www.wimjongman.nl

(homepagina)

2020 - Kroonjaar

1 februari 2020 - Lyn Melvin

( )

Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid

Jaco Prinsloo presenteert zijn geloof dat het volgende wat er moet gebeuren, nu "de oogappel van God is aangeraakt", de gelijktijdige gebeurtenis is van een economische ineenstorting van de wereld, een plotselinge vernietiging; en de Opname (The Deal of the Century and God's Indignation. NEXT: Economic Collapse and Sudden Destruction - YouTube.

Dit deed me denken aan wat ik geloof dat de Geest van de Heer mij had laten zien met betrekking tot de economische ineenstorting. Hier zijn uittreksels uit: The dropping of HIS shoe--2 Visions (and Confirmation) Visioenen die ik ongeveer een jaar geleden beschreef:

Ik geloof dat de Heer ons laat zien dat we HEEN EN WEER SCHUDDEN moeten ervaren in ons geboorteproces [wat kan gebeuren in de OVERGANGSFASE van het geboorteproces waarin we ons NU bevinden].

...Wanneer dit schudden gebeurt, zal er een geestelijk verzet zijn tegen de inspanningen van de vijand en zal er een beweging van God plaatsvinden zoals we nog nooit eerder hebben gezien.

...Ik realiseer me nu dat het profetische woord dat de Heer me tientallen jaren geleden gaf, mijn wachtersroep voor de korte periode vóór de Verdrukking:

"Een tijd van grote problemen komt eraan! Alles wat kan worden geschud, zal worden geschud! Kom naar Hem toe in je gebeden en wees niet bang." [Uittreksel van: Is de Opname een verdienste?]

Dit OVERGANGSSCHUDDEN zou het begin van de economische ineenstorting kunnen inhouden, omdat vooral de Verenigde Staten de hand van Gods genade en barmhartigheid zelfs nog meer zullen zien weggaan. Ik zeg "begin van economische ineenstorting" maar niet van het soort van de "Zegels" van een economische ineenstorting. We gaan verder met de uittreksels uit het bovenstaande artikel:

Opname - 2e Visioen

De GROTE OPWEKKING periode zal kort zijn en dan komt DE OPNAME! Terwijl ik mediteerde over het eerste visioen dat God me vanmorgen gaf, gaf Hij me een ander visioen. Het leek erop dat het slechts een paar minuten later was toen ik Zijn machtige hand weer zag. Deze keer hield Zijn palm een gouden tabernakel vast met de deuropening opengedrapeerd, maar Hij sloot Zijn hand er snel omheen en trok hem naar boven, wat me aan deze verzen in Jesaja doet denken:

Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. - Jesaja 26:20-21 HSV

...Midnight Hour Oil YTC heeft onlangs een deel van een serie van de Profetie Club van - Maurice Sklar geüpload. Hij deelt verschillende visies die hij kreeg over de Opname van de Gemeente (hij gelooft in de Vóór-de-Verdrukking-Opname), de afsluiting van de Genadetijd en nog veel meer. Maurice had een visioen over Amerika als een prachtig herenhuis aan de buitenkant, met demonische termieten die het van binnenuit verslinden waardoor het barst en in stukken breekt. Hij kreeg te zien dat Amerika een 3-delige economische ineenstorting zou meemaken met een 3e Groot Ontwaken als gevolg. De eerste "scheur" in de Amerikaanse economie deed zich voor in september 2008; binnenkort zal de tweede scheur ontstaan wanneer de dollar daalt; en de derde scheur zal ontstaan wanneer de dollar ineenstort.

De indruk in mijn geest is dat de gelovigen in Christus de tweede scheur in de economie zullen zien komen als gevolg van een wereldwijde elite aanval - waarschijnlijk op New York City - maar dat wij hier niet zullen zijn bij de derde scheur wanneer de dollar instort als gevolg van de toorn die wordt uitgestort.

()

De recente coronavirusvrees veroorzaakte een 600 punten-daling in de Dow Jones volgens cnbc.com. En vandaag waarschuwde Tim Henderson: "Wat we vrijdag op Wall Street zagen is kinderspel in vergelijking met wat er maandag zou kunnen gebeuren," niet alleen vanwege de pandemie, maar ook vanwege het feit dat Brexit zich voordoet! Zou dit de "tweede scheur" in de economie kunnen zijn? Ik denk dat het slechts het begin is van de tweede scheur in de economie.

Amerika, Amerika

Wat er nog meer kan gebeuren in de wereld, en in het bijzonder in Amerika, vóór de Opname, is niet zeker. Er zijn echter voorspellingen gedaan over een grote aardbeving bij de New Madrid Fault Line vanwege het aandeel van Amerika bij de verdeling van Jeruzalem en het onheil dat naar haar grote steden komt. (Ook gerelateerd: De val van Amerika.)

New York City was de eerste grote stad die de Heer vermeldde toen Hij me de thema's gaf die ik in mijn artikel "New York, Chicago, L.A." plaatste. Ik ben het eens met de broeder bij Zwaard van de Heer YTC die zegt dat er een door de mens gemaakt plan is en ook een goddelijk plan met betrekking tot die stad. We kunnen helaas het door de mens gemaakte plan voor NYC zien vóór de Opname. In deze video die een jaar geleden werd gepost, was een deel van de titel "MESSIAH CROWNED THIS SPRING!" verwijzend naar de Valse Messias of Antichrist. Interessant is dat de naam van het virus dat China schrik aanjaagt terwijl ik dit schrijf, Corona, "kroon" betekent.

Corona Tsunami

Tijdens het surfen op het web om meer te leren over het coronavirus, kwam ik veel interessante dingen tegen die te maken hebben met het woord "corona."

Van Gary op unsealed.com:

Corona is Latijn voor 'kroon'. De zevenkoppige draak van Openbaring 12 draagt zeven kronen op zijn hoofd, terwijl hij probeert het mannelijke kind van de vrouw die ook een kroon draagt, te verslinden.

Corona heeft ook zijn wortels in het Griekse woord "koronis", vertaald met "krans of kroon".

()

Uit Wikipedia: "Coronis is een tekstueel symbool dat in oude Griekse papyri werd gebruikt om het einde van een heel werk of een groot deel van een poëtische en prozaanse tekst te markeren." [Vetgedrukt toegevoegd door mij]

Toen viel mijn oog hierop: In 2018 plaatste businesswire.com het artikel Corona Reimagines Iconic Symbols of Paradise to Remind the World That Plastic Doesn’t Belong in Our Oceans om de wereld eraan te herinneren dat plastic niet in onze oceanen thuishoort, samen met een foto van hun nieuwe reclamesculptuur van een surfer die op een grote golf van plastic afval rijdt.

( )

"Als een merk dat synoniem is met het strand, zien we de vernietiging van kustlijnen en oceanen van dichtbij", zegt Felipe Ambra, Global VP van Corona. "Onze advertenties laten meestal het paradijs zien zoals we het veronderstellen, ongerept en mooi, maar vandaag de dag is het steeds moeilijker om een strand te vinden zonder plastic. businesswire.com

Wat mij echter te binnen schoot, was alle tsunamiprofetieën die nu al enkele jaren uitkomen en vooral mijn grote golf dromen en de profetische woorden die daarmee gepaard gingen.

()

2020 - Jaar van de Grote Golf?

Jezus vertelt ons dat de laatste dagen zullen zijn zoals die van Noach en Lot - mensen die eten, drinken, trouwen, bouwen, enz. Vandaag dacht ik daar weer aan en herinnerde me wat ik in oktober 2019 schreef over een van mijn tsunamidromen:

"20 juni 2014 - Afgelopen nacht had ik een tweede droom van een grote golf. In deze droom was ik thuis en ontmoette ik een paar arbeiders die werden ingehuurd om het nieuwe huis (nieuw voor ons) dat we onlangs hadden gekocht te schilderen en voor te bereiden. Hoewel ik thuis was in de droom, zag het huis er niet uit zoals het huis waar we nu wonen.

...In 2014 hadden mijn man Tom en ik geen plannen om te verhuizen, maar in 2019 veranderde dat want we kochten een huis dat we aan het verbouwen zijn. Het huis wordt momenteel zowel van binnen als van buiten geschilderd!

Natuurlijk weet ik niet zeker of die droom betekent dat we in de tijd van een catastrofe naar de Oostkust komen of niet" [ 5780 Jaar van de Mond en Geboorte, uittreksel].

Dit is wat mij zo opwindend is - we leven nu in dat huis - we zijn een week voor Kerstmis verhuisd. We hebben nog wat klein werk te doen aan het huis EN WIJ ZIJN HET NOG STEEDS AAN HET SCHILDEREN! Bob Barber (End Time Dream en Vision YTC) verklaarde in zijn video van 16 oktober 2019 dat in het collectief van tsunami-dromen/visioenen dat hij heeft verzameld, de Opname plaatsvind op het moment dat de grote golf toeslaat!

Dit geeft me grote hoop, Broeders! Ik hoop dat het u ook grote hoop geeft. In het zicht van wat ons ook overkomt, hij zal klaar zijn om ons op te nemen! 2020 ziet er meer en meer uit als het jaar waarin we onze corona of "kroon van de gerechtigheid" ontvangen!

Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. - 2 Timoteüs 4:8 KJV

Oh, Hallelujah! Lyn Melvin

Bron: Lyn Melvin