www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israël en de pandemie

 

19 maart 2020 - door Victor Rosenthal

Is COVID-19 een oprisping, of is het de apocalyps?

Het lijkt me dat, tenzij mensen iets stoms doen, zoals een oorlog beginnen, het een blip zal zijn (dit bericht is gebaseerd op statistische en andere gegevens over de pandemie van deze site).

In veel landen zal het inderdaad een venijnige en tragische oprisping zijn, maar de maatregelen die genomen zijn om de schade te beperken hebben tot nu toe veel grotere algemene gevolgen gehad dan de eigenlijke ziekte en de sterfgevallen die aan het virus zijn toe te schrijven. In China vielen vanaf gisteren in totaal ongeveer 3200 doden, en het aantal nieuwe gevallen is gedaald tot slechts dertien. 3200 is 0,00023% van de Chinese bevolking. Het is duidelijk dat er meer sterfgevallen zullen zijn, dat er mogelijk extra golven van de ziekte zullen zijn, en dat andere landen niet in staat zullen zijn of er niet voor zullen kiezen om de draconische maatregelen te nemen die China heeft genomen, met inbegrip van lockdowns in grote gebieden en de miljoenen mensen die in quarantaine zijn geplaatst.

Zo zijn er in Italië sinds gisteren al 2500 doden gevallen en bijna 700 nieuwe gevallen. Het aantal doden is in de afgelopen vier dagen verdubbeld. Het zal erger worden voordat het beter wordt. Maar toch moet het duidelijk zijn dat dit niet de Zwarte Dood is, die in de 14e eeuw 30 tot 60 procent van de Europese bevolking heeft gedood.

Binnen een paar jaar - tenzij het virus bijzonder snel muteert of er andere onvoorziene omstandigheden zijn - zal het grootste deel van de wereldbevolking immuniteit hebben, hetzij tegen de ziekte, hetzij door vaccinatie. Maar tot die tijd voorspellen sommige modellen honderdduizenden sterfgevallen in landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk, tenzij er een beleid van sociale distantie en quarantaine wordt gevoerd, zoals het beleid dat in China, Zuid-Korea en Japan effectief is geweest - en dat hopelijk ook in Israël zal werken.

Israël heeft drastische maatregelen genomen, waaronder het sluiten van scholen en kinderdagverblijven, wat de economie in wezen verlamt. De politie heeft al verschillende mensen gearresteerd vanwege het overtreden van de quarantaine, en ze hebben aangekondigd dat ze binnenkort zullen beginnen met het uitdelen van zware boetes aan iedereen die de sociale afstandsregels overtreedt, zoals het samenkomen in groepen van meer dan tien personen. Het is mogelijk dat de volgende stap een totale lockdown zal zijn, bijna een algemene avondklok.

Toen de regels voor het eerst werden aangekondigd, vonden veel mensen dat Premier Netanyahu en zijn adviseurs in het Ministerie van Volksgezondheid overreageerden, maar naarmate het aantal gevallen groeit, zijn de meeste Israëli's op het idee gekomen dat harde maatregelen toch nodig zijn.

Een stap die nog steeds controversieel is (in ieder geval onder anti-Bibi politici) is om de Shabak (General Security Service) gebruik te laten maken van zijn geavanceerde mobiele telefoon dataverzamelingssysteem, dat meestal alleen wordt gebruikt voor terreurverdachten, om de verblijfplaats van iedereen die met het virus is gediagnosticeerd op te sporen. Deze informatie zal worden gegeven aan het Ministerie van Volksgezondheid, dat in staat zal zijn om iedereen die dicht bij een drager is geweest te waarschuwen om in zelfquarantaine te gaan. Er is al een app beschikbaar die de informatie van het Ministerie van Volksgezondheid over de locatie van bekende patiënten zal meenemen, en deze zal uw eigen bewegingen controleren, zodat u geïnformeerd kunt worden als u het pad van een van hen hebt doorkruist.

Terwijl ik schrijf (woensdagochtend) hebben we 427 gediagnosticeerde gevallen, en de autoriteiten nemen nieuwe testprocedures aan die dat aantal snel zouden moeten doen stijgen. Ik verwacht dat we een paar moeilijke weken tegemoet gaan, aangezien degenen die momenteel de ziekte in incubatie hebben, dan de symptomen ontwikkelen, omdat ons gezondheidszorgsysteem ernstig ondergefinancierd en onderbemand is, en zelfs zonder wereldwijde pandemieën geen overcapaciteit heeft.

Maar vanuit politiek en economisch oogpunt is dit het belangrijkste feit van de pandemie:

()

In tegenstelling tot de Zwarte Dood, die vooral voor kinderen en jongeren dodelijk was, is dit virus veel dodelijker voor de ouderen. Zelfs als er miljoenen mensen sterven, zullen dat niet de economisch belangrijkste miljoenen zijn. Dit is niet prettig om te overwegen voor degenen onder ons die zich in de meest bedreigde leeftijdsgroepen bevinden (ik ben 77), maar het is een feit.

Het is ook zo dat de heersende elites in veel landen bestaan uit oudere individuen. Iran, dat bijzonder hard is getroffen door het virus, is een goed voorbeeld, met zijn 80 jaar oude opperste leider Ali Khamenei. Het heeft verschillende leden van zijn parlement, een generaal van de IRGC, en andere functionarissen van verschillende aard reeds verloren. Maar Binyamin Netanyahu is 70, Donald Trump is 73, Joe Biden is 77, Bernie Sanders is 78, Narendra Modi is 69 en Angela Merkel is 65.

Het is interessant om te speculeren over hoe culturele houdingen de strategieën tegen de ziekte beïnvloeden. We weten dat de Israëli's alles in het werk zullen stellen om hun kinderen te beschermen, ook degenen die al oud genoeg zijn om in het leger te zitten - welk ander land zou meer dan 1000 terroristen vrijlaten, van wie velen zich schuldig maken aan moord, in ruil voor één jonge man? Ik vergelijk de manier waarop mijn kleinkinderen en hun leeftijdsgenoten worden opgevoed vaak met wat ik me uit mijn eigen jeugd in de VS herinner: er is geen vergelijking mogelijk. Onze ouders hielden van ons en deden wat ze het beste voor ons dachten, maar ze gaven niet de hoeveelheid aandacht, tijd of andere middelen aan ons als de Israëlische ouders vandaag de dag doen - zowel individueel als de culturele instellingen die ze in stand houden. Maar waardeert de Israëlische cultuur ook haar senioren? Ik denk het wel, hoewel de kinderen op de eerste plaats komen.

De strategie van sociale distantie en isolatie is bedoeld om een instorting van het overbelaste gezondheidszorgsysteem te voorkomen, zoals in Noord-Italië is gebeurd, waar is gemeld dat patiënten zijn overleden omdat er niet genoeg beademingsapparaten beschikbaar waren voor mensen met een ademhalingsstoornis. Aangezien deze patiënten in de eerste plaats (maar niet volledig) de ouderen zijn, beschermt het aannemen van deze strategie in wezen de oudere bevolking, in ruil voor het aanvaarden van de economische verliezen die daaruit voortvloeien.

Deskundigen willen niet voorspellen hoe lang het nodig zal zijn om zo te handelen. Zal het slechts tot het warme weer zijn? Zal het duren tot er een vaccin beschikbaar is, wat een jaar of langer kan duren? Zal de versoepeling van de beperkingen nieuwe ziektegolven met zich meebrengen? Niemand weet het.

In sommige opzichten is Israël goed in staat om deze pandemie te doorstaan. De Israëli's zijn veerkrachtig en creatief en vinden manieren om thuis te werken en te studeren. Er wordt onderzoek gedaan naar vaccins en andere vormen van behandeling of preventie. Israël heeft de mogelijkheid om zijn grenzen te controleren, zodat er minder zorgen zijn over de introductie van besmette personen uit het buitenland.

Aan de andere kant hebben we, net als in onze veiligheidssituatie, niet veel ruimte voor fouten: het gezondheidssysteem heeft een grote hoeveelheid middelen nodig, nog voordat dit gebeurde. Als er een grote bron van zorg is over ons vermogen om de crisis te doorstaan, dan is het dit wel.

Bron: Israel and the Pandemic | Abu Yehuda