www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het einde is het nog niet

Door Terry James - 25 maart 2020

Laat ik aan het begin van dit commentaar zeggen dat ik geenszins van plan ben de gevaren die deze ziekte met zich meebrengt te kleineren. Het is een pandemie, daar zijn we zeker van, want het is wereldwijd. De kans op de dood en een massale verwoesting van de gezondheid is groot.

Het coronavirus heeft echter nog lang niet het historische niveau van de vroegere dodelijke pandemieën - of zelfs regionale epidemieën - bereikt. Niet eens in de buurt. Toch presenteren de projecties aan het wereldpubliek een prognose van het einde van de wereld, om het binnen het medisch jargon te houden.

Zelfs degenen die kwesties en gebeurtenissen vanuit christelijk en zelfs profetisch perspectief benaderen, schetsen een beeld dat de wereld nu vrijwel zeker al in een tijdperk verkeert dat niet verschilt van het tijdperk dat wordt beschreven als de bijbelse apocalyps.

Naast de angst voor de miljoenen die aan het coronavirus zouden kunnen sterven, zijn er ook de gevreesde economische gevolgen van de nu officieel verklaarde pandemie.

Hier zijn uittreksels van enkele akelige voorspellingen die ik van slechts één website heb verzameld om het punt te maken.

Ik vond andere websites die nog grotere problemen voorspellen. "Amerika zoals we het kennen, zal eindigen met de coronaviruscrisis", is de conclusie van een aantal sites die ik heb doorgenomen.

Ik ben het er natuurlijk mee eens dat Amerika, zoals we dat kennen, zodanig is veranderd dat onze oprichters het waarschijnlijk niet meer zouden herkennen, althans niet zoals ze de constitutionele republiek die ze hebben gecreëerd voor ogen hadden. Het is zeker dat de meesten niet zouden geloven hoe het is uitgepakt in termen van culturele en maatschappelijke moraal. En zaken als de fiscale onverantwoordelijkheid bij het omgaan met de monetaire drukpersen, zoals dat al tientallen jaren gebeurt, met geen dekking voor de dollar - wat sterker lijkt te worden in plaats van zwakker ten opzichte van alle andere stromingen - zou hen ongetwijfeld verbazen.

Zoals we al vaak in deze commentaren hebben gezien, lijkt er geen rationele verklaring te zijn voor het feit dat de Amerikaanse en mondiale economieën niet zijn ingestort.

Economen, meestal die in de minder bekende blog forums, hebben gewezen op het feit dat er op een gegeven moment een enorme crash zal komen. De meer gerenommeerde financiële gespreksleiders van omroep- en kabelnetwerken hebben de onderliggende fiscale structuren niet echt onderzocht. Ze hebben zich geconcentreerd op de verbazing over de steeds stijgende beurscijfers.

Nu wordt door velen verklaard dat de tijd van de afrekening is aangebroken. De coronavirus-crisis betekent het einde van alle dingen in termen van economisch welzijn. Economische/monetaire zaken hebben de fiscale wetten van de zwaartekracht getrotseerd - zoals we hebben aangegeven - op de manier waarop Wile E. Coyote de zwaartekracht in de cartoonwereld trotseert. Nu zijn we een tijd ingegaan die, zo geloven velen, zal leiden tot tijden die slechter zijn dan de omstandigheden die door de beurscrash van 1929 zijn ontstaan.

Voor degenen die observeren wat er door het prisma van de Bijbelse profetie gebeurt, in het bijzonder de Pre-Trib-visie van de Bijbelse profetie, zijn de dingen in een enorme stroomversnelling. Dat wil zeggen, er vindt een enorme verandering plaats, die een voorbode is van de snel naderende tijd van het antichristelijke regime. Dit is wat er moet gebeuren, zodat Jezus Christus kan terugkeren om een einde te maken aan het menselijk bestuur, dat zo schandalig heeft gefaald.

Maar het is het einde niet... nog niet.

Zoals mijn goede vriendin Jan Markell zegt over de wereldomstandigheden met betrekking tot de Bijbelse profetie: "Dingen vallen niet uit elkaar. Ze vallen samen." Dat wil zeggen dat wij als levende christenen het voorrecht hebben om te zien hoe de eindtijd van alle dingen zich ontvouwt, precies zoals God, door Zijn Heilig Woord, zegt dat ze dat zullen doen.

De duivel en zijn volgelingen, zowel menselijk als bovennatuurlijk, hebben de afgelopen vier jaar geprobeerd een staatsgreep te plegen in deze natie. Ze hebben gefaald op elk punt. Nu zijn ze, door de huidige crisis, vastbesloten om Amerika te veranderen door de vele overhaaste oplossingen die we zien. Ze hopen hun tentakels vast te maken door middel van de lockdowns en de gedwongen economische/zakelijke veranderingen - d.w.z., manieren om zaken te doen - om daardoor hun globalistische ambities te bereiken. Zelfs met de immense propagandamacht van de mainstream media zijn ze niet in staat geweest om hun poging tot een staatsgreep uit te voeren. Dit komt omdat, zo geloof ik met alles wat in mijn geestelijk inzicht ligt, de Heer van de Hemel hun eenzijdige plannen tot op dit punt heeft verhinderd.

Dit is te wijten aan het feit dat het nog geen tijd is om de antichristelijke wereldorde te laten ontstaan. Dit kan niet gebeuren zolang de Gemeente, de Bruid van Jezus Christus, nog op deze gevallen planeet is.

Daarom is de huidige president geplaatst in het machtigste kantoor van de machtigste regering ter wereld. Als iemand anders het ambt op dit cruciale moment zou bekleden, denk ik dat de economie van de Verenigde Staten, en zeker die van de rest van de wereld, tegen deze tijd inderdaad zou zijn neergestort. Dat zou vooral nu het geval zijn geweest, nu we deze pandemie in de economische vergelijking hadden meegenomen.

Dit is niet om de heer Trump te veel lof toe te zwaaien. Hij is gewoon het levende bewijs van de waarheid die in Gods Woord gevonden wordt. De Heer van de hemel roept heersers en koningen op, en Hij brengt ze ten val (Daniël 2: 21). Dat deze man door God is uitverkoren om ten positieve te zijn, waarin hij op zo'n verbazingwekkende manier is uitverkoren, is een primaire reden dat ik geloof dat de economie die op dit moment in vrije val is, weer tot eerdere hoogten zal komen.

Jezus voorspelde dat wanneer Hij zich de volgende keer met de zaken van de mensheid bemoeit, dit niet in een tijd van Verdrukking-achtige wanhoop zal zijn. Het zal zijn, zo zei Hij, een tijd zijn van bouwen, kopen, verkopen, trouwen, planten. Het zal, geloof ik, een tijd van zakendoen zijn die nog dynamischer is dan gewoonlijk, net als op de dag dat Lot plotseling uit Sodom werd verwijderd, en op die dag zelf kwam het oordeel.

De veranderingen die we op dit moment zien, zijn ingrijpend. Amerika wordt inderdaad opnieuw geconfigureerd op een manier die de weg vrijmaakt voor wat er zal gebeuren na de Opname van de Bruid van Christus - dat zijn alle wedergeboren gelovigen.

Maar dit is niet het einde. Het is echter - als we de parafrase van Churchill wat verdraaien met betrekking tot het einde van de Slag om Engeland tijdens WO II - misschien wel het einde van het begin van het einde.

Jezus zei, terwijl Hij boven op de Olijfberg zat, vlak voordat Hij aan het kruis op Golgotha stierf en opstond voor de zonde van de mensheid: "En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; zie toe dat gij niet verontrust wordt; want al deze dingen moeten geschieden, maar het einde is het nog niet" (Mattheüs 24:6).

Hij zei ook: "En wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan op, en heft uw hoofden omhoog; want uw verlossing is nabij" (Lucas 21:28).

Kom toch, Heer Jezus!

Bron: The End Is Not Yet :: By Terry James - Rapture Ready