www.wimjongman.nl

(homepagina)

Na de verkiezing

Er is wereldwijd gebeden om een overwinning voor Trump zodat de zaken een beetje in de hand zouden kunnen blijven wat de demonisering van deze wereld betreft.

Toen het bericht kwam, dat Biden de verkiezingen zou winnen, was mijn eerste reactie er één van teleurstelling, terwijl daarop meteen de gedachte naar voren kwam: dus je wilt dat de 'weeën' nog eens met 4 jaar worden verlengd?

Dit trof mij. Nee, dat wil ik niet, net zomin als een vrouw in barensweeën zou willen dat het baring nog eens met een tijdje zou worden verlengd.

Als het moet gebeuren zoals het ons is voorzegd, laat het dan snel gebeuren zonder uitstel, want het is duidelijk dat de ware christenen in Amerika, en in nasleep daarvan over de hele wereld, het moeilijker zullen krijgen, tot aan het tijdstip dat de Heer ons wegrukt.

Geen enkele bescherming meer voor hen in China b.v. vanwege een met China samenwerkende president die aan de macht komt. Als Europa zich gaat verheugen in een samenwerking met deze linkse president en ze zich helemaal zullen vinden in zijn beleid, dan zal het er ook hier niet veel beter op worden, want men weet zich gesteund in het beperken van christenen.

Want reken maar dat ook wij in Europa steeds verder uit elkaar worden gedreven. Ook nu mogen we zelfs al niet meer in kleine groepen bij elkaar komen, terwijl de zogenaamde besmetting daalt. Net waren er groepen bij elkaar gebracht of ook dit is weer gestopt. Wat gaan we doen, hoe kunnen we elkaar nog bereiken, want als we niet meer bij elkaar kunnen komen hoe kunnen we dan als losstaande leden het lichaam van Chrisus vormen. Een lichaam is een geheel en geen losse cellen achter een tv-scherm.

In Amerika zal meer ruimte komen voor de islam en meer toelating van de moslims in het land, iets waarvoor christenen geen toestemming krijgen zoals onder Obama. Een praktijk die in Europa al jaren aan de gang is en waar men de vruchten van plukt in diverse aanslagen, maar die ook duidelijk veelal tegen joden en christenen zijn gericht. Iran zal zich veel sterker wanen als het atoomakkoord weer in werking komt, als de Parijs-akkoorden door de VS weer worden ondertekend, kortom de wereld weer meer één wordt in haar streven.

Biden noemt het een overwinning voor het Amerikaanse volk. Ik noem het een overwinning van de helse machten.

Toch maakt het niet uit als ik weet dat God alle macht heeft en Hij de zaken aanstuurt zoals Hij wil en de strijd in de hemelse gewesten al beslist is. De Satan komt naar deze aarde, want hij moet in de hemel ruimte maken voor de gelovigen die worden opgenomen in het Vaderhuis met de vele woningen (Joh.14:2,3). Iets wat nog niet helemaal klaar zal zijn, want op het moment dat de Vader het zeer goed acht, komt Yeshua zijn bruid halen. De weg daarnaar toe kennen we, want Jezus is de Weg de Waarheid en het Leven, er is geen andere.

Dus onze bede is en blijft, Maranatha, Heer, kom spoedig.

Willem Jan Jongman