www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israëls toprabbijn: "Ik ben momenteel in gesprek met de Messias zelf."

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 18 februari 2020

 Daarna zal Ik Mijn geest op alle vlees uitstorten; Uw zonen en dochters zullen profeteren; Uw oude mannen zullen dromen dromen, en uw jonge mannen zullen visioenen zien." Joël 3:1 (De Israëlische Bijbel™)

( )

[ Opmerking: Het mag duidelijk zijn dat het hier om de door Joden verwachte menselijk bevrijder gaat. Die zelf hier al zou zijn. Matt. 24:24-27.]

Een Haredi-rabbijn, die bekend is met de geheimen van de Messias, heeft tientallen jaren lang het zwijgen opgelegd gekregen van verborgen rechtvaardige mannen, maar ze hebben hem nu voor het eerst bevolen om hun berichten over de huidige gebeurtenissen en de op handen zijnde komst van de Messias bekend te maken. Ze vertellen hem dat het letterlijk een kwestie van leven of dood is.

INTERVIEW MET RABBI ZISSHOLTZ

Op zaterdagavond interviewde Yonatan Dadon van Radio 2000, een orthodoxe Hebreeuwse zender, rabbijn Yaakov Zissholtz op zijn wekelijkse Melaveh Malkah programma. Rabbijn Zissholtz opende met een disclaimer.

"Ik kwam niet alleen praten over wat er zal gebeuren, maar ook over wie het verdient om deel uit te maken van de verlossing", zei rabbi Zissholtz tegen Dadon. "Veel religieuze mensen, mannen met een keppel op hun hoofd, zullen het niet verdienen. Veel mensen die niet gelovig lijken, zullen het van binnenuit zijn."

VERBORGEN HEILIGE MANNEN

Rabbijn Zissholtz verwees naar rabbijn Elazar Menachem Man Shach, een vooraanstaande Litouwse-joodse Haredi-rabbijn in Bnei Brak die in 2001 is overleden.

"Rabbi Shach was een van de grootste rabbijnen van onze generatie, maar wat de mensen niet wisten was dat hij een van de 'lamed vav tzaddikim' was," zei Rabbi Zissholtz. De rabbi verwees naar een Joodse mystieke traditie die in de Talmoed (Sanhedrin 97b) werd gebracht en die stelt dat "er te allen tijde 36 bijzondere mensen in de wereld zijn, en dat was het niet voor hen, allemaal, als er ook maar één van hen vermist werd, de wereld zou eindigen".

In de gematria (Hebreeuwse numerologie) zijn de letters lamed en vav samen gelijk aan 36, vandaar dat de verborgen rechtvaardige mannen lamed-vavniks worden genoemd. De Lamed-Vav Tzaddikim worden ook wel de Nistarim ("verborgenen") genoemd. De Joodse traditie stelt dat hun identiteit onbekend is voor elkaar en dat, als een van hen tot een realisatie van hun ware doel komt, ze dat nooit zouden toegeven. De lamed-vavniks weten zelf niet dat ze een van de 36 zijn. In feite zegt de traditie dat als iemand beweert een van de 36 te zijn, dat een bewijs is dat ze zeker niet een van de 36 zijn. Omwille van deze 36 verborgen heiligen bewaart God de wereld, ook al is de rest van de mensheid ontaard tot het niveau van totale barbaarsheid.

"God kiest hen," zei Rabbi Zissholtz tegen Dadon. "De enige manier waarop ze geopenbaard worden is als God besluit dat ze geopenbaard moeten worden. Maar het is echt niet belangrijk voor mensen om over hen na te denken. We hebben geen mystiek nodig om God te dienen. Deze mensen lijden enorm, alleen maar in ons voordeel."

"Maar er zijn dingen die het publiek nu wel moet weten, want het proces van geula (verlossing) staat op het punt om zeer spoedig en in een snel tempo te beginnen. Het is belangrijk dat de mensen rustig en stabiel blijven om op het juiste moment goed te handelen."

"Er is een Messias in potentie in elke generatie en er zijn tzaddikim die precies weten wie het is. Dit is natuurlijk waar in deze generatie. Maar een man zou de grootste Torah-geleerde kunnen zijn, de meest religieuze man lijken te zijn, en niet de verdienste hebben om de Messias te zien".

Rabbijn Zissholtz legde uit dat hij door deze verborgen rechtvaardige mannen was aangeklaagd om zijn zwijgen te doorbreken en het publiek te beginnen informeren over de naderende komst van de Messias.

"Nu de Messias dichterbij is dan ooit is het een kwestie van leven en dood", zei Rabbi Zissholtz. "Heb je niet gehoord van Gog en Magog? Dat is wat er binnenkort gaat gebeuren. Op dit moment is de situatie explosiever dan je je kunt voorstellen. Iedereen moet weten of ze er binnenin zitten of dat ze buitengesloten worden."

TEKENEN VAN HET VERSCHIJNEN VAN DE MESSIAS

Rabbijn Zissholtz legde uit dat tekenen die waren gegeven om de komst van de Messias aan te geven, nu in een razendsnel tempo verschijnen.

"Rabbijn Dov Kook (een mysticus uit Tiberias) is, zoals iedereen weet, een enorme tzaddik (heilige man)," zei Rabbijn Zissholtz tegen Dadon, "Hij is een van de grootste mannen van onze generatie, en ook een van de minst bekende. De Haredi-gemeenschap weet dat hij een groot man is, maar ze begrijpen niet echt hoe wonderbaarlijk man hij is, dat zijn ziel naar de hemel stijgt".

"Tien jaar geleden had Israël te kampen met een vreselijke droogte. Iemand vroeg Rabbijn Kook wanneer het Kinneret (Meer van Galilea) vol zal zijn. Rabbi Kook zei: "Als de Messias aankomt, zal de Kinneret vol zijn."

"In een paar weken, zal de Kinneret voor het eerst vol zijn sinds Rabbi Kook deze verklaring aflegde," zei Rabbi Zissholtz. Hij gaf nog een ander voorbeeld.

"Rabbijn David Abuhatzeira is een grote tzaddik en veel mensen gaan naar hem toe om hem raad of zegen te vragen. Op een dag veranderde hij zijn gewoonte en begon hij op te staan om het publiek te begroeten. Er werd hem gevraagd waarom hij zijn gewoonte veranderde. Hij zei dat zijn grootvader, de Baba Sali, naar hem toe kwam in een droom. Baba Sali vertelde hem dat hij met de Messias had gesproken die zei dat hij teleurgesteld was dat de rabbijn niet opstond om hem te begroeten toen hij met rabbijn Abuhatzeira ging spreken."

CORONAVIRUS

Dadon vroeg Rabbi Zissholtz of het coronavirus deel uitmaakte van het geulaproces.

"Het coronavirus heeft niets te maken met Israël," antwoordde de rabbijn, verwijzend naar een vers in Psalmen.

 Hij zal volkeren plagen in onze plaats en koninkrijken onder onze voeten brengen. Psalm 47:4

Rabbijn Zissholtz citeerde de middeleeuwse Franse Bijbelse commentator, rabbijn Shomo Yitzchaki, die bekend staat onder het acroniem Rashi.

Hij zal de volken verdrukken met een plaag (דבר) in plaats van onze ziel(en), zodat zijn toorn door hen heen zal verdwijnen en wij gered zullen worden, zoals de zaak wordt gesteld (Jes. 43:3): "Ik heb Egypte als uw losgeld gegeven, enz."

"God heeft woede voor de Joden, maar deze woede zal door deze plaag op de afgodendienaren worden weggenomen. In werkelijkheid zou de corona op ons gericht zijn, maar het is op hen gericht om een boodschap naar de wereld te sturen. Er zijn verschrikkelijke dingen in de wereld die moeten worden opgelost: onbescheidenheid, wellust, godslastering. Gods aangezicht van oordeel wordt vandaag de dag door de hele wereld gezien. Hij neemt al deze boosheid en dit oordeel op zich en werpt het neer als een plaag.

RABBI KANIEVSKY: "DE MESSIAS IS HIER AL MET MIJ AAN HET PRATEN"

Rabbijn Zissjoltz legde vervolgens verschillende recente uitspraken uit van Rabbijn Chaim Kanievsky, een van de meest prominente rabbijnen van deze generatie, over de Messias.

"Rabbi Kanievsky is zo heilig dat hij roeach hakodesh (heilige geest, profetie) heeft," zei Rabbi Zissholtz. "Aanvankelijk, vijf jaar geleden, zei Rabbi Kanievsky: "De Messias staat aan de deur. Toen, iets later, zei hij dat de Messias de drempel van de deur al had overschreden. Nog niet zo lang geleden zei hij dat de Messias hier al is. Onlangs vertelde hij Rabbijn Chulak dat de Messias hier al met beide voeten in gesprek met mij is. Dit zijn verschillende openbaringen van de Masjiach, elk een grotere openbaring dan de vorige. Elk woord dat Rabbijn Kanievsky uitspreekt wordt gewogen en zegt geen vreemde woorden."

"Ik reis niet meer buiten Israël. De Messias is zo dichtbij dat ik bang ben dat ik zijn komst zal missen. Rabbi Kanievsky zei dat de Messias hier is, in Israël, maar hij gaf geen precies tijdstip aan waarop hij zal worden onthuld. Hij is hier, maar hij heeft niet alle macht die hij nodig heeft om als de Messias te handelen. Alle tekenen die in de Talmoed, in de Joodse traditie, zijn al verschenen."

GOG MAGOG IS AL BEGONNEN

"We zitten momenteel midden in de oorlog van Gog en Magog. In de Oorlog van Gog en Magog zal het eigenlijke schieten en vechten met fysieke wapens pas aan het einde komen. Dat werd in de Bijbel beschreven door de profeten. Het grootste deel van de oorlog, het begin ervan, zal een geloofsoorlog zijn."

"Een andere Tzaddik zei dat alle militaire operaties van de afgelopen jaren slechts een 'besprenkeling' zullen zijn in vergelijking met wat er nog moet komen. Er zal een oorlog komen met Iran, maar Israël zal er niet direct bij betrokken zijn."

ISRAËLISCHE VERKIEZINGEN

Rabbijn Zissholtz citeerde een andere verborgen tzaddik die zei dat we in deze maand van Adar "grote dingen" zullen zien. We moeten er op letten dat de Israëlische verkiezingen in Adar plaatsvinden.

"Een andere tzaddik zei dat er volgens de huidige situatie in de hemel geen Israëlische verkiezingen zullen zijn - er zal eerder een oorlog komen. Dit zal een reactie zijn op de Deal van de eeuw. Dit is de huidige status, maar het kan worden veranderd in de hemel."

"Alles hangt af van het feit of Israël berouw heeft of niet."

Op een later moment in het interview legde rabbijn Zissholtz uit:

"Als de verkiezingen wel plaatsvinden, is het stemmen van de komende verkiezingen alleen nodig om heiligschennis te voorkomen, maar verder is het zinloos omdat het net als de andere verkiezingen zal eindigen; er komt geen regering uit voort. Niemand zal de regering van Netanyahu weghalen. Zoals Rabbijn Kaduri en de Lubavitcher Rebbe allebei zeiden, zal Bibi de laatste premier zijn vóór de Messias. Dit is het einde van de heerschappij van de gemengde menigte. We zullen dit allemaal zien."

NATUURRAMPEN, MAAR ER KOMEN ER NOG MEER

"Natuurrampen komen over de hele wereld voor, met inbegrip van het coronavirus, branden in Australië, een andere ramp die zich in de atmosfeer zou kunnen voordoen, gebeurt nu," zei Rabbi Zissholtz.

AUTHOR'S OPMERKING: Dit is een woordelijke vertaling van de hoogtepunten van de eerste veertig minuten van een drie uur durend interview. Breaking Israel News zal de rest van het interview in volgende segmenten publiceren.

Dit interview werd voor het eerst gerapporteerd door de blogger Yeranen Yaakov

Bron: Israel’s Top Rabbi: “I'm Currently in Discussions With the Messiah Himself” - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.