www.wimjongman.nl

(homepagina)

Goshen lichten

Door Carolyn Hyde - 8 november 2020

()

Na het zien van de verkiezingsuitslagen, vroeg ik Adonai hoe te bidden voor Amerika. En hij gaf me één woord – Goshenשש - en toen begon Hij te spreken over het soort licht dat daaruit voortkomt.

De negende plaag voor de grote uittocht uit Egypte luidde "een duisternis die gevoeld kan worden" en "drie dagen lang hadden alleen de zonen van Israël licht in hun woningen.”

In het Hebreeuws wanneer men spreekt van volslagen duisternis zeggen we חושך מצרים (choshech mitzraim), wat letterlijk betekent "Egyptische duisternis." En toch voor de tiende plaag kozen veel Egyptenaren ervoor om Goshen binnen te gaan en werden ook bedekt [beschermd] door het bloed van het Paaslam dat op de deurposten van de huizen werd geschilderd. Toen de engel des doods voorbijging, werden ook hun eerstgeboren kinderen gespaard en veel Egyptenaren sloten zich aan bij de zonen van Israël toen zij uit gevangenschap werden vrijgelaten.

Gosen גֹּשֶׁן betekent dichterbij komen, dus dat is mijn gebed - mogen we allemaal dicht bij de G'D van Israël komen en kiezen om onder het bloed van Yeshua te komen, het Lam van G'D.

Bron: Goshen Lights » Kehila News Israel