www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een licht in de duisternis

Door Hal Lindsey - 23 januari 2019

Twee feiten over onze tijd staan in schril contrast. Het eerste is hoe goed het gaat. Met de gevaren die aan alle kanten groeien, lijkt de wereld het verbazingwekkend goed te doen. Er zijn wat ruwe plekken, maar over het algemeen stijgen mensen op uit de armoede, leven ze langer en leven ze comfortabeler.

In de Verenigde Staten is de levensverwachting in de afgelopen jaren licht gedaald, maar deze blijft relatief stabiel. De economie blijft groeien, de lonen blijven stijgen en er werken meer mensen dan ooit. Wij profiteren van de verbazingwekkende technologische vooruitgang die een impact heeft op elk gebied van ons leven.

De duidelijke conclusie is dat de dingen geweldig zijn. Mensen zouden gelukkiger dan ooit moeten zijn. Maar dat zijn ze niet.

Ik zei net dat de levensverwachting in de VS de laatste jaren iets is gedaald. Stop, en denk daar eens over na. We besteden bijna 18% van het bruto binnenlands product van het land aan gezondheidszorg. Elk jaar maken wetenschappers enorme vooruitgang in de geneeskunde en medische technologie. Toch daalt de levensverwachting sinds 2015.

Hoe is dat mogelijk? Het antwoord is dat te midden van deze "goede tijden" de mensen gestrest en ellendig zijn.

De mensen van de 'Centers for Disease Control' zeggen het niet zo. Ze geven de schuld van de daling van de levensverwachting vooral aan drie dingen - zelfmoord, een overdosis drugs en een leveraandoening die vooral te wijten is aan toenemend alcoholisme. Denk aan die drie dingen. Elk daarvan is een symptoom van hopeloosheid.

Je ziet de tegenstrijdigheid. Het gaat goed. Waarom voelen zoveel mensen zich dan gestrest, hopeloos en ellendig?

Er zijn veel antwoorden op deze vraag. Maar het kan worden samengevat door iets wat Jezus zei. In Matteüs 7:24-25 zei Hij: "Iedereen die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, mag vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis op de rots heeft gebouwd. En de regen daalde neer, en de overstromingen kwamen, en de winden bliezen, en storten op dat huis; en toch viel het niet, want het was op de rots gegrondvest."

Lange tijd hielden de meeste Amerikanen, ook zij die zichzelf niet als christenen beschouwden, Gods woord hoog in het vaandel. Hoe onvolmaakt ook, ze probeerden te leven naar die dingen als de Gouden Regel. In de rechtbank zweerden ze de waarheid te vertellen met een hand op de Bijbel. Maar vandaag de dag vinden invloedrijke Amerikanen, vooral in de media en in de academies, de Bijbel maar belachelijk.

Voor hen is het goed om te lachen. En dat brengt ons bij de rest van de uitspraak van de Heer. In verzen 26 en 27 zei Hij: "En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaas man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregens vielen neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in, en zijn val was groot."

Geen wonder dat mensen zich ellendig voelen. Ze voelen al het begin van de beving en een dreigende val. Ze hebben zich afgesneden van de Bron van het leven, de vreugde en de vervulling.

Hoe verschrikkelijk de situatie ook is, het heeft een geweldige kans gecreëerd voor volgelingen van Jezus. In Johannes 12:36 noemde Jezus zijn volgelingen "de kinderen van het licht". Op alle mogelijke manieren - met behulp van de televisie, het internet, en elk deel van ons dagelijks leven - moeten we het licht van Jezus laten schijnen in een duistere en verboden wereld. En dat moeten we met spoed doen.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey