www.wimjongman.nl

(homepagina)

De impasse is voorbij

Gary - 17 mei 2020

( )

De vrouw, Israël, is ziek omdat de baby op het punt staat geboren te worden.<

Vanaf december 2018, met de ontbinding van de Knesset, bevindt de Israëlische natie zich al meer dan 500 dagen in politieke onzekerheid. Op 9 april 2019 leidde de eerste verkiezingsronde tot de eerste patstelling in de 70-jarige geschiedenis van het land. Vervolgens kwamen de verkiezingen in september vorig jaar opnieuw tot hetzelfde resultaat: geen enkele leider kon de noodzakelijke 61-koppige coalitie voor de vorming van een goed functionerende regering in elkaar flansen. Op 2 maart van dit jaar werd een historische derde verkiezingsronde gehouden te midden van de wereldwijde COVID-19 pandemie en de resultaten waren wederom een patstelling.

Wat in de wereld was er aan de hand en waarom nu? Na het passeren van de 70-jarige termijn en het ingaan van de 70 tot 80 jaar van haar relatief korte leven (zie Ps. 90:10), is de natie die God opnieuw heeft opgericht, op weg naar de profetische eindstreep zoals deze impasse, de recente tekenen in de hemel, en de algemene convergentie van profetische tekenen ondubbelzinnig hebben laten zien. De Bijbelse profetie is echt, en komt voor onze ogen tevoorschijn.

Met tal van valse starts, verbijstering en politieke intriges zijn Benjamin Netanyahu en Benjamin ("Benny") Gantz er eindelijk in geslaagd om een regering te vormen: vandaag, precies 1000 dagen na de Grote Amerikaanse Zonsverduistering, werd de nieuwe regering beëdigd. Zoals hij vandaag werd beëdigd, herhaalde premier Netanyahu de intentie van de regering om verder te gaan met annexatie en implementatie van de Deal of the Century in juli (bron).

Vergeet niet dat het de Verenigde Staten zijn die het plan hebben gevormd en gepresenteerd, waarbij ze de formulering van het plan hebben gestart op de dag van de verduistering, toen Jared Kushner naar het Midden-Oosten vertrok. 33 dagen later zouden zij die wakker waren betreffende de tijd getuige zijn van de letterlijke vervulling van het teken dat in de eerste twee verzen van het twaalfde hoofdstuk van het boek Openbaring staat. Dit teken was een enorme aanmoediging voor de Gemeente, maar een sterke waarschuwing voor de wereld. De wereld is op weg naar de uiteindelijke confrontatie waarin men getuige zal zijn van de verdeling van Gods verbondsland, de opkomst van de Antichrist en het oordeel over alle volken.

De dag van de HEER is nabij.

Bron: The Impasse is Over - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates