www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hezbollahs grote afleiding

door Khaled Abu Toameh - 11 december 2020

 

Meer dan vier maanden zijn verstreken sinds de enorme explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet, en veel Libanezen eisen antwoorden op de rol van de door Iran gesteunde Hezbollah-terroristische organisatie in het "bloedbad" in de haven. Afbeelding: De plaats van de explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020. (Foto via Wikimedia)

 

 

 

 

Meer dan vier maanden zijn verstreken sinds de enorme explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet, en veel Libanezen eisen antwoorden op de rol van de door Iran gesteunde terroristische Hezbollah-organisatie in het "bloedbad" in de haven. Ze eisen ook dat er een einde komt aan de Iraanse bezetting van Libanon.

Op 4 augustus explodeerde een grote hoeveelheid ammoniumnitraat, dat in de haven van Beiroet was opgeslagen, met minstens 204 doden, 6500 gewonden en 15 miljard dollar aan materiële schade tot gevolg. Naar schatting zijn 300.000 mensen dakloos geworden.

Veel van Hezbollahs politieke en civiele tegenstanders gaven de terroristische organisatie de schuld vanwege de opslag van de gevaarlijke chemicaliën. Een door de Libanese regering ingestelde onderzoekscommissie heeft tot nu toe geen bevredigende antwoorden gegeven, wat veel Libanezen ertoe heeft aangezet om een internationaal onderzoek te eisen. Hezbollah heeft deze week de verantwoordelijkheid ontkend en heeft gedreigd degenen die haar ervan beschuldigen achter de explosie te zitten, aan te klagen.

De ontkenning van Hezbollah is er echter niet in geslaagd om veel Libanezen te overtuigen, die zeggen dat ze de leugens van de terroristische organisatie beu zijn. Op 5 december gingen Libanese demonstranten de straat op om "Hezbollah de terrorist" te zingen en vragen te stellen over de rol van deze organisatie in de explosie.

"Wij, Libanezen, zouden met [Hezbollah de secretaris-generaal] Hassan Nasrallah hetzelfde moeten doen als de Libiërs met [de vermoorde Libische dictator] Kadhafi deden: Trap op zijn gezicht en verpletter het," schreef The Beirut Journal op Twitter.

Een hashtag genaamd "Hezbollah is Terreur" is sinds kort trending op Twitter en andere sociale media-platforms en beschuldigt de terroristische organisatie van kaping en vernietiging van Libanon om de belangen van Iran te dienen. De hashtag beschuldigt verder Hezbollah-terroristen van het slaan en intimideren van vreedzame demonstranten in verschillende delen van Libanon.

"Wat heeft Nasrallah voor het Libanese volk gedaan?" vroeg de Libanese social media-gebruiker Martine J. Zaarour. "1. Doodde ons volk. 2. Stal ons geld. 3. Vernietigde Beiroet. 4. Plaatsing op de terroristenlijst 5. Maakte oorlog met Israël. 6. Gaf prioriteit aan de Palestijnen en Syriërs. 8. Bedreigde ons met illegale wapens."

Sommige Libanese burgers spotten met de dreiging van Hezbollah om hen die haar verantwoordelijk houden voor de havenexplosie aan te klagen. "Als Hezbollah zijn toevlucht neemt tot de rechterlijke macht, betekent dit dat zij de Libanese staat vertrouwt," merkte de Libanese politieke activist Charbel Frem op. "Waarom geeft Hezbollah zijn wapens dan niet aan de staat over?"

Als antwoord schreef Nizar Salloum, ook uit Libanon: "Hezbollah vertrouwt de rechterlijke macht die ze met haar wapens controleert."

Hoewel de Libanese regering een onderzoekscommissie heeft ingesteld naar de havenexplosie, vragen veel Libanezen zich af waarom de resultaten nog niet zijn gepubliceerd. Zij zijn ervan overtuigd dat de Libanese regering bang is om Hezbollah als de schuldige aan te wijzen.

"Vier maanden zijn verstreken," merkte Larissa Aoun op, een Libanese verslaggever voor Sky News Arabia. "Waar is het onderzoek? Waar is de gerechtigheid? Wie is er verantwoordelijk? We zullen het niet vergeten."

Verontrust door de groeiende kritiek op de aanwezigheid van Hezbollah als staat in Libanon en beschuldigingen over haar verantwoordelijkheid voor de explosie in Beiroet, is de terroristische organisatie begonnen met het uitschelden en intimideren van journalisten die zich durven uit te spreken.

Eén slachtoffer, Maraim Seif, werd onlangs bij haar thuis aangevallen door Hezbollah-terroristen vanwege haar herhaalde kritiek op de terroristische organisatie.

"Hezbollahs 'verzetsstrijders' zijn officieel veranderd in schurken", aldus de Libanese presentatrice Dima Sadek. "Deze verzetsstrijders vielen de activist, journalist en vriendin Mariam Seif en haar familie aan, sloegen hen en dreigden hen te vermoorden. Mariam werd aangevallen voor artikelen die ze schreef om Hezbollah aan te vallen."

Sadek zelf was het doelwit van Hezbollah-schurken voor het ondersteunen van protesten tegen de terroristische organisatie. Onlangs nam ze ontslag bij de Libanese omroeporganisatie International nadat ze bedreigingen van Hezbollah had ontvangen.

"Libanon wordt geregeerd door een gewapende militie en een corrupte maffia," zei Serge Dagher, secretaris-generaal van de Libanese Kataeb partij. "Er kan in dit land geen verandering worden verwacht in het houden van parlementsverkiezingen, waardoor het heersende gezag in zijn geheel en de maffia en milities die de afgelopen periode in het land hebben geheerst, zal veranderen." Hij gaf de Libanese regering de schuld van de slechte afhandeling van de havenexplosie in Beiroet en wees erop dat geen van de Libanese functionarissen de straat op is gegaan en het volk heeft gesteund.

Het feit dat de Libanese autoriteiten de identiteit van de verantwoordelijken voor de explosie niet hebben onthuld, heeft ertoe geleid dat verschillende Libanese politici, politieke activisten en journalisten hebben aangedrongen op de interventie van de internationale gemeenschap.

Samir Geagea, voorzitter van de Libanese strijdkrachten, een christelijke politieke partij, dreigde zijn toevlucht te nemen tot het Internationaal Strafhof (ICC) als het onderzoek van de Libanese regering naar de havenexplosie geen duidelijke resultaten zou opleveren. "We zullen naar het Internationaal Strafhof gaan om de waarheid en de omstandigheden van deze misdaad aan het licht te brengen", zei hij.

In een duidelijke poging om de aandacht af te leiden van de havenexplosie, beweerde Hezbollah op 5 december dat een van zijn onbemande drone's over Galilea in het noorden van Israël vloog. De claim kwam omdat Libanon een diepe economische crisis onder ogen ziet, en dat te midden van groeiende verontwaardiging in het land over de verantwoordelijkheid van Hezbollah voor de rampen die de Libanese bevolking in de afgelopen decennia zijn overkomen.

De Libanezen zijn naïef als ze geloven dat de internationale gemeenschap naar hun grieven gaat luisteren of zich gaat bemoeien met de vernietiging van Libanon door Hezbollah en zijn meesters in Iran. Ze zijn ook pijnlijk naïef als ze geloven dat iemand in de internationale gemeenschap zich bekommert om de aanvallen en bedreigingen tegen Libanese journalisten en activisten die Hezbollah bekritiseren of oproepen tot het beëindigen van de Iraanse bezetting van Libanon.

De internationale gemeenschap heeft dringender kwesties aan haar hoofd: Israël. Eerder deze maand heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vijf pro-Palestijnse en anti-Israëlische resoluties goedgekeurd.

De Libanezen die hun geliefden of hun huizen in de havenexplosie hebben verloren, konden zich niet om Israël bekommeren.

Dergelijke resoluties zijn in feite schadelijk voor de Libanezen, omdat ze de aandacht van de wereld alleen op Israël gericht houden. De VN gaat de families van de slachtoffers van de Libanon-explosie geen hulp of antwoorden bieden, omdat de leden van de VN dag en nacht bezig zijn met het aannemen van resoluties tegen Israël. De enige stap die de Libanezen nog moeten zetten is in opstand komen tegen de terroristische organisatie die van hun land een militaire en politieke basis heeft gemaakt voor de mullahs in Teheran.

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist uit Jeruzalem, is een Shillman Journalism Fellow van het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H.W. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Hezbollah's Great Diversion