www.wimjongman.nl

(homepagina)

Nieuwe orde

()

In straten, winkelcentra, hogescholen en kantoorgebouwen wordt de tegenstander steeds zichtbaarder. Als Amerikaans christen begin je jezelf als een minderheid te zien, misschien zelfs als een achterhaalde minderheid. Je eerste gedachte is dat je moet beginnen met een "geestelijke oorlogsvoering" waar je al die jaren in het verleden in de kerk over hoorde. Maar in het streven naar het dagelijks leven, zorgvuldige planning en verantwoord handelen, had je lang geleden ontdekt dat je het toch niet echt nodig had.

Het leven werkte prachtig, want je ontwikkelde een carrière, voedde kinderen op, betaalde belasting en hield de wetten. En al die jaren heb je verantwoord gestemd en ben je naar een formele kerk gegaan, met een eigen, gastvrije sfeer.

Alles was in orde... tot... En nu zijn we ontwaakt in een wereld van schaduwregeringen, politieke staatsgrepen, gefabriceerde pandemieën en autoritaire sociale controles. Er wordt veel gesproken over vaccins die het "merkteken van het beest" zijn. En de communisten en anarchisten hebben op hun tijd gewacht, tot ze voelden dat de maatschappij weer de straat op ging.

Je "normale leven" verdwijnt geleidelijk aan, en je voelt een "einde der tijden"-kou in de lucht. Leven als een trouwe christen is tegenwoordig een uitdaging. De vijand is in al onze gekoesterde instellingen gekropen. Soms wordt hij de "Deep State" genoemd. Op andere momenten wordt hij bestempeld als een "liberaal", wat eenvoudigweg betekent dat hij de Geest van de Heer afwijst ten gunste van de menselijke wijsheid. Dit is het natuurlijke instinct van de zondige mensheid.

Wanneer de aanwezigheid van de Heer wordt weggedrukt, trekt Hij zich gewillig terug naar de achtergrond. Toch is het op de een of andere manier erg moeilijk om dit feit volledig te realiseren. Als Hij niet wordt aangeroepen, vervaagt Zijn aanwezigheid. Het kwaad stijgt. Zoals in de dagen van de profeet Samuel, toen het volk Gods heerschappij verwierp:

"Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE. Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn."(1 Sam. 8:6,7).

Op zijn oude dag had Samuël zijn Goddelijke heerschappij overgedragen aan zijn twee onwaardige zonen, die regeerden door middel van omkoping en verdorvenheid. Het volk eiste een koning om over hen te heersen, net als de omringende heidense naties. Eerder had Israël geëist dat Mozes hen iets zou toestaan: "Toen gaf Hij hun wat zij begeerden, maar henzelf deed Hij uitteren." (Ps. 106:15).

In de huidige wereld weten gelovige christenen dat de Geest van de Heer aanwezig en beschikbaar is. Maar, in tegenstelling tot onze dagelijkse menselijke metgezellen, verschijnt Hij niet zichtbaar. Je weet dat Hij er is en dat Hij legioenen van engelen onder Zijn bevel heeft. Zijn aanwezigheid en handelen moet door het geloof worden waargenomen.

Mensen die heel lang hebben geleefd zijn nu geschokt en zeggen dat ze nog nooit zo'n onrust hebben gezien in ons gezegende land. Langdurige sociale beperkingen worden één voor één doorbroken. Het gezond verstand lijkt te zijn weggevaagd. Maar wat is gezond verstand? Heel eenvoudig, het is het collectieve voordeel van eeuwen van christelijke beschaving. Als de Kerk verzwakt is, zal de beschaving onvermijdelijk instorten.

In het kielzog van een wekenlange pandemie en "sociale distantie", die zelfs tot het sluiten van kerken heeft geleid, bidden christenen om hulp en opleving. Maar op de een of andere manier lijkt die inspanning zinloos.

Maar dat is het niet! In feite is het wereldsysteem van Satan al lang een realiteit op deze planeet. Als we dat vergeten, en onze waakzaamheid laten verslappen, begint hij met op te staan. Dit is nu goed zichtbaar, omdat de cultuur neigt naar toenemende rebellie in al zijn aspecten. Degenen die ervan overtuigd zijn dat revolutie de enige manier is, rijzen nu op tot ze uitbarsten in verrassende kracht.

Dit is een eeuwenoud patroon... dat zich steeds weer herhaalt. Wat nodig is, is duidelijk:

"Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel." (Ef. 6:10,11).

Bron: Gary Stearman