www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Mullahs en Hezbollah, de heren van de drugssmokkel

door Majid Rafizadeh - 12 augustus 2020

( )

Wanneer regeringen of organisaties die onder de legitimiteit van een staat opereren zich bezighouden met het smokkelen van drugs, kunnen de negatieve gevolgen voor andere landen verwoestend zijn. Het Iraanse regime en haar gevolmachtigde Hezbollah lijken hun inspanningen om illegale drugs naar andere landen te smokkelen, vooral naar het Westen, op te voeren.

Een Libanese man, Ghassan Diab, werd onlangs uit Cyprus uitgeleverd aan de Verenigde Staten wegens aanklachten in verband met het witwassen van drugsgeld voor de militante groepering Hezbollah. Volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie zou Diab "hebben samengezworen om zich bezig te houden met het witwassen van drugsopbrengsten en zich daar ook daadwerkelijk mee bezig te houden door het gebruik van de peso-uitwisseling op de zwarte markt ter ondersteuning van het wereldwijde criminele ondersteuningsnetwerk van de Hezbollah".

De Italiaanse autoriteiten kondigden op 1 juli 2020 aan dat ze 15,4 ton vervalste Captagon-pillen in beslag hadden genomen die in Syrië waren geproduceerd, een land dat naar verluidt de grootste producent en exporteur van de Captagon (fenethylline) is. De in beslag genomen 15,4 ton valse Captagon pillen zijn naar schatting 1,3 miljard dollar waard. Captagon, een super geladen amfetamine, is in veel landen verboden vanwege het verslavende karakter ervan. Naar verluidt waren de in beslag genomen drugs zo zorgvuldig verborgen dat de luchthavenscanners ze niet detecteerden, dit volgens Commandant Domenico Napolitano van de financiële politie van Napels. Het was de onderschepping van telefoongesprekken van sommige criminelen die de lokale politie hielpen bij de inbeslagname van de drugs.

De Griekse autoriteiten hebben in juli 2020 ook een grote lading Captagon-pillen in beslag genomen, ook afkomstig uit Syrië en ter waarde van meer dan een half miljard dollar. De Griekse financiële misdaden-eenheid zei:

"Het is de grootste hoeveelheid die ooit wereldwijd in beslag is genomen, waardoor de georganiseerde misdaad meer dan 660 miljoen dollar (587,45 miljoen euro) zou mislopen."

Waarom is Syrië het epicentrum geworden van de productie van illegale drugs en de export ervan naar andere landen, waaronder het Westen? Mogelijk omdat Iran en Hezbollah aanzienlijke invloed uitoefenen in Syrië en er nauwelijks een geloofwaardige internationale organisatie is die toezicht houdt op wat er in Syrië gebeurt, een misstap die het moeilijk maakt om dit soort criminele activiteiten op te sporen.

Het in de val gelopen Iran en de Hezbollah zijn wanhopig op zoek naar geld. De sancties die de regering Trump aan het Iraanse regime heeft opgelegd, hebben de mullahs en hun gevolmachtigden hard getroffen. De Iraanse president Hassan Rouhani heeft onlangs toegegeven dat de islamitische republiek de ergste economische crisis sinds haar oprichting in 1979 doormaakt, omdat de Iraanse munt, de rial, nog steeds aan waarde inboet. Op basis van de laatste berichten hebben de sancties van de VS er ook toe geleid dat Iran de middelen voor zijn milities in Syrië heeft verlaagd. De Iraanse militanten ontvangen hun salaris of uitkering niet, waardoor het voor hen uiterst moeilijk is om de strijd voort te zetten en de regio te destabiliseren. Door de druk van de sancties op Iran heeft Hassan Nasrallah, de leider van de Iraanse volmacht, Hezbollah, ook een beroep gedaan op de fondsenwervingsafdeling van zijn groep "om de jihad de kans te geven om geld te verdienen en ook om te helpen in deze voortdurende strijd".

De relatie tussen Hezbollah en Iran, met name de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) in het smokkelen van drugs, gaat terug tot het begin van de jaren tachtig. Volgens het boek Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon's Party of God door Matthew Levitt:

"Na de oprichting van de Hezbollah in het begin van de jaren tachtig - waarbij veel van de belangrijkste Bekaa Vallei-stammen en families werden gerekruteerd - profiteerde het van een religieus edict, of fatwa, dat midden jaren tachtig werd uitgevaardigd en een religieuze rechtvaardiging bood voor de anders onzuivere en illegale activiteiten van de drugssmokkel. De fatwa zou zijn uitgegeven door Iraanse religieuze leiders: We maken drugs voor Satan - Amerika en de Joden. Als we ze niet met geweren kunnen doden, doden we ze met drugs."

Volgens een FBI-rapport, vrijgegeven in november 2008, "heeft de spirituele leider van de Hezbollah... verklaard dat drugshandel moreel aanvaardbaar is als de drugs worden verkocht aan westerse ongelovigen als onderdeel van de oorlog tegen de vijanden van de Islam."

Met andere woorden, door het smokkelen van drugs naar het Westen willen Hezbollah en Iran ook "ongelovigen" doden en westerse landen schade toebrengen. De Verenigde Staten zijn niet immuun voor de drugsgerelateerde criminele activiteiten van Hezbollah en Iran.

Iran en Hezbollah hebben ook hun samenwerking met Latijns-Amerikaanse drugkartels opgevoerd en sommige Latijns-Amerikaanse regeringen, zoals Venezuela, lijken meer dan bereid te zijn om Islamisten een veilige haven te bieden voor hun criminele en drugsgerelateerde activiteiten. Het in Washington gevestigde Center for a Secure Free Society publiceerde een artikel met de titel "Canada on Guard": waarin de Immigratie veiligheidsdreiging door Iran, Venezuela en Cuba wordt beoordeeld. Het stelde dat Venezuela veel paspoorten heeft toegekend aan radicale Islamisten. Deze paspoorten kunnen gemakkelijk worden gebruikt voor reizen naar Noord-Amerika of Europa.

De internationale gemeenschap, de Verenigde Naties, en in het bijzonder haar Bureau voor Misdaden en Drugs, zwijgen over de grootschalige drugshandel van Hezbollah en Iran over de hele wereld.

Dr. Majid Rafizadeh is een bedrijfsstrateeg en -adviseur, harvard-opgeleide wetenschapper, politicoloog, bestuurslid van Harvard International Review en voorzitter van de International American Council on the Middle East. Hij is auteur van verschillende boeken over de Islam en het buitenlands beleid van de VS. Hij is te bereiken op Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Mullahs and Hezbollah, Lords of Drug Smuggling