www.wimjongman.nl

(homepagina)

Kracht wanneer je het het meest nodig hebt

Door Hal Lindsey op 14 mei 2020

()

Mijn naam wordt al heel lang geassocieerd met de gebeurtenissen van de eindtijd en de verwachting van een spoedige wederkomst van Christus. Jarenlang heb ik gewaarschuwd voor een aankomend tijdperk van plagen en pestilenties. Ik heb gesproken over een opkomende vloed van totalitarisme dat zich zou manifesteren in de tijd kort voordat Jezus terugkomt.

Nu we door de tijd heen gaan waarvan we wisten dat die zou komen, wil ik je aanmoedigen.

We kijken naar een enorme plaag die de wereld bedekt. We zien de globalisten snel handelen om de noodtoestand voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Veel van de dingen waarvan we wisten dat ze zouden komen zijn begonnen om te komen - hoewel nog niet met de intensiteit die de wereld later zal zien.

Dus, wat is daar voor bemoedigends aan?

Ten eerste vertelt het ons iets over een verbazingwekkende opkomst aan de horizon - de terugkeer van Jezus! Tekenen die naar de wederkomst van de Heer wijzen, moeten ons niet laten ineenkrimpen, maar ons hoofd doen opheffen!

Het andere bemoedigende is dit. God is niet veranderd. Hij verandert niet. Zijn beloften blijven waar - ongeacht de moeilijkheden in de wereld. Jezus was heel specifiek. In Matteüs 6:25-26 zei Hij: "Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?"

In Jesaja 41:10 sprak God specifiek tot het volk van Israël. Maar de formulering maakt duidelijk dat het ook geldt voor hen die in Jezus Christus rechtvaardig zijn gemaakt. God zei: "Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt."

Jammer genoeg zijn er nu christenen over de hele wereld die zich bang, schuldig en machteloos voelen. Voor hen lijkt het onmogelijk om zich te onthouden van angst maar angstig om hen heen kijken. Ze willen geloven dat Hij hun God is, maar ze zijn niet helemaal zeker van hun positie bij Hem. En dat allemaal omdat ze de laatste clausule van dat vers niet begrijpen.

"ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt."

Ze denken dat de handhaving van hun relatie met God afhangt van hun eigen gerechtigheid. Maar in feite hangt het af van de kracht van zijn rechtvaardige rechterhand. Hij doet de handhaving. Onze rechtvaardige die voor Hem staat, hangt af van de kracht van Zijn gerechtigheid.

Vers 13 van datzelfde hoofdstuk zegt: "Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u."

Is de boodschap duidelijk? Vrees niet. Wie handhaaft ons? Hij doet dat. Wie zal ons helpen? Hij zal dat doen.

Dan zegt vers 14 iets fascinerends. Er staat: "Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël."

Hij verwijst eigenlijk naar Israël als een 'worm'. Er zijn verschillende redenen voor die benaming, maar de belangrijkste is deze. Het is niet hun gerechtigheid waar Hij het over heeft. Hij is de Heilige, en het is Zijn heiligheid die hen - en ons - verlost.

Dus hier staan we in het midden van een vreselijke puinhoop. We horen angstig nieuws op elk kanaal. Het is goed om ons bewust te zijn van wat er in de wereld gebeurt, maar meestal moeten we ons afstemmen op Gods kanaal. Luister naar Hem. Lees Zijn woord. Wees sterk in Zijn kracht. Leef in Zijn genade!

En als je dat doet, wordt het makkelijker om Zijn bevel te gehoorzamen, "Wees niet bang."

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey