gebed tot je het bevat.

Ten derde, we moeten het dag voor dag nemen. Het gewicht van de wereldgebeurtenissen kan overweldigend zijn. Stroomopwaarts zwemmen en een tegencultuurchristen zijn die profetie bestudeert als de wachters die we geroepen zijn om te zijn, is hard werken. De meeste mensen krijg je niet te pakken. Dat is oké.

Wees als Jeremia en wees bereid om te zeggen waartoe God je roept om te zeggen, ook al zullen de meesten je verkeerd begrijpen, negeren of zelfs bespotten. Je loopt de race niet voor hen. Je loopt voor het aangezicht van Hem! Tijd doorbrengen in zijn woord en in het dagelijks gebed is kritisch. Ons concentreren op telkens één dag is bevrijdend, omdat we onze Heiland vertrouwen voor onze marsorders voor die dag.

Ten vierde, als u geen gelovige bent, is het nu de tijd om te geloven. De tijd is kort. Hoe kort? Ik weet het niet, maar ik weet dat elke ademhaling een geschenk is en het leven geen garanties biedt. Als u een verlangen in uw hart voelt om tot de Heer te komen, negeer het dan niet. Reageer op de Heilige Geest die u naar Jezus trekt. Ik beloof u dat Hij écht is en dat de Bijbel waar is. 100% ervan! Binnenkort zal ons geloof zichtbaar worden!

Todd Hampson is de auteur van The Non-Prophet's Guide to the Book of Revelation: Bijbelse profetie voor iedereen.

Bron: Bible Prophecy 2020 - Optimistic Pessimism