www.wimjongman.nl

(homepagina)

Mystieke Rabbi: "De Messias is onderweg of de Joden nu wel of niet terugkeren"

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 12 juli 2020

 "Daarna zal Ik Mijn geest op alle vlees uitstorten; Uw zonen en dochters zullen profeteren; Uw oude mannen zullen dromen dromen, en uw jonge mannen zullen visioenen zien." Joël 3:1 (De Israëlische Bijbel™)

Rabbijn Nir Ben Artzi, een bekende mystieke rabbijn met een grote aanhang, heeft verschillende voorspellingen gedaan over de Messias (Courtesy/Breaking Israel News).

 

 

Rabbijn Nir Ben Artzi, een bekende mystieke rabbijn wiens voorspellingen vaak uitkomen, gaf enkele weken geleden een ijzingwekkende les die de aandacht begint te trekken op de sociale media.

"De Schepper van de Wereld, de Vader in de Hemel, Meester van het Universum, Hij roept Joden over de hele wereld op. God zegt tegen u: "Lieve Joden... luister goed, God zegt tegen u, tegen de Joden over de hele wereld, ze gaan jullie vermoorden. Antisemitisme, de niet-Joden gaan je vermoorden. God zal het niet tegenhouden. Hij zal het niet tegenhouden. Hij stopte het voor duizenden jaren totdat Hij een vreselijke slag toebracht door de nazi's, moge God hun namen en hun herinneringen uitwissen. En toen werd de staat Israël opgericht in 1948."

"En God zegt tegen alle Joden, dat de niet-Joden jullie komen vermoorden; in Europa, in Australië, en in Noord- en Zuid-Amerika en in de Verenigde Staten."

"Verkoop je huizen daar en al je eigendommen en kom in het Heilige Land wonen. Jullie levens zijn meer waard dan jullie geld.

"Zo niet, dan ben je in levensgevaar. Zeg niet: "Het zal mij niet overkomen, er zal niets gebeuren."

"Ook in Amerika was er niets en plotseling barstte het allemaal los als een vulkaan. 80% van de zalken van de Joden werden vernield. En ze zullen doorgaan met het vernietigen van de bedrijven van de Joden. En de politie zal zich ook tegen de Joden keren. Ze zullen als rovers zijn.

"Dit is al gebeurd in de VS. Ze draaiden zich om, de politie rende weg en in een bepaalde stad namen ze het recht in eigen hand. “

"Dit gaat overal ter wereld gebeuren omdat God de Joden roept. Wanneer God de Joden beveelt, dus de Joden in de diaspora beveelt om naar Israël te komen, en hen beveelt en zij komen niet, dan gaat Hij hen achtervolgen met leeuwen en tijgers. Dat is antisemitisme. Om hen te helpen naar Israël te komen. “

"Alsjeblieft."

"Het zal zo'n verspilling zijn voor u om gedood te worden door de gekke niet-Joden in Amerika en overal."

"Kom niet klagen dat je niet gewaarschuwd bent. Ze gaan je over de hele wereld hard raken. Joden, er zijn acht miljard niet-Joden in de wereld en jullie zijn maar met 30 miljoen. Niet eens één procent! Niets."

"Dus God vraagt, smeekt, de Joden: "Laat me dit niet doen. Ik zal je niet langer beschermen. De Shechina heeft de diaspora verlaten."

"Neem de Tora-rollen van alle synagogen van de wereld. Breng ze naar Israël en kom naar Israël. Verkoop je huizen tegen elke prijs. Beste Joden, begrijp Gods aanwijzingen. Je hoort zijn stem niet, maar begrijpt zijn aanwijzingen."

"Ga! Ren uit de diaspora."

"Theoretisch zei het nieuws dat binnen drie jaar 250.000 Joden zullen aankomen. God zegt dat er drie miljoen Joden zullen aankomen. Niet 250.000. Tien miljoen Joden zouden nu moeten komen. God heeft een werkplan. Er is een Messias die aan het licht moet komen. God bepaalde vanaf de schepping van de wereld de exacte datum waarop de Messias zal worden onthuld. Omdat de Messias naar zijn ultieme openbaring toe gaat. Volledig geopenbaard!"

"Om het tijdsbestek te verkorten, omdat het volk van Israël er niet in slaagde zich te bekeren zoals het al die jaren had moeten doen."

"Hij bracht de coronavirus- Hij creëert druk die overstromingen naar de wereld brengt. Hij brengt het harde antisemitisme naar de Joden van de wereld, zodat zij zich zullen bekeren en naar Israël zullen komen om de tijd te verkorten".

"Omdat de tijd gekomen is, zal hij niet wachten op alle Joden in de diaspora. Hij doet alles om te voorkomen dat ze zouden zeggen: 'Waarom heb je het ons niet laten weten? Waarom heb je ons niet gewaarschuwd? Waarom is de Messias plotseling in Israël en wisten we het niet?"

"Nou, God heeft hen over alles ingelicht. God belooft alle Joden die naar Israël komen, dat ze een beetje zullen lijden. Je zult de heilige grond van Israël kussen. Je zult in caravans wonen. Je zult je in de Negev vestigen. Een miljoen Joden in de Negev, een miljoen Joden in West-Galilea, en nog eens een miljoen Joden in de Shomron (Samaria) en Binyamin, en in de Golan, en de Jordaanvallei, en in de Kustvlakte."

"Jullie zullen allemaal komen. Niet 250.000 in een paar jaar. Ik heb geen tijd voor jullie domheid. Miljoenen zullen naar Israël komen. Ze zullen leven waar ze ook zullen wonen. Ze zullen hun mond houden en hun leven als een geschenk ontvangen. Ze zullen genoeg voedsel hebben om een waardig leven te leiden. De Messias is onderweg. Hij zal tevoorschijn komen. Of ze nu wel of niet komen, de Messias zal verschijnen."

 

Bron: Mystic Rabbi: "Messiah on the Way Whether Jews Return or Not" - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.