www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Morgenster rijst! Een nieuw teken in de hemel verrast ons allemaal

Gary - 3 juni 2020

Hoeveel tekenen in de hemel zijn er? Misschien zijn er wel veel, omdat de HEER van de hemelse heerscharen de zon, de maan en de sterren voor dat doel heeft gemaakt (Gen. 1:14). Terwijl we het einde van het tijdperk naderen, zien we dat met steeds meer duidelijkheid. En één ding zien we met een diepere rijkdom en dat is dat de hemelen inderdaad dag na dag en nacht na nacht spreken over de glorie en kennis van God (Ps. 19:1-2). De tekenen zijn talrijk (bijv. Job 9:9; 38:31; Amos 5:8; Joël. 2:30-31; Luc. 21:11, 25; Opb. 12:1-5; 15:1). De tekenen wijzen allemaal op één ding: het hoogtepunt en de voltooiing van Gods plan om zijn wereld te verlossen - een wereld die zo vele millennia geleden in de duisternis viel toen de bedrieger Gods kinderen uit hun koninklijke familie lichtte. Dit plan is bijna voltooid. De opstanding en opname van de Gemeente is nabij, gevolgd door een catastrofaal oordeel over alle volken, en tenslotte het herstel van het Koninkrijk Israël wanneer de Zoon van David de troon bestijgt. De god van dit tijdperk (2 Kor. 4:4), de vorst van de macht der lucht (Ef. 2:2), de draak en de slang van weleer (Openb. 12:9) en de rover die momenteel de troon van de aardse macht bezet, staat op het punt om onder onze voeten te worden vertrapt (Rom. 16:20).

Als u ons al langere tijd volgt, weet u dat we dit eeuwenoude thema identificeren als het verhaal van de Bijbel zelf: pijnlijk zwoegen en werken vanwege de zondeval die leidt tot de verschijning van het Beloofde Zaad, dat al onze vijanden voor eens en voor altijd zal verslaan. Het Zaad verscheen twee millennia geleden toen Gods eniggeborene vlees werd en onder ons woonde. Dit zaad - Jezus Christus - werd het eens-voor-altijd offer voor de zonde en stond drie dagen na zijn dood weer op. Allen die in Hem hebben geloofd, zijn met Hem verenigd en worden in zekere zin het Zaad met Hem (Gal. 3:28-29). Het Zaad, wanneer het volgroeid is, met het hoofd verbonden tot één lichaam, zal de boze draak verdrijven en op de aarde regeren.

Wie is deze op de buik kruipende slang, deze pretendent van de troon, om de terugkeer van HET KONINKRIJK te ontkennen?

 Simeon legde uit hoe God in eerste instantie [naar ons] omzag voor een volk om uit [de] volken te halen voor Zijn Naam, en daar zijn de woorden van de profeten het mee eens, zoals het is geschreven: Na deze dingen zal ik terugkeren, | En ik zal de woning van David, die is gevallen, herbouwen, | en ik zal zijn ruïnes herbouwen, | en zal het rechtop zetten - Opdat het overblijfsel van de mensen naar de HEER zal zoeken, | En al de naties waarover Mijn Naam is uitgeroepen, | Zegt de HEER, die al deze dingen doet. Bekend van alle tijden tot God zijn al zijn werken. (Handelingen 15:14-18, LSV)

Voordat God het Koninkrijk van David herstelt, neemt Hij een volk voor zich uit het midden van de volken. Dit volk is de Gemeente, het mystieke lichaam van Christus, die de Heer Jezus in de lucht ontmoet (1 Thess. 4,16-18), voor altijd met Hem verbonden. En pas daarna zal God alles herstellen wat aan Israël is beloofd. Om de Zoon van David op de troon van David te laten zitten, moet het volk van de oude koning worden herenigd met hun land en de natie worden hersteld. Dit gebeurde in 1948 en werd verder vast gezet in 1967 (de verovering van Jeruzalem) en 2018 (de Joodse natiestaatwet). Het was het profetische mega-teken dat ons bevestigde dat alles wat de Bijbel voorspelde met betrekking tot de eindtijdprofetie inderdaad zou gebeuren. Bovendien bevestigde het dat de bijbelse profetieën van het einde moeten worden begrepen in hun duidelijke en letterlijke betekenis zonder manipulatie of persoonlijke interpretatie, net zoals de profetieën van de eerste komst van Christus ook duidelijk, letterlijk en onmiskenbaar waren. God heeft zijn kinderen een zeker woord van profetie gegeven (2 Petrus 1:19).

