www.wimjongman.nl

(homepagina)

Maansverduistering op 4 juli: Een waarschuwing aan de naties, Israël volgens de 100-jarige profetie

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 1 juli 2020

 Voordat de grote en vreselijke dag van Hasjem komt,* zal ik voortekenen in de lucht en op de aarde zetten: Bloed en vuur en pilaren van rook; de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed. Joël 3:3 (De Israëlische Bijbel™)

( )

Een volledige maansverduistering in combinatie met een zogenaamde supermaan. Een maansverduistering treedt op wanneer de maan, die haar baan rond de aarde volgt, direct achter onze planeet langs loopt, gezien vanaf de zon. (Foto door George Desipris via Pexels)

Terwijl vuurwerk de nachtelijke hemel vult op de vierde juli, zullen de mensen de veranderingen die plaatsvinden aan de volle maan, de eerste van het zomerseizoen, zeker opmerken, omdat deze langzaam van kleur verandert. Hoewel de maansverandering subtiel zal zijn, waarschuwt een honderd jaar oude profetie dat deze verduistering een voorteken is dat als de naties Israël zouden dwingen om land in Israël op te geven, een buitenlandse leider met zijn leven zal boeten.

Een maansverduistering vindt plaats wanneer de aarde zich tussen de zon en de maan bevindt en de maan door de schaduw van de aarde gaat. De vierde juli zal een gedeeltelijk afgedekte maansverduistering vertonen waarbij de maan het binnenste, donkerste deel van de schaduw van de aarde mist, en in plaats daarvan glanst het naar het buitenste, minder donkere deel van de schaduw. Dit zal een deel van het maanoppervlak subtiel verduisteren. Ongeveer 35% van alle verduisteringen zijn van het gedeeltelijke soort, wat zelfs met een telescoop moeilijk te detecteren kan zijn. Nog eens 30% met gedeeltelijke verduisteringen, zijn met het blote oog goed te zien. De laatste 35% of zo zijn totale verduisteringen.

Deze verduistering zal volledig zichtbaar zijn van 4 op 5 juli door een groot deel van het Amerikaanse continent, hoewel sommige noordwestelijke gebieden van de Verenigde Staten en Canada de verduistering pas bij maansopkomst zullen kunnen zien. De gebieden in een groot deel van Afrika en delen van West-Europa kunnen een beetje van de verduistering zien bij maansondergang.

De eclips zal niet zichtbaar zijn in Azië, Oost-Europa, noordoostelijk Afrika of de meest noordelijke delen van Noord-Amerika.

Het gezicht van de maan zal vanaf 23:07 uur EDT donkerder van kleur lijken te worden volgens Space.com. De verduistering "maximum" zal bijna 30 minuten na middernacht om 0:29 uur EDT op zondag plaatsvinden. De tijd van de verduistering zal eerder plaatsvinden in gebieden ten westen van de Atlantische Oceaan. Aan de westkust zal de verduistering waarschijnlijk alleen zichtbaar zijn bij maansopkomst, die 21:45 uur PDT is. De hele gebeurtenis zal bijna drie uur duren.

De penumbrale maansverduistering zal de laatste zijn van drie opeenvolgende astronomische gebeurtenissen die een volledig "verduisteringsseizoen" vormen. Op 5 juni was een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar in Azië, Australië, Europa en Afrika. Op 21 juni was een ringvormige "Ring van Vuur" zonsverduistering zichtbaar in Afrika en Azië, waaronder de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Ethiopië, zuidelijk Pakistan, noordelijk India en China.

Rabbijn Yosef Berger, de rabbijn van het Graf van Koning David op de berg Zion, benadrukte dat een maansverduistering duidelijk een boodschap van God kan bevatten. Hij noemde Genesis als bron.

 Hasjem zei: "Laat er licht zijn in de uitgestrektheid van de hemel om de dag van de nacht te scheiden; het zal dienen als teken voor de vastgestelde tijden - de dagen en de jaren; Genesis 1:14.

De rabbi merkte op dat de interpretatie van deze "tekens" essentieel zal zijn in de dagen die voorafgaan aan de Definitieve Verlossing, aangezien Gods bedoeling in de natuur zal worden uitgedrukt.

Daarna zal Ik Mijn geest op alle vlees uitstorten; Uw zonen en dochters zullen profeteren; Uw oude mannen zullen dromen dromen, en uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ik zal zelfs Mijn geest uitstorten op mannelijke en vrouwelijke slaven in die dagen. Voordat de grote en vreselijke dag van Hasjem komt, zal ik voortekenen plaatsen in de hemel en op aarde: Bloed en vuur en pilaren van rook. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed. Joël 3:1-4

"De zon en de maan zijn hoe God de uiteindelijke verlossing zal aankondigen, zodat iedereen kan zien en iedereen de ruach hakodesh (heilige geest, profetisch vermogen) zal kunnen begrijpen," legde Rabbi Berger uit. "Dit was ook waar voor de Exodus in Egypte, toen alle Joden het profetisch vermogen kregen om te begrijpen dat het tijd was. Helaas kozen sommigen er toen al voor om Egypte niet te verlaten".

"Een modern mens begrijpt niet hoe God in de natuur verschijnt, hoe God tot ons spreekt door de natuur," zei rabbi Berger. "Voor de profeten was dit heel duidelijk."

De rabbi verwees naar een discussie over verduisteringen in de Talmoed (Sukkot 29a) waarin staat dat maansverduisteringen een slecht voorteken zijn voor Israël, omdat Israël geestelijk wordt vertegenwoordigd door de maan. Als de maansverduistering plaatsvindt in het oosten van de hemel, dan is het een slecht voorteken voor alle volken in het oosten, en evenzo, als het gebeurt in het westelijk halfrond van de hemel, is het een slecht teken voor alle volken in het westen.

De rabbijn citeerde Yalkut Moshe, een boek met kabbalistische inzichten, geschreven in 1894 door Rabbi Moshe ben Yisrael Benyamin in Munkacs in Polen.

"Als de maan wordt verduisterd in de maand Tammuz, zal een 'sultan' plotseling sterven en zullen er grote problemen volgen." Rabbi Berger citeert nog een esoterische bron. De verduistering zal plaatsvinden op de 12e dag van de maand Tammuz. "Als de maan in Tammuz verduisterd wordt, zal een koning van 'luazi' plotseling sterven en zal er grote verwarring volgen, wat tot grote problemen zal leiden."

"Luazi" wordt over het algemeen vertaald als vreemd, zoals te zien is in het Boek der Psalmen:

 Toen Jisrael uit Egypte vertrok, kwam het huis van Jaakov uit een volk van vreemde (buitenlandse) spraak. Psalmen 114:1

"Dit verwijst duidelijk naar problemen voor de niet-Joden", zei Rabbi Berger, onder verwijzing naar de Talmoed. "Het woord 'sultan' wordt over het algemeen niet gebruikt. Het wordt alleen gebruikt als verwijzing naar Arabische leiders. En aangezien de moslims hun maanden alleen bij de maan markeren, lijkt dit een teken te zijn voor hen die de gouden koepel hebben gebouwd die boven op het Heilige der Heiligen staat."

Aan het einde van dit gedeelte, dat de voortekenen in de verduisteringen beschrijft, zegt de Talmoed: "Als Israël de wil van de plaats (God) doet, hebben ze niets te vrezen van dit alles" en hij noemt de profeet Jeremia als bron.

 Zo zei Hasjem: Leer niet om de weg van de volkeren te gaan, en wees niet ontsteld door voortekenen in de hemel; laat de volkeren door hen ontsteld zijn! Jeremia 10:2

Rabbi Berger merkte op dat de maansverduistering slechts enkele dagen na de stemming van de Knesset over de annexatie van delen van Judea en Samaria komt. De stemming komt als gevolg van een coalitieakkoord tussen Netanyahu, hoofd van de Likudpartij, en zijn politieke tegenstander, Benny Gantz, hoofd van de Blauw-Wit Partij. Volgens het akkoord kan de regering de annexatie van 132 joodse steden en dorpen en de Jordaanvallei nastreven. Dit vertegenwoordigt 30% van de Westelijke Jordaanoever die aan Israël is toegewezen in het kader van het vredesplan van de Trump-kaart. Het plan voorziet ook in een Palestijnse staat op de resterende 70% van het grondgebied.

"Het land Israël behoort aan geen enkele man toe om het weg te geven," zei Rabbi Berger. "De verduistering is een waarschuwing voor zowel Israël als de naties om trouw te blijven aan het verbond en het land."

Bron: Lunar Eclipse on 4th of July: A Warning to Nations, Israel according to 100-Year-Old Prophecy - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.