www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Want de essentie van de profetie is het geven van een duidelijk getuigenis voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

Leven door geboorteweeën heen... Wat is het volgende?

door Britt Gillette - 16 juli 2020

Met alle beperkingen en maatschappelijke veranderingen die de COVID-19 pandemie met zich meebracht, verlangde ik naar de "zorgeloze" dagen van 2019, toen alles "normaal" was. Misschien heb je hetzelfde gevoeld. Natuurlijk was 2019 verre van perfect. Het had zijn eigen problemen en spanningen, maar in vergelijking met 2020 denken we aan 2019 als "de goede oude tijd". En dat zette me aan het denken... Dit lijkt de laatste tijd veel te gebeuren. We hebben niet minder dan drie van zulke gebeurtenissen gehad in de afgelopen 20 jaar. Als je oud genoeg bent om het je te herinneren, was het een andere wereld voor 11 september 2001. Na 11 september nam de collectieve angst toe. Er werden allerlei beperkingen en beschermende maatregelen getroffen. Waar zou de volgende terroristische dreiging vandaan komen? Velen verlangden naar de relatief eenvoudige dagen van het leven voor die vreselijke dag.

En toen, in 2008, sloeg de Grote Recessie toe. Veel mensen verloren hun baan en onder degenen die dat niet deden, nam de angst voor een dreigend ontslag toe. Velen verlangden naar de "eenvoudiger" tijden van de jaren vóór 11 september. Nu zijn we dan in 2020 gekomen. We zitten midden in een wereldwijde pandemie, en velen verlangen naar een terugkeer naar hun leven van voor de pandemie. Niets van dit alles zou ons moeten verbazen.

Jezus zei dat de dagen voor zijn terugkeer precies dít patroon zullen volgen. Hij vergeleek ze met geboorteweeën (Matteüs 24:3-8). Dit betekent dat we, net als bij weeën, dit soort gebeurtenissen in frequentie en kracht zullen zien toenemen terwijl we het einde van dit tijdperk naderen. Wat we vandaag de dag zien zijn de geboortepijnen waar Jezus voor waarschuwde.

Jezus komt eraan

De frequentie van deze gebeurtenissen getuigen van de komst van Jezus. Onze generatie zal getuige zijn van Zijn terugkeer (Matteüs 24:34). Alle tekenen die Jezus en de profeten zeiden naar te zoeken, zijn aanwezig. Ze omvatten het volgende, maar zijn daar niet toe beperkt:

Al deze tekenen, en meer, wijzen op de spoedige terugkeer van Jezus. Hij vertelde ons dat we "omhoog moeten kijken" als we deze tekenen bij elkaar zien komen (Lucas 21:28), en we zien ze nu samenkomen. Dat betekent dat de opname, de verdrukking, en de wederkomst dichtbij zijn. En aangezien Jezus ons vertelde dat we geboortepijnen moesten verwachten in de aanloop naar Zijn komst, zoek dan naar grote gebeurtenissen die lijken op 11-September, de Grote Recessie en de COVID-19-pandemie, die met een grotere frequentie verschijnen en grotere trauma's veroorzaken. Met andere woorden, verwacht dat het erger wordt voordat het beter wordt. Dus wat komt er nu? Hoewel we het niet zeker weten, zijn er een paar gebeurtenissen in het verschiet.

Wat komt er nu?

Met de omstandigheden die de komende maanden en jaren zullen verslechteren, wat zijn de meest waarschijnlijke gebeurtenissen in de nabije toekomst? De mogelijkheden zijn eindeloos. We kunnen grote aardbevingen verwachten, een nucleaire terroristische aanval, of zelfs een wereldwijde pandemie die erger is dan COVID-19. Maar laten we, in plaats van te speculeren, ons concentreren op wat we weten dat er komt. De drie gebeurtenissen die hieronder worden geschetst zijn ófwel al aan de gang, óf zullen in de nabije toekomst zeker gebeuren.

1) Een wereldwijde depressie - Op dit moment lijken veel mensen te denken dat de huidige economische vertraging een korte pauze is - dat als het coronavirus eenmaal is verdwenen, de economie weer tot leven zal komen en een opwaartse groei zal hervatten. De S&P 500 weerspiegelt dit geloof. Na het grootste deel van februari en maart is hij nu slechts een paar procentpunten verwijderd van een recordhoogte. Maar het "V-vormige" economische herstel dat in de media wordt aangeprezen is niet meer dan een luchtspiegeling. Je kunt niet hele landen stilleggen in een onderling verbonden wereldeconomie en verwachten dat de impact tijdelijk zal zijn.

Veel particulieren en kleine ondernemers hebben hun spaargeld zien slinken omdat hun bedrijven gedwongen werden te sluiten toen hun klanten verdwenen. In sommige sectoren zal het jaren duren voordat de verkoop weer een pre-pandemisch niveau bereikt. Overheden hebben geprobeerd maatregelen te nemen om te helpen met het aanbieden van leningen, het verstrekken van directe contante betalingen en zelfs het verbieden van ontslagen. Maar deze maatregelen zijn slechts tijdelijk. Uiteindelijk moeten ze stoppen.

In de Verenigde Staten ontvangen werklozen bijvoorbeeld 600 dollar per week extra bovenop hun reguliere werkloosheidsuitkering. Dit heeft geholpen het ware effect van de coronavirus-sluitingen te maskeren, maar tenzij ze worden uitgebreid, zullen die betalingen eindigen op 31 juli. Wat gebeurt er dan? Met meer dan 20 miljoen mensen die werkloos worden, komt dat neer op meer dan 12 miljard dollar per week. Dat is 624 miljard dollar op jaarbasis. Voorafgaand aan de sluitingen, zou dit ongeveer 3% van het bruto binnenlands product van de natie zijn geweest. Vandaag de dag, met de klap die de economie heeft gekregen, is het zelfs nog meer. Als die betalingen stoppen, zullen de consumentenbestedingen nog verder opdrogen, en zullen er weer files ontstaan bij bij de voedselbanken en zal een nieuwe ontslagronde de Amerikaanse beroepsbevolking treffen.

Wat het nog erger maakt, is de verlammende invloed op kleine bedrijven. Niet alleen hebben de overheden veel bedrijven gedwongen om te sluiten, maar in een aantal gevallen konden ze alleen met beperkte capaciteit heropenen. Het gewone verkeer is stilgelegd en naarmate er nieuwe gevallen van coronavirus opduiken, kunnen deze bedrijven gedwongen worden om weer te sluiten. Dit zorgt voor grote onzekerheid, en onzekerheid is verschrikkelijk voor de economische groei. Zowel bedrijven als particulieren nemen minder risico's en besparen op hun kosten in tijden van onzekerheid en dat betekent minder omzet en een krimpende economie. Dat de hele wereldeconomie ineens tot stilstand komt, is absoluut ongekend. Het resultaat zal een vreselijke wereldwijde depressie zijn die vergelijkbaar is met - of misschien zelfs erger dan - de Grote Depressie.

2) Wijdverspreide Hongersnood - Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de V.N. lijden meer dan 820 miljoen mensen wereldwijd regelmatig honger. En deze statistieken dateren van vóór de pandemie van het coronavirus. Dat betekent dat de gebeurtenissen alleen maar erger worden omdat de toestand van de wereldeconomie een directe invloed heeft op de honger in de wereld. De wereldwijde honger is tijdens de Grote Recessie aanzienlijk toegenomen, en de huidige economische vertraging zal geen uitzondering zijn. De meest recente prognose van de Wereldbank voor 2020 is een krimp van 6,2 procent van het mondiale BBP - twee keer erger dan de Grote Recessie. Dit alleen al verhoogt de kans op hongersnood en zal miljoenen mensen meer honger laten lijden. Volgens Paul Winters van het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling "zagen we al voordat we de COVID-pandemie kregen een toename van de honger in de wereld als gevolg van het klimaat, conflicten en economische vertragingen, en nu hebben we deze extra economische vertraging". De komende wereldwijde depressie zal op zichzelf al miljoenen mensen in armoede en honger storten. Maar hoe verschrikkelijk dit alles ook is, het zal nog veel erger worden. Waarom?

Omdat dit jaar ook een van de ergste sprinkhanenplagen in decennia is ontstaan. Zwermen sprinkhanen, die kilometers lang zijn, hebben landen in Oost-Afrika, het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië geteisterd. Deze zwermen zouden tot ver in 2021 kunnen blijven gedijen en zich verspreiden. Terwijl ze de gewassen vernietigen, worden ook miljoenen andere mensen geconfronteerd met het vooruitzicht op hongersnood - een van de tekenen die Jezus zei om naar te kijken (Matteüs 24:7).

3) Oorlog in het Midden-Oosten - Volgens meerdere nieuwsberichten overweegt Israël momenteel de annexatie van grote delen van de Westelijke Jordaanoever. Een coalitiedeal tussen Premier Benjamin Netanyahu en Benny Gantz, van de Blauw-Wit Partij, kwam al op 1 juli met een plan om dit te doen, maar tot nu toe is er nog niets gebeurd. Dat gezegd hebbende, Netanyahu weet dat zijn kans om te handelen klein is - vooral nu het erop lijkt dat Donald Trump zijn herverkiezing kan verliezen. Als dat gebeurt, zal Netanyahu vrijwel zeker verder gaan met annexatie, nu hij nog steeds een betrouwbare bondgenoot in het Witte Huis heeft.

Maar zo'n stap zal waarschijnlijk een vuurstorm van internationale veroordelingen en oorlogsverklaringen door veel van Israëls vijanden veroorzaken. Decennialang hebben de wereldleiders gevreesd voor een explosieve oorlog in het Midden-Oosten. We zijn nu misschien dichter bij zo'n oorlog dan ooit tevoren. Hoewel de volgende oorlog van Israël niet in de Bijbelse profetie hoeft te worden geschetst, hebben verschillende voorspelde conflicten nog niet plaatsgevonden. Dit omvat conflicten die resulteren in de vernietiging van Damascus (Jesaja 17), een aanval van de directe buren van Israël (Psalm 83), en een invasie door een coalitie die Rusland, Iran, Turkije en verschillende andere naties omvat (Ezechiël 38-39). Zouden we op de rand van een van deze oorlogen kunnen staan? Dat zou kunnen. En Jezus wees op de "geruchten over oorlog" als een teken van Zijn komst (Matteüs 24:6).

Wat u moet doen

Dus met alles wat er gebeurt, wat moet je doen? Het antwoord is duidelijk. Maak het beste van de tijd die je nog hebt. Als je geen christen bent, wend je dan nu tot Jezus. Hij betaalde voor je zonden door zijn bloed te vergieten aan het kruis. Er is geen andere naam waarmee we gered kunnen worden (Handelingen 4:12). Jezus alleen is de weg naar de hemel (Johannes 14:6), dus wend je tot Hem nu het nog kan.

Als je al christen bent, vrees dan niet voor de gebeurtenissen van de verdrukking. Jezus beloofde Zijn volgelingen te beschermen tegen "de grote tijd van beproeving die over de hele wereld zal komen" (Openbaring 3:10). Maar denk niet dat je, omdat je verdrukking zult vermijden of in dit leven geen beproevingen onder ogen zult zien. Jezus zegt van wel. Hij zegt dat je vele beproevingen in deze wereld onder ogen zult zien, maar laten ze je niet ten val brengen, omdat Hij de wereld heeft overwonnen (Johannes 16:33).

Besef dat de opname zelf de volgende traumatische gebeurtenis kan zijn die de wereld zal treffen. Denk aan de achterblijvers, de angst die ze zullen hebben, en de wereld waarin ze zullen leven. Gebruik dat als motivatie om het Evangelie te verspreiden. Op dit moment zijn er meer mensen dan ooit op zoek naar Hem. God zorgt ervoor dat alles samenwerkt voor het welzijn van hen die Hem liefhebben en die volgens Zijn doel geroepen zijn (Romeinen 8:28). Wereldomspannende gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie zijn geen uitzonderingen. De mensen zijn geschokt in hun gevoel van veiligheid. Het is in deze momenten dat mensen God het meest zoeken, omdat Hij nooit geschokt kan zijn. Hij is de rots waarop je je leven moet bouwen (Psalm 18:2). Profiteer dus van dit moment en deel je getuigenis, want Jezus komt binnenkort!

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, July 2020