www.wimjongman.nl

(homepagina)

ONDERZOEKERS INJECTEREN MENSELIJK DNA IN APEN, WAARDOOR DE ZONDE VAN DE 'NEPHILIM' VAN VOOR DE OVERSTROMING WORDT NAGEBOOTST.

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 30 november 2020

 Het was toen, en ook later, dat de Nephilim op aarde verschenen, toen de goddelijke wezens samenleefden met de dochters van de mensen, die hun nakomelingen droegen. Genesis 6:4 (De Israëlische Bijbel)
 

Brutale apen in het stadsgebied van Mysore. (Eigen foto)

 

 

Het injecteren van menselijk genetisch materiaal in foetale apen

Onderzoekers van het Planck Instituut voor Moleculaire Celbiologie en Genetica in Duitsland en het Centraal Instituut voor Experimentele Dieren in Japan injecteerden ARHGAP11B, een mensspecifiek gen dat normaal gesproken niet aanwezig is bij apen, in de donkere materie van zijdeaap-foetussen. Zij concludeerden dat de hersenen van de apen menselijker werden door het ontwikkelen van grotere, meer geavanceerde neocortexen. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Science.

De neocortex vormt de buitenste schil van de hersenen en is goed voor bijna 75% van de totale omvang. Het is betrokken bij hogere hersenfuncties zoals zintuiglijke waarneming, cognitie, het genereren van motorische commando's, ruimtelijk redeneren en taal. De menselijke neocortex is ongeveer drie keer zo groot als die van onze naaste verwanten, de chimpansees, en zijn vouwen in rimpels, een aspect versterkt door ARHGAP11B, toegenomen tijdens de evolutie om te passen in de beperkte ruimte van de schedel. De motivatie voor de studie was een interesse waarom de menselijke neocortex zo groot werd.

Men gelooft dat de genenduplicatie die ARHGAP11B creëerde, die de stamcellen in het menselijk brein aanstuurt, in de menselijke evolutie plaatsvond na de afwijking van de chimpanseelijn maar vóór de afwijking van de Neanderthalers, zo'n vijf miljoen jaar geleden. Dit komt overeen met de overtuiging dat de neocortex ook relatief laat in de menselijke evolutie is geëvolueerd. De resultaten van de studie suggereren dat het ARHGAP11B gen mogelijk de neocortex-expansie heeft veroorzaakt tijdens de menselijke evolutie.

Apenhersenen verdubbelden in omvang: bijna menselijk

De onderzoekers merkten op dat de gemodificeerde apenhersenen bijna verdubbeld zijn in grootte na ongeveer 100 dagen in de zwangerschap, 50 dagen voor de normale geboortedatum.

"We vonden inderdaad dat de neocortex van de hersenen van de zijdeaapjes vergroot was en het hersenoppervlak gevouwen," zei studie-auteur Michael Heide.

Het experiment: problematisch volgens de thora-wet

Maar deze nieuwe studie werpt nog meer vragen op voor de Bijbelse geest. De apen-foetussen werden geaborteerd vanwege "onvoorzienbare gevolgen", volgens een persbericht, maar als ze waren geboren, hadden de wetenschappers al een naam voor hen; "transgene niet-menselijke primaten". Menselijke abortus is natuurlijk verboden door de Torah, maar dierlijke abortus niet. De nieuwe soort die in dit onderzoek werd gecreëerd was genetisch vergelijkbaar met de mens en het beëindigen van de ontwikkeling van de foetussen kan worden verboden.

Rabbi Moshe Avraham Halperin van de Machon Mada'i Technologie Al Pi Halacha (het Instituut voor Wetenschap en Technologie volgens de Joodse Wet) verklaarde in reactie op het rapport dat er duidelijke Torah-richtlijnen zijn voor deze nieuwe technologie. Rabbijn Halperin verwees naar de Bijbelse wet betreffende de vermenging van soorten.

 Gij zult uw rundergeslacht niet laten vermengen met een ander soort; gij zult uw veld niet zaaien met vermengd zaad; evenmin zult u een kledingstuk vermengd met linnen en wol dragen. Leviticus 19:19

"Het is verboden een schepsel te scheppen dat een mengeling is van soorten, maar zolang zij geen nieuw schepsel voortbrengen dat een andere vorm heeft, is het toegestaan," vertelde rabbi Halperin in Israël365 News.

Hij merkte echter op: "Het verbeteren van soorten, zelfs van het menselijk ras, is niet verboden door de Joodse wet. Het veranderen van de kleur van de huid of het haar is toegestaan, nog meer wanneer het gaat om het verwijderen van genetische afwijkingen. Maar het proces heeft zeker toezicht nodig."

Nephilim: seksuele zonde van het mengen van soorten

Het mengen van soorten wordt in de Bijbel beschreven op een manier die verontrustend veel lijkt op het experiment met het mengen van menselijk genetisch materiaal in het ontwikkelen van apenfoetussen. In Genesis, "goddelijke wezens" en later Nephilim in gemeenschap met menselijke vrouwen. Het resultaat was zo afschuwelijk voor God dat hij de levensduur van de mens ernstig beperkte.

 De goddelijke wezens zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en namen zich vrouwen uit degenen die hen behaagden. Hasjem zei: "Mijn adem zal niet voor eeuwig in de mens blijven, want ook hij is vlees; laat de dagen voor hem honderd en twintig jaar zijn". Het was toen, en ook later, dat de Nephilim op aarde verschenen, toen de goddelijke wezens samenwoonden met de dochters van de mensen, die hun nakomelingen baarde. Zij waren de helden van weleer, de mannen van aanzien. Genesis 6:2-4

Direct daarna werden de mensen kwaadaardig en besloot God een zondvloed te brengen om al het leven te vernietigen. Volgens de Joodse traditie werden de dieren gedood omdat ze net zo schuldig waren aan het feit dat ze deel uitmaakten van de seksuele zonden van de mens. Het kan zijn dat naast de zonde van beestachtigheid die gebaseerd is op de seksuele daad, het mengen van het genetisch materiaal van twee soorten ook verboden is.

Dit verband tussen de seksuele zonde en de vermenging van soorten, dier en mens, maar ook van de mens en de bijna goddelijke wezens, werd opgemerkt door Rabbi Yosef Berger, rabbijn van het Graf van Koning David op de berg Sion. Rabbijn Berger legde uit dat het vers dat het mengen van dierenrassen verbiedt, direct voorafging aan een deel van de Thora dat over seksuele ongepastheid gaat.

En wie vleselijk ligt bij een vrouw, die een dienstmeisje is, verloofd met een echtgenoot, en in het geheel niet gelost, noch vrijgelaten; zij zal gegeseld worden; zij zal niet gedood worden, omdat zij niet vrij was. Leviticus 19:20

De rabbijn legde het verband uit tussen de twee verschillende geboden.

"Dit komt ook tot uitdrukking in de zonde van de generatie van Noach, die volgens de Joodse traditie een verboden vermenging van dieren en mensen was", vertelde rabbi Berger in het Israëlische365 News, waarbij hij Genesis citeerde:

En Hasjem zei: 'Ik zal de mens, die Ik van het aangezicht der aarde heb geschapen, uitwissen; zowel de mens als het beest, en het kruipend ding, en het gevogelte van de lucht; want het berouwt Mij, dat Ik ze heb gemaakt.' Genesis 6:7

"Het geslacht van Noach zondigde seksueel, maar het kwam tot uiting in de vermenging van de soorten", legde hij uit.

"Deze seksuele zonde zou het komende Messiaanse tijdperk kunnen uitstellen, omdat de verbinding tussen man en vrouw een heilig deel is van het proces van het brengen van geula (verlossing). Dit is de basis van de eis om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen: om Moshiach (Messias) te brengen".

Rabbijn Berger benadrukte dat deze mitswa (Thorabevel) een juiste mate van zuiverheid vereist. Het mengen van soorten is een ongepaste manifestatie van voortplanting, die leidde tot de vernietiging van de generatie van Noach.

Bron: Researchers Inject Human DNA Into Monkeys, Recreating Pre-Flood Sin of the 'Nephilim'