www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wanneer de machtigen zijn gevallen

Door Aaron Hecht - 3 juni 2020

(Eerst plaatsen we deel 1 van 30 september 2018 - daaronder deel 2)

( )

Vernietiging door Thomas Cole, Beeld: Wikimedia Commons

Wanneer de machtigen zijn gevallen - Deel 1

Openbaring 18:1-2a zegt: Na deze dingen zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, die een groot gezag had, en de aarde werd verlicht met zijn heerlijkheid. En hij riep met een machtige stem en zei: "Gevallen, gevallen is het grote Babylon!

Deze laatste "val" van het Babylonische systeem is meerdere malen in de geschiedenis voorgeprogrammeerd door een "val" of sociaal-politieke ontbinding van grote rijken en natiestaten.

De laatste keer dat het gebeurde was in 1991, toen de Sovjet-Unie viel. Mijn vrouw en veel van onze vrienden zijn geboren en opgegroeid in de Sovjet-Unie en ze spreken over die dagen met gemengde gevoelens. Aan de ene kant erkennen ze dat het communistische regime dat de Sovjet-Unie regeerde zeer tiranniek en kwaadaardig was. Aan de andere kant zorgde het voor fysieke veiligheid en sociale en economische stabiliteit voor tientallen miljoenen mensen; maar toen dat regime uit de macht viel, leidde het tot veel leed.

Er braken oorlogen uit tussen rivaliserende naties en facties die het Sovjetregime onder controle had gehouden. Georganiseerde misdaad en geweld schoten omhoog in de Russische steden, terwijl miljoenen vrouwen tot prostitutie werden gedwongen om de economische crash te overleven die gepaard ging met de val van het communistische regime. De fysieke infrastructuur, de gezondheidszorg, enz. die het Sovjetregime in stand had gehouden, begon langzaam te vergaan en viel uit elkaar, tot het punt waarop de bevolking in veel delen van wat ooit de Sovjet-Unie was, vooral in de verarmde Centraal-Aziatische staten, terug glijdt naar het pre-industriële niveau van de menselijke ontwikkeling en de kwaliteit van leven.

Zo ziet de val van een supermacht eruit.

Ik weet dat het geen populair onderwerp is, maar ik denk dat de tijd is gekomen dat we allemaal moeten gaan nadenken over wat we gaan doen als de VS op dezelfde manier uit elkaar valt als de USSR. Terwijl ik dit schrijf, hoor ik mensen spottend praten over de absurditeit van dit idee, maar mijn lieve broeders en zusters, ik smeek jullie om het serieus te nemen. Vraag iedereen die in de USSR woonde toen dat land viel en ze zullen je vertellen dat zelfs een paar maanden voordat het gebeurde bijna niemand serieus sprak over de mogelijkheid dat het zou gebeuren.

De VS is een land waar zo'n 330 miljoen mensen wonen, en het brengt elke dag meer voorpagina's over de steeds meer haatdragende en zelfs gewelddadige verdeeldheid tussen hen. De meest zichtbare schisma's liggen in de lijn van de rassen, maar er zijn ook scheidslijnen tussen religies, generaties, regio's, sociaal-economische klassen en zelfs beroepen. Dit gebeurt in een tijd waarin de Amerikaanse economie een bloeiperiode doormaakt en er sprake is van een relatieve materiële overvloed, lage werkloosheid, enz. Men huivert als men eraan denkt wat er de volgende keer zal gebeuren als er een economische neergang is en plotseling miljoenen mensen die al geneigd zijn tot woede en wrok zich tegen hun buren keren en dat toevoegen aan de mix met betrekking tot de politieke en culturele kwesties, economische zorgen. Er is een grens aan de druk die elk systeem kan uitoefenen en Amerika lijkt erg dicht bij het breekpunt te zitten.

Hoewel het waar is dat er ook genoeg goed nieuws is waar je zelden over hoort en er ook sterke punten in de Amerikaanse samenleving zijn die de reddende kracht zijn geweest in eerdere crises, en die het ook nog eens uit de huidige crisis zou kunnen redden, is het naar mijn bescheiden mening gewoon niet verantwoord om aan te nemen dat "het wel goed komt", omdat het tot nu toe altijd (min of meer) goed is geweest.

Israël zou diep getroffen worden als Amerika op een vergelijkbare manier uit elkaar zou vallen als wat er met de USSR is gebeurd. Het zou in een zeer kwetsbare positie verkeren en ik weet dat er zelfs enkele zelfbenoemde "profeten" zijn die zeggen dat iets in die richting MOET gebeuren om de gebeurtenissen die in Ezechiël 38-39 zijn voorspeld in gang te zetten samen met andere profetische scenario's.

Dat zou wel eens waar kunnen blijken te zijn, maar misschien ook niet. Maar in ieder geval zou de val van Amerika, of zelfs een keten van gebeurtenissen die het land, om welke reden dan ook, minder goed in staat stelde om de macht in het Midden-Oosten te laten gelden, een zeer directe en onmiskenbaar negatieve invloed hebben op Israël. Het zou ook een aantal positieve gevolgen kunnen hebben, zoals een groot aantal Amerikaanse en Canadese joden die hier immigreren, net zoals meer dan 1 miljoen Joden die naar Israël emigreerden na de val van de Sovjet-Unie.

Dit zijn in ieder geval dingen waar het Lichaam van de Messias in Israël en de christelijke vrienden van Israël over de hele wereld over na zouden moeten gaan denken en rampenplannen voor zouden moeten maken. Het lijkt misschien absurd en ondenkbaar vandaag, maar het kan morgen weer gebeuren.

Wanneer de Machtigen zijn gevallen - Deel 2

Door Aaron Hecht - 3 juni 2020

Ik zou voor deze week een blog schrijven over de hervormingen die volgens mij nodig zijn in de christelijke zionistische beweging, maar dat zal moeten wachten omdat de huidige gebeurtenissen in de VS dringend aandacht behoeven. Ongeveer anderhalf jaar geleden schreef ik een blog [zie hierboven] waarin ik waarschuwde dat de raciale en ideologische breuklijnen in de VS onder enorme druk stonden en dat dit gebeurde onder de toenmalige zeer goede economische omstandigheden, waaronder historisch lage werkloosheidscijfers. Wat zou er gebeuren, vroeg ik in dat blog, als de economische situatie zou verslechteren en grote aantallen werklozen ECHT boos, gefrustreerd en onrustig zouden worden.

Tot mijn enorme verdriet hebben we het antwoord op die retorische vraag zien afspelen op onze nieuwsfeeds in de afgelopen week, aangezien er grootschalige rellen zijn uitgebroken in meer dan honderd Amerikaanse steden. Het hoe en waarom van dit alles, met inbegrip van alle speculaties en samenzweringstheorieën, de rechtvaardigingen en de beschuldigingen en de deug-signalen en de vakjescontrole en al het andere gaat door op de sociale en traditionele media en dat zal waarschijnlijk nog lang zo blijven.

Ik ben niet echt geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan die kakofonie, want eerlijk gezegd denk ik niet dat iemand zich over een jaar nog iets van dat alles zal herinneren.

Laat me je vertellen wat ik denk wat er over een jaar, en welke de hete hangijzers er dan in de discussie zullen zijn.

Ik heb ruwe schattingen gezien van economen dat er waarschijnlijk al meer dan 100 miljard dollar aan schade is aan steden in de hele VS. Het verlies aan economische activiteit dat zal leiden tot de vernietiging van economische activa en infrastructuur zal leiden tot nog grotere economische schade en ontwrichting op de lange termijn. Deze zelf toegebrachte wonden aan de Amerikaanse economie komen zelfs als de economische schade van de COVID-19-pandemie niet eens volledig is bijgeteld. Overigens is de COVID-19-crisis nog niet eens voorbij. Veel bedrijven, gemeenten, provincies, enz. die vóór deze rellen op de rand van de afgrond stonden, gaan over de rand vallen en de toch al gigantische werkloosheidscijfers in de VS worden nog veel groter.

Het komt erop neer dat de diepe en pijnlijke economische recessie die al vrijwel zeker onvermijdelijk was, voordat deze rellen uitbraken, nu veel erger zal zijn en veel langer zal duren. Dit kan leiden tot nog grotere sociale onrust in de VS en zal ook de hele internationale economie onder grote druk zetten.

Er is nog veel meer slecht nieuws, maar ik denk dat dit genoeg is om mijn punt te maken.

Ik zie echter ook een paar goede dingen uit dit alles komen.

Het eerste goede dat ik zie gebeuren is dat deze situatie eindelijk de "gouden ketenen" zal doorbreken die zoveel Joden in de VS, Canada en Europa ervan weerhouden hebben om Aliyah naar Israël te maken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat ze verwachtten dat de terugval door COVID-19 in de komende twee jaar maar liefst 100.000 nieuwe immigranten uit Noord-Amerika en Europa zou genereren. Ik denk dat die schattingen nu meer dan verdubbeld moeten worden in het licht van de economische ontwrichting die we in deze landen op het punt staan te zien gebeuren vanwege (en naast) de voortdurende sociale en politieke instabiliteit daar.

Met dit in het achterhoofd dring ik er bij iedereen die dit leest op aan om de Israëlische regering en het lokale Lichaam van de Messias in Israël te helpen zich voor te bereiden op deze nieuwe immigranten. Er zijn VEEL manieren waarop u kunt helpen, dus vraag God biddend om u te leiden naar waar u het meeste goed kunt doen op dit gebied.

Het tweede goede dat ik hieruit kan zien komen is dat, zoals ik en anderen vaak hebben opgemerkt, de Gemeente van Jezus Christus heel vaak de grootste opwekkingen ziet op momenten dat mensen wanhopig zijn en aan het einde van hun eigen kracht en mogelijkheden zijn gekomen. Nu is het zo'n tijd, en de opwekking die we nodig hebben en waar we al zo lang voor bidden en hopen, kan over ons komen, maar we moeten ons deel doen om het te laten gebeuren.

Het is dus tijd om ons te bekeren en onze God om genade te vragen. Ik zeg dit tegen elke volgeling van Christus over de hele wereld, inclusief mijzelf. Heb berouw over je eigen zonden, berouw over de zonden van je ouders en je kinderen als je die hebt. Berouw namens je natie, je gemeenschap, je kerk en ieder ander waarvan je voelt dat je berouw moet hebben. Vraag God dan om een wonder te doen en jou, je familie en je natie te redden, en kijk wat God gaat doen!

Bron: When the Mighty are Fallen (Part 2) » Kehila News Israel