www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hou vast, blijf waakzaam, en kijk uit

Gary - 27 februari 2020

 

Ik weet dat velen hun bezorgdheid uitspreken over de recente gebeurtenissen met betrekking tot Israël, het Coronavirus en de economie. Heb vrede vrienden. Geen paniek. We zijn misschien getuige van het begin van waar we ons al jaren geestelijk op voorbereiden. Dit is het moment waarop het geloof schittert. Mensen klampen zich vast aan allerlei dingen, maar ik zal me vastklampen aan het kruis van de HEER Jezus Christus.

Wie woont in de schuilplaats van de Allerhoogste, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen YHWH: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken. Onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor de angsten van de nacht, Voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, Voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand [Maar] bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste is u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft. zal Ik hem bevrijden; want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij roepen en Ik zal hem horen, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

- Psalm 91 (LSV)

...en ik zet vijandschap tussen u [de slang] en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; Hij kneust uw hoofd, en u kneust zijn hiel.

- Genesis 3:15 (LSV)

Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij mag verzwelgen, welke je moet weerstaan, standvastig in het geloof, nadat je hetzelfde lijden hebt volbracht van je broederschap en wordt gekend in de wereld.

- 1 Petrus 5:8-9 (LSV)

En er werd een ander teken aan de hemel gezien, en zie, een grote vurige draak, met zeven koppen en tien hoorns, en zeven kronen op zijn koppen, en zijn staart trekt het derde deel van de sterren van de hemel, en hij wierp ze naar de aarde; en de draak stond voor de vrouw die op het punt staat te baren, zodat hij haar kind kan verslinden, en zij baarde een mannelijke zoon, die op het punt staat te regeren over alle volken met een ijzeren staf, en haar kind werd naar God en zijn troon toe weggenomen.

- Openbaring 12:3-5 (LSV)

...en de God van de vrede zal Satan snel onder uw voeten kneuzen; de genade van onze Heer Jezus Christus zal met u zijn. Amen!

- Romeinen 16:20 (LSV)

- - -

Gedachten terwijl we kijken

Er zijn zoveel dingen aan de hand dat ik niet helemaal weet waar ik moet beginnen, dus ik zal de komende dagen wat observaties en updates aan dit bericht toevoegen (in willekeurige volgorde). Als je opmerkingen en aanmoedigingen hebt, voeg ze dan toe in de commentaren en ik kan er hier enkele opnemen.

- - -

Het zeskoppige VS-Israëlische kartering-comité is zojuist voor het eerst (maandag) bijeengekomen om de definitieve grenzen van Israël in kaart te brengen. Ruwweg tweederde van Judea en Samaria zal worden uitgehakt om het te geven aan een toekomstige Palestijnse staat. Dit is de verdeling van Gods verbondsland. De wereld zal hiervoor worden geoordeeld. Maandag worden er in Israël verkiezingen gehouden en de annexatie en deling zou binnen enkele weken kunnen plaatsvinden.

 

Broeder Paulus heeft hier een grote visie op en hoe deze joodse nederzettingenenclaves eigenlijk lijken op bladeren aan de vijgenboom. Bekijk het hier:

Wat betreft het Coronavirus, met gegevens die nu beter beschikbaar zijn buiten China, het sterftecijfer bedraagt in één berekening ongeveer 15%. De berekening is als volgt: Totaal aantal sterfgevallen / (Totaal aantal sterfgevallen + totaal aantal herstelde sterfgevallen). Dit kan veel hoger zijn dan het werkelijke percentage, maar dat weten we pas over enkele weken. Dit is echter geen gek cijfer, want SARS was ongeveer 11% en MERS was meer dan 30%. Alle drie deze virussen zijn coronavirussen. Het is ook duidelijk dat dit een wereldwijde pandemie is.

Vandaag 27 februari is het precies 888 dagen na het teken van Openbaring 12. Vandaag is ook de grootste dagelijkse puntendaling in de aandelenmarkt in de geschiedenis (-1190). De Dow is sinds zijn hoogtepunt twee weken geleden met 13% of ongeveer 3800 punten gedaald.

De Israëlische verkiezingen worden gehouden op maandag 2 maart en op 3 maart is het superdinsdag. 7 maart kan betekenis hebben (volgens bovenstaande video). 10 maart is Purim (kan ook heel belangrijk zijn). 3-4 april is de Venus-Pleiades conjunctie, precies 923 dagen na 23 september 2017. 3 april zou ook de verjaardag zijn van de kruisigingdag waarop Christus stierf in 33 na Christus. 26 april is precies 73 jaar van 360 dagen elk vanaf de wedergeboorte van Israël. 26 april is ook de dag waarop Venus het hoogtepunt van het jaar bereikt, en het is de verjaardag van de kruisiging van Christus toen Hij in 31 stierf. Terug naar het Coronavirus: een belangrijk thema in de Openbaring is "vele kronen": 24 oudsten wierpen vele kronen aan de voeten van Jezus. De draak en het beest hebben vele kronen op hun vele hoofden (Openbaring 12-13). Jezus keert terug met vele kronen (Openb. 19). Coronavirussen hebben de vorm van kronen en de naam zelf is Latijn voor kroon. Zou het Coronavirus de giftige beet van de draak kunnen zijn of misschien een schaduw ervan? Sommige dingen die we bespreken maken dat velen zich ongemakkelijk voelen. Dat begrijp ik. Maar jouw ongemak zal ons er niet van weerhouden om deze dingen te noemen. We moeten blijven doen waartoe we geloven door God geroepen zijn. God is soeverein over alles en niets is willekeurig. We zijn getuige van dingen die de wetten van de waarschijnlijkheid trotseren, inclusief getallen, patronen, types en schaduwen, en de Bileamprofetie.
Mocht je nu net begonnen zijn met het bestuderen van wat er aan de hand is, dan zou ik je willen aanmoedigen om te beginnen met wat basismateriaal:

Bron: Hold Fast, Stay Vigilant, And Watch - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates