www.wimjongman.nl

(homepagina)


Jihad met Kerstmis: "Doodt hen met haat en woede."

door Richard Kemp - 24 december 2020

  • Kerstmis is om drie onaantrekkelijke redenen een aantrekkelijke tijd voor jihadisten.

  • Veel van de voorbeelden van mislukte terroristische complotten tonen aan dat de westerse veiligheidsautoriteiten veel succes hebben gehad bij de bescherming van ons allemaal, inclusief de talrijke moslimslachtoffers van de islamitische jihad. We zouden nog meer vertrouwen in overheidsfunctionarissen en veiligheidsbeambten kunnen hebben als zij en de media ons de waarheid zouden vertellen over de religieuze doctrine die werkelijk ten grondslag ligt aan deze pogingen om ons te vermoorden en onze manier van leven te vernietigen, niet beter geïllustreerd dan door hun obsessie met Kerstmis.

  • Velen van degenen die verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid zijn zelf geïndoctrineerd met politiek correcte onwaarheden, die alleen hun pogingen kunnen voorkomen dat onschuldige mensen koud worden gedood met haat en woede met Kerstmis of wanneer dan ook.
( )

Afbeelding: De politie staat op de plaats van een terroristische aanslag met een vrachtwagen op een kerstmarkt op 19 december 2016 in Berlijn, Duitsland. (Foto door Sean Gallup/Getty Images)

Deze maand hebben islamitische staatsterroristen een "religieus" liedje voor Kerstmis uitgebracht, "Coldly Kill Them With Hate and Rage". In de vorm van een islamitisch religieus gezang spoort het lied, volgens een rapport van het Middle East Media Research Institute, de jihadisten aan om overal niet-moslims, "heidenen, atheïsten en polytheïsten" te vermoorden, vanaf "West-Afrika tot in Oost-Azië... door de lucht, over land en over zee". Gepubliceerd op Telegram, bevat de post de hashtag #MerryChristmas en een foto van een kerstboom met dynamiet erin.

Kerstmis is om drie onaantrekkelijke redenen een aantrekkelijke tijd voor jihadisten. Eerst en vooral vechten ze een religieuze oorlog uit, en veruit numeriek hun grootste vijanden zijn de christenen waarvan het kerstfeest het meest in het oog springt. In de tweede plaats is er een grote menigte die zich bij feestelijke evenementen aansluit en winkelcentra vult met een doelwitrijke omgeving. Ten derde, publiciteit: massamoord in deze tijd van het jaar garandeert extra verontwaardiging onder Westerse landen en christelijke gemeenschappen overal. Het lied van de Islamitische Staat roept zijn volgelingen op om "hun media hun huilen uit te zenden". De propagandawaarde is vooral krachtig voor jihadisten die strijders en financiers willen rekruteren en motiveren voor hun zaak en die verdeeldheid willen zaaien tussen gemeenschappen om aan te zetten tot wraakacties tegen hun medemoslims.

Het zou echter een vergissing zijn om dergelijke openlijke jihadistische dreigementen af te doen als een poging om terreur te zaaien onder hun doelwitten over de hele wereld, met name in het Westen. Ze bedoelen wat ze zeggen en hun daden uit het verleden bewijzen dat onomstotelijk. Deze week kwamen de rouwenden bijeen om hun respect te betuigen aan de twaalf doden en 56 gewonden toen een Islamitische Staat terrorist op 19 december 2016 op een kerstmarkt in Berlijn een vrachtwagen in de menigte ramde. Dit volgde op een reeks jihadistische terreuraanslagen in Europa dat jaar, waaronder een spijkerbom die door een 12-jarige Irakees op een kerstmarkt in Ludwigshafen, Duitsland, werd geplaatst en die niet tot ontploffing kwam. Op de eerste verjaardag van de Berlijnse razzia's heeft de politie in het noorden van Engeland gereedschap om bommen te maken in beslag genomen en islamitische staatsterroristen gearresteerd die met kerstmis een aanslag in het Verenigd Koninkrijk wilden plannen, en de Russische inlichtingendiensten hebben naar verluidt een geplande kerstaanval op de stad Sint-Petersburg verstoord.

Op 22 december 2014 reed een islamitische staatsterrorist met zijn busje de kerstmarkt in Nantes (Frankrijk) binnen, waarbij hij één persoon doodde en negen verwondde. Een dag eerder raakte een man van Algerijns-Marokkaanse afkomst 13 mensen gewond door met zijn voertuig in de Franse stad Dijon binnen te rijden. De dag ervoor, op 20 december, stak een Franse moslimbekeerling drie mensen neer in de buurt van Tours. Deze drie kerstaanvallen waren de eerste van vele terroristische islamitische staatswreedheden in Frankrijk. In december 2018 doodde een man van Algerijnse afkomst vijf mensen en verwondde er elf met een revolver en een mes, tijdens een islamitische, door de staat geïnspireerde aanval op de kerstmarkt in Straatsburg. In 2017 verhinderde de Duitse politie een Islamitische Staat aanval op een kerstmarkt in de stad Essen, waarbij zes Syrische mannen werden gearresteerd.

Veel andere jihadistische kerst complotten zijn door politie en inlichtingendiensten in Europa en Groot-Brittannië voorkomen, waaronder een grootschalige autobom- en zelfmoordaanslag in Nederland in 2019 en een kerst bomaanslag in 2011 op de Londense beurs, het huis van de burgemeester van Londen en de ambassade van de Verenigde Staten. Er zijn ook verschillende terroristische kerstaanvallen gepland tegen de VS. Zo werd in 2009 een poging van Al Qaida ondernomen om een passagiersvliegtuig boven Amerikaans grondgebied op te blazen met behulp van een zelfmoordbom die faalde toen de explosieven defect raakten. In 2010 probeerde een Al Qaida-terrorist een kerstboombom in Portland te laten afgaan. In 2017 plande een islamitische bekeerling en voormalige Amerikaanse marinier een kerst aanval in San Francisco en werd gearresteerd door de FBI. In december 2000 werd een met Al-Qaida verband houdend complot om de kerstmarkt in Straatsburg te bombarderen, verstoord door de Britse en Duitse veiligheidsautoriteiten.

Het patroon is wereldwijd. In Australië hebben de inlichtingendiensten, naast andere kerstpercelen, een aanval in 2016 voorkomen met geweren, bommen en messen, gericht op een aantal bezienswaardigheden in Melbourne, waaronder de St Paul's Cathedral, die gepland was voor de kerstdag. Verreweg de hoogste dodental met Kerstmis komt voor in de landen met een moslimmeerderheid. In Indonesië hebben Al-Qaida en de aan hen gelieerde Jemaah Islamiyah 18 mensen vermoord en 118 anderen verwond in een reeks gecoördineerde bomaanslagen op kerken, kerstavond 2000. Alleen al in Nigeria en Egypte werden bijna 150 christenen gedood bij gerichte aanvallen met Kerstmis in 2017. Vorig jaar werd een Egyptische politieagent gedood bij een poging om een bom onschadelijk te maken bij een koptische christelijke kerk, enige dagen voor hun kerstdienst. Ook afgelopen kerst heeft de aan de islamitische staat gelieerde Boko Haram 11 christelijke gijzelaars geëxecuteerd, zeven anderen vermoord en op kerstavond een kerk in brand gestoken. Deze voorbeelden zijn verre van uitputtend.

Deze maand waarschuwde Aimen Dean, een voormalig Al-Qaida-expert op het gebied van chemische wapens, die agent werd van de Britse inlichtingendienst MI6 en vervolgens werd ontmaskerd, voor de plannen van de Islamitische Staat voor een kerstaanslag in Europa. Hij stelde voor dat ze zouden proberen om de versoepeling van de coronavirusbeperkingen tijdens de kerstperiode in verschillende landen uit te buiten. Eerder waarschuwde een rapport van de VN-Veiligheidsraad, waarin het beweerde dat reisbeperkingen en verminderde bijeenkomsten het jihadistisch geweld buiten de conflictgebieden hadden beperkt, voor een heropleving van de aanvallen naarmate de lockdowns werden verminderd.

Aanvallen op niet-moslims zijn natuurlijk niet beperkt tot Kerstmis. Ze vinden het hele jaar door plaats, ook tijdens het andere grote christelijke paasfeest. Vorig jaar kwamen meer dan 25 mensen om het leven en raakten meer dan 500 mensen gewond bij een reeks bomaanslagen van een aan de Islamitische Staat gelieerde onderneming tegen kerken en hotels in Sri Lanka met Pasen. Ook zijn christenen niet de enige religieuze groepering die het doelwit is van de heilige oorlog van de jihadisten en die het christendom uit delen van het Midden-Oosten zou kunnen "wegvagen", aldus een rapport dat vorig jaar in opdracht van de Britse minister van Buitenlandse Zaken is opgesteld. In 2002 vermoordde de terroristische groepering Hamas 30 Joden en verwondde 140 Joden tijdens een Pesach-sederfeest in Netanya, Israël en aan de vooravond van het Purim-festival enkele jaren daarvoor vermoordde dezelfde groepering 13 Israëliërs en verwondde er 130 in Tel Aviv. In 2005 hebben islamitische jihadisten 67 mensen gedood en nog veel meer gewond in een bomaanslag in Delhi, toen hindoes zich voorbereidden op Diwali, een festival dat vele malen als doelwit voor een aanslag is gebruikt.

Het is politiek onjuist om religieuze motieven toe te schrijven aan jihadisten, waarbij westerse autoriteiten en media die bij voorkeur de schuld voor hun massamoorden geven aan psychische stoornissen, de zogenaamde "eenzame wolven" of "onbekende motieven". De realiteit is anders. Vernietiging van religieuze vijanden, met name Christenen en Joden, staat centraal in de jihadistische leer. Islamitische Staat video's van onthoofding en executie van Egyptische en Ethiopische christenen droegen de titel: "Een Boodschap in Bloed geschreven aan de Natie van het Kruis". Hun nu geëlimineerde leider, Abu Bakr al Bagdadi, verkondigde vaak de intentie van zijn beweging om op weg naar Rome te marcheren, christelijke kruizen te breken en onderweg hun vrouwen te verhandelen en te verkopen. Hij zette zich regelmatig in tegen de Joden en de Joodse staat. Voormalig Al Qaida-leider Usama Bin Laden bedreigde Israël vaak in zijn boodschappen aan de wereld en haar aanhangers. Zijn beruchte oproep aan de soennitische islamitische wereld in 1998 was getiteld "Jihad Verklaring tegen de Joden en de kruisvaarders [christenen]".

De waarschuwingen van jihadisten voor kerstmisaanvallen en de waarschuwingen van onze eigen autoriteiten in deze feestelijke periode zullen generaties lang bij ons blijven. Veel van de voorbeelden van mislukte terroristische complotten tonen aan dat de westerse veiligheidsautoriteiten aanzienlijk succes hebben geboekt bij de bescherming van ons allemaal, met inbegrip van de talrijke potentiële moslimslachtoffers van de islamitische jihad. We zouden nog meer vertrouwen in overheidsfunctionarissen en veiligheidsbeambten kunnen hebben als zij en de media ons de waarheid zouden vertellen over de religieuze doctrine die werkelijk ten grondslag ligt aan deze pogingen om ons te vermoorden en onze manier van leven te vernietigen, en die niet beter geïllustreerd wordt dan door hun obsessie met Kerstmis.

Het gevaar is niet alleen de misleidende boodschap aan het publiek over geestelijke stoornissen en eenzame wolven. Het is ook de realiteit dat veel van degenen die verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid zelf zijn geïndoctrineerd met politiek correcte onwaarheden, wat alleen maar hun pogingen kan dwarsbomen om te voorkomen dat onschuldige mensen koud worden gedood in haat en woede met Kerstmis of wanneer dan ook.

Kolonel Richard Kemp is een voormalig Brits legercommandant. Hij was ook hoofd van het internationale terrorisme-team in het Britse kabinet en is nu schrijver en spreker over internationale en militaire zaken.

Bron: Jihad at Christmas: "Coldly Kill Them with Hate and Rage"