www.wimjongman.nl

(homepagina)

Levens zijn belangrijk.

Door Hal Lindsey - 30 september 2020

"Black Lives Matter" is een vaststaand feit. Ik heb een probleem met de primaire organisatie die deze naam draagt. Het is een door communisten geleide groep die zich inzet voor de vernietiging van veel menselijke instellingen die God voor onze bescherming heeft verordend - zoals politie en familie. Maar het idee dat "zwarte levens ertoe doen" is geworteld in de Schrift.

Genesis 1: 27 zegt dat mensen zijn gemaakt naar het beeld van God. "God schiep de mens naar zijn evenbeeld, naar het evenbeeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen."

De Bijbel leert dat ieder mens van elk ras afkomstig is van Adam en Eva. Handelingen 17: 26 zegt: "Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen."

Jezus zei dat mensen zo belangrijk zijn dat God weet hoeveel haren we op ons hoofd hebben. Hij zei dat God aandacht schenkt aan zelfs kleine details van ons leven. In Matteüs 12: 36 zei Jezus: "dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel."

Maar we kunnen God danken dat we niet vastzitten aan een oordeel. Johannes 1 vertelt ons dat Christus de tweede persoon van de Godheid is. En onze levens doen er genoeg toe dat hij voor ons stierf... door ons oordeel over zichzelf te vellen. Romeinen 5:8 zegt: "God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."

Filippenzen 2: 6-8 zegt: "Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."

God de zoon deed dat allemaal voor iedereen op aarde. Ja, zwarte levens zijn belangrijk, en ja, alle levens zijn belangrijk. Wij zijn belangrijk voor God!

En we zijn belangrijk, zelfs in de baarmoeder. Psalm 139: 13-15 zegt: "Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben."

Op het moment van de bevruchting bestond je lichaam uit één cel. En die cel droeg de genetische code die alle cellen in je lichaam nog steeds dragen tot op de dag van vandaag. Je was geen aanhangsel van je moeder. Vanaf het allereerste begin, was je uniek, van haar en van elk ander levend ding dat ooit gemaakt was of ooit gemaakt zal worden.

Sommigen zeggen dat in de baarmoeder, de persoon nog niet volledig menselijk is. Als je denkt dat de foetus niet menselijk is, vraag jezelf dit dan af. Wat voor soort is het dan?

Als we het over abortus hebben, ben ik me altijd bewust van degenen die abortussen hebben ondergaan. Ik wil niet dat iemand zich schuldig voelt. Als je in Christus bent, heeft hij je bevrijd van schuld. En zo niet, dan wacht hij met open armen op je. Als je van hem bent, heeft hij je vergeven. Dus, volg zijn voorbeeld en vergeef jezelf.

Maar dit blijft een enorm onderwerp. Met een presidentiële verkiezing en een strijd om een vacature voor het Hooggerechtshof, moeten we abortus niet vergeten, en wat het betekent. Zwarte levens zijn belangrijk. Ze zijn van belang vanaf het moment van de bevruchting. Je leven is belangrijk. Het doet er toe, nu en het deed er toe toen je nog in de baarmoeder zat.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey