www.wimjongman.nl

(homepagina)


Aangezien Obama Gods oordeel over Amerika was, vertelden we u toen dat de installatie van Donald Trump als President Gods oordeel over de wereld zou zijn, en dat is precies wat de laatste 4 jaar zijn geweest.

()

door Geoffrey Grider December 29, 2020

Dat God verordende dat Donald Trump de volgende heerser zou zijn over de machtigste natie op aarde in 2016 was onmiskenbaar, verbazingwekkend krachtig en geweldig om te zien hoe het zich ontvouwde. NTEB [NowTheEndBegins] was erbij op elke stap van de weg, en we waren een van de weinige sites die je vertelden dat Trump de winnaar zou zijn in februari 2016. Iedereen zei dat we gek waren, dat we dit keer 'te ver waren gegaan' met onze 'voorspellingen', en dat er 'geen kans' op was dat Trump Hillary zou verslaan. In feite werden de mensen zo boos dat ze een seizoen lang bij NTEB weggingen, maar terugkwamen toen alles wat we zeiden dat wat er zou gebeuren, wel gebeurde.

We hadden gelijk in 2016, en we zijn hier in 2020 als we u vertellen dat Joe Biden uw volgende president zal zijn.

"Daniël antwoordde en zei: Gezegend zij de naam van God voor eeuwig en altijd: want wijsheid en macht zijn van Hem. En Hij verandert de tijden en de seizoenen; hij verwijdert koningen, en stelt koningen aan; Hij geeft wijsheid aan de wijzen, en kennis aan hen die begrip hebben." Daniël 2:20,21 (KJB)

Zoals ik het zie, begon God actief te oordelen over Amerika vanaf 2008 toen Hij Barack Hussein Obama installeerde als de 44e president van de Verenigde Staten. Tijdens zijn 8-jarige presidentschap hield Barack Obama toezicht op de installatie en de codificatie van alle dingen die God haat. Federale financiering voor abortus via ObamaCare, het homohuwelijk goedgekeurd door het Hooggerechtshof, zijn vurige promotie van de Islam en een gezworen haat voor Israël en de Joden zijn allemaal kenmerken van het Obama-presidentschap. Klik op de afbeelding hieronder om uw geheugen op te frissen over alles wat er tussen 2008-2016 heeft plaatsgevonden. Het is zoveel meer dan je je herinnert.

( )

OBAMA IS DE KONING DIE GOD HEEFT GEGEVEN OM TE REGEREN OVER AMERIKA IN DE LAATSTE DAGEN

Dus aangezien Obama Gods oordeel was over Amerika, vertelden we u toen dat de installatie van Donald Trump als president Gods oordeel over de wereld zou zijn. We vertelden u dat onder Trump, God iets zou beginnen dat we het 'globale schudden' noemden, en broeder, dat is precies wat het de laatste 4 jaar is geweest, een letterlijk schudden van de hele wereld. Daarom zie je het Trump presidentschap ten einde komen nu de hele wereld lijdt onder een pandemie met grote delen ervan in lockdown. Is dat genoeg schudden voor u? Maak je geen zorgen, het wordt nog erger. Wacht maar tot 2021, dan verlang je naar de dagen van 2020.

( )

2016: HET WERELDWIJDE SCHUDDEN VAN EEN TRUMP-PRESIDENTSCHAP WAAR WE U VOOR WAARSCHUWDEN IS REEDS BEGONNEN

Feit is dit: of Donald Trump nu onze volgende president is, óf dat Joe Biden onze volgende president is, we komen hoe dan ook op exact dezelfde plek terecht. Het enige verschil is dat je je met Trump beter voelt om daarheen te gaan. Denk er rationeel en logisch over na. Operatie Warp Speed, het plan om alle Amerikanen te laten inenten door het leger, was niet een of ander duivels plan van de goddeloze Democraten, dat is Trumps plan. De Abraham Akkoorden, een verbluffende voorloper van het Daniël 9:27-verdrag dat Israël met de Antichrist zal sluiten na de Pre-Verdrukking-Opname van de Kerk, dat is ook Trump. Kun je het grotere plaatje al zien? God oordeelt over de hele wereld, letterlijk en actief, en Hij gebruikt Donald Trump om dat te doen.

( )

MAAK JE NU KLAAR VOOR EEN ZEER FRAGIELE JOE BIDEN OM DE TIJDELIJKE PRESIDENT TE WORDEN TERWIJL KAMALA HARRIS EN DE PROGRESSIEVEN ZICH VOORBEREIDEN OM ALLES OVER TE NEMEN.

Wat houdt 2021 in? Niets goeds voor Amerika, dat is zeker. Joe Biden zal onze volgende president worden, kort nadat hij wordt verwijderd via het 25e Amendement of door een beroerte, en de president waar God voor gekozen heeft, Kamala Harris, lijkt het over te nemen. Amerika zal iets worden dat we niet zullen kunnen herkennen, hoewel onze Founding Fathers waarschuwden dat deze dag zou komen als we niet voorzichtig waren. Dat waren we niet, en hier is het dan.

U kunt zich troosten met het feit dat alles wat ik u vertel iets is dat niet kan en zal worden veranderd door uw stem, uw protesten of iets anders dat in uw macht ligt om te doen. Heeft links deze verkiezing gestolen? Ja, dat hebben ze gedaan, en dat in helder daglicht voor onze gezichten. Maar ook Lin Wood, Sidney Power, de Kraken, 6 januari of wat dan ook zullen niet het minste effect hebben op wat nu de uitslag is geworden. Als je een Bijbelgelovige bent, zou je het oordeel van God moeten kunnen herkennen als je het niet alleen over onze natie, maar over de hele wereld ziet vallen.

"Hij die deze dingen getuigt, zegt: Zeker, Ik kom snel. Amen. Kom toch, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen." Openbaring 22:20,21 (KJB)

Breng deze laatste dagen door, niet in een abjecte depressie of verslagenheid, maar energiek en met nieuwe kracht omdat u weet dat onze God heerst over de zaken van de mensen, en verheug u over het feit dat alle dingen die in de Bijbel zijn voorspeld, nu zijn begonnen te gebeuren. Wees dankbaar dat je een deel van de generatie bent die lang genoeg heeft geleefd om het niet alleen te zien, maar ook om er deel van uit te maken. Sta in vuur en vlam voor de Heer terwijl Hij zich voorbereidt om te komen en Zijn Bruid naar huis te brengen op vlucht #777 op Titus213 Airlines. Vul vooral je zakken met evangelieteksten en ga een verloren en stervende wereld in om te vertellen dat Jezus komt, en vertel hen hoe ze zich kunnen voorbereiden als Hij komt.

De oorlog is echt, de strijd is heet en de tijd is zo kort. Ga er voor!!

Bron: As Donald Trump Comes To The End Of His Presidency, The Anti-America Deep State And The Swamp Is Bigger And More Powerful Than Ever • Now The End Begins