www.wimjongman.nl

(homepagina)

Noach en de zondvloed

Door Elhanan ben-Avraham - 14 juli 2020

"En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen." - Lucas 17:26-30

Noach was een rechtschapen man en prediker in zijn generatie, verontrust over het verdorven gedrag van de wetteloze mensheid in de wereld om hem heen. Hij zag dat de wereld gevuld was met geweld (Hebreeuws: hamas), en God had hem gezegd: "YHVH zag dat de goddeloosheid van de mensheid groot was op de aarde, en dat elke bedoeling en gedachten in hun hart alleen maar kwaadaardig was, voortdurend". Maar Noach, geërgerd als hij was, wrong niet alleen zijn handen in wanhoop en bezorgdheid, maar accepteert de vreemde goddelijke opdracht om een enorme ark te bouwen voor de ogen van al zijn buren.

In het ondergaan van de spot en het gelach bouwden hij en zijn zonen het vaartuig dat een generatie lang duurde om het op te bouwen. Het leek de menigte komisch en misplaatst, van geen enkel nut. Tot de tijd van de vernietigende vloed, die de hordes van de mensheid zou verslinden, maar de ark en zijn bewoners op het water zou verheffen.

Daar in de ark waren de gehoorzame Noach en zijn familie bijna een jaar lang ingesloten, geen aandrijving noch roer, kaart of richting, zonder belofte van tijd of beëindiging. Ze waren volledig afhankelijk van Degene die hen voor zo'n taak had opgeroepen. Het was alleen de Kapitein van de ark die hen naar een nog onbekende bestemming zou brengen. Maar ze hadden weinig tijd om zich te bekommeren, omdat ze de taak hadden gekregen om te zorgen voor de dieren die op dat vreemde vaartuig bewaard waren gebleven, en ze gingen dagelijks aan het werk, geduldig wachtend.

Dit is niet anders dan onze eigen situatie in deze roerige tijd in de wereldgeschiedenis. We zijn geërgerd over de gebeurtenissen van onze tijd, verontrust over een wereldwijde pandemie die de gezondheid en de economie van de wereld bedreigt, en over de wetteloze anarchie en ontevredenheidsreacties die in de straten van Amerika woeden. Velen zijn ingesloten in onze huizen, niet in staat om te genieten van ons eenvoudige eerdere vermaak, of zelfs te werken in onze beroepen. We weten helemaal niet waar dit ons naartoe zal leiden. Maar dit heeft ons de misschien wel unieke gelegenheid en tijd gegeven om na te denken en onze prioriteiten bij te stellen. Vooral om rekening te houden met de vele vermaningen die we uit de mond van de Profeten van God hebben gehoord, en een mooie gelegenheid om terug te keren naar diezelfde Kapitein die Noach in zijn turbulente tijden leidde en bevrijdde. En om de taken op ons te nemen die God van ons heeft gevraagd.

"Want de komst van de Zoon des Mensen zal net zo zijn als de dagen van Noach. Want zoals ze in die dagen voor de zondvloed waren, aan het eten en drinken, aan het trouwen en aan het geven ten huwelijk, tot de dag dat Noach de ark binnenging, en ze begrepen het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam; zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn." - Jezus!

Bron: Noah and the Flood » Kehila News Israel