www.wimjongman.nl

(homepagina)

HEIDENSE "MEDUSA"-AFGOD IN HET CENTRUM VAN NYC: ALS EERBETOON AAN "SLACHTOFFERS VAN VERKRACHTING"

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 12 oktober 2020

 Toen de middag kwam, spotte Elyahu met hen en zei: "Schreeuw harder! hij is tenslotte een god. Maar hij kan in gesprek zijn, hij kan worden opgehouden, of hij kan op reis zijn, of misschien slaapt hij en zal wakker worden." 1 Kon. 18:27 (The Israel Bible)
 

Medusa's bronzen hoofd

 

 

Ironisch genoeg heeft de linkse razernij, die zich voor het eerst manifesteerde door het neerhalen van standbeelden, nu een eigen standbeeld; een 'inversie' [omkering] van een verhaal uit de Griekse mythologie. Terwijl de makers hulde brengen aan afgoderij, geeft hun herziene versie feitelijk precies de tegenovergestelde boodschap van wat de makers van plan waren.

MEDUSA MET HET HOOFD VAN PERSEUS

Een nieuw standbeeld, genaamd "Medusa met het hoofd van Perseus", zal worden onthuld in New York City voor het County Criminal Courthouse in Collect Pond Park op dinsdag.

Het zeven meter lange bronzen beeld toont Medusa, die volgens de Griekse mythologie zo mooi was dat de zeegod Poseidon haar verkrachtte in de tempel van Athena. Athena strafte haar voor het ontheiligen van haar heilige ruimte door Medusa te vervloeken met een hoofd vol slangen en een oogopslag die mensen in steen zou veranderen. Medusa werd verbannen en later opgejaagd door Perseus, die haar onthoofdde. Vervolgens gebruikte hij haar hoofd, dat het vermogen behield om toeschouwers in steen te laten veranderen, als wapen.

Maar de nieuwe uitvoering die in New York zal worden onthuld, toont een andere versie van de mythe, één waarin Medusa het hoofd van Perseus in haar hand houdt. Het is een "inversie" van een inversie van Benvenuto Cellini's beroemde "Perseus met het hoofd van Medusa"-sculptuur, gemaakt in de 16e eeuw. De website van het project legt de betekenis van de herziene beelden uit:

"Door dit werk vraagt Garbati: 'Hoe kan een triomf mogelijk zijn als je een slachtoffer verslaat?'" vraagt de plek. "Dit verhaal van slachtoffer-beschaming in verhalen van seksueel geweld echoën door de tijden heen en ook in de huidige "Me Too" beweging. In 2018 plaatste Garbati een foto van zijn oorspronkelijke sculptuur op social media. Deze opnieuw-vormgegeven Medusa ging viraal en werd een symbool van verzet wereldwijd, inspirerend voor duizenden vrouwen om hun eigen verhalen te delen. Garbati's Medusa trekt de mythische karakterisering van de figuur als een monster in twijfel en onderzoekt de vrouw achter de mythe.”

ONTHOOFDING ALS SYMBOOL VAN GERECHTIGHEID

Het standbeeld, in opdracht van NYC's "Art in the Parks"-programma, zal worden tentoongesteld gedurende zes maanden, en de kunstenaar, Luciano Garbati, beweert dat de locatie betekenisvol is voor de beoogde boodschap:

"De gekozen plaats is niet toevallig, aangezien ze daar oordelen over zaken in verband met geweld tegen vrouwen," schreef Garbati op Instagram. "We zijn al in de laatste fase bezig met de laatste details van dit beeldhouwwerk dat voor veel vrouwen een symbool van gerechtigheid werd.”

De website beschreef de locatie als de plaats van "spraakmakende gevallen van misbruik, waaronder de recente Harvey Weinstein-rechtszaak.”

HET BERICHT DAT ZE VERKEERD BEGRIJPEN

Velen echter hebben de boodschap en het medium van de nieuwe installatie in twijfel getrokken. Ashe Schow legde in de Daily Wire uit dat het beeld in feite geen anti-verkrachtingsboodschap geeft, aangezien het hoofd in Medusa's hand van Perseus is en niet de verkrachter Poseidon.

"Dit beeld toont Medusa niet in het doden van haar verkrachter, maar een andere man die door nog weer een ander persoon in de val werd gelokt, wat niet bepaald de indruk geeft die de beeldhouwers willen", schreef Schow. "Het creëert echter een perfecte analogie voor critici van #MeToo, die geloven dat die beweging veel verder ging dan haar bedoeling om seksuele misbruikers uit te roeien, maar in plaats daarvan een forum werd om een man te kunnen beschuldigen zonder bewijs te hoeven leveren. Zoals uitgebreid is uiteengezet, vielen tal van #MeToo beschuldigingen uiteen onder een licht onderzoek.”

"Verder geeft de Medusa-sculptuur de indruk dat het goed is om een man te onthoofden (metaforisch natuurlijk) zelfs als hij niet de misbruiker is, wat direct inspeelt op de massa-mentaliteit rondom #MeToo. Een beschuldiging moet alleen worden gedaan voordat duizenden eisen dat de beklaagden hun broodwinning zullen verliezen. Een eerlijk proces kan dan de pot op."

MEDUSA ALS FEMINISTISCH EN LINKS ICOON

In feite is Medusa vaak overgenomen door moderne feministen als een symbool van vrouwelijke woede. De auteurs van het feministische manifest 'Vrouwelijke woede: het ontsluiten van haar geheimen' claimen haar macht en merkt op dat "toen we vrouwen vroegen hoe hun vrouwelijke woede eruit ziet voor hen, het altijd Medusa was, het slangenharige monster uit de mythe, waarin Medusa opkwam... In het ene interview na het andere kregen we te horen dat Medusa 'de meest gruwelijke vrouw ter wereld' is ... [hoewel] geen van de vrouwen die we interviewden zich de details van de mythe kon herinneren.”

Ironisch genoeg noemde Elizabeth Johnston in haar Atlantic essay van november 2016 Medusa de originele 'Akelige Vrouw', en zij stelt dat Medusa herhaaldelijk is vergeleken met Clinton tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.

HET EINDE DER DAGEN-OORLOG VAN DE AFGODEN

Zes maanden geleden was de roep van de radicale linkervleugel gericht op het neerhalen van beelden en monumenten van historische figuren die sommigen racistisch vonden. Toen de maffia het heft in handen nam, werden vele monumenten die geen verband hielden met racisme, en ook andere die in feite rechtstreeks symbolen waren tégen het racisme, als doelwit genomen. De situatie verslechterde, zelfs tot op het punt waarop Shaun King, een leider in de Black Lives Matter-beweging, opriep tot de vernietiging van christelijke afbeeldingen van Jezus, die King beschreef als een "symbool van de blanke overheersing.”

Rabbijn Yosef Berger, de rabbijn van het graf van Koning David op de berg Zion, merkte op dat deze "strijd van de afgoden" een noodzakelijke voorloper was van de uiteindelijke verlossing.

"In de oudheid gebruikten heersers de afgoden om hun koninkrijk te vestigen, als een manier om aan het publiek te tonen wie de leiding had," zei Rabbi Berger. "Het standbeeld is een krachtig symbool van het einde van een dynastie. Zolang een koning aan de macht is, zal hij nooit toestaan dat zijn standbeeld zal worden verwijderd.”

"Maar dit is niet alleen politiek. Dit aspect van koningschap, het plaatsen van beelden, heeft zijn wortels in afgoderij," zei Rabbi Berger, en merkte op dat de Profeet Ezechiël voorspelde dat de Messias zal worden voorafgegaan door de vernietiging van religieuze afgoden samen met de regeringen.

 Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal de stinkgoden vernielen en de afgoden uit Nof wegdoen. Er zal geen vorst meer uit het land Egypte komen. Ik zal vrees in het land Egypte geven. Ezechiël 30:13

"Tot nu toe werd de wereld gedomineerd door oorlogen tussen religies," zei Rabbi Berger. "Elke religie beweert dat ze de ware manier zijn om God te dienen. Maar we zijn nu in het Einde der Dagen en de oorlog is nu tussen degenen die zeggen dat er een God is, tegenover degenen die zeggen dat er geen God is en dat religie moet worden afgeschaft."

"Dit is een goede zaak," verzekerde Rabbi Berger. "Dit is het voorbereiden van de weg, het creëren van een vacuüm waarin een universeel geloof in Hashem (God; letterlijk 'De Naam') als de enige ware Koning als natuurlijk kan stromen. En dit zal de wereld van Messias zijn."

Bron: Pagan 'Medusa' Idol to be Erected in Middle of NYC: A Homage for 'Rape Victims' - Israel365 News | Latest News. Biblical Perspective.