www.wimjongman.nl

(homepagina)


Harpazo eindelijk afgebeeld in de lucht? Het Klimaat-moment is er bijna!

Jeff - 31 december 2020

De video is in te stellen op Nederlandse ondertiteling.

Gelukkig Nieuwjaarsavond, broers en -zussen! Het zijn Gary en Jeff die naar u toekomen met gedachten over de tekenen in de hemel die betrekking hebben op Openbaring 12 en wat uiteindelijk een levendig beeld zou kunnen zijn van vers 5 - de opname van het mannelijke kind in de hemel. We bespreken ook hoe de geschiedenis van de Kerk nauw samenvalt met de Exodus en de woestijn die de Israëlieten doorkruisen voordat ze het Beloofde Land konden binnengaan. Op basis hiervan weten we dat Jezus voor de deur staat, en zelfs vanuit een tijdsperspectief staan we op het punt om de spreekwoordelijke Jordaan over te steken. Jeff sluit het af met een belangrijke discussie over de gedeeltelijke-opname-theorie en wat de Apostel Paulus over dit onderwerp zei in 1 Thessalonica.

Overgenomen uit het artikel van Thomas R. Edgar met als titel "De betekenis van 'Slaap' in 1 Tessalonicenzen 5:10," Journal of the Evangelical Theological Society, 22/4 (december 1979), 345-349:

IV. DE TOEPASSING OP 1 THESSALONICENZEN 5:10

De volgende argumenten geven aan dat de meerderheidsopinie van de betekenis van katheudö in 1 Thess 5:10 bijna zeker verkeerd is, en dat Hogg en Vine gelijk hebben:

(1) Het bijbelse gebruik van katheudö, met name in het NT, is zeker voorstander van een andere interpretatie dan de fysieke dood.

(2) Het werkwoord grêgoreô, dat in het vers wordt gecontrasteerd met katheudö, wordt elders niet gebruikt om fysiek leven weer te geven. Waarom zou je er hier dan een ongehoorde betekenis aan opdringen?

(3) Het werkwoord katheudö is in de direct voorafgaande verzen (w 6, 7) gebruikt zonder de betekenis van de dood. In ν 6 verwijst het naar een gebrek aan waakzaamheid, en in ν 7 betekent het ofwel hetzelfde of verwijst het naar de fysieke slaap. Waarom zouden we de betekenis in de directe context veranderen?

(4) De hele context (5:1-10) betreft de waakzaamheid. Waarom veranderen om het idee van lichamelijk leven of sterven, dat in 4:13-18 voldoende aan bod kwam, te kunnen opnemen?

(5) Ondanks de bezwaren van sommigen dat het afschuwelijk is om te denken dat 5:10 zou kunnen betekenen dat gelovigen bij de Heer zullen zijn of ze nu waakzaam zijn of niet, dit is precies de leer van de NT. Een dergelijke interpretatie is in harmonie met de Schrift. De bezwaren zijn niet geldig en zijn gebaseerd op een foutieve eschatologie of een verkeerd begrip van de gebeurtenis die in dit vers wordt beschreven. Er zijn geen geldige bezwaren tegen de opvatting dat katheudö in 5:10 verwijst naar een gebrek aan waakzaamheid.

(6) Het vers stelt niet dat het weinig verschil maakt of we waakzaam zijn of niet, maar na de aansporing om waakzaam te zijn in de voorgaande verzen sluit Paulus af met een verklaring van de zekerheid van onze hoop. Deze hoop hangt af van de dood van Christus, niet van onze waakzaamheid. 1 Tessalonicenzen 5:10, correct geïnterpreteerd, betekent "Hij die voor ons gestorven is, of we nu waken of niet waken, we zullen samen met Hem leven". Dit vers is in strijd met een concept als een gedeeltelijke opname. Het drukt eerder de 'gezegende hoop' uit dat alle gelovigen, geestelijk of niet, zullen worden ingehaald om de Heer te ontmoeten als hij voor zijn Gemeente komt. Of we nu juist leven of niet, we zullen bij Hem zijn. Gelovigen worden aangespoord om te waken, maar, waakzaam of niet, Paulus verzekert de christenen dat hun hoop zeker is.

Aanvullend commentaar van Jeff:

De Griekse term katheudö, in onze Engelse versies vaak vertaald als "slaap", is niet te verwarren met koimaö (dat ook vertaald wordt als "slaap"). Hoewel ze worden vertaald als hetzelfde Engelse woord en beide worden gebruikt als spraakfiguren, hebben deze twee termen verschillende betekenissen. Bovendien bepaalt de context het afzonderlijke gebruik en het doel van elke term - zoals bij alle bijbelse interpretaties het geval is.

Paulus gebruikt koimaö uitsluitend in de context van 1 Thess. 4:13-18 om te verwijzen naar gelovigen in Christus die fysiek zijn gestorven. En hij gebruikt katheudö in de context van 1 Thess. 5:1-11 om te verwijzen naar gelovigen in Christus die lichamelijk levend maar geestelijk dood zijn. In beide contexten zijn de "koimaö christen" en de "katheudö christen" elk een broer en een zus binnen hetzelfde Lichaam dat aan Christus toebehoort.

Daarom geeft deze consistentie in het gebruik tussen de hoofdstukken 4 en 5 aan dat er niet zoiets bestaat als een "gedeeltelijke opname". Of het nu onzorgvuldig wordt overgebracht of openlijk wordt gezegd, het geloof dat onwillige, wereldse leden van het Lichaam van Christus op de een of andere manier de Opname missen, ondermijnt het evangelie zelf grondig. Zoals Thomas Edgar benadrukt in zijn krant, 1 Thess. 5:10 is glashelder: Als de Heer zelf uit de hemel neerdaalt met een luide stem om de koimaö (fysiek dood) op te wekken, zal Hij niet alleen harpazo (opname) levende gelovigen die voor Hem waken, maar Hij zal ook de katheudö (geestelijk slapende) gelovigen opnemen. Deze met bloed gekochte, katheudö-christenen zullen worden bepaald bij dezelfde (pre-Trib) redding als hun waakzame broeders (1 Thess. 5:9); zij zullen echter enige mate van verlies en/of spijt ervaren dat zij tijdelijk in slaap zijn gesust door de verleidelijke en bedwelmende mantra van de kinderen van de duisternis, "vrede en veiligheid" (vgl. 1 Thess. 5:3).

Maar toch, broeders en zusters in Christus, zeg gewoon "nee" tegen de katheudö-mentaliteit. Kies voor grégoreó (waakzaamheid) tot de bazuin klinkt!

Bron: Harpazo Finally Pictured in the Sky? The CLIMACTIC MOMENT Is Almost Here! - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates