www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hooggerechtshof is dronken van macht

Door Gideon Sa'ar, voormalig minister en lid van de Likudpartij - 1 mei 2020.

Het gevaar van het toelaten van het hof tot de politieke arena is in de eerste plaats voor het hof zelf. De grootste juridische denkers van dit land hebben dit altijd begrepen.

Deze schrijver vindt van harte dat elke democratie die deze naam waardig is, een onafhankelijke rechterlijke macht moet hebben. Bovendien: Sommige wetgeving die in de Knesset is aangenomen, moet bij zeldzame en buitengewone gelegenheden aan rechterlijke toetsing worden onderworpen. In de 72 jaar dat het land bestaat, hebben de uitvoerende en de wetgevende macht de rechterlijke macht altijd gerespecteerd en haar status gehandhaafd, zelfs te midden van de groeiende kritiek van het volk en zijn gekozen vertegenwoordigers. Er is één gevaar waartegen niemand de rechterlijke macht kan beschermen: en wel: tegen zichzelf.

Het is genoeg om nota te nemen van de uitspraken van het Hooggerechtshof, die de afgelopen week zijn gedaan en betrekking hebben op Memorial Day en Independence Day: Afschaffing van de Betalingswet voor illegale migranten en infiltranten; de afschaffing van het gebruik van de cellulaire technologie van Shin Bet voor coronaviruspatiënten; een tijdelijk bevel om de ambtstermijn te voorkomen waarbij waarnemend Officier van Justitie Dan Eldad een drie maanden verlenging kreeg; de uitspraak dat ziekenhuizen niet kunnen voorkomen dat mensen tijdens de Pesach-feest hun eigen voedsel meenemen naar hun gebouw.

Dit kan alleen maar worden omschreven als een bedwelming van macht. Waar zijn de dagen dat het Hooggerechtshof de noodzaak van zelfbeheersing erkende in het ingrijpen in de beslissingen van andere autoriteiten? De kwestie van de illegale migranten is een duidelijk voorbeeld van over-interventie. Het Hooggerechtshof heeft bij vier afzonderlijke gelegenheden ingegrepen om vier wetten te wijzigen die door verschillende ministers van Binnenlandse Zaken aan de Knesset zijn voorgelegd.

Het Hooggerechtshof heeft op methodische wijze alle effectieve maatregelen die de Knesset in opdracht van de regering had voorgesteld om dit problematische fenomeen aan te pakken, nietig verklaard. Gevangenisvoorwaarden voor infiltranten werden "ingekrompen" van drie jaar naar drie maanden (!), en de maximale tijd die ze in het Holot-detentiecentrum konden worden vastgehouden werd ook drastisch verminderd. En nu is de wet die Israëlische werkgevers verplicht om 20% van het loon van illegale migranten die ze in dienst hebben in te houden en te storten in een aangewezen fonds waar het geld wordt bewaard totdat de werknemer Israël verlaat - ook is afgeschaft.

Op deze manier heeft de rechterlijke macht elk belangrijk instrument verzwakt dat bedoeld is om illegale migranten aan te moedigen en te stimuleren om Israël te verlaten. De migranten hebben die boodschap luid en duidelijk begrepen en hun emigratie uit Israël is aanzienlijk afgenomen. Dit heeft vooral de belangen van de staat en haar burgers geschaad. Aangezien het om de uitspraken gaat, is het gemakkelijk te zien dat de rechters bij het annuleren van het beleid van meerdere gekozen regeringen hebben getracht hun eigen wereldbeeld toe te passen. Maar niemand heeft deze rechters gekozen om hun subjectieve wereldbeeld toe te passen, en om degenen te vervangen die zijn gekozen om het beleid te bepalen.

Het gevaar van het toelaten van het hof tot de politieke arena is in de eerste plaats voor het hof zelf. De grootste juridische denkers van dit land hebben dit altijd begrepen.

Moshe Landau, die begin jaren tachtig van de vorige eeuw voorzitter van het Hooggerechtshof was, waarschuwde bijna twintig jaar na zijn ambtstermijn: "Plato stelde voor om de macht van de regering toe te vertrouwen aan een groep geleerden die speciaal voor die rol waren voorbereid. Soms denk ik dat de meeste van onze rechters van het Hooggerechtshof zichzelf beschouwen als die zeer machtige geleerden... daarom zou ik graag meer terughoudendheid willen zien".

Het Hooggerechtshof is niet alleen verantwoordelijk voor de huidige situatie. De Knesset heeft decennialang voorkomen dat er wetsvoorstellen zoals de Basiswet werden aangenomen: wetgeving, die de grenzen van de wetgevende bevoegdheid van de rechtbank probeert te bepalen. Het politieke systeem heeft ook de uitvoering van de hervormingen van het gerechtelijk apparaat op een belangrijke manier aan de kant geschoven.

Basiswet: Wetgeving, die een dwingende clausule bevat - die de Knesset, met een kleine meerderheid van slechts 65 Knesset-leden, in staat zou stellen om wetten die door het Hooggerechtshof ongrondwettig zijn bevonden, opnieuw in te voeren - is aan de orde van de dag.

Doorgaan met het ontduiken van dergelijke vitale wetgeving zal een tragedie zijn gedurende generaties en zal het vertrouwen van het publiek in zowel de rechterlijke macht als de gekozen ambten onherstelbaar schaden. Ondanks de verschillende benaderingen en wereldvisies in de Knesset, denk ik dat het mogelijk is om brede en historische overeenstemming te bereiken over een dergelijke evenwichtige wetgeving.

Hoe eerder hoe beter.

Bron: High Court is drunk on power - www.israelhayom.com