www.wimjongman.nl

(homepagina)

Aartsbisschop van het Vaticaan tegen Trump: 'De kinderen van de duisternis' komen tegen u op

( )

Vaticaanse aartsbisschop Carlo Maria Viganò, foto Wikipedia

7 juni 2020 - door Newsmax

De invloedrijke Vaticaanse aartsbisschop Carlo Maria Viganò, de voormalige pauselijke nuntius van Washington, D.C., heeft in een brief aan president Trump zijn leiderschap geprezen tijdens een kritiek moment in zijn presidentschap, nu hij geconfronteerd wordt met harde kritiek voor zijn omgang met het coronavirus en de protesten vanwege George Floyd.

In een brief van 7 juni, gericht aan president Trump en verkregen door Newsmax, schrijft Viganò dat de vijand van de president "de kinderen van de duisternis - die wij gemakkelijk kunnen vereenzelvigen met de Deep State, waar u zich wijselijk tegen verzet - in deze dagen een hevige oorlog tegen u voert..."

De aartsbisschop gaf aan dat de "Covid-noodtoestand" in de toekomst waarschijnlijk zal worden gezien als een "kolossale operatie van social engineering."

"Wij zullen ook ontdekken dat de rellen in deze dagen zijn uitgelokt door degenen die, ziende dat het virus onvermijdelijk vervaagt en dat ook de sociale pandemie afneemt, noodzakelijkerwijs de civiele onlusten hebben moeten uitlokken omdat deze zouden worden gevolgd door onderdrukking, die, hoewel legitiem, zou kunnen worden veroordeeld als een ongerechtvaardigde agressie tegen de bevolking," schreef Viganò.

De aartsbisschop stelt dat "hetzelfde ook in Europa gebeurt, in een perfecte harmonie".

Viganò prees Trump als een "president die moedig het recht op leven verdedigt, die zich niet schaamt om de vervolging van christenen in de hele wereld aan de kaak te stellen, die spreekt over Jezus Christus en het recht van de burgers op vrijheid van godsdienst".

President Trump kwam afgelopen dinsdag onder felle kritiek te staan na een bezoek aan het katholieke Nationale Heiligdom van de Heilige Johannes Paulus II in Washington.

Aartsbisschop Wilton Gregory van Washington, een kerkelijk liberaal, heeft in het openbaar het heiligdom gestraft voor het ontvangen van de president.

In een verklaring zei Gregory: "Ik vind het verbijsterend en verwerpelijk dat welke katholieke instelling dan ook, zich zo schandalig laat misbruiken en manipuleren, op een manier die onze religieuze principes schendt, die ons oproepen de rechten van alle mensen te verdedigen, zelfs van diegenen met wie we het niet eens zijn.

Het bezoek van de president aan het heiligdom kwam kort nadat hij op het Witte Huis een wet had ondertekend ter ondersteuning van de godsdienstvrijheid in de wereld. De dag voor het bezoek van de president aan de Sint-Janskerk had hij een bijbel omhoog gehouden voor de kritische pers. En op de zondagavond daarvoor probeerden demonstranten de historische kerk af te branden.

In zijn brief vertelde Viganò aan Trump dat de aanvallen "deel uitmaakten van het georkestreerde mediaverhaal, dat niet bedoeld is om racisme te bestrijden en sociale orde te brengen, maar om de gemoederen te verergeren; niet om gerechtigheid te brengen, maar om geweld en misdaad te legitimeren; niet om de waarheid te dienen, maar om één politieke groepering te bevoordelen".

Zonder Gregory bij naam te noemen, suggereerde Viganò dat deze "aan de andere kant" stond, tegenover de president.

"Ze zijn ondergeschikt aan de Deep State, aan het globalisme, aan het uitgelijnde denken, aan de Nieuwe Wereld Orde die ze steeds vaker aanroepen in naam van een universele broederschap die niets christelijks heeft, maar die de vrijmetselaarsidealen oproept van degenen die de wereld willen domineren door God te verdrijven uit de rechtbanken, uit de scholen, uit de gezinnen en misschien zelfs uit de kerken," zei Viganò.

Viganò besloot zijn brief met: "Verenigd tegen de Onzichtbare Vijand van de hele mensheid, zegen ik u en de First Lady, de geliefde Amerikaanse natie, en alle mannen en vrouwen van goede wil."

Vertaling van Vatican Archbishop to Trump: 'Children of Darkness' Oppose You | Newsmax.com