www.wimjongman.nl

(homepagina)

Onzekere tijden?

Door Hal Lindsey - 7 oktober 2020

()

Het nummer van The Atlantic van november 2020 bevat een artikel getiteld "The Election that Could Break America"... De President van de Verenigde Staten, de First Lady, vele anderen in de regering, en op Capitol Hill zijn gediagnosticeerd met Covid-19... De Wereldgezondheidsorganisatie schat nu dat 10% van de wereldbevolking het virus heeft gehad... Een nieuwe golf van de ziekte treft New York, Parijs, Londen, Madrid en elders... In het westen van de Verenigde Staten is er nog nooit zo'n bosbrandseizoen geweest... Een opgeschud Washington establishment bereidt zich voor op een totale oorlog over de kandidaat van het Hooggerechtshof, Amy Coney Barrett... Nog een mogelijke orkaan lijkt op de Golfkust gericht te zijn... En ga zo maar door.

Ze noemen dit "onzekere tijden". Maar zijn ze echt onzeker?

Voor degenen die de Bijbelprofetie begrijpen, kwamen die tijden vrij zeker met de geboorte van het moderne Israël in 1948. Dit zijn de dagen van de ontluikende vijgenboom, tijden van het einde, wanneer een nieuw begin aanbreekt. Maatschappelijke omwentelingen, natuurrampen en de dreiging van nieuwe en meer verschrikkelijke vormen van oorlog creëren angst, een angst over de hele wereld. Maar de Bijbel zei dat deze dingen zouden gebeuren in de dagen kort voor de terugkeer van Jezus.

De nauwkeurigheid van de Bijbel zou ons enorm veel troost moeten geven. Daardoor toont God Zijn gezag en ultieme controle. Hij heeft ons niet geschapen om ons over te laten aan onszelf. Hij blijft actief en geïnteresseerd in ons leven. Hij biedt ons aan om deel uit te maken van zijn familie. En als je een van Hem bent, heeft hij een Bijbel vol beloftes om je troost en hoop te geven in tijden van problemen.

In Matteüs 6:26 herinnerde Jezus Zijn volgelingen aan de zorg van Zijn Vader voor de "vogels in de lucht". Ze zaaien niet, oogsten niet, verzamelen niet in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader hen. Ben je niet veel meer waard dan zij?"

Toen stelde Jezus in vers 27 deze diepgaande vraag: "Wie van jullie kan door bezorgd te zijn een uur toevoegen aan zijn leven?"

Kwellen en bezorgd zijn veroorzaken nog meer pijn en zorgen. Hoeveel beter is het om de God van uw redding te vertrouwen, op de vaste grond van Zijn woord te staan, en zijn almachtige armen toe te staan u te omhullen? Vertrouw Hem, houd van Hem en ontvang Zijn liefde. Je redt jezelf niet door de juiste gevoelens te hebben. Alleen Jezus redt. Maar je mag kiezen of je in de vrede zult wandelen die Jezus biedt.

Zullen alleen goede dingen in je leven gebeuren? Geenszins. De 23e Psalm beschrijft wandelen door de "vallei van de schaduw van de dood". Wat een geweldig beeld! Hetzelfde 4e vers zegt verder: "Ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij."

Dat is niet naïef om de situatie te negeren. Dat is het erkennen van de ware context van elke situatie. Het kwaad bestaat. Soms gebeuren er slechte dingen. Maar die dingen gebeuren binnen een groter en beter kader. Het grote plaatje is dit: de Almachtige God houdt van je en belooft om voor je te zorgen, zelfs wanneer de tijden onzeker lijken.

Het is niet dat je geen vijanden hebt, maar zelfs in hun aanwezigheid, bereidt hij een feest voor jou. Als je van hem bent, dan kun je met de Psalmist zeggen: "goedheid en genade zullen mij alle dagen van mijn leven volgen, en Ik zal voor altijd in het huis van de Heer verblijven."

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey