www.wimjongman.nl

(homepagina)


Nieuw rapport onthult hoe Iran zich in het zuiden van Syrië verschanst

Res. Majoor Tal Beeri zegt dat Teheran zijn Hezbollah-model in Zuid-Libanon wil herhalen naar zijn buurman, wat uitlegt dat ook al verschanst het zich in soennitische gebieden, de lokale bevolking geen bezwaar heeft tegen de Shi'ite-as "als gevolg van een samenkomen van belangen".

Door Yaakov Lappin - 22 december 2020

 

Uitzicht op de grens met Syrië waar de rook nog opstijgt van de bombardementen. Eigen foto

 

 

Een nieuw rapport van het Alma Research and Education Center heeft nieuwe details onthuld over verdachte pogingen van de door Iran geleide Shi'ite-as om burgerondersteunende netwerken in heel Zuid-Syrië op te bouwen.

Het rapport belichtte het strategische denken dat door Iran wordt nagestreefd, dat een civiele infrastructuur ziet als een basis voor de bouw van een militaire aanvalsinfrastructuur tegen Israël.

Res.) Majoor Tal Beeri, directeur van Alma's onderzoeksafdeling die het rapport heeft samengesteld, vertelde JNS dat de Iraans-Shi'ite-as vakkundig de fundamentele overlevingsbehoeften van de meestal soennitische bevolking in het gebied uitbuitte.

Hij voegde eraan toe dat deze inspanning groen licht kreeg van een sleutelfiguur die het gebied in 2018 bezocht, genaamd Abu Al-Fadl Al Tabatabai, de persoonlijke adviseur van de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei.

"De door Iran geleide Shi'ite-as ziet het zuiden van Syrië als een strategisch gebied van het allergrootste belang voor het bereiken van het doel om de islamitische revolutie te exporteren wat betreft de burgerlijke vestiging. Het bereiken van dit doel zal een essentieel ondersteunend instrument zijn voor de geavanceerde inspanningen om een militaire basis te vormen, waardoor er een direct Iraans front tegen Israël vanuit het zuiden van Syrië kan worden opgericht", is de verklaring.

"Deze burgerlijk vestiging in het zuiden van Syrië schept een actieve band met de lokale bevolking, met als doel de bevolking afhankelijk te maken van elementen van de Shi'ite-as. Deze afhankelijkheid wekt sympathie op. Deze sympathie maakt de vrije actie van de Shi'ite-as-elementen binnen en buiten de lokale bevolking mogelijk.

het merendeel van de inspanningen van de as voor de burgerbevolking vindt plaats in het Quneitra- en Dara'a-district, zei hij, met wat extra inspanningen in de regio Druze Sweida, hoewel die activiteiten op meer lokaal verzet stuiten.

 

Een religieus ontmoetingscentrum in de Zuid-Syrische stad Al Malih Al Arabiya. Krediet: Alma Onderzoeks- en Onderwijscentrum.

Beeri, die 20 jaar als inlichtingenofficier bij de Israëlische Defensiemacht heeft gewerkt, gespecialiseerd in Libanon en Syrië, legde uit dat na de herovering van Zuid-Syrië door het Syrische leger met de hulp van Shi'ite-as-functionarissen (eind 2018), een versneld proces van burgerlijke vestiging is begonnen.

Dit omvatte de overname van moskeeën en de oprichting van Hussainiyas (een site voor Shi'ite religieuze bijeenkomsten) en het initiëren van economische projecten. Het doel is een Iraanse inbeslagname van het burgerleven en het creëren van een afhankelijkheid voor de basisbehoeften van de lokale bevolking van de as van Teheran, zoals economie, onderwijs en religieuze diensten.

"Ze willen de militaire infrastructuur verankeren in de civiele infrastructuur, zoals in het zuiden van Libanon. Dit alles is gebaseerd op een duidelijke veronderstelling dat de civiele infrastructuur hen in staat stelt om te werken in een ondersteunend milieu - een soort van menselijk schild," zei hij.

"De Shi'ite-as stelt expliciet dat het zuiden van Syrië een strategisch gebied is vanuit hun perspectief," zei Beeri. "Het maakt deel uit van de landcorridor van de as die Libanon, Syrie, Irak en Iran met elkaar verbindt. Deze corridor is een beetje geblokkeerd door de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Al-Tanf, zuidoost Syrië, aan de Jordaanse grens. Maar de Amerikanen zullen daar niet eeuwig blijven zitten. En de Iraniërs, meesters van het schaakspel, hebben veel geduld."

Ze willen geld.

In het zuiden van Syrië werken de Iraniërs aan de oprichting van een nieuw front in de buurt van Israël in een herhaling van het succesvolle Iraanse project voor de opbouw van Hezbollah in het zuiden van Libanon, waardoor het een militair front wordt.

"Ze willen het Libanese model kopiëren van Zuid-Libanon naar Zuid-Syrië," zei Beeri. "Het enige verschil tussen deze twee gebieden is dat in Zuid-Libanon het grootste deel van de bevolking Shi'ite is - dat is de basis van Hezbollah. In het zuiden van Syrië is het grootste deel van de bevolking soennitisch. Per definitie worden ze geacht zich te verzetten tegen de Shi'ite-as. Maar dit gebeurt niet, vanwege veel gemeenschappelijke belangen."

 

Een kaart waarop de locaties van de Hezbollah en de volmachten in het zuiden van Syrië zijn aangegeven. Bron: Alma Onderzoeks- en Onderwijscentrum

 

 

 

Die belangen zijn gebaseerd op het feit dat het grootste deel van de lokale bevolking slechts geïnteresseerd is in overleven, en Iran kan hen helpen om dat te bereiken in ruil voor hun hulp bij het promoten van de radicale ideologie van Iran en het ondersteunen van haar militaire activiteiten. "De burgers willen basisvoorzieningen. Ze zetten dan de ideologie opzij," zei Beeri.

"In het Yarmouk-bekken, waar ISIS ooit actief was, zijn veel van de ISIS-agenten overgestoken naar de Shi'ite-as. Waarom? Omdat ze geld willen. Om dezelfde reden dat ze naar ISIS zijn gegaan," voegde hij eraan toe.

In het rapport worden de civiele diensten en organisaties die in het gebied onder Iraanse sponsoring als paddestoelen uit de grond schieten, met inbegrip van gezondheidszorg, religie, onderwijs en hulporganisaties, uitvoerig beschreven.

Een proces om lokale soennieten om te zetten naar het Shi'ite geloof is aan de gang, evenals een beperkte inspanning om de families van Shi'ite militieleden in het zuiden van Syrië te hervestigen, waardoor het demografische evenwicht wordt beïnvloed, wat in meerderheid soennitisch is.

De primaire inspanningen betreffen massale indoctrinatie van de lokale bevolking in de Iraanse ideologie in de Shi'ite religieuze beleving, gekoppeld aan economische hulp. In het rapport worden vijf burgerverenigingen genoemd die volgens het rapport door de Iraanse as worden gesponsord, waarvan twee expliciet.

"Al deze verenigingen ontvangen directe financiering van Iran, en sommige van hen - ten minste twee die we hebben geïdentificeerd - hebben actieve militie-onderdelen," zei Beeri. "We hebben een aantal Hezbollah-agenten in het gebied opgespoord die samenwerken met de milities van deze verenigingen en die hun economische activiteiten ondersteunen."

De enige georganiseerde oppositie tegen deze activiteit komt van de door Rusland gesteunde Syrische rebellengroep, het Vijfde Korps, dat geleid wordt door Mohammed Al-Uda. "Ze proberen deze activiteiten te bestrijden," voegde hij eraan toe.

"Een duidelijke botsing van belangen met Rusland"

Rusland heeft ook zijn militaire politiepersoneel in de stad Al-Hara, vlakbij de Israëlische grens, geactiveerd om de Iraanse asbouwprojecten voor scholen, religieuze centra en watervoorziening af te sluiten. "Dit toont aan hoe belangrijk het voor de Russen is om deze activiteit te stoppen. Er is hier sprake van een duidelijke belangenstrijd met Rusland," zei hij.

Maar dergelijke inspanningen zullen waarschijnlijk niet slagen, betoogde Beeri, vanwege de fundamentele overlevingsbehoeften van de lokale bevolking, die de Shi'ite-as blijft aanspreken en exploiteren.

Het eindspel, benadrukte hij, is om steunbases te creëren die de opbouw van de militaire macht tegen Israël mogelijk zullen maken.

"De afspraak is dan dat ze wapenopslagplaatsen en raketlanceerplaatsen in hun gemeenschappen zullen plaatsen," zei hij, "en ze zullen niets zeggen omdat ze voor de Iraanse as werken, en ze willen overleven."

Bron: Nieuw rapport legt bloot hoe Iran zich in het zuiden van Syrië verschanst