In C.S. Lewis' De Leeuw, de Heks en de Garderobekast beginnen tekenen te verschijnen die erop wijzen dat de heerschappij van de boze koningin Jadis zijn einde nadert. In Lewis' mythologie vertegenwoordigt zij Satan. De sneeuw en het ijs beginnen te smelten en de rivier stroomt weer (zie Jesaja 27:6; 41:18-20; Ezechiël 36:11). De hoofdrolspelers, dienaren van de leeuw Aslan die Christus vertegenwoordigt, zien deze tekenen en krijgen weer hun hoop. Op dezelfde manier zijn degenen die ogen hebben om te zien, getuige van het feit dat soortgelijke tekenen steeds vaker in onze eigen wereld verschijnen. In feite zijn die tekens zo talrijk en duidelijk, dat het lijkt alsof onze Koning juist op dit moment uit de hemel zou kunnen neerdalen.

 ...en ik zet vijandschap tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; Hij kneust uw hoofd, en u kneust zijn hiel. (Gen. 3:15, LSV)

 ...en de God van de vrede zal Satan snel onder uw voeten kneuzen; de genade van onze Heer Jezus Christus zal met u zijn. Amen! (Rom. 16:20, LSV)

De jongeren onder ons waren getuige van hun eerste grote teken van de komende koning, twee en een half jaar geleden, toen twee verzen die door de hand van de apostel Johannes in zijn visioen waren opgenomen, volmaakt, letterlijk en als nooit tevoren of ooit weer werden vervuld:

 En een groot teken werd gezien aan de hemel: een vrouw gekleed met de zon, en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een krans van twaalf sterren, en bij het baren van [een kind] in [haar] baarmoeder schreeuwt ze, en baart ze in pijn. (Openbaring 12:1-2, LSV)
()

Venus, dat deel uitmaakte van de 12-sterrenkroon, is in het visioen van Johannes expliciet verbonden met Christus in Zijn astronomische voorstelling (Openb. 22:16). De boodschappers van de kerken worden vertegenwoordigd door zeven sterren in de Openbaring, die Christus in zijn hand houdt (Openbaring 1:20). De morgenster Venus, die Christus voorstelt, had op 3-4 april van dit jaar met de "Zeven Sterren" of "Zeven Zusters", ook wel bekend als de Plejaden, een conjunctie, op het moment dat de hele wereld zich snel van het Coronavirus afsloot en de Israëli's op het punt stonden hun eerste Pesach volledig op te sluiten sinds de Exodus, 3500 jaar geleden. Velen hadden gedacht dat dit misschien de opname had kunnen vertegenwoordigen. In 2017 had Venus iets minder dan twee maanden na het Teken van de Openbaring 12 een conjunvtie met Jupiter, wat ook aan de opname leek te doen denken, zoals de ontmoeting van de HEER met Zijn gemeente in de lucht. Echter, één ding dat misschien ontbreekt in de Venus-Jupiter conjunctie van 13 november 2017 en de Venus-Pleiades conjunctie van 4 april 2020 was een duidelijk beeld van de verheerlijking van de Kerk. Misschien hebben we daar nu een beeld van. En dat gebeurt in de ochtend van 4 juni. Laten we, voordat ik dit onthul, snel het verhaal op een rijtje zetten dat we hebben zien beginnen met de Bloedmanen-Tetrad:

1. 2014-15 (aankondiging): vier opeenvolgende totale maansverduisteringen (a.k.a. "bloedmanen") verschijnen. De vorige twee van zulke tetrades deden zich voor rond de tijd van de heroprichting van Israël (1949-50) en de verovering van Jeruzalem (1967-68). Een getuigenis van het getuigenis van de profeet Joël, herhaald door de apostel Petrus in Handelingen 2, dat de dag van de HEER zou worden voorafgegaan door de maan die zich in bloed verandert. Bloedmanen worden niet voor niets "bloedmanen" genoemd. De laatste was de grootste van allemaal, een "Super Bloedmaan" zichtbaar boven Jeruzalem op het Loofhuttenfeest.

 

2. 2016 (conceptie/bevruchting): de conceptie-komeet, Komeet Borisov, leek de lendenen van de Leeuw te verlaten en de schoot van Maagd, de Maagd, te insemineren, om nooit meer te worden gezien. Je kunt dit niet verzinnen. Tegelijkertijd ging Jupiter, die de baby voorstelt in de beeld van Openbaring 12, de baarmoeder binnen.

3. September 2017 (bevalling): nadat Jupiter voor de duur van een menselijke zwangerschap letterlijk door de schoot van de Maagd is gecirkeld, is het volledige teken van Openbaring 12 uitgelijnd op 23 en 24 september 2017.

 

4. November 2017 (belofte): Venus vergezeld Jupiter na zijn geboorte iets minder dan twee maanden na het teken van de Openbaring 12. Hoewel we eerst dachten dat dit misschien een teken was van de komst van de HEER om Zijn gemeente in de lucht te ontmoeten, was dit misschien meer een troost en een belofte dat Zijn komst voor ons nabij is.

 

5. Oktober 2018 (aanval): Venus, nu terug op dezelfde plek als in november 2017 toen het Jupiter vergezelde, verschijnt als het mannelijke kind dat op het punt staat verslonden te worden door de draak. Verschillende meteorenbuien tegelijk, met ongewoon veel Draconiden, verschijnen alsof ongeveer een derde van de sterren op aarde valt. Zou dit het teken van Openbaring 12:3-4 kunnen zijn geweest? Ik zou iedereen die deze gebeurtenis en de bijbehorende tekst niet zorgvuldig heeft bestudeerd willen aanmoedigen om het hier nog eens te bekijken. Je zou verbaasd kunnen zijn.

 

6. April 2020 (overgang): voordat ik het zevende mogelijke teken uitleg, is het belangrijk om te begrijpen dat het verband houdt met wat er op 3 en 4 april van dit jaar is gebeurd. Ik en anderen noemden vaak het belang van de conjunctie omdat Venus sinds mensenheugenis bekend staat als de morgenster. Maar hoewel Venus, die Christus voorstelt, inderdaad nauwer verbonden was met de Pleiaden dan in meer dan honderd jaar, en hoewel dit beeld ons allen inderdaad herinnerde aan Openbaring 1:16-20, was Venus eigenlijk nog niet de morgenster. Dit kwam omdat Venus ongeveer de helft van het jaar vanuit ons gezichtspunt aan de ene kant van de zon verschijnt en in de andere helft van het jaar aan de andere kant van de zon. In april, toen de zon elke dag opkwam, was Venus nooit te zien omdat hij na de dageraad opkwam. Hieronder zie je de locatie van de Venus-Pleiades conjunctie van 4 april aan het uiteinde van het sterrenbeeld Stier.

 

Taurus is Latijn voor "de stier". Shor is het woord voor "stier" in het Hebreeuws en zijn stamwoord shur betekent "reizen of trekken naar, terugkeren, komen, aankomen, zien, kijken, of gadeslaan" (Strong's 7788 en 7789). De constellatie wordt altijd afgebeeld als een ongebreidelde stier of wilde os, alsof hij zich oplaadt voor de strijd. Denk aan de woorden van de beroemde christelijke onderzoeker Barry Setterfield:

 Het Hebreeuwse woord voor stier of os is "shur" wat ook "terugkeren" of "terugkomen" betekent. De helderste ster is Aldebaran, wat "de volgeling" betekent. De tweede helderste is El Nath. Er zijn twee verschillende stergroepen in Taurus: de Hyaden en de Pleiaden. Hyaden betekent "samengekomen", terwijl Pleiaden uit het Hebreeuws komt voor "samenkomen" en het Griekse "Pleistos" of "Pleion" wat betekent "de vele", "de uitstekende" of "de grote". De Japanse naam voor de Pleiaden is Subaru, en de Perzische naam is Soraya. De oude Grieken noemden ze "de clusteraars". De Bijbel verwijst soms naar de Pleiaden als de "zeven sterren" en soms naar "Pleiaden." Ze worden genoemd in Job 9:9, 38:31-32; Amos 5:8; Opb.1:16, 20.

In Job zijn het de Pleiades, maar in Openbaring houdt Christus de zeven sterren in zijn hand, die de zeven gemeenten vertegenwoordigen. Aangezien het Hebreeuwse woord voor de Pleiades afkomstig is van de stambetekenis 'samenkomen', was de betekenis onontkoombaar voor de vroege kerk. Zeven bijeenkomsten - zeven kerken. Christus gebruikte een sterrenbeeld dat de mensen kenden en paste het toe op Zijn kerk. (bron)

Door de ongelofelijke connecties tussen Stier en de terugkerende Christus en zijn verzamelde Gemeente nog meer gewicht toe te kennen, is Stier op een andere manier uniek: het is misschien wel de enige constellatie waar sterren universeel worden afgebeeld als de ogen van het personage zelf. En het zijn vurige ogen. Openbaring 1:12-16 beschrijft de verheerlijkte Christus als iemand die zeven sterren in zijn hand heeft (zoals de Pleiaden) met ogen die op vlammen lijken. Openbaring 19:12 herhaalt deze beschrijving met "...en Zijn ogen [zijn] als een vuurvlam...". Vuurvlammen zijn oranje en de ogen van Stier, die universeel zijn afgebeeld met de sterren Aldebaran en Ain (α en ε in de afbeelding hieronder), zijn beide toevallig oranje reuzen; en beide zijn ongelooflijk lichtgevend, respectievelijk 439 en 97 keer zo lichtgevend als de zon. Dit zijn enkele buitengewoon heldere en imposante ogen! Het feit dat het leger van zeven sterren, de Pleiaden, toevallig vlak achter de staart volgt, herinnert ons aan het volledige beeld van Christus die terugkeert met zijn leger van eerder opgenomen heiligen in Openbaring 19:11-16, vooral als elk van de hoorns van Stier dubbele plicht heeft - het ene als het zwaard dat voorafgaat aan de mond van Christus en het andere als de ijzeren staf (Openbaring 19:15 vermeldt beide wapens).

 

Over Stier zegt Setterfield verder:

 Dus Christus gaf ons het belangrijkste deel van het Bijbelverhaal in dit sterrenbeeld. Vergeet echter niet dat het woord voor "stier" ook het woord voor "terugkeer" is, en dit is een ander belangrijk deel van het verhaal. We zijn bijna aan het einde van de Dierenriem, en de belofte is er dat Christus zal terugkeren.

Wanneer Setterfield verwijst naar het einde van de dierenriem (bijbelse Mazzaroth), verwijst hij naar het sterrenbeeld Leeuw, dat als het ware het laatste sterrenbeeld - de omega - is. Er zijn twaalf sterrenbeelden langs de ecliptica en Stier is het negende, dus het is bijna het einde. Het verlossingsverhaal van de mensheid wordt verteld door middel van deze twaalf sterrenbeelden en ze zijn prominent aanwezig in de Schrift. Dit is geen astrologie, het is de Bijbel. Maagd is het eerste sterrenbeeld - de alfa. De zon, de maan en de planeten reizen voortdurend langs de ecliptica van Maagd, naar Weegschaal, naar Scorpius, naar Boogschutter, naar Steenbok, naar Waterman, naar Vissen, naar Ram, naar Stier, naar Tweelingen, naar Kreeft, naar Leeuw, en dan begint de cyclus weer helemaal opnieuw. Vergeet niet dat het verhaal van de verlossing begint met de vrouw in barensnood (denk aan Genesis 3:15-16, Maria in Bethlehem, en tenslotte Openbaring 12) en eindigt met de regerende Leeuw.

Bedenk nu opnieuw hoe Jupiter en Venus op verschillende manieren zowel Christus als de Kerk kunnen vertegenwoordigen. Jupiter stond in Jezus' tijd bekend als de koningsplaneet. Hij is bedekt met strepen als de littekens van Christus door de geseling, en gemarkeerd met een enorme rode vlek als zijn speerwond. Het is een prachtige planeet, de grootste en op één na helderste, maar niet zo helder of stralend als Venus. Om deze en andere redenen hebben onderzoekers die het verslag van de Ster van Bethlehem als een echte gebeurtenis beschouwen zich verenigd rond de opvatting dat de Ster niemand minder dan Jupiter was, aangezien Jupiter het enige astronomische object is dat aan alle criteria van het evangelieverslag van Matteüs zou kunnen voldoen (Matt. 2:1-12; zie hier). Jupiter staat voor een voor-verheerlijking. De lijdende dienaar. Gods kind in de woestijn. Het stelde de eerste komst van Christus in sterfelijk vlees voor toen het verscheen als de ster van Bethlehem. Het vertegenwoordigde de Gemeente, gered en gerechtvaardigd, maar het lijden op aarde, in afwachting van zijn glorieuze geboorte in de Hemel, toen het verscheen in de schoot van Maagd in 2017. Wij als het lichaam van Christus zijn één in de Geest met Hem. Zoals Hij is, zo zijn wij in deze wereld (1 Joh 4,17). Wij zijn de volgelingen van Christus, en aangezien wij nog niet verheerlijkt zijn, is Jupiter ook ons teken.

Aan de andere kant verbindt Jezus zichzelf expliciet met Venus in Openbaring 22:16. Het is de helderste "ster" aan de hemel; zo helder, in feite, dat het soms overdag zichtbaar is. Alleen de zon en de maan overschijnen het. Jezus steeg weer op in een glorieus, onsterfelijk lichaam en steeg vervolgens op naar de hemel om te worden hersteld in de volle glorie die Hij had voor de Menswording. Waar Jupiter bij de eerste komst Zijn ster was, is de stralende Venus bij zijn terugkeer Zijn ster. Wat de Kerk betreft, denk eraan dat er een beeld was van onze toetreding tot Christus na de geboorte op 13 november 2017. Volgens de belofte van 1 Tessalonicenzen 4:17 zullen we na de opname altijd bij de HEER zijn. Vanuit een astronomisch perspectief konden we dan ook geïdentificeerd worden met Venus.

Terwijl de "annunciatie/aankondiging" misschien begon in 2014-15, begon het eigenlijke beeld van de uiteindelijke verlossing eind 2016 toen Jupiter en de Ontvangenis-komeet op hetzelfde moment de Maagdelijke schoot binnenkwamen. Jupiter kwam binnen de grenzen van Maagdelijkheid binnen in haar schoot op 20 november 2016. Vergeet niet dat Maagd het eerste sterrenbeeld is. De Alfa. Het kost Jupiter 12 jaar om helemaal door de ecliptica te cirkelen.

Tien en een half jaar later, op 26 juli 2027, ongeveer twee maanden voor de zondeval, zal Jupiter het laatste sterrenbeeld Leeuw, de omega, binnengaan. De dag dat hij er binnenkomt, zal hij ook in extreem nauwe samenwerking met Regulus, de Koningster, staan. Regulus in conjunctie met Jupiter is wat de magiërs, de wijzen, twee millennia eerder tipte over de pasgeboren koning. De cirkel is rond. Het astronomische verhaal dat eind 2016 met Maagd begon, nadert zijn einde. Minder dan een maand later komt de heldere ochtendster Venus, die de verheerlijkte Christus voorstelt, samen met zijn verheerlijkte Gemeente, op ongeveer hetzelfde punt in Leeuw, samen met Regulus op 20 augustus 2027.

 Ik, Jezus, stuurde Mijn boodschapper om u te getuigen van deze dingen met betrekking tot de bijeenkomsten; ik ben de wortel en het nageslacht van David, de stralende morgenster! (Openbaring 22:16, LSV)

Jupiter, die Christus en Zijn volk en hun aardse lijden vertegenwoordigt, zal zijn lange overgang van alfa naar omega hebben voltooid. En kort daarna zullen Christus en Zijn Gemeente (vertegenwoordigd door Venus) terugkeren naar Israël om te heersen en te regeren (vertegenwoordigd door Leeuw en Maagd).

 Ik ben de Alfa en de Omega - het begin en het einde - het eerste en het laatste. (Openb. 22:13, LSV)

Het feit dat deze verhaallijn misschien wijst op de herfst van 2027 als het einde van de Verdrukking zou al onze aandacht moeten trekken. De punten verbinden zich nu duidelijker met elkaar.

Om nog een spatie in te vullen, laten we nu teruggaan naar het zesde teken dat hierboven genoemd is: de Venus-Pleiades conjunctie van 3-4 april 2020 toen Venus aan de staart van Stier stond en nog steeds de avondster. We hebben één ontbrekend teken: de verheerlijking van de Kerk wanneer het gezag om te regeren wordt gegeven. En ik denk dat het misschien niet meer ontbreekt. Het verschijnt over Israël. Donderdagmorgen.

Het Zevende Teken: De Morgenster stijgt!

