www.wimjongman.nl

(homepagina)

Leven en dood

Door Elhanan ben-Avraham - 17 april 2020

 

Kunstwerk van Elhanan ben-Avraham

 

 

 

"...maar van de boom der kennis van goed en kwaad zul je niet eten, want op de dag dat je ervan eet, zul je zeker sterven." - Genesis 2:17

Maar op die dag stierf hij zeker niet, maar ging hij nog eens 930 jaar leven. Wie een persoon heeft gezien die hij gekend heeft en die gestorven is, herkent onmiddellijk de totale afwezigheid van elke vorm van communicatie in die absolute stilte.

Wat vroeger alle vormen van communicatie was, is nu de dood. Men kan zeggen dat communicatie leven is, terwijl de stopzetting van de communicatie de dood is. Daarom kan de dood die Adam "op die dag" ervaart het verlies is geweest van intieme en vertrouwde communicatie, en het directe contact met de Schepper, het afsnijden en de uitwerping in ballingschap uit de wonderlijke Hof van Eden waarin de aanwezigheid van God is.

Verlossing is dus het opnieuw verbinden en het opnieuw tot stand brengen van die communicatie en communie - het leven uit de dood.

"Je was dood in je zonden... en God maakte je levend in de Messias."

ADAM

Wordt er aangenomen dat Adam onsterfelijk is geschapen? Er is geen enkele aanwijzing in de tekst van Genesis die zoiets zou aangeven als ons wordt gezegd: "En YHVH God zei (na het eten van de verboden vrucht): De man is nu als een van ons geworden, goed en kwaad kennende. Hem moet niet worden toegestaan om zijn hand uit te steken en ook van de boom des levens te nemen en te eten, en voor altijd te leven".

Daarom lijkt het erop dat Adam ook is geschapen met het potentieel voor de dood, met de mogelijkheid om van de Boom des Levens te eten, wat hij niet heeft gedaan, net als wij allemaal (en zelfs dan moeten we allemaal een keer fysiek sterven, al wordt ons verteld: "Wie in mij gelooft, zal nooit sterven"). Als dat zo is, zegt het dan niet dat er inderdaad een fysieke dood was in de Schepping voor de zonde van Adam?

En Adam werd verteld: "...maar van de boom van de kennis van goed en kwaad zul je niet eten, want op de dag dat je ervan eet zul je zeker sterven," toch stierf Adam niet op die dag. "In de bijbelse gerechtigheid heeft Kaïn een lot ondergaan dat erger is dan de dood: de gedwongen afscheiding van God. Het besef van de transcendente eenheid die het hele bestaan doordringt, werd hem ontzegd. Hij had geen enkele aanwijzing voor een groter doel dan de dagelijkse overleving, een levende dood" - (De Wetenschap van God - Gerald Schröder).

Ik denk dat dit wel eens de "dood" zou kunnen beschrijven waarnaar zowel in Genesis als in het Nieuwe Testament wordt verwezen: "Je was dood in je zonden... en God maakte je levend in de Messias" en, "Wie in mij gelooft zal nooit sterven" - en toch zijn ze sindsdien allemaal fysiek gestorven.

Eendagsvliegen, geschapen vooraf aan Adam, leven minder dan 24 uur en sterven (anders zou de lucht van de wereld er vandaag letterlijk vol mee zijn), als een forel hem niet eerst opeet. Misschien was het toen wel een andere en perfecte wereld, want we weten niet hoe die "perfecte" plek er uit zag, of misschien wel is geweest.

Ook zou er al een andere wereld kunnen zijn geweest buiten de Hof van Eden waarheen Adam en Eva werden verbannen, waar de forel de eendagsvlieg in de rivieren at. We weten het niet echt, maar door geloof wachten we dus op die Kennis bij de vervulling van de fysieke opstanding in een nieuwe Schepping.

Bron: Life and Death » Kehila News Israel