www.wimjongman.nl

(homepagina)

Ongekend

Door Daymond Duck - 6 december 2020

()

We leven in een ongekende tijd. En hoewel niemand de dag of het uur kent, kan de Opname elk moment plaatsvinden en moeten de mensen er klaar voor zijn.

De volgende lijst van ongekende gebeurtenissen met profetische implicaties is slechts een kleine indicatie van de reden waarom ik geloof dat de Gemeente binnenkort zou kunnen worden verwijderd.

Eén - in Pennsylvania stopte op 25 november 2020 een rechter de certificering van Biden als de winnaar van de verkiezingen in Pennsylvania in afwachting van een hoorzitting op 27 november.

Op 27 november 2020 besliste een panel van rechters tegen Trump in deze zaak, om de procureurs ertoe te brengen te zeggen dat het voor het Hooggerechtshof van de V.S. zouden worden geleid.

Ook in Pennsylvania getuigde op 25 november 2020 op een hoorzitting die door de Wetgevende macht van de Staat werd gehouden, een deskundige getuige dat op één punt, informatie aantoont dat voor Biden ongeveer 570.000 stemmen werden bijgeschreven en voor Trump iets meer dan 3.200 stemmen werden bijgeschreven, wat statistisch bewijsmateriaal van kiezersfraude is.

De procureur Rudy Giuliani vertelde aan de Wetgevende macht van de Staat dat de staat rapporteerde dat 1.823.148 post-in stemmen werden verzonden, en 1,4 miljoen post-in stemmen werden geretourneerd, maar ambtenaren registreerden wel 2,5 miljoen stemmen.

Giuliani zei ook dat 22.686 stemmen op de dag dat ze per post werden ingebracht, er ongeveer 20.000 stemmingen vermoedelijk werden teruggestuurd al op de dag voordat ze op de post werden gedaan, en 8.021 stemmingen werden vermoedelijk uitgebracht door mensen die zijn overleden.

Op 26 november 2020 hebben 26 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden van Pennsylvania een resolutie ingediend om de verkiezing van Biden te de-certificeren vanwege "substantiële afwijkingen en ongeregeldheden in verband met de per-post-stemmen".

In Georgia diende Advocaat Sidney Powell op 25 november 2020 een klacht in van 104 pagina's met 30 beschuldigingen, waarin zij vroeg om de resultaten van de algemene verkiezingen van 2020 terzijde te schuiven vanwege "duidelijke fraude en meervoudige schendingen van de Grondwet en de Georgische wetten bij het houden van de verkiezingen".

Eén bewijsstuk dat Powell voorlegde was een beëdigde verklaring van een zeer gerespecteerde Cyber-Crime expert die voor de CIA heeft gewerkt en die zegt dat er honderdduizenden stemmen zijn verschoven van Trump naar Biden in de swingstaten.

Er lijkt weinig twijfel te bestaan over het feit dat de grootste Cyber-Crime in de geschiedenis van de wereld tegen de VS is gebruikt door Amerikaanse burgers met hulp van buitenaf.

Op 1 december 2020 werd gemeld dat de miljardairs George Soros en Michael Bloomberg $300.000 aan de Democraten deden toekomen in de Georgia-verkiezingsstrijd in een poging om de Senaat van de V.S. over te nemen (sommigen zeggen dat Democraat Warnock een socialist is).

In Michigan diende Powell een gelijksoortige aanklacht in (Powell vroeg mensen om voor haar te bidden).

Op 30 november 2020 werd gemeld dat een hertelling in Antrim County, Michigan, de verkiezingsoverwinning terugbracht naar Trump.

Volgens het verslag zijn er duizenden stemmen van Trump ten onrechte aan Biden gegeven (er is niets gezegd over de manier waarop dit uiteindelijk uit de bus zal komen).

In Wisconsin was er een opkomst van 105% in één Milwaukee District.

In Nevada besliste op 27 november 2020 een rechter dat het Republikeinse Juridische Team dagvaardingen kan uitvaardigen en getuigen onder ede kan horen, enz.

De Democraten schijnen te vrezen wat er aan het licht zal worden gebracht, omdat werd gemeld dat zij in een team van ongeveer 10 advocaten hebben gestuurd om te proberen dit proces tegen te houden.

Het is onmogelijk om te voorspellen hoe de rechters zullen beslissen over de vele zaken, en het is onzeker voor President Trump, maar totdat elke rechtszaak is geseponeerd of uitgeprocedeerd (ook bij het Amerikaanse Hooggerechtshof omdat er vragen zijn over de grondwettigheid van sommige staatswetten), is de verkiezing nog niet voorbij.

(Noot: Men heeft gerapporteerd dat Twitter het posten van sommige aanklachten van Sidney Powell heeft geblokkeerd over de wijdverspreide kiezersfraude en informatie over haar processen).

Twee - Op 25 november 2020 werd gemeld dat de speciale afgezant van Biden voor het klimaat, voormalig staatssecretaris John Kerry, het World Economic Forum (WEF) heeft verzekerd dat Biden de Great Reset (een globalistische regeling om de wereld te controleren) sneller en harder zal doorvoeren dan velen zouden kunnen denken.

Op 26 november 2020 werd gemeld dat een aantal van Bidens kabinetsleden één ding gemeen hebben: ze zijn lid van de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen (bewijs dat het nieuwe normaal de oude Schaduwregering zal omarmen als Biden wint).

Op 27 november 2020 werd gemeld dat de Trump plotseling 11 leden van de Raad van Beleid van Defensie van het Pentagon ontslagen heeft (Henry Kissinger, Madeleine Albright, en nog 9 andere moeras-wezens).

Dat werd tijd.

Biden en Harris zijn slechts kleine spelers (marionetten) in de Schaduwregering.

Het is niet genoeg om een poel af te wateren als de echte vervuiling uit een meer komt.

Drie - Op 29 november 2020 toonde Amir Tsarfati ongeveer 40 seconden van een video die werd geproduceerd door de Global Future Councils van het WEF en die zegt: "De V.S. zullen niet de supermacht van de wereld zijn. Een handvol landen zal overheersen."

Vergeet niet dat de Bijbel leert dat 10 koningen (hoofden van 10 regionale groepen van naties, 'een handvol landen') zullen opstaan voordat de Antichrist opstaat (Dan. 7:7,24).

Wees je ervan bewust dat Fase I van de V.N.-zoektocht naar een wereldregering is om 10 regionale handelsgroepen van naties te creëren (10 handelsblokken; E.U., USMCA, etc.; een economische NWO); Fase II is om de 10 regionale handelsgroepen van naties om te vormen tot 10 politieke groepen (een politieke NWO); en Fase III is om de 10 politieke groepen samen te voegen tot een één-wereldregering (de NWO).

Dit verklaart waarom de schaduwregering zo hard probeert om Trump ten val te brengen.

Hun doel is om de V.S., als enige supermacht ter wereld, te vervangen door een handvol landen ('10 koningen').

Vergeet ook niet dat de Antichrist niet aan de macht kan komen terwijl de Weerhouder (Kerk en Heilige Geest) hier nog is.

Trouwens, volgens de video zullen de mensen in de toekomst geen eigendom hebben (de verdeling van de rijkdom; alles zal aan de regering toebehoren, en ze zullen het gebruiken om iedereen te controleren), en het WEF geeft het openlijk toe.

Hier is de link naar de video van Amir Tsarfati (ga naar het 49:00-minuten punt).

Ter informatie: het WEF heeft niet de bevoegdheid om de Grote Reset in gang te zetten.

Zij zullen hun Great Reset-aanbeveling aan de Wereldbank, het IMF, de G-7 en de G-20 ter goedkeuring voorleggen, en dat zal even duren.

Vier - Op 20 november 2020 zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, dat ze zich verheugt om samen met Washington (de regering van Biden) "te werken aan een nieuw wetboek voor de digitale economie en de digitale samenleving".

Deze digitale economie en maatschappij zijn de voorlopers van de cashloze society en zullen leiden tot het volgen van alle aan- en verkopen.

Vijf - Betreffende een economische ineenstorting stellen sommige Democraten een universeel inkomen voor (iedereen die de overheid behaagt krijgt een maandelijkse cheque); de kwijtschelding van alle schulden; gratis collegegeld; gratis gezondheidszorg; er komt een stimuleringspakket van twee biljoen dollar; er komt een lockdown in de VS voor maximaal zes weken (hoewel het veel bedrijven zal vernietigen en miljoenen mensen werkloos zal maken); en de annulering van Trumps "Make America Great Again" beleid.

Ik weet heel weinig over economie, maar dit lijkt op een bewuste poging om de VS te verzwakken en de Great Reset te stimuleren.

Een derde van de kleine bedrijven in New York en New Jersey zijn in 2020 gesloten.

Zes - Betreffende een herbouwde Tempel werd op 26 november 2020 gemeld dat Jordanië bezorgd is dat Trump de controle over de Tempelberg kan overdragen aan Saoedi-Arabië in ruil voor Saoedi-Arabië dat de betrekkingen met Israël normaliseert, en zo kan Trump zijn erfenis als iemand die Israël zegende, verder verbeteren.

Volgens het artikel heeft Trump hier niets over gezegd, maar de opwarmende betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië baart Jordanië zorgen dat dit gaat gebeuren.

Zeven - Met betrekking tot het Merkteken van het Beest, werd op 26 november 2020 gemeld dat de Israëlische Chief Innovation Officer sprak over verplichte vaccinaties in Israël toen hij zei: "De overheid zal je niet dwingen om te vaccineren. Amazon wel. Luchtvaartmaatschappijen wel. Banken wel. Je zult niet in staat zijn om te kopen, te verkopen of te handelen zonder het vaccin." (Israël verwacht Covid-vaccinaties te starten in januari 2020; er wordt gemeld dat ze eerder zullen starten dan in de VS en het Verenigd Koninkrijk).

Christenen moeten God danken dat we hier niet zullen zijn als de Antichrist en de Valse Profeet eisen dat mensen het Merkteken van het Beest nemen als ze willen kopen en verkopen.

Acht - Veel Amerikanen hebben goede redenen om zich zorgen te maken over verplichte Covid-vaccinaties en wat er in de vaccins zit (naast cellen van foetaal weefsel, chemicaliën om iemands DNA te veranderen, etc. - sommige vaccins vereisen twee vaccinaties waarvan de producenten beweren dat ze 95% effectief zijn, of moet ik zeggen dat ze 5% ineffectief zijn?)

Op 4 november 2020 werd gemeld dat Shi-Hua Xiang, een viroloog aan de Universiteit van Nebraska-Lincoln, in het beginstadium is van de ontwikkeling van een neusspray om een vaccin aan te leveren voor het slijmvlies in de neus en de mond.

Indien succesvol zal dat vaccin ervoor zorgen dat iemands immuunsysteem antilichamen produceert om het Covid-virus aan te vallen voordat het zich naar andere delen van het lichaam verplaatst.

Hopelijk hoeven mensen dan niet naar een dokter te gaan en een verplichte injectie te nemen.

Bid dat God iets zal geven dat geen cellen van foetaal weefsel gebruikt of iemands DNA verandert, en geloof dat met God alles mogelijk is.

Negen - Betreffende de gevaren van de bediening, zei Jezus: "Een broeder zal de andere broeder overleveren aan de dood, en de vader het kind: en de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders, en hen doen sterven" (Matt. 10:21).

Deze woorden lijken zich uit te strekken van de tijd van zijn discipelen tot de tijd van zijn wederkomst.

Hoe dan ook, op 26 november 2020 werd gemeld dat de gouverneur van Vermont de scholen van de staat vroeg om de leerlingen te ondervragen over de omvang van de Thanksgiving-bijeenkomsten van hun familie, zodat degenen die in grote bijeenkomsten waren geweest, konden worden getest, in quarantaine worden geplaatst en gedwongen om op afstand te leren (degenen die positief testten, 14 dagen lang; degenen die negatief testten 7 dagen lang).

Burgers vragen om elkaar te verraden, wordt een nieuw onderdeel in het nieuwe normaal, en een nieuw teken van waar we zijn op Gods kalender.

Tien - Met betrekking tot de Slag van Gog en Magog, is er veel gespeculeerd over het feit dat Trump een aanval op Iran zou kunnen lanceren voordat hij zijn kantoor zal verlaten.

Tenslotte - God houdt van je, en als je het nog niet hebt gedaan, geef dan voor Hem oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is, die voor de zonden van de wereld is gestorven, is begraven en uit de dood is opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; zeg dan tegen iemand dat je dit hebt gedaan.

Prophecy Plus Ministries, Inc. Daymond Duck

duck_daymond@yahoo.com

Bron: Unprecedented :: By Daymond Duck - Rapture Ready