www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE BOM: de verkiezingen van 2020 vonden plaats onder een door Trump verklaarde "nationale noodtoestand" die een val zette voor de verkiezingsdag voor de "onbevoegde toegang tot verkiezingen en campagne infrastructuur."

13 november 2020 - door Mike Adams

We hebben hier nog een grote bom voor u liggen met betrekking tot de verkiezingen van 2020. Ondanks de intens kwaadaardige censuur van Big Tech, staan we goed bekend om diepgaande analyse en onderzoek te doen van de huidige gebeurtenissen, dus dank u voor uw steun terwijl we blijven vechten voor het overleven van Amerika, als onze constitutionele republiek.

Dit verhaal begint met de weinig bekende 'executive order' getekend op 12 september 2018 door President Donald J. Trump. Deze beschikking, beschikbaar op Whitehouse.gov is getiteld "Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interferentie in a United States Elections" [Uitvoerende Wet op het afdwingen van zekere sancties bij gebeurtenissen van Buitenlandse Interventie in de VS-verkiezingen

In die uitvoerende wet, waarvan bijna niemand verslag heeft gedaan sinds de dag van ondertekening, verklaart President Trump een nationale noodsituatie. Die noodtoestand is nog steeds van kracht, en de verkiezingen van 2020 vonden plaats onder deze noodtoestand, wat een cruciaal punt is om te begrijpen wat er nu gaat gebeuren.

"Onbevoegde toegang tot de verkiezingsinfrastructuur"

In deze EO [Uitvoerende Wet], stelt de President ook dat mensen en organisaties die in of gedeeltelijk buiten de Verenigde Staten zijn gevestigd, bekend zijn en dat ze in staat zijn "zich te bemoeien met, of het vertrouwen van het publiek te ondermijnen in de verkiezingen van de Verenigde Staten, onder meer door ongeoorloofde toegang tot de verkiezingen en tot de campagne infrastructuur of tot een verkapte verspreiding van propaganda en desinformatie.”

Als je begint te zien hoe dit verband houdt met CNN, de NY Times, de Washington Post en MSNBC, dan sta je niet alleen. Al die organisaties, zoals je snel zult zien, zijn gevangen onder deze noodverklaring van "buitenlandse inmenging" in Amerikaanse verkiezingen, geholpen door medeplichtige bedrijven op Amerikaanse bodem.

De EO stelt verder dat deze buitenlandse inmenging in de Amerikaanse verkiezingen "een ongewone en buitengewone bedreiging vormt voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de Verenigde Staten."

Waarom is dit relevant voor alles wat we nu zien met deze massale verkiezingsfraude die wordt uitgevoerd door de Democraten en de deep state? Omdat het Dominion stemsysteem een Canadees bedrijf is. En Scytl draait vanuit Spanje.

Dat klopt. Dominion is een buitenlands bedrijf, wat van Dominion een buitenlandse inmenging maakt."

Scytl, tussen haakjes, is verbonden met George Soros en de Democraten, en volgens TGP (zie hieronder), "ook Bill Gates bezit aandelen in Scytl".

Dominion is Canadees, Scytl komt uit Spanje; beide vertegenwoordigen "buitenlandse inmenging" bij de verkiezingen in de VS... met gegevens die via servers in Duitsland worden doorgeleid.

Een ander stemmachinebedrijf genaamd Scytl - ook veel gebruikt bij Amerikaanse verkiezingen — is gevestigd in Spanje. Zoals Great Game India rapporteert:

Dagen nadat bekend werd hoe de verkiezingen in de VS in 2020 werden gemanipuleerd door het Canadees Crown Agent Dominion Stem Systeem, door middel van een zogenaamde "glitch" [lichte storing], heeft GreatGameIndia nu de betrokkenheid gevonden van een ander dubieus buitenlands bedrijf bij de Amerikaanse verkiezingen. De stemmen van Amerikanen werden geteld door het bankroete Spaanse bedrijf Scytl in Spanje. Net als de Dominion stemsystemen, heeft Scytl een lange geschiedenis van verkiezingsfraude in verschillende landen, waaronder het injecteren via de achterdeur in hun verkiezingssoftware. De kwestie heeft deskundigen er bij bepaald waarom de gevoelige taak van het tellen van stemmen werd uitbesteed aan een buitenlands bedrijf? Hoe kan een bankroet Spaans bedrijf Amerikaanse stemmen tellen in Spanje? Door deze wijdverbreide fraude is de voorzitter van de Amerikaanse federale verkiezingscommissie Trey Treinor van mening dat de presidentsverkiezingen in de VS in 2020 onwettig zijn.

Wat mensen in dit alles missen is dat Trumps 2018 Executive Order het DOJ de macht geeft om alle activa van individuen en bedrijven die medeplichtig waren aan het helpen of verdoezelen van deze buitenlandse inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in beslag te nemen.

In het Nationale Noodbevel wordt specifiek gevraagd om inbeslagneming van alle activa van die entiteiten die "direct of indirect betrokken zijn geweest bij, sponsoring, verborgen houden, of anderszins medeplichtig zijn geweest aan buitenlandse inmenging in een VS-verkiezing."

Dat zou natuurlijk bijna elke CNN-nep-nieuwslezer moeten omvatten, elke grote tech CEO, elke nep-journaal-terrorist van NBC News, de NY Times en de Washington Post. Ze zijn allemaal medeplichtig aan het misleiden van Amerika en het verdoezelen van de massale buitenlandse verkiezingsinmenging die zojuist heeft plaatsgevonden.

Trumps EO legt verder uit dat inbeslagneming van activa gericht zal zijn op mensen en entiteiten die:

... materieel ondersteund, gesponsord of financiële, materiële of technologische ondersteuning heeft verstrekt voor, goederen of diensten aan of ter ondersteuning van, een activiteit als omschreven in onder (a), (i), van deze afdeling, of een persoon wiens eigendom en eigendomsbelangen krachtens dit bevel zijn geblokkeerd, of (iii) eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van, hebben gehandeld of beweren te handelen voor of namens, direct of indirect, een persoon wiens eigendom of eigendomsbelangen overeenkomstig dit besluit zijn geblokkeerd.

Met andere woorden, de EO dekt iedereen die door Communistisch China is gecorrumpeerd of gecompromitteerd. En dat omvat volgens onze schattingen minstens 80% van de Democratische wetgevers, inclusief de senatoren Feinstein en Schiff.

Elke organisatie die betrokken is bij de verkiezingsdiefstal en doofpotaffaire kan nu in beslag worden genomen door de Amerikaanse regering.

Maar dat is niet eens de volle omvang van wat er wordt geëist door dit uitvoerend bevel. In paragraaf 8 wordt uitgelegd dat de term "persoon" ook betekent: "een partnerschap, vereniging, trust, joint venture, corporatie, groep, subgroep of andere organisatie."

Met andere woorden, elke mediaorganisatie die hielp bij het verdoezelen of assisteren van een buitenlandse inmenging in een Amerikaanse Verkiezing is specifiek een doelwit door deze uitvoerende orde.

Verder wordt in de definities-sectie, de EO uitgelegd:

..."verkiezingsinfrastructuur": informatie- en communicatietechnologie systemen die door of namens de federale overheid door een staat of een lokale overheid worden gebruikt bij het beheer van het verkiezingsproces, met inbegrip van databases voor de registratie van kiezers, stemmachines, stemtabellen en apparatuur voor de veilige transmissie van verkiezingsresultaten.

Dat geldt zowel voor de Dominion-stemsystemen als voor alle andere stemsystemen die bij de recente verkiezingen werden gebruikt.

Tot slot beschrijft de EO wat de term "buitenlandse inmenging" betekent: Het betekent: (nadruk van mij)

...elke verkapte, frauduleuze, bedrieglijke of onrechtmatige daad of poging tot optreden van een buitenlandse regering, of van een persoon die optreedt als agent van of namens een buitenlandse regering, die wordt ondernomen met het doel als effect in het vertrouwen, of het veranderen van het resultaat of de gerapporteerde uitslag te beïnvloeden van de verkiezingen, of het vertrouwen van het publiek te ondermijnen in de verkiezingsprocessen of instellingen.

Let op de belangrijke woorden van "het veranderen van het resultaat van de gerapporteerde resultaat van de verkiezingen. "Dit is precies wat Big Tech en de leugenachtige nep nieuwsmedia Amerika hebben aangedaan. Meer dan alleen een misdaad, is het verraad... en het viel recht in de nationale nood-val die Trump publiekelijk aankondigde in 2018, wat nu betekent dat al deze bedrijven en organisaties hun activa letterlijk van de ene op de andere dag in beslag kunnen worden genomen.

In deze video beschrijft Trump-advocaat Sidney Powell "onthutsend statistisch bewijs" en "onthutsende getuigenverklaringen" over de criminele verkiezingsfraude in heel Amerika. Ze voegt eraan toe: "Als je wilt praten over buitenlandse verkiezingsinmenging, dat hebben we nu zeker.” Luister:

Laat de Kraken [reuzeninktvis] vrij: @SidneyPowell1 belooft te onthullen de Silicon Valley en de linkse bedrijven die hun macht gebruiken om Democraten te helpen de verkiezingen te stelen van @realDonaldTrump. #MAGA#AmericaFirst # Dobbs pic.twitter.com/EPJSfUZqM2

- Lou Dobbs (@Loudobs) 13 November 2020

Rep. Louie Gohmert (R-TX) zegt dat het Amerikaanse leger zojuist het servercenter van Scytl in Spanje heeft overvallen.

Opdat je niet denkt dat dit allemaal speculatie en geruchten zijn, gaan we nu naar het deel waar het om gaat. Volgens een video-interview met Rep.Louis Gohmert (R-TX) dat eerder vandaag werd uitgezonden, heeft het Amerikaanse leger zojuist een inval gedaan op het serverbedrijf van het nu failliete Scytl bedrijf in Barcelona, Spanje.

De Gateway Pundit, die in de voorhoede stond van een groot deel van de nieuwsberichten over de verkiezingsfraude die op 3 november plaatsvond, heeft contact opgenomen met zijn bronnen om de militaire operaties in Europa te bevestigen, als gerelateerd aan het verzamelen van bewijs van verkiezingsdiefstal. Dit is wat de bron: TGP net meldde:

De regering van de VS, zodra ze hadden vastgesteld dat deze Dominion-server betrokken was bij het verwisselen van stemmen, begon de Inlichtingen Dienst een zoektocht naar de server en ontdekte dat de server zich in Duitsland bevond. Om toegang te krijgen tot die server en die op een legale manier te kunnen gebruiken, moesten ze het Ministerie van Buitenlandse Zaken met het Ministerie van Justitie samen laten werken. Zij moesten de Duitse regering verzoeken om mee te werken aan de inbeslagname van deze server.

De geschikte documenten nodig voor een dergelijke inbeslagneming werden opgesteld, ondertekend en het lijkt erop dat er ook militaire steun van de VS is voor deze operatie. Het Amerikaanse leger was niet aan de leiding. Maar dit verklaart waarom Esper werd ontslagen en Miller en Kash Patel werden geïnstalleerd — opdat het leger zich op geen enkele manier zou bemoeien met de operatie.

Door de server te bereiken zullen ze nu het directe bewijs hebben van wanneer ze geïnstrueerd werden om te stoppen met tellen. Ze zullen ook ontdekken wie de opdracht gaf om te stoppen met het tellen en wie de algoritme startte dat begon met het wisselen van stemmen. De CIA was volledig uitgesloten van deze operatie.

Hier is het interview met Rep. Gohmert, nu op Brighteon.com voor het geval YouTube deze video probeert te onthouden:

Brighteon.com, just in case YouTube tries to memory hole this video:

De aanval lijkt gericht te zijn op de operatie op CIA's Frankfurter Serverbedrijf

We hebben nu ook bevestiging van WikiLeaks-documenten dat de CIA een datacenter in Frankfurt gebruikte als een hacking basis op afstand om de verkiezingen in de VS te beïnvloeden. DW.com rapporteert:

WikiLeaks heeft dinsdag veel CIA-documenten vrijgegeven ... waarvan ze beweren dat ze details onthullen van een geheim hackers arsenaal.

De uitgave bevatte 8761 documenten die beweren de details te onthullen van "malware, virussen, trojanen, wapen 'zero day' exploits, malware remote controle systemen en bijbehorende documentatie.”

De lekken onthulden dat een topgeheime CIA-eenheid de Duitse stad Frankfurt am Main gebruikte als uitgangspunt voor talrijke hacking aanvallen op Europa, China en het Midden-Oosten.

Het Duitse dagblad "Süddeutsche Zeitung" meldde dat het gebouw bekend stond als de thuisbasis van een uitgebreid netwerk van inlichtingenpersoneel, waaronder CIA-agenten, NSA-spionnen, personeel van de militaire geheime dienst, medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en medewerkers van de Geheime Dienst. Het berichtte dat de Amerikanen ook een dicht netwerk van buitenposten en bedrijven in Frankfurt hadden opgericht.

Het lijkt erop dat de CIA hetzelfde buitenlandse datacentrum gebruikte om de Amerikaanse verkiezingen te hacken... en werd gepakt. Dit is precies de reden waarom, zoals de Gateway Pundit rapporteert, de CIA volledig buiten de server raid operatie werd gehouden die zojuist plaatsvond in Duitsland. De aanval was waarschijnlijk gericht tegen CIA's eigen servercenter die de Remote Dominion hacking operatie runde in de nacht van de verkiezingen!

Biden en zijn criminele vriendjes zullen vannacht niet goed slapen. Biden misschien, omdat hij waarschijnlijk de naam Scytl vergeten is.

Zijn mede-samenzweerders kennen de naam goed. Ze kennen ook de naam Paragon, het bedrijf dat Scytl kocht in 10/20.

Alles zal onthuld worden. #FightBack https://t.co/AxYVSqjaIs

- Linhout (@LLinWood) 14 November 2020

Big Tech, mediagiganten, Democratische agenten en de helft van de deep state.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat alles wat Big Tech en de nep-nieuws media deden om deze verkiezingen te verstoren, vervolgens de massale verkiezingsfraude van de Democraten wilden begraven, en dat dit een geheime, frauduleuze misleiding en onwettige actie was... en het werd allemaal uitgevoerd namens communistische naties zoals China met globalistische operaties die zich buiten de Verenigde Staten bevinden.

Het is niet alleen dat de bedrijven met de stemsystemen waarmee de hardware en software van de verkiezingen werden vervalst waren gevestigd in Canada en Spanje. Er wordt ons ook verteld dat een deel van de optuiging door de CIA van de verkiezing in real-time met data werd gedownload naar servers gevestigd in Duitsland en mogelijk Servië. Er zijn dus minstens drie of vier buitenlandse landen betrokken bij deze verkiezingen, en dat sluit zelfs China en Venezuela niet in, die beide andere rollen hadden in het leiden van operaties om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden ten gunste van Biden. (Er werd ook financiering voor Dominion verstrekt, zo wordt beweerd, van rijke socialisten in Venezuela.)

Nu is Team Trump bezig onweerlegbaar bewijs te verzamelen van de criminele samenzwering tot uitvoering van verkiezingsinmenging, en de doofpot zaken zullen direct leiden naar Big Tech (gerichte censuur en samenzwering met China) en de nepnieuws linkse media (misleidende propagandacampagne om bewijs van buitenlandse samenzwering te verdoezelen).

Dit betekent dat in een klap President Donald J. Trump in staat zal zijn tot:

  1. Arresteren en inbeslagname van bezittingen van alle Democraten en verraders... die de verkiezingen van 2020 probeerden te stelen.
  2. Aanpak van alle grote tech bedrijven en linkse media propaganda bedrijven die medeplichtig waren aan de samenzwering. Dit zou kunnen omvatten het in beslag nemen van hun domeinnamen zoals Twitter.com, YouTube.com, Facebook.com, enz.
  3. Het verslaan van de DNC voor altijd door overweldigende bewijzen van wijdverbreide verkiezingsfraude te onthullen, wat ook zal resulteren in een landelijke oproep voor een kiezer ID-systeem voor alle toekomstige verkiezingen.
  4. Zijn positie te versterken als het briljante meesterbrein van de VS voor een tweede termijn (en misschien een derde, durven we wel te zeggen).

Wed nooit tegen Donald.

Hertellingen doen er niet meer toe; de certificering van stemmen is nu irrelevant

Het actieplan om dit alles te bereiken is in gang gezet terwijl u dit leest. Team Trump heeft al de volledige transactielogboeken van de Dominion Stemsystemen en verkiezingswijzigingen, en met de overvallen in Europa, wordt er meer bewijs van buitenlandse inmenging veilig gesteld.

Belangrijk is dat deze enorme hoeveelheid stemfraudebewijs meer dan voldoende zal zijn voor President Trump om dit bewijs te presenteren aan het Amerikaanse volk, vervolgens het als een illegale opstand te verklaren tegen de Verenigde Staten Van Amerika, onderwijl het inzetten van US Marshals of militaire politie om de verraderlijke acteurs in de Verenigde Staten te arresteren die probeerden deze uitgebreide criminele fraude uit te voeren. Geen wonder dat John Brennan het in z'n broek doet als hij op TV komt. Zodra Trumps plan volledig geactiveerd is, hebben mensen als Brennan een levenslange voorraad luiers nodig.

Zodra al het bewijs is verzameld en gepresenteerd, hoeft President Trump alleen maar de hele verkiezing nietig te verklaren als een artefact in een mislukte buitenlandse coup poging tegen de Verenigde Staten, geholpen door verraderlijke operatoren binnen de Democratische Partij en bepaalde donkere hoeken van de inlichtingengemeenschap (CIA, FBI, enz.).

Als onveranderlijk juridisch beginsel wordt elke partij die een sociaal contract aangaat (zoals een verkiezing) en vervolgens bedriegt om te proberen dat contract oneerlijk "te winnen", door wanbetaling wordt gediskwalificeerd. Je kunt een verkiezing niet winnen door het te stelen. Er is een overweldigend juridisch precedent voor dit in gerechtelijke uitspraken van zowel SCOTUS als federale district rechtbanken. De hertellingen zijn irrelevant. De "certificering" van de frauduleuze stemmen is gewoon theater. Niets van dat alles doet er toe in de overweldigende frauduleuze aard van de hele operatie die is gedocumenteerd en onthuld voor iedereen.

We hebben al gewonnen.

Trump heeft deze verkiezing al gewonnen. De verraderlijke vijanden van Amerika zijn al gepakt. Ze zullen met duizenden worden aangeklaagd, tenzij ze eerst het land ontvluchten. En het Ministerie van Justitie staat op het punt de hamer te laten vallen op de hele operatie.

Het Amerikaanse volk is met Trump — waaronder veel Democraten die nu ziek zijn van wat ze zagen gebeuren met grootschalige linkse verkiezingsdiefstal. Amerikanen zullen niet toestaan dat hun land wordt gestolen door buitenlandse belangen, en zoals we eerder hebben gezegd, als Trump elke bekwame man in Amerika gaat oproepen om samen te komen op Washington D.C. volledig bewapend met moed, zullen miljoenen patriotten komen om deze constitutionele republiek te verdedigen tegen zijn vijanden, zowel buitenlands als binnenlands.

Trump hoeft geen hertellingen meer te winnen, en hij heeft zeker de media niet nodig aan zijn kant. Zij zullen er toch niet lang meer zijn. Alles wat Trump nodig heeft, is het verzamelen van bewijs, het voorbereiden om het aan de wereld te presenteren, en doorgaan met het verkrijgen van steun van miljoenen Amerikanen die bereid zijn om hun leven op het spel te zetten, indien nodig, om deze natie te verdedigen.

We winnen als we ervoor kiezen om te winnen.

We verliezen alleen als we ons overgeven aan het criminele links.

En het woord 'toegeven' staat niet eens in mijn woordenschat. Alex Jones, Owen Shroyer, Steve Bannon, Jim Hoft, Rudy Giuliani of een andere patriot zullen zich ook niet overgeven aan deze linkse criminelen en tirannen.

Ik behandel een paar aanvullende details over dit alles in mijn 13 november Daily News Update:

Bron: BOMBSHELL: The 2020 election took place under a Trump-declared “National Emergency” that set an Election Day trap for the “unauthorized accessing of election and campaign infrastructure” – NaturalNews.com