www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israëlisch Hooggerechtshof keert landbeslissing om te midden van soevereiniteitsdiscussie

Deze beweging wordt door sommige segmenten van het land gezien als overdreven en hypocriet, en bleek een probleem te zijn bij de verkiezingen die een jaar lang in de Joodse staat werden gehouden.

Door Israel Kasnett - 12 juni 2020

( )

Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof van Israël heeft zojuist de Reguleringswet van 2017 teruggedraaid, die Israël de bevoegdheid gaf om privé Palestijnse grond in de betwiste gebieden van Judea en Samaria te onteigenen met compensatie voor de eigenaars.

Acht van de negen rechters in het panel hebben deze week de wet "ongrondwettelijk" verklaard op grond van het feit dat deze "de eigendomsrechten en de gelijkheid van de Palestijnen schendt en duidelijk voorrang geeft aan de belangen van de Israëlische kolonisten boven die van de Palestijnse bewoners".

De uitspraak gaf aanleiding tot bezorgdheid over de macht van het Hooggerechtshof, evenals over het streven om de soevereiniteit toe te passen op delen van Judea en Samaria, en de Jordaanvallei, door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Eugene Kontorovich, directeur internationaal recht van het Kohelet Policy Forum, sprak zijn teleurstelling uit over de uitspraak en vertelde JNS dat het advies van het Hooggerechtshof "duidelijk maakt dat de toepassing van het Israëlische recht (in Judea en Samaria) mogelijk is," verwijzend naar de soevereiniteitskwestie.

"De uitspraak toont de praktische noodzaak om de Israëlische wet toe te passen," zei hij. "Het gaat niet om annexatie, symboliek of politiek. Het zijn de Joodse burgers daar die onder een discriminerend eigendomsregime leefden waar ze door obscure Ottomaanse wetten worden geregeerd, waar het kadaster voor hen gesloten is en waar de Palestijnen - met wie ze misschien onroerend goed transacties willen aangaan - niet mogen verkopen aan [Israëliërs] op straffe van de dood door de Palestijnse Autoriteit".

Kontorovich ging verder met te zeggen dat het toepassen van de Israëlische wet "een manier is om de discriminerende en quasi-apartheidsachtige regels waaronder de Israëli's daar leven te veranderen en die het Hooggerechtshof aan de Knesset heeft geweigerd om dit te doen onder het huidige systeem waarin de Israëlische wet niet volledig wordt toegepast."

Hij benadrukte dat "het hof almachtig is. Het zou de toepassing van de Israëlische wet teniet kunnen doen, maar dit advies geeft er geen basis aan om dat te doen".

Inderdaad, de uitspraak van de rechtbank geeft een ander punt van discussie over de macht die het orgaan heeft met betrekking tot het wetgevingsproces en de scheiding der machten.

Deze macht was een van de kernpunten in de recente rondes van de Knesset-verkiezingen en blijft een belangrijk twistpunt tussen rechts en links, waarbij de eerstgenoemden zweren te strijden tegen gerechtelijke overmacht en de laatstgenoemden de rechters verdedigen die zich met politieke zaken bemoeien.

Volgens de Library of Congres heeft de Knesset in februari 2017 een wet aangenomen voor de regulering van het land in Judea en Samaria. Het land dat aan de regelgeving onderworpen is, wordt gedefinieerd als het land waarop de Israëlische gemeenschappen "te goeder trouw" of "met toestemming van de staat" is gebouwd.

De wet "schorst alle hangende administratieve bevelen voor een evacuatie en vernietiging van de joodse gemeenschappen in de betwiste gebieden, met uitzondering van de bevelen die zijn uitgevaardigd voor de uitvoering van gerechtelijke decreten of gerechtelijke beslissingen".

Netanyahu's Likudpartij reageerde op de uitspraak door te stellen dat "het betreurenswaardig is dat het Hooggerechtshof een belangrijke uitspraak voor de regeling en de toekomst ervan ongeldig zou maken". We zullen werken aan het opstellen van een nieuwe wet."

In tegenstelling tot de Likud, zei de Blauwe en Witte Partij onder leiding van de minister van Defensie en vice-premier Benny Gantz: "We respecteren de beslissing van het Hooggerechtshof en zullen ervoor zorgen dat deze wordt gehandhaafd."

Het Hof zal zich niet beperken.

Net als Kontorovitsj heeft Simcha Rothman, juridisch adviseur van de Beweging voor Gouverneurschap en Democratie, het Hooggerechtshof vermaand vanwege haar uitspraak.

"Al vele jaren ziet het hof geen grens aan haar macht," zei hij tegen JNS.

Hij zei dat het aan de gekozen politieke functionarissen is om er grenzen aan te stellen, aangezien "het hof zich niet zal beperken."

Rothman zei dat hij zich een situatie kon voorstellen waarin het hof "voorkomt of saboteert" de mogelijkheid van Israël om soevereiniteit toe te passen of het toe te staan, maar dan met een beperkt effect ter plaatse.

De Regavim-beweging, die een van de initiatiefnemers was van de Verordening Wet 2017, feliciteerde de uitspraak van het hof sarcastisch:

"Wij feliciteren het Hooggerechtshof met het feit dat het eindelijk zijn masker heeft laten vallen en haar pretentie van onpartijdigheid heeft laten varen. Vorige week nog drong het Hooggerechtshof er bij de staat op aan om de wijdverbreide illegale Arabische nederzettingen op de berg Hebron en de Negev te reguleren door stappen te ondernemen die de goedkeuring met terugwerkende kracht van duizenden illegaal gebouwde huizen wat de onteigening van privé-grond in Joods bezit omvat".

Regavim wees op wat het ziet als flagrante hypocrisie van het hof als het gaat om het reguleren van illegale Arabische bouw, en merkte op dat "de rechters benadrukten dat 'het Hooggerechtshof het land niet bestuurt'."

De verklaring ging verder: "Het besluit van het Hooggerechtshof van vandaag heeft de vanzelfsprekende bevoegdheid van de wetgevende macht om juridische, fatsoenlijke en morele oplossingen te formuleren en uit te voeren voor specifieke juridische kwesties rond de schikkingsonderneming in Judea en Samaria, in het gedrang gebracht. Vandaag heeft het Hooggerechtshof eindelijk toegegeven dat het voor alle praktische doeleinden een Hoog Gerechtshof van subjectief recht is".

In schijnbare overeenstemming met de boodschap van Regavim en de verklaringen van Rothman en Kontorovich, zeiden Yoaz Hendel en Zvi Hauser van de Derech Eretz-factie van de Blauw-Wit Partij dat "de toekomst van de nederzettingen niet in een rechtszaal zal worden beslist, maar door de Israëlische regering, die een historische kans heeft om de soevereiniteit uit te breiden."

Bron: Israeli Supreme Court reverses land decision in midst of sovereignty debate - JNS.org