www.wimjongman.nl

(homepagina)

Twitter begunstigt dictator Khamenei boven President Trump tegen de belangen van de VS

Door Dr. Edy Cohen en Dr. Frank Musmar - 2 juni 2020

( )

Schermafdruk van de tweet van president Donald Trump, via @realDonaldTrump

BESA Center Perspectieven Papier nr. 1.593, 2 juni 2020

SAMENVATTING: Twitter, dat het grootste deel van Donald Trumps presidentschap heeft besteed aan het vermijden om een publieke standpunt te hebben over zijn gebruik van het medium, heeft een "public interest notice" toegevoegd op zijn tweets over de rellen die in de VS plaatsvinden in de nasleep van de gewelddadige dood van een zwarte man, George Floyd, die in hechtenis werd genomen door de politie. Volgens Twitter kreeg Trump die notitie op grond van het feit dat zijn tweets in strijd zijn met de regels betreffende de verheerlijking van het geweld. Toch heeft Twitter niets te zeggen over de tweets van de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei, wiens gewelddadige berichten onder meer haatdragende taal en antisemitisme bevatten en openlijk aanzetten tot rellen en moorden. Ted Cruz heeft opgeroepen tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek maar Twitters schending van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Twitter is ten onrechte gericht tegen Donald Trump door normen op hem toe te passen die niet gelden voor andere wereldleiders, waaronder dictators en gewelddadige despoten wier belangen rechtstreeks tegengesteld zijn aan die van de VS. Het online medium is begonnen met het controleren van de berichten van de president over mail-in-stembiljetten en heeft op twee van zijn recente tweets waarschuwingsetiketten aangebracht. Door de gelijke toegang van de president tot de kiezers te verstoren, probeert de site zich in feite te mengen in de verkiezingen van 2020.

Senator Ted Cruz (R-Texas) beweert dat Twitter de Amerikaanse sancties tegen Iran heeft geschonden. Hij heeft opgeroepen tot een onderzoek naar het bedrijf. Het Witte Huis verweet Twitter dat het achter de president aan zat, terwijl het "terroristen", "dictators" en buitenlandse propagandisten ongestraft hun platform liet misbruiken. President Trump heeft een uitvoeringsbesluit ondertekend dat gericht is op deze "selectieve censuur" van sociale media en online platforms in een poging om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen tegen dit "ernstige gevaar".

Volgens de Twitter-site, laat een blauwe "geverifieerde" badge mensen weten dat een verantwoording van publiek belang authentiek is. Twitter heeft een lange geschiedenis van het verifiëren van accounts die in strijd zijn met de belangen van de VS. Zo heeft het bijvoorbeeld het account van @Ikhwanweb geverifieerd, dat door de Moslimbroederschap is gebruikt om geweld te promoten. In 2015 publiceerde dat account een oproep voor gewelddadige jihad en "martelaarschap", en het verspreidt regelmatig anti-Israël, anti-Joodse en anti-Westerse haat online.

Op 9 januari 2017 werd in het Southern District van New York een rechtszaak aangespannen tegen Twitter voor het verlenen van steun en middelen aan de Islamitische Staat wat leidde tot de moorden op Alexander en Sascha Pinczowski, gedood door de terroristische groepering in Brussel, en Nohemi Gonzalez, gedood door de groepering in Parijs. Deze moorden werden allemaal uitgevoerd door een islamitische staatscel die opereerde vanuit Brussel.

"Als je met een terrorist wilt praten, hoef je niet aan iemand een e-mail te sturen", zei voormalig FBI-directeur James B. Comey kort na de aanslagen in Parijs. "Je hoeft alleen maar die terrorist te volgen op Twitter, en dan misschien in te gaan op de Twitter directe boodschappen met die terrorist ... Het werkt als een soort grote publieksbron van terrorisme, om moord te verkopen." In augustus 2012 klaagde congreslid Ted Poe, voorzitter van de 'House Foreign Affairs Subcommittee on Terrorism, nonproliferation, and trade', over het feit dat Twitter er niet in slaagt om terroristische accounts af te sluiten en beweerde dat Twitter in het toestaan van dergelijke accounts in strijd is met de Amerikaanse wet. Volgens de FBI zijn het internet en in het bijzonder het gebruik van sociale media belangrijke "factoren [die] hebben bijgedragen aan de evolutie van het terroristische dreiging in het landschap" sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

Twitter heeft ook zwakke veiligheidsmaatregelen die het mogelijk maken dat ISIS-aanhangers sluimerende Twitter-accounts kapen voor de bevordering van de jihad. Deze hack werd ontdekt door Eric Feinberg, oprichter van het Global Intellectual Property Enforcement Center. Hij ontwikkelde technologie om communicatie van terroristen in het Arabisch en andere talen op te sporen, inhoud die vaak door de platforms wordt gemist. "Wat mij zorgen baart is dat ik dit kan vinden, maar de bedrijven lijken er niet proactief genoeg tegen op te treden. Er moet meer technologische analyse komen van de bedrijven. Het moet in de eerste plaats worden voorkomen", aldus Feinberg.

Zoals President Trump het formuleerde, staat de vrije meningsuiting onder een groot gevaar: het selecteren door online platformen van meningsuitingen die Amerikanen al dan niet mogen horen. Twitter, Facebook, Instagram en YouTube zouden niet de bevoegdheid moeten hebben om de interpretatie van de gebeurtenissen door het publiek vorm te geven door informatie te censureren, te verwijderen of te laten "verdwijnen". Het is niet hun rol om te controleren wat mensen wel of niet kunnen zien. In plaats van de Amerikaanse belangen te beschermen, censureert Twitter de president van de VS en geeft het Ali Khamenei en vele anderen de vrije hand om geweld te bevorderen.

Dr. Edy Cohen is onderzoeker bij het BESA Centrum en auteur van het boek The Holocaust in the Eyes of Mahmoud Abbas (Hebreeuws).

Dr. Frank Musmar is een specialist in financieel en prestatiemanagement en een niet-ingezeten onderzoeksmedewerker bij het BESA Centrum.

Bron: Twitter Favors Dictator Khamenei over President Trump Against US Interests