 En we hebben een steviger profetisch woord, waar we goed op letten, als een lamp die op een donkere plaats schijnt, tot de dag aanbreekt en [de] morgenster in je hart kan opstaan. (2 Petrus 1:19, LSV)

 Maar voor jou, die mijn naam vreest, is de zon der gerechtigheid opgestaan met genezing in zijn vleugels, en jij bent vooruit gegaan, en bent als kalveren van een stal gebonden. En je hebt de goddelozen neergehaald, want ze zijn as onder de zolen van je voeten. (Mal. 4:2-3, LSV)

Venus werd de Morgenster op 3 juni. Dat zou vandaag zijn. Het zal donderdagmorgen vroeg voor het eerst verschijnen als de Morgenster boven Israël, slechts enkele momenten voor zonsopgang. Als hij opkomt zal hij direct boven de zon staan, perfect en symmetrisch erboven, in feite. In de afbeelding hieronder zie je de oriëntatie vlak bij zonsopgang in Israël. Ik heb de grond verwijderd zodat je de relatieve positie van de zon kunt zien, omdat de horizon onder Venus zou verschijnen en de zon zou bedekken.

 

Venus zal de morgenster zijn, die zichtbaar is als de zon op het punt staat om op te komen. En met de zon zal het een kroon vormen op het hoofd van de Stier, de stier of os die terugkeert om de boosaardige te vertreden.

 

Hij zal precies tussen de hoorns worden geplaatst. In de Bijbel staan hoorns voor autoriteit en heerschappij. En natuurlijk zijn bazuinen een soort hoorn die wordt geblazen om het gezelschap bijeen te brengen, de strijd aan te gaan en ook om de Kerk in te halen (1 Thess. 4:16).

 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven. (Openb. 2, 26-28).

In het licht van Maleachi 4, dat het laatste hoofdstuk in het Oude Testament is en een diepe belofte van de komende opstanding van Gods volk voor de dag van de HEER, denk er dan aan dat die passage de pas herrezen heiligen vergelijkt met kalveren. De nakomelingen van stieren en ossen worden natuurlijk kalveren genoemd. Let goed op de vele verbanden die worden gelegd: de zon, de dageraad, de morgenster, de opstanding, de kalveren, het gezag, enzovoorts. Als klap op de vuurpijl worden de stieren en de ossen met een stok gedreven. Een prikkel is een staf, vaak een ijzeren roede of een houten roede met een ijzeren kop. Zoals de profeet Maleachi ons vertelt en zoals de apostel Paulus in Romeinen 16:20 opnieuw bevestigde, zal de gemeente een centrale rol spelen bij het vervullen van de oorspronkelijke belofte aan Eva dat haar nageslacht de kop van de slang zou verpletteren. In Maleachi vertrappen de herrezen heiligen de goddelozen met hun voeten.

In april markeerde de Venus-Pleiades conjunctie de overgang, waarbij de ster de ontmoeting van Christus met de Zeven Sterren vertegenwoordigde, die de verzamelde kerken vertegenwoordigde. Op dat moment was Venus nog steeds de avondster en stond hij aan het uiteinde van de Stier. Nu, net zoals Venus dit jaar voor het eerst opstaat als de Morgenster, vlak voor de dag aanbreekt, en de belofte in herinnering brengt dat we de Morgenster zouden krijgen en dat de Zon der Gerechtigheid voor ons zou opkomen met genezing in zijn vleugels, staat Venus nu aan het hoofd. De eerste zal de laatste zijn en de laatste zal de eerste zijn. God bood de Joden eerst verlossing aan, maar zij verwierpen het [grotendeels], dus wendde Hij zich tot de heidenen. Velen onder de volken hebben Gods genadige gave aanvaard en zo is de staart het hoofd geworden. Wij zullen met Hem regeren en regelen. Ik geloof dat de morgenster morgenochtend opstaat als een krachtig teken van de verheerlijking en het gezag van de Gemeente die binnenkort zal plaatsvinden bij de opname. Denk er ook aan, hoewel Venus zowel Christus als Zijn Gemeente nu als verenigd kan vertegenwoordigen, dat Venus kleiner is dan de zon en er direct boven zal verschijnen als Christus het hoofd zich verenigd met Zijn lichaam.

Ik geloof dat we op een schatkamer zijn gestuit en ik probeer snel de puzzel met de broeders in elkaar te zetten. Laten we gaan gemeente! Hij komt eraan. Als je niet klaar bent, maak je dan nu klaar.

 Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land nat maakt. (Hosea 6:3)

 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. (Jesaja 58:8)

MARANATHA!

Bron: Morning Star Rises! A New Sign in the Heavens Catches Us All By Surprise - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates