www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoop onder vuur

door Hal Lindsey - 3 juli 2020

()

Amerika is overspoeld met spiritualiteit. Toch blijft de spirituele honger exponentieel groeien. Dat komt omdat spiritualiteit die niet verankerd is in de waarheid, niet bevredigt. Satan neemt zelden de moeite om spiritualiteit aan te vallen. In feite moedigt hij het meestal aan. Een van zijn grote doelen is het vervullen van de profetie over mensen in de "laatste dagen" zoals die in 2 Timoteüs 3:5 wordt gegeven. Er staat dat ze "een vorm van godsvrucht zullen hebben, maar de kracht ervan zullen ontkennen."

Hij wil dat mensen spirituele gemeenplaatsen uitspreken, maar negeren wat God te zeggen heeft. Waarom? Omdat het woord van God een brug slaat tussen de geest van God en de geest van de mens. Door Zijn woord stromen Gods gedachten naar de menselijke geest. Satan wil die brug blokkeren.

In Genesis 3:1 vroeg Satan aan Eva: "Heeft God inderdaad gezegd: 'Gij zult niet van elke boom in de tuin eten'?

"Heeft God inderdaad gezegd?" Dat blijft tot op de dag van vandaag de kern van zijn aanval op de mensheid. In vers 4 gaat Satans aanval verder - dit keer in directe tegenspraak met Gods woorden. "Toen zei de slang tegen de vrouw: "Je zult zeker niet sterven."

Het wonder der tijden is dat God tot de mensen heeft gesproken. De titel van een boek van Francis Schaeffer zegt het perfect - Hij is er en Hij is niet stil. Omdat Zijn woorden Zijn gedachten aan onze gedachten overbrengen, is dát waar Satan Zijn vuur op concentreert.

En vandaag de dag wordt de Bijbel als nooit tevoren aangevallen. Zelfs evangelische christelijke predikanten ontkennen grote delen van de Bijbel. Een van 's werelds meest invloedrijke predikers zei dat de kerk "zich moet losmaken van het Oude Testament." Hoewel we altijd het verschil tussen wet en genade moeten benadrukken, moeten we niet vergeten dat het Oude Testament datgene is wat het Nieuwe Testament bevestigt. Jezus kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het Oude Testament sprak al duizenden jaren over Hem, vooruitlopend op Zijn komst. Het Oude Testament was Zijn visitekaartje. We kunnen het Oude Testament niet losmaken zonder het Nieuwe Testament te ondermijnen.

In Jeremia 6:16 zei God: "Zo zegt de Heer: 'Sta aan de wegen en zie en vraag naar de oude paden, waar de goede weg is, en wandel daarin; en gij zult rust vinden voor uw zielen'."

In tijden als deze heeft de hele wereld "rust voor de ziel" nodig. We zullen het vinden op het oude paden, dat God in zowel het Oude als het Nieuwe Testament heeft uitgestippeld. Jesaja 2:5 smeekt Israël: "Kom, huis van Jacob, en laat ons wandelen in het licht van de Heer."

Psalm 119:105 zegt: "Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad."

U zult vrede, troost, vreugde en kracht vinden in Gods openbaring van zichzelf, en u zult die openbaring in de Bijbel vinden. In Jesaja 30:21 zegt God: "En zullen uw oren een woord achter u horen: 'Dit is de weg, wandel daarop'." In Johannes 14:6 vertelde Jezus ons precies wat dat betekent. Hij zei: "Ik ben de weg."

In Marcus 13:31 zei Jezus: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan."

In een tijd waarin alles lijkt te veranderen, herinnert God ons aan iets dat niet verandert - Zijn Woord. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn Woord zal niet voorbijgaan. Dat is iets waar we ons leven, onze hoop en al onze toekomst aan kunnen verbinden. Dat is het anker dat de hele wereld op dit moment hard nodig heeft.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey