www.wimjongman.nl

(homepagina)

De nasleep van de 'Deal van de eeuw': Wat komt er nu?

Gary - 29 januari 2020

Ik ben bang dat velen de enorme betekenis van deze vredesovereenkomst missen. Het feit dat de Palestijnse Autoriteit de overeenkomst al heeft afgewezen, was te verwachten. In feite had Abbas de deal al "voorverworpen". Sinds de erkenning van het recht van Israël op Jeruzalem door de VS heeft Abbas gezegd dat elk Amerikaans vredesplan bij aankomst dood zou zijn. Dat is een gegeven - van Palestijnse zijde. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen dat de onthulling een 'game-changer' is:

1. De internationale gemeenschap probeert al sinds 1949 te onderhandelen over een regeling. Sinds die tijd is de basis voor elke overeenkomst de Wapenstilstandslijnen van 1949, die grotendeels de grenzen vormen met wat vandaag de dag als Israëlisch grondgebied wordt erkend.

Het probleem is dat er tientallen grote joodse nederzettingen zijn in Judea en Samaria (het gebied dat de wereld "de Westelijke Jordaanoever" noemt). Bovendien eisen de Israëli's sinds 1967 de controle over de Jordaanvallei op om zich te kunnen verdedigen tegen een toekomstige aanval. Het gebruik van de wapenstilstandslijnen van 1949 als basis voor de onderhandelingen is altijd een non-starter geweest, zodat elk plan uiteindelijk is mislukt. Geen van beide partijen zou instemmen met een definitieve statusoplossing omdat de niet-onderhandelbare dingen elkaar wederzijds uitsluiten.

Trump en Kushner hebben zojuist alles veranderd. In het besef dat de Palestijnen het nooit eens zullen worden, hebben ze een nieuwe kaart uitgebracht, die alleen ruimte biedt voor "kleine landwisselingen". En daarmee hebben ze Israëls annexatie van vrijwel het hele gebied groen licht gegeven in een definitieve statusoplossing, ongeacht de Palestijnse overeenkomst.

Vergelijk de wapenstilstandslijnen, die momenteel over de hele wereld worden erkend (de eerste kaart), met wat Israël binnen enkele weken zou kunnen bezitten (de tweede kaart):

( )

1949 Wapenstilstandslijnen (in rood)

( )

De deal van de eeuw

Israël staat op het punt de Jordaanvallei, de nederzettingen in Judea en Samaria en, naar ik meen, de Golanhoogte te annexeren.

OPMERKING: Terwijl Israël de Israëlische wetten al heeft uitgebreid tot de Golan en de VS onlangs de permanente controle van Israël erover heeft erkend, heeft Israël de regio nog niet formeel geannexeerd. De Deal van de eeuw maakt duidelijk dat de Golan een deel van Israël zal zijn.

2. Om duidelijk te maken hoe snel dit gebeurt, had Netanyahu van begin af al een Israëlische kabinetsstemming gepland op aanstaande zondag 2 februari om het gebied te annexeren (Bron: bron), hoewel dit enkele weken is uitgesteld totdat de procureur-generaal van Israël het gebied heeft vastgesteld.

Interessant is dat dit huidige vredesplan begon tijdens de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 21 augustus 2017, die 33 dagen vóór het Openbaring-12-teken van 23 september plaatsvond. Tegen het einde van deze week zullen we getuige zijn geweest van de onthulling van niet alleen het vredesplan en de ratificatie van de USMCA, maar ook de Brexit en de noodtop van de Arabische Liga. De volgende dag, zondag, zal plaatsvinden op de 33e dag van 2020, en aangezien dit een schrikkeljaar is, zullen er in het jaar na de stemming nog 333 dagen overblijven. Het komt 19.233 dagen na de herovering van Jeruzalem door Israël op 7 juni 1967. Israëls huidige aartsvijand Iran werd "Iran" genoemd precies 77 jaar, 77 maanden, 77 weken en 77 dagen vóór de annexatiestemming op deze aanstaande zondag (27 december 1934). Dus 7 jaar, 7 maanden, 7 weken en 7 dagen voor de stemming werd de belangrijkste bondgenoot van Iran, Vladimir Poetin, beëdigd voor zijn derde termijn.

Nu krijgen we dit, het vorige weekend kregen we de bevestiging dat de vredesovereenkomst zou worden onthuld, en Benjamin Netanyahu en Benny Gantz verlieten beiden Israël voor de Verenigde Staten. Van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering tot zaterdag 25 januari 2020 was precies 888 dagen. Van de Joodse natiestaatwet tot 25 januari was precies 555 dagen. De datum zelf -25 januari - is een verwijzing naar Openbaring 12:5 waarin het mannelijke kind, de Gemeente, spoedig wordt geboren, en naar de hemel gaat. Als klap op de vuurpijl heeft het land dat de deal presenteert, de Verenigde Staten, een alternatief volkslied dat precies 57.777 dagen eerder werd geschreven op 18 november 1861. Het is de "Battle Hymn of the Republic", genaamd "Mine Eyes Have Seen The Glory", buiten de Verenigde Staten, wat de wederkomst van Christus voorspelt. Overdenk deze tekst:

 

Mijn ogen hebben de glorie gezien van de komst van de Heer (Jezus komt terug!)
Hij vertrapt de wijngaard waar de druiven der gramschap zijn opgeslagen
Hij heeft de noodlottige bliksemschicht van zijn vreselijk snelle zwaard losgelaten
Zijn waarheid marcheert op

Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Zijn waarheid marcheert op

Ik heb hem gezien in de wachtkampen van honderd rondcirkelende kampen.

Ze hebben hem een altaar gebouwd in de avonddauw en dampen

Ik kan zijn rechtvaardige denken lezen door de schemerige en flakkerende lampen.

Zijn dag marcheert verder op.

Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Zijn dag marcheert op

Ik heb een vurig evangelieschrift gelezen in gepolijste rijen van staal (Geloof het Evangelie!)
"Zoals gij met mijn medemensen omgaat, zo zal mijn genade met u omgaan."
Laat de Held, geboren uit een vrouw, de slang met zijn hiel verpletteren (Jezus en zijn kerk volbrengen dit)
Sinds God verder opmarcheert

Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Sinds God marcheert op

Hij heeft de trompet geblazen die nooit tot terugtrekken zal oproepen; (De trompet start het plan; de trompet van God zal de heiligen opwekken en wegrukken]
Hij is de harten van de mensen aan ziften voor zijn oordeelstroon;
Oh, wees snel, mijn ziel, om hem te antwoorden! Wees jubelend, mijn voeten!
Onze God marcheert op.

Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Onze God marcheert op.

In de schoonheid van de lelies is Christus aan de overkant van de zee geboren,

Met een glorie in zijn boezem die jou en mij van gedaante doet veranderen. [de gedaanteverandering van gelovigen vindt plaats bij de wegrukking]

Aangezien hij stierf om mensen heilig te maken, laat ons sterven om mensen vrij te maken,

Terwijl God opmarcheert.

Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Onze God marcheert op.

Hij komt als de glorie van de ochtend op de golf,

Hij is Wijsheid voor de machtigen, hij is de Hulp voor de dapperen,

Dus de wereld zal zijn voetenbank zijn, en de ziel van de tijd zijn slaaf,

Onze God marcheert op.

Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Onze God marcheert op.

Maar er was nog meer. Op zaterdag 25 januari is de oudste vrouw ter wereld, Fotima Mirzokulova, enkele weken voor haar 127e verjaardag overleden. Ze was wellicht de laatste vrouw ter wereld die in de 19e eeuw is geboren. Sara, de stammoeder van Israël, stierf toen ze 127 jaar oud was:

 Sara leefde honderdzevenentwintig jaar; dat waren de levensjaren van Sara - Genesis 23:1

Interessant is dat het vredesplan van gisteren precies 127 weken na de Grote Amerikaanse Zonsverduistering werd onthuld.

( )

Fotima Mirzokulova

3. Israël is in de loop van zijn bijna 72-jarige bestaan van gedaante veranderd en gegroeid, maar denk eens aan de betekenis van dit vredesplan en de aanstaande annexatie in relatie tot de Gelijkenis van de Vijgenboom. Onder aansporing van de Verenigde Staten is dit de door Israël zelf opgelegde verdeling van het land. Israël zal pas weer groeien als God direct ingrijpt. De baby is net zo gegroeid als hij in deze periode maar zou groeien. De vijgenboom heeft zoveel mogelijk bladeren gekregen voordat Christus terugkeert. Israël legt samen met de Verenigde Staten en andere aanhangers een stuk land apart voor een Palestijnse staat.

( )

4. Terwijl het handhavingsmechanisme onduidelijk is, legt de vier jaar durende bevriezing van het land een grens op aan de oprichting van een Palestijnse staat na zo'n 71 jaar van mislukte onderhandelingen. Israël zal geen actie ondernemen om enig land dat voor die vier jaar is gereserveerd voor "Palestina", te ontwikkelen of op te nemen, en "Palestina" kan zijn land over vier jaar hebben als het met het plan instemt. Aangezien de Palestijnen schijnbaar nooit akkoord zullen gaan, is dit tijdschema, door zijn aard, de perfecte basis voor de Mens der wetteloosheid om het vervolgens te versterken (het Hebreeuwse gabar) in een periode van zeven jaar (Dan. 9:27), waardoor de Palestijnen meer tijd krijgen en de Israëliërs worden beperkt in het nemen van al hun door God gegeven land voor nog eens drie jaar. In de nasleep van de weerhoudende wegneming van de Gemeente naar de hemelse gewesten zal de wederopbouw van de oude tempel in Jeruzalem zeker worden opgenomen in de overeenkomst met de Antichrist. De wederopbouw van de Tempel en het opnieuw brengen van offers zal een verbond met de dood zijn, in het licht van het zoenoffer van Christus dat voor eens en voor altijd was (zie Jes. 66:1-6, 28:15-18, en Heb. 10:1-18, respectievelijk; zie ook Rom. 8:2 en Gal. 4:24-25).

( )

5. De Deal van de eeuw, die technisch gezien "Visie voor Vrede" wordt genoemd, en die in de hele deal griezelig genoeg "De Visie" wordt genoemd, is al door één zijde - Israël, wat op zichzelf al historisch is - goedgekeurd. De auteurs van het plan wisten dat de Palestijnen het er niet mee eens zouden zijn. Dit gaat verder dan de onderhandelingen - het wordt daadwerkelijk uitgevoerd. En verbazingwekkend genoeg, ondanks het feit dat het plan oppervlakkig toegeeft aan de meeste eisen van Israël, lijkt het enige steun te hebben in de Arabische wereld:

UPDATED reactions to Trump’s Palestine plan so far:

VOOR

• Britain
• Israel
• Egypt
• UAE
• Saudi Arabia
• Kuwait

TEGEN

• Turkey
• Palestinians
• Jordan
• Iran
• Yemen

AGNOSTICI
• EU
• Germany

Hoewel ik het op veel punten met Amir eens ben, moet ik het respectvol oneens zijn met zijn openlijke verdediging van het plan. Als het doel alleen maar een Israëlische annexatie was, hadden ze het al moeten doen. Met Trump in het Witte Huis hadden ze al een opening. Amir verdedigt het plan omdat dit op de een of andere manier het land niet verdeelt, maar in feite is dat precies wat het wel doet. Een "onverdeeld" Jeruzalem is semantiek. Een toekomstig Palestina zal de oostelijke/noordoostelijke buurten krijgen, en het grootste deel van Judea en Samaria zal voor eeuwig van Israël gescheiden worden (dat wil zeggen, totdat God ingrijpt). Ik zal de volgende vraag moeten stellen aan de Evangelischen die dit ondersteunen: is het volgens Numeri 34:1-12 waar of niet dat de gebieden van Judea, Samaria en de Gazastrook tot de Israëlieten behoren? Wat zegt God hierover?

Deze overeenkomst is Israëls eigen permanente afwijzing van Gods verbond met hen, omdat haar leiders de mens meer vrezen dan God. Ik zou Netanyahu en Gantz, die beiden naar hun politieke "minnaar" vlogen, willen aanmoedigen om te lezen wat de profeet Hosea over deze kwestie zegt (Hos. 2:7-17). De Verdrukking is een periode die bedoeld is om het geloof van Israël in God eindelijk te herstellen. Ze moeten alleen naar Hem kijken.

6. Het vredesplan formaliseert de controle van Israël over de Oude Stad en geeft aan dat het toestaan van openlijk gebed op de Tempelberg zelf, toegestaan zal zijn voor Joden en Christenen. Hoewel dit niet begint met de bouw van een Derde Tempel, verandert het wel de status quo en maakt het de weg vrij voor wat onvermijdelijk zal komen in de tijd van Jacobs Benauwdheid.

( )

7. Misschien is er dit weekend een grote verrassing met de deal. Abbas heeft de deal meteen afgewezen en heeft opgeroepen tot een noodconferentie van de Arabische Liga in Caïro. Deze vergadering staat nu gepland voor zaterdag, de dag vóór de oorspronkelijke annexatiestemming van Israël. Nu, terwijl het grootste deel van de wereld anticipeert op een bijna unanieme afwijzing van het plan door de Arabische landen die deze conferentie bijwonen - wat áls - wat als de grote landen die aan de touwtjes trekken (Egypte, Saoedi-Arabië, de V.A.E., enz.) daadwerkelijk instemmen met en druk uitoefenen op Abbas om in te stemmen? Dan zouden er over de hele wereld kreten van "vrede en veiligheid" zijn...

( )

8. Een grote aardbeving schudde de Verenigde Staten een uur na de onthulling. Je kunt dit niet voorspellen. Een aardbeving met een kracht van 7,7 magnitude raakte het Caribisch gebied, zo krachtig dat het Zuid-Florida schokte, inclusief Palm Beach, waar Donald Trumps familielandgoed van Mar-a-Lago ligt. En dit gebeurde om 1:10 uur 's nachts, slechts een uur nadat Trump en Netanyahu hun onthulling hadden beëindigd. Het was de krachtigste aardbeving tot nu toe in 2020. In feite was het de krachtigste aardbeving ter wereld sinds mei vorig jaar, en de op één na krachtigste aardbeving ter wereld sinds september 2018. God is soeverein over alles, ook over "natuurlijke" verschijnselen. In mijn ogen was deze 7,7 het ondubbelzinnige antwoord van God. Waarom 7,7? Ik denk dat God ons terugwijst naar zijn woord:

 Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van de vloed. - Genesis 7:7

 Zo zegt de Heere HEERE: Dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren! - Jesaja 7:7 (de onmiddellijke context is: de naties die met Judea rommelen; vgl. Jesaja 28:15-18)

 Dan zal Ik u in deze plaats, in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, laten wonen, eeuw uit en eeuw in. - Jeremia 7:7

 En Jozua zei: Ach, Heere HEERE, waarom hebt U dit volk de Jordaan toch laten oversteken, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen? Hadden wij maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven!- Jozua 7:7

 De ondergang is over u gekomen, inwoner van het land, de tijd is gekomen, de dag van verwarring is nabij, en geen vreugdekreet weerklinkt van de bergen.- Ezechiël 7:7

 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. - Daniël 7:7 (zie ook Opb. 13:1-2; 17:12)

 Zij zijn allen heet als een oven, zodat zij hun rechters verteren; al hun koningen komen ten val. Niemand van hen roept tot Mij. - Hosea 7:7

 Sta op, HEERE, in Uw toorn, verhef U tegen de verbolgenheid van wie mij benauwen, ontwaak ter wille van mij; U hebt het recht ingesteld. - Psalm 7:7

 Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. - Micha 7:7

 Zijn dit niet de woorden die de HEERE liet prediken door de dienst van de vroegere profeten, toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust was, en het Zuiderland en het Laagland bewoond waren? - Zacharia 7:7

 En het volk dat zij zullen dienen, zal Ik oordelen, sprak God; en daarna zullen zij uittrekken en Mij dienen op deze plaats. - Handelingen 7:7

Beste vrienden, profetie is belofte. Dat is alles wat het is. Goddelijke belofte. Het is onze hemelse Vader die zijn kinderen vertelt dat ze moeten opletten en die de vijanden van zijn kinderen vertelt dat de gevolgen voor hun daden heel, heel reëel zijn. Hoewel de Bijbelse profetie vandaag de dag in laag aanzien staat, vergis je niet, hoewel de wereld de spot drijft, zal God zich zeker aan zijn beloften houden. Geloof het goede nieuws en ga aan boord van de Ark [Yeshua] terwijl er nog een paar vluchtige momenten over zijn.

Bron: The Deal of the Century Aftermath: What Comes Next? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates