www.wimjongman.nl

(homepagina)

VN onthult het laatste plan: 'Nieuwe Wereldorde'

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 15 juni 2020

 "Dit is wat hij zei: 'Het vierde beest [betekent] - er zal een vierde koninkrijk op de aarde zijn dat anders zal zijn dan alle koninkrijken; het zal de hele aarde verslinden, vertreden en verpletteren." Daniël 7:23 (De Israëlische Bijbel™)
 

UN. gebouw

 

 

Een online forum voor een internationaal milieu-initiatief dat vorige week werd gehouden, kan nauwelijks een vermomming zijn geweest van het enorme plan van de Chinese regering om de wereld te domineren. Hoe absurd dit ook klinkt, veel VN-organisaties zijn al in dit project opgenomen en de VN is niet beschaamd, omdat ze al hebben aangekondigd zich in te zetten voor een nieuwe wereldorde.

Het Act For Nature online wereldforum werd vorige week (7-10 juni) gehouden als voorloper van de 5e zitting van de VN-milieuvergadering die in februari 2021 in Nairobi zal worden gehouden. Tijdens hun laatste bijeenkomst in Nairobi in maart 2019 presenteerde de Milieuvergadering een reeks resoluties die een expliciete oproep bevatten voor een nieuwe wereldorde door de waarnemend uitvoerend directeur van de VN-Milieu, Joyce Msuya, als onderdeel van het ecologische programma van de VN:

"Als landen zich houden aan alles wat hier is afgesproken en de resoluties uitvoeren, kunnen we een grote stap zetten naar een nieuwe wereldorde waarin we niet langer groeien ten koste van de natuur, maar waarin mensen en de planeet samen gedijen."

Het programma, een uitvloeisel van het Klimaatverdrag van Parijs van 2016, omvat het gebruik van technologie en financiën, het samenbrengen van politici en bedrijfsleiders.

Opgemerkt moet worden dat Msuya als hoofd van het VN-milieuprogramma samenwerkt met het Chinese Belt and Road's (OBOR) initiatief, zogenaamd om de milieuproblematiek van het initiatief aan te pakken.

Het OBOR-initiatief is een wereldwijde ontwikkelingsstrategie die in 2013 door de Chinese regering is aangenomen en die de ontwikkeling van infrastructuur en investeringen in bijna 70 landen en internationale organisaties in Azië, Europa en Afrika omvat. Het project alomvattend en veelomvattend, is gericht op het creëren van een infrastructuur voor de handel in transport en telecommunicatie met als doel het creëren van een op China gebaseerde wereldeconomie.

China heeft tot nu toe meer dan $210 miljard geïnvesteerd in de OBOR, maar voor de volledige uitvoering ervan is in het komende decennium tot $900 miljard aan infrastructuurinvesteringen per jaar nodig. Maar de Chinese regering is vastbesloten om de OBOR te realiseren en heeft deze in haar grondwet opgenomen. Sommige waarnemers zien het als een duwtje in de rug voor Chinese dominantie in wereldwijde zaken met een op China gericht handelsnetwerk. Het project heeft een gerichte opleveringsdatum van 2049, die samenvalt met de 100e verjaardag van de Volksrepubliek China.

De officiële retoriek is dat het project openstaat voor wereldwijde deelname en ten goede komt aan de economieën van de deelnemende landen. Maar de waarheid is dat de dominantie van China in de bouwsector ten koste gaat van de lokale aannemers in de partnerlanden. Chinese bedrijven hebben zich verzekerd van meer dan 340 miljard dollar aan bouwcontracten langs de Belt and Road. En de deelnemende landen, waaronder veel arme of onderontwikkelde landen, worden geacht in het project te investeren.

Het project valt samen met de uitbreiding van het Chinese leger. Analisten zeggen dat bijna alle havens en andere vervoersinfrastructuur die worden gebouwd, zowel voor commerciële als voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.

Ondanks het verband met de internationale ecologische inspanningen wordt het OBOR bekritiseerd omdat het enorme ontbossing in ecologisch kwetsbare regio's vereist. Veel van de voorgestelde maritieme elementen zullen gevolgen hebben voor de maritieme omgevingen en de kwetsbare soorten.

De naam One Belt One Road werd in 2016 gewijzigd toen de Chinese regering vond dat de nadruk op het woord "one" vatbaar was voor verkeerde interpretaties. Echter, "One Belt One Road" wordt nog steeds gebruikt in de Chinese media.

President Trump heeft zich in stilte verzet tegen de OBOR met een programma met de titel Free and Open Indo-Pacific strategy (FOIP). De Europese Unie steunt de OBOR, ondanks de bezwaren van verschillende lidstaten.

Ook was Amina Mohammed, adjunct-secretaris-generaal van de VN, aanwezig bij de zittingen in Nairobi waarin de milieuproblematiek aan de orde werd gesteld. In haar rol als adjunct-secretaris-generaal heeft Mohammed de samenwerking tussen de VN en China in het OBOR het Belt and Road project bevorderd.

En om te voorkomen dat dit toeval lijkt, sprak de Franse president Emmanuel Macron op de conferentie van Nairobi:

"Wij geloven dat we, gezien de situatie waarin we leven, echte wetten nodig hebben, regels die bindend zijn en internationaal worden aangenomen. Onze biosfeer staat voor de totale verwoesting. De mensheid zelf wordt bedreigd. We kunnen niet zomaar reageren met een aantal mooie principes zonder enige echte impact," zei president Macron.

In maart 2019 kondigde Macron aan dat Frankrijk deel zou uitmaken van de OBOR, die hij eufemistisch (en misschien bedrieglijk) het zijderoute-initiatief noemde.

Een andere geëerde spreker in Nairobi was de gastheer, president Uhuru Kenyatta, die in april 2019 tekende voor het OBOR.

"De huidige wereldwijde statistieken zijn inderdaad nogal ontnuchterend en de prognoses voor de toekomstige generaties zijn schrijnend en vragen om urgente maatregelen van regeringen, gemeenschappen, bedrijven en individuen," zei hij op de conferentie.

Het One Belt Initiative heeft ook banden met de leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, ook al is het initiatief specifiek gericht op Chinese economische belangen en heeft het geen duidelijk belang bij wereldwijde gezondheid. Een foto die op de Twitter-feed van Tedros Adhanom Ghebreyesus werd gepost, als directeur-generaal van de WHO, toonde hem op onverklaarbare wijze in de ontmoeting met Chinese ambtenaren van het OBOR-initiatief terwijl hij voor een beeld van een Hindoeïstische afgod zat die men Shiva de Vernietiger noemt. De WHO wordt ervan beschuldigd de belangen van China te dienen in de recente pandemie.

Er zijn namelijk niet minder dan 25 VN-organisaties die officieel zijn aangesloten bij het OBOR, waaronder de Wereldbank, de Meteorologische Organisatie, de Internationale Maritieme Organisatie, de Internationale Telecommunicatie-unie, de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, de Universele Postunie en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

De VN is zeer duidelijk en open over hun nieuwe wereldorde-agenda. Op verzoek van Guyana heeft de Algemene Vergadering van de VN hun resolutie over de nieuwe wereldorde (NGHO) aangenomen. De resolutie werd mede door China gesteund. Het voorstel van de NGHO werd voor het eerst geformuleerd in 1993 door wijlen de president van Guyana Cheddi Jagan en werd in december 2010 unaniem aanvaard door de Algemene Vergadering van de VN.

Als onderdeel van de NGHO-agenda pleit de VN voor "mondiaal burgerschap." In haar toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN in 2016 sprak de Chileense president Michelle Bachelet zich krachtig uit voor een mondiaal burgerschap.

"Mondiaal burgerschap bestaat op verschillende niveaus, in verschillende contexten en op verschillende tijdstippen, zonder een enkel identificeerbaar institutioneel kader," aldus Bachelet. "In de nieuwe wereldorde probeert het de reikwijdte ervan uit te breiden en een besluitvormingsproces te democratiseren wat de fundamentele aspecten van onze samenlevingen radicaal kan beïnvloeden..."

Bachelet stelde dat een direct gevolg van de "nieuwe wereldorde" het Klimaatakkoord van Parijs van 2016 was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Bachelet tevens een sterk pleitbezorger is van de OBOR.

Bron: UN Reveals Latest Plan: 'New World Order' - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.