www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het antwoord

()

Door Hal Lindsey - 10 juni 2020

Zoals de meeste mensen was ik ontzet toen ik een video zag van George Floyd met zijn gezicht naar beneden op de stoep, de knie van een politieagent in zijn nek. Ik kon niet geloven dat de agenten zijn handen achter zijn rug hadden geboeid, zijn borstkas vernauwd zodat elke ademhaling een worsteling was, en de knie in zijn nek die de bloedstroom naar zijn hersenen beperkte. Ik was tegelijkertijd woedend en vervuld van verdriet toen ik hem beleefd hoorde pleiten voor zijn leven. "Ik kan niet ademen. Alsjeblieft, agent."

En ik zag de agent met zijn hand in zijn zak, bijna nonchalant bezig de man onder zijn knie te vermoorden. Ik hoorde de toeschouwers smeken om George op te laten staan, en nadat hij flauwviel, vroegen zij hem om van hem af te komen en zijn pols op te nemen. Ik weet dat de wet de agenten als "onschuldig" beschouwt totdat hun schuld in een rechtbank is bewezen. Maar als ik de aanklager was, zou ik het wetboek naar hen toegooien.

De vonk van verontwaardiging uit de video begon een vuur van raciale onrust die niet alleen de Verenigde Staten, maar de hele wereld overspoelde. In de afgelopen week zijn er massale protesten gehouden in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zuid-Korea, Hongkong, Israël, Italië, Spanje, Australië, Nieuw-Zeeland, Brazilië en elders.

Hoe moeten de volgelingen van Jezus reageren op een wereld die maandenlang door een ziekte zat opgesloten, en nu in een stortvloed van geweld en beschuldigingen wordt verscheurd? We moeten ons met de cultuur bezighouden, maar we moeten het op Gods manier doen. Een ander politiek programma voorstellen zal niet genoeg zijn. Het schreeuwen van "racistisch" op de sociale media zal niets verhelpen. Geld gooien naar problemen, zal ze niet oplossen. Onderwijs alleen is niet het antwoord.

Gods manier betekent in de cultuur één persoon tegelijk aanpakken - één ziel tegelijk met liefde en zorg, niet met sarcasme of verontwaardiging. We moeten het Evangelie van Jezus met duidelijkheid en passie presenteren. Dit zijn moeilijke en gevaarlijke tijden, maar in deze tijden geeft God ons een kans om mensen te bereiken zoals misschien nog nooit eerder.

Jezus is het antwoord. Tijden van woede en strijd veranderen daar niets aan. In feite maakt de duisternis het licht duidelijker. Eind jaren '60 en begin jaren '70 maakte Amerika soortgelijke omwentelingen mee. Toen gebeurde er iets verbazingwekkends. Stemmen werden gedempd en het gezond verstand kwam op de voorgrond. Die dingen maakten vooruitgang mogelijk in de richting van rechtvaardigheid en een rechtvaardiger samenleving, terwijl tegelijkertijd de eenheid en de vastberadenheid van de natie werd versterkt.

Het gebeurde omdat God opwekking naar Zijn kerken stuurde en een geestelijk ontwaken in de samenleving. De boodschap van Billy Graham en andere evangelisten van die dag leek plotseling te resoneren. Campus Crusade for Christ bracht het woord naar onze universiteiten. De Jezus-beweging waaide door de jongeren van de natie. God gebruikte zelfs mensen zoals ik, om de wonderbaarlijke juistheid van de Bijbelse profetie uit te leggen.

Opnieuw hebben we wanhopig behoefte aan opwekking in de Kerk en aan een ontwaking over het hele land. En we hebben het niet alleen nodig voor Amerika, maar voor de hele wereld. De problemen gaan veel dieper dan de politiek. We hebben een ander hart nodig. Jij en ik kunnen de mensen geen nieuw hart geven, maar we kennen iemand die dat wel kan.

Binnenkort zal Jezus zijn ambassadeurs uit deze wereld halen. Maar nu we hier nog zijn, hebben we werk te doen.

Nadat Hij was opgestaan en vlak voordat Hij opsteeg naar de hemel, gaf Jezus ons onze marsorders totdat Hij komt. In Mattheüs 28:1920 zei Jezus: "Ga en maak alle volken tot mijn discipelen, doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leer ze alles wat ik je bevolen heb om te respecteren; en zie, ik ben altijd bij je, zelfs tot het einde van de tijd".

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey