www.wimjongman.nl

(homepagina)


Niemand is zo blind

Amillennialisme, COVID-19, Hoop, Merkteken van het Beest

door Jonathan Brentner op 28 december 2020

()

Er is een oud gezegde dat dateert uit 1546 toen John Heywood zei: "Er zijn geen mensen die zo blind zijn als zij die niet willen zien. De meest begoochelde mensen zijn degenen die ervoor kiezen om te negeren wat ze al weten."

Jammer genoeg beschrijft dit citaat treffend de meerderheid van de predikanten in de Verenigde Staten, zelfs veel van hen die prediken in kerken waarvan de geloofsverklaringen het geloof in de foutloosheid van de Schrift bevestigen.

Met een strikt aardse visie voor de toekomst die de terugkeer van de Heer naar een verre tijd wegduwt, vertellen deze leiders ons dat de beroering van onze huidige tijd deel uitmaakt van een terugkerende cyclus van de geschiedenis en dat het leven weer normaal zal worden nadat de huidige crisis voorbij is.

Maar niet iedereen is het daarmee eens.

David Horowitz schreef, ondanks zijn atheïsme, een boek waarin hij waarschuwde voor de ernstige vervolging van bijbelgelovige christenen in Amerika (Dark Agenda). Peter Koenig, een geopolitiek analist, docent en voormalig Senior Economist bij de Wereldgezondheidsorganisatie, waarschuwt voortdurend voor de dreiging die uitgaat van The Great Reset, die verdedigd wordt door het World Economic Forum (WEF), en voor de gevaren van de vaccins ID2020 en COVID-19, hoewel hij bij mijn weten geen volgeling van Jezus is.

Waarom zien Horowitz en Koenig duidelijk de gevaren voor ons die zoveel voorgangers weigeren te erkennen? Hoewel deze en andere seculiere schrijvers de Bijbel niet geloven, waarschuwen ze voor een toekomst die opmerkelijk veel lijkt op wat we lezen in het boek Openbaring en in andere profetische teksten.

Hier zijn slechts een paar felrode waarschuwingslichten voor al diegenen in Christus die hen wakker zouden moeten maken voor de naderende beproeving en voor de nabijheid van de Opname die daarvoor plaatsvindt.

DE GROTE GODDELOOSHEID IN AMERIKA

Dit is wat ik in een vorig bericht schreef, Not Now, I Have My Life to Live, over het feit dat het oordeel van de Heer over Amerika vanuit een menselijk perspectief lang, heel lang op zich laat wachten.

Zegt de voortdurende gruwel van abortus, die heeft geleid tot de genadeloze afslachting van talloze miljoenen onschuldige levens, ons niet dat het oordeel van God vlak voor de deur moet staan? Niet alleen hebben onze gekozen leiders geweigerd om deze moorddadige en afschuwelijke praktijk te verbieden, maar ze staan ook achter de Planned Parenthood slachtoffers die hun lichaamsdelen verkopen aan de hoogste bieder. Abortus is een gruwel die zeker de toorn van de Heer op een bepaald moment over Amerika zal brengen, reken er maar op.

De Heer hoort elke gedempte schreeuw van de kleine jongens en meisjes als boze mannen en vrouwen hen vergiftigen of hun kostbare lichamen uit elkaar rukken in de schoot van hun moeder. Hij ziet de angstige blikken op de gezichten van jonge meisjes en jongens die verstrikt raken in de verschrikkingen van de sekshandel.

Zijn we zo naïef om aan te nemen dat de Heer de VS en de wereld niet zal oordelen over deze gruwelen die Hem zo diep bedroeven? Zijn we zo dom om te denken dat Psalm 94 alleen verwijst naar het verre verleden zonder profetische betekenis voor de dag waarin we ons bevinden?

In 2012 citeerde Billy Graham zijn vrouw Ruth, die zei: "Als God Amerika niet straft, zal Hij zich moeten verontschuldigen tegenover Sodom en Gomorra." De boosaardigheid waar ze naar verwees is exponentieel gegroeid sinds ze die woorden sprak enige tijd voor haar dood in 2007.

Ik ben geen profeet, maar ik weet dat Gods toorn in de niet al te verre toekomst op de VS zal vallen. Misschien zien we het begin al in de verdeeldheid en de onrust die het leven hier in Amerika kenmerken.

DE SNELLE BEWEGING NAAR HET MARXISME VIA DE GROTE RESET

In veel van mijn recente artikelen beschrijf ik de gevaren van het World Economic Forum (WEF) en de onheilspellende Great Reset, die zij promoten. Ik citeer vaak Peter Koenig die verbazingwekkend genoeg de komende wereldregering aanduidt als het "beest", met elke keer een verwijzing naar Daniël of het boek Openbaring.

Het WEF doet geen moeite om de communistische agenda te verbergen achter hun streven naar The Great Reset, dat niets minder is dan een radicale transformatie van het leven op de planeet aarde dat alles wat op dat moment leeft tot slaaf zal maken.

Volgens James Delingpole van Breitbart News heeft "COVID-19 het perfecte voorwendsel" geboden om "een globalistische overname" van vrijwel elk aspect van het menselijk leven in te luiden. "Simpel gezegd," gaat hij verder, "The Great Reset" is de blauwdruk voor een volledige transformatie van de wereldeconomie. Er zal geen geld zijn, geen privé-eigendom, geen democratie. In plaats daarvan zal elke belangrijke beslissing - wat je doet voor de kost, hoeveel spullen je consumeert, of je een vakantie kunt nemen - voor je worden genomen door een verre, onberekenbare elite van 'experts'"[i].

Hoe komt het dat zoveel voorgangers en gelovigen de gevaren achter wat ze in het nieuws lezen niet zien of de griezelige gelijkenis niet herkennen van wat ze horen met wat Johannes in het boek Openbaring heeft geschreven?

DE ERNSTIGE DREIGING DIE UITGAAT VAN EEN BIDEN PRESIDENTSCHAP

De Grote Reset is zoveel meer dan de utopische droom van onrealistische globalisten. Het is het vurige verlangen van de "diepe staat" in Amerika en is iets waar zowel de Democraten als de Republikeinen veel naar verlangen. President Donald Trump staat vrijwel alleen in zijn verzet tegen de marxistische agenda van de globalistische elite (oftewel deep state) in de VS. De meeste Republikeinen in het Congres en de Senaat hebben de president al in de steek gelaten en zijn pogingen om de grote fraude die zo duidelijk zichtbaar was in de verkiezingen van 3 november aan het licht te brengen.

Kerry, die door Biden benoemd werd als zijn speciale presidentiële gezant voor het klimaat, bevestigde onlangs de trouw van Biden aan de marxistische agenda van het WEF. Hij verzekerde de elites van het World Economic Forum (WEF) dat een Joe Biden-presidentschap snel de globalistische "Great Reset"-agenda "met een grotere snelheid en een grotere intensiteit dan velen zich kunnen voorstellen"[ii] zal bevorderen.

Het is ook duidelijk dat een president Biden (of Harris) geen enkele aanwijzing zal tolereren dat hij niet akkoord gaat met hun hondsdolle steun voor abortus en de LBGTQ-agenda. Hun eerdere verklaringen en benoemingen bevestigen dit, net als het advies dat velen in het Congres al aan hen hebben gegeven.

Onder een Biden/Harris-bestuur zal elke kerk die hoopt te bestaan in haar huidige vorm in het jaar 2025 (het einde van hun termijn) dit alleen kan doen door in te stemmen met de radicale agenda van de Democraten met betrekking tot transgenderisme voor kinderen, homoseksualiteit, pedofilie en abortus tot aan het moment van de geboorte.

DE TALRIJKE TEKENEN VAN DE NADERENDE VERDRUKKING

Degenen die Openbaring 6-18 toewijzen aan een vervlogen tijdperk ofwel aan louter symboliek, weigeren de ontelbare tekenen te zien die erop wijzen dat deze hoofdstukken binnenkort werkelijkheid zullen worden in onze wereld. Het bewijs dat we in de laatste dagen leven is overweldigend, maar toch blijven velen blind voor wat ze zien. Ze herhalen de fout van de Farizeeërs en Sadduceeën die de tekenen dat hun Messias voor hun neus stond, niet hebben herkend (Matt. 16:1-3).

De wetteloosheid van onze tijd, de wijdverspreide steun van de wereldleiders van de onheilspellende Grote Reset, en de grote waan van onze tijd, ze spreken allemaal van de snelle nadering van de zevenjarige verdrukking. De nadruk op vrede en veiligheid nu de dag van Gods oordeel nadert, vertelt ons dat we nog maar weinig tijd hebben tot aan ons vertrek om voor altijd bij Jezus te zijn (1 Thess. 4:13-5:10).

De tekenen die Jezus aan ons gaf in Matteüs 24:3-14 om Zijn komst te beschrijven zijn precies die voor de dag waarin we leven. Het is bijna alsof Hij een laptop opende en de krantenkoppen van 2020 aan Zijn discipelen voorlas. In vers 15 verwijst de Heer naar de ontheiliging van de tempel door de antichrist die halverwege de verdrukking plaatsvindt. Het Tempelinstituut in Jeruzalem heeft al het meubilair voor de derde tempel, met uitzondering van de Ark van het Verbond, gereconstrueerd, en heeft er architectonische ontwerpen voor gemaakt en leidt nu al Levieten op om als priester in de nieuwe tempel op te treden.

Alleen al gebaseerd op de geschriften van Peter Koenig en Klaus Schwab (stichter en hoofd van het WEF) vind ik dat de planning van de globalisten achter ID2020 en toekomstige vaccins een opmerkelijke gelijkenis vertoont met het Merkteken van het beest zoals beschreven in Openbaring 13:15-18. Deze plannen omvatten het implanteren van een chip met persoonlijke gegevens die direct verbinding maakt met een verre database met al zijn of haar persoonlijke en financiële informatie. Als deze dingen eenmaal werkelijkheid worden, zal het voor de antichrist slechts een kleine stap zijn om zijn merkteken te eisen voor alle aankopen en verkopen wereldwijd.

HET HANDSCHRIFT OP DE MUUR

De Heer hoeft zijn boodschap van het dreigende oordeel niet op de muur te schrijven zoals Hij dat deed voor koning Belsassar in het oude Babylon. Hij heeft duidelijk Zijn waarschuwingen geopenbaard die voor iedereen in de Schrift te zien is, maar toch erkennen zo weinigen hun relevantie voor vandaag. Ze weigeren te erkennen wat ze weten vanuit Gods Woord.

Jeremia schreef: "Ze hebben de wond van mijn volk licht genezen; ze zeggen: "Vrede, vrede", terwijl er geen vrede is" (6:14). Als de profeet vandaag de dag nog zou leven, zou hij ons volgens mij ook waarschuwen voor herders die de tekenen van Gods naderende oordeel en de naderende terugkeer van de Heer negeren en erop aandringen dat het leven ooit weer normaal wordt, net zoals dat in het verleden altijd al het geval is geweest.

Bijbelse bemoediging dat niet het besef van de eindtijd en het verschijnen van Jezus omvat, kan gelovigen tot op zekere hoogte troosten, maar het geneest slechts "licht" de wond van hen die geconfronteerd worden met economische rampen, persoonlijke kwellingen, tragedies, en de vele andere harde realiteiten van het leven onder COVID-19 opgelegde lockdowns, draconische beperkingen, en vervalste paniek.

Het goede nieuws is dat we een geweldige en soevereine Heer dienen die de geschiedenis beheerst en op een dag zal heersen over alle naties van de wereld (Psalm 46:10). Hij is niet verbaasd over de waanzinnige stormloop van onze leiders op de één-wereldregering; hij heeft lang geleden onthuld dat dit in de laatste dagen zou gebeuren, precies zoals we dat voor onze ogen zien gebeuren.

De beste troost die we in deze gevaarlijke tijden hebben is dat Jezus komt om ons naar de plaats te brengen waar Hij ons voorbereidt (Johannes 14:1-3) en alle tekenen wijzen erop dat dit in de zeer nabije toekomst zal gebeuren. De tijden zijn donker, maar we hebben een glorieuze hoop.

Notities

[i] This article is at: https://www.zerohedge.com/geopolitical/own-nothing-and-be-happy-great-resets-vision-future

[ii] Article on the LifeNews Website: John Kerry: Biden presidency would advance globalist ‘Great Reset’ with ‘speed’ at: https://www.lifesitenews.com/news/john-kerry-biden-presidency-would-advance-globalist-great-reset-with-speed

Bron: None Are So Blind — Jonathan Brentner