www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Want de essentie van de profetie is het geven van een duidelijk getuigenis voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

De komende monetaire ineenstorting

Door Britt Gillette - 18 augustus 2020

Sinds de komst van COVID-19 en de daaropvolgende beslissing om hele steden en landen op te sluiten, is de economische bedrijvigheid in de wereld aanzienlijk afgenomen. Wanneer een normale recessie toeslaat, gaat het meestal maar om één natie of één regio. Maar de COVID-recessie heeft de hele wereld in één keer getroffen. Dit is de eerste keer sinds de Grote Depressie dat alle naties tegelijkertijd een afname van de productie zien.

Ondanks de omvang van deze economische ramp vragen veel economen om een snel V-vormig herstel zodra het coronavirus onder controle is gebracht. Maar is dit waarschijnlijk? Nee. Zelfs als het virus morgen verdwijnt, zullen we geen V-vormig herstel zien. Waarom? Vanwege het beleid van de centrale bank en ongebreidelde overheidsuitgaven. De centrale banken van de wereld (de Amerikaanse Federal Reserve, de Europese Centrale Bank, de Bank van Japan en anderen) hebben decennialang roekeloze beleidsbeslissingen genomen. Maar hun slechte beleidsbeslissingen zijn na de Grote Recessie van 2008-2009 in een overdrive geraakt.

Na 11 september hebben de centrale banken de rente kunstmatig laag gehouden. Deze lage tarieven, samen met een ander slecht doordacht overheidsbeleid, bliezen een enorme vastgoedzeepbel op. Toen de zeepbel uiteenspatte, beloonden centrale bankiers en politici corrupte en incompetente bankiers en bedrijfsleiders met enorme reddingsoperaties. Ongebreideld door een gouden standaard, creëerden ze nieuwe valuta om de gaten te vullen die waren ontstaan door slechte beslissingen, wanbeheer en verkeerde allocatie van middelen. Ze hebben een kapot financieel systeem in stand gehouden en opnieuw een zeepbel in het proces geblazen.

Toen COVID die zeepbel liet knallen, zagen we een nieuwe ronde van reddingsoperaties en centralebankprogramma's om de financiële markten op te heffen om het onvermijdelijke te vermijden. We zagen ook directe overheidsbetalingen aan particulieren in de hoop de economie te "stimuleren." Dit is alleen mogelijk omdat overheden naar believen nieuwe valuta kunnen creëren. De Amerikaanse dollar en elke andere nationale valuta in de wereld is een fiatvaluta. Dit betekent dat ze niet gesteund worden door iets anders dan een belofte van de overheid. Ze hebben alleen waarde omdat regeringen zeggen dat ze waarde hebben. Ze zijn niets anders dan stukjes papier of enen en nullen in een computer, en dat betekent dat regeringen zoveel valuta kunnen creëren als ze willen met een druk op de knop.

Fiat-valuta hebben niet de waarde van valuta's die worden ondersteund door goud, zilver of andere harde activa. Dit betekent dat politici en centrale bankiers uit het niets nieuwe valuta kunnen creëren om een eindeloos scala aan stimuleringsprogramma's, sociale voorzieningen en regelingen te financieren om hun vrienden te redden en te verrijken.

Decennia lang, en vooral sinds de Grote Recessie, hebben deze politici en centrale bankiers er alles aan gedaan om de pijn van een recessie of zelfs een langdurige beursdaling te voorkomen. Maar hoe hard ze ook proberen om het onvermijdelijke te vermijden, er komt een dag van afrekening. Ze hebben de vrije markt verstoord, en ze kunnen de gevolgen niet eeuwig uitstellen. De rekening komt binnenkort. COVID heeft de komende crisis niet veroorzaakt. Het heeft het alleen versneld.

De weg vóór ons

Al deze dwaze overheidspolitiek heeft de wereldeconomie in een no-win situatie gebracht. Als gevolg daarvan zijn er nog maar twee opties over:

Optie 1): Deflatie - De Grote Depressie is het bekendste voorbeeld van economische deflatie. In een deflatiespiraal krimpen de kredietcontracten en de totale geldhoeveelheid. Mensen snijden in de uitgaven, en werknemers verliezen hun baan. Schuldniveaus worden een enorme last. Bedrijven gaan failliet en faillissementen nemen toe. Werkloosheidspieken en armoede ontstaan. Een deflatiespiraal is een pijnlijke gebeurtenis voor de hele samenleving. Het veroorzaakt rellen en roept op tot revolutie. De pijn van de deflatie is noodzakelijk om de economie te zuiveren van slechte schulden en slecht geleide bedrijven. Toch proberen centrale bankiers en politici ten koste van alles deflatie te voorkomen. Waarom? Omdat de tijdelijke en noodzakelijke economische pijn hun macht bedreigt.

Optie 2): Grote Inflatie of Hyperinflatie - De Weimar Republiek gaf ons het beroemdste voorbeeld van hyperinflatie. Verpletterd onder een berg van naoorlogse schulden en herstelbetalingen, drukte de Duitse republiek steeds meer geld om aan haar verplichtingen te voldoen. Het resultaat was een enorm verlies aan koopkracht voor de Duitse munt - de Mark. De prijzen stegen snel om de nieuwe realiteit te weerspiegelen. Een brood van 160 mark kostte eind 1922 meer dan 200 miljard mark in minder dan een jaar later. In één verhaal uit die tijd droeg een vrouw een kruiwagen met marken naar de bakkerij om een brood te kopen. Toen ze de bakkerij binnenging, stal een dief haar kruiwagen, maar hij liet de stapel waardeloze marken achter. Zo snel verloor de munt zijn waarde.

Dit alles gebeurde omdat een ongebreidelde regering het aanbod van haar munt enorm vergrootte, en de basiseconomie zegt dat wanneer het aanbod toeneemt zonder dat de vraag stijgt, de prijs daalt. Met andere woorden, de burgers van Duitsland kwamen er snel achter dat wat zij dachten dat "geld" niets meer was dan waardeloze stukjes papier. De Mark was niet verankerd in goud of zilver of iets van echte waarde. Toen deze realiteit aan het licht kwam, verloor de wereld alle vertrouwen in de Mark en daalde de koopkracht ervan. Uiteindelijk werd het waardeloos.

In de afgelopen maanden hebben centrale bankiers en politici de wereld overspoeld met biljoenen dollars in nieuwe valuta. Hun antwoord op elk financieel probleem is om meer en meer geld te stoppen in een steeds groter wordende lijst van hulpprogramma's van de overheid en gerichte reddingsoperaties. Net als Weimar Duitsland drukt de wereld gewoon meer en meer geld om de financiële problemen op te lossen. In het beste geval is het resultaat een stagflatie in de stijl van de jaren zeventig met een hoge werkloosheid en een op hol geslagen inflatie. In het slechtste geval zullen we een totale ineenstorting van de koopkracht van alle fiatvaluta's zien ten opzichte van goud, zilver en andere harde activa. Nogmaals, het zal kruiwagens aan dollars, euro's of yen kosten om een enkel brood te kopen. Het is niet verrassend dat de Bijbel zegt dat er zo'n tijd zal komen - een tijd waarin een brood een heel dagloon kost (Openbaring 6:6).

Welke weg zullen we kiezen?

Politici en centrale bankiers zullen Optie 1 nooit accepteren. Dit komt omdat deflatie een directe bedreiging vormt voor hun macht en positie. Het vereffenen van het systeem van slechte schulden is noodzakelijk voor een gezonde economie. Maar de pijn die het veroorzaakt zal de kiezers ertoe brengen om nieuw leiderschap te eisen. Dat beangstigt de politici en centrale bankiers, die houden van hun machts- en prestigeposities. Geconfronteerd met een deflatiespiraal zal optie 2 hen verleiden. Ze zullen zich in het geloof begeven om te denken dat ze een herstel kunnen 'engineeren/maken' terwijl ze de inflatie beheren en onder controle houden. De geschiedenis heeft echter bewezen dat centrale planning niet werkt. Uiteindelijk zullen ze de controle verliezen, en alle fiatvaluta's van de wereld zullen instorten.

We zien nu al de eerste stadia van deze crisis. Nu regeringen over de hele wereld oproepen tot het redden van bedrijven, lokale overheden en werklozen, zien we de kosten van hun grote overheidsbeleid weerspiegeld in de stijgende prijzen van goud en zilver. De kans op een wereldwijde Weimar-achtige hyperinflatie is veel groter dan het publiek denkt.

Wat is het volgende?

Als de wereld eenmaal een enorme inflatiespiraal doormaakt, komt er een einde aan het huidige monetaire systeem (dat sinds 1971 bestaat). Een nieuw monetair systeem zal uit de as herrijzen. Hoe zal het eruit zien? Dat weten we niet zeker. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal het gebaseerd zijn op een soort digitale munt. De centrale banken van de wereld staan al in de rij om hun eigen cryptocurrency te lanceren. China test momenteel zijn eigen door de staat gesponsorde cryptocurrency, en tientallen andere landen hebben al plannen aangekondigd om hun eigen cryptocurrency te lanceren. Vorige week nog brak het nieuws van de Amerikaanse Federal Reserve die samenwerkt met MIT om zijn eigen digitale munt te ontwikkelen.

Als overheidscryptocurrency de papieren valuta vervangt, zal de individuele vrijheid en onafhankelijkheid verdwijnen. Regeringen zullen in staat zijn om de cryptocurrency van een individu "uit te schakelen". Dat betekent dat als je iets doet wat de overheid niet goedkeurt, ze in staat zullen zijn om je af te sluiten van het vermogen om te kopen en te verkopen. Dit zou u ook niet moeten verbazen. De Bijbel zegt dat dit precies is wat er in de eindtijd zal gebeuren. De Antichrist zal een wereldwijd handelssysteem opzetten. Zijn systeem zal een rol spelen in elke economische transactie op aarde. Het zal zo dominant zijn, dat niemand iets zal kunnen kopen of verkopen zonder toestemming van de Antichrist (Openbaring 13:17).

We naderen snel een tijd waar de profeten voor gewaarschuwd hebben. We zitten midden in een wereldwijde pandemie (Lucas 21:11). Israël is terug in het land (Jeremia 23:7-8). Het Joodse volk is terug in Jeruzalem (Lucas 21:24-28). En het Evangelie wordt over de hele wereld gepredikt (Matteüs 24:14). De eindtijd nadert. De beproeving, de Antichrist en het wereldbestuur maken deel uit van de onmiddellijke toekomst van de wereld. Maar wanhoop niet, dit betekent ook dat Jezus op het punt van terugkeren staat (Openbaring 22:20). Hij zal een eeuwig koninkrijk stichten (Daniël 2:44) zonder dood, smart of pijn (Openbaring 21:4). Dus hou je ogen op Hem gericht!

Voor een visuele illustratie van hoe ons monetaire systeem op dit moment werkt en wat er in de nabije toekomst mee zal gebeuren, bekijk deze video.

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, August 2020