www.wimjongman.nl

(homepagina)

Transhumanisme: Expert legt de 'Great Reset'-agenda van de liberale miljardair-elite bloot

Dit akelige onwerkelijke nachtmerriescenario is niet langer het onderdeel van sciencefiction, zei Dr. Miklos Lukacs de Pereny tijdens een recente top over COVID-19.

( )

10 november 2020 - LifeSiteNews

De COVID-19 pandemie werd gefabriceerd door de elites van de wereld als onderdeel van een plan om het "transhumanisme" wereldwijd te bevorderen - letterlijk, de fusie van de mens met de technologie in een poging om de menselijke natuur zelf te veranderen en een bovenmenselijk wezen en een "aards paradijs" te creëren, zei een Peruaanse academicus en expert op het gebied van technologie.

Dit akelige onwerkelijke nachtmerriescenario is niet langer science fiction, maar een integraal onderdeel van de voorgestelde post-pandemische "Grote Reset", zei Dr. Miklos Lukacs de Pereny tijdens een recente top over COVID-19.

Voor zover de uitvoering van de transhumanistische agenda mogelijk is, vereist dit de concentratie van de politieke en economische macht in de handen van een mondiale elite en de afhankelijkheid van de mensen van de staat, aldus Lukacs.

Dat is precies het doel van de Great Reset, gepromoot door de Duitse econoom Klaus Schwab, CEO en oprichter van het World Economic Forum, samen met miljardair "filantropen" als George Soros en Bill Gates en andere eigenaren, managers en aandeelhouders van Big Tech, Big Pharma en Big Finance die elkaar ontmoeten op de WEF retraites in Davos, Zwitserland, zo betoogde Lukacs.

Transhumanisme is verre van een goedaardige doctrine. Het is eerder in volledige vijandschap met het christendom, wees Lukacs tijdens de virtuele in Truth Over Fear Summit georganiseerd door de in Californië gevestigde katholieke schrijver en omroeper Patrick Coffin.

Transhumanisten nemen wetenschap als hun religie en geloven in een filosofie van "absoluut relativisme" die beweert dat individuen de werkelijkheid naar believen kunnen veranderen, en zij proberen "de mens te relativeren" en "te veranderen in een stopverf die naar onze smaak en ons verlangen kan worden veranderd of gevormd, door de grenzen die de natuur of God aan ons heeft gesteld te verwerpen."

Het transhumanisme vereist dus "de vernietiging van de Joods-Christelijke moraal, die gebaseerd is op absolute principes en waarden."

Degenen die alarm slaan over de Grote Reset zien vaak de cruciale rol van technologie over het hoofd in de plannen van de metakapitalisten, zo betoogde Lukacs, die gepromoveerd is in het management van het Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) aan de Universiteit van Manchester.

De COVID-19 pandemie is "slechts een nieuw social engineering project dat bewust werd gepland en uitgevoerd door het roofzuchtige metakapitalisme om het uiteindelijke doel te bereiken: het herdefiniëren en herconfiguratie van de menselijke aard en conditie," betoogde hij in een presentatie in het Spaans.

"Ik ben er vast van overtuigd dat deze pandemie gefabriceerd is en dat het doel ervan niets anders is dan het in werking zetten, zoals ze zeggen, of het uitvoeren van de Grote Reset, die de deur zal openen naar de vooruitgang van de transhumanistische agenda," zei hij.

Inderdaad, WEF-leider Schwab heeft de Grote Reset gepromoot als een manier om "de Vierde Industriële Revolutie in te zetten", een term die hij bedacht heeft, en die, zo verklaarde hij in januari 2016, "de essentie van onze menselijke ervaring zal beïnvloeden".

Schwab beschreef de Vierde Industriële Revolutie toen als "een samensmelting van technologieën die de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische sferen doet vervagen", zei Lukacs.

Die technologieën omvatten genetische manipulatie zoals CRISPR genetische manipulatie, kunstmatige intelligentie (A.I.), robotica, het internet van de dingen (IoT), 3D-printing en quantumcomputing.

"De Vierde Industriële Revolutie is niets anders dan de implementatie van het transhumanisme op mondiaal niveau", benadrukte Lukacs.

Wat is transhumanisme?

Transhumanisme als politieke ideologie en culturele beweging werd in 1998 gedefinieerd door de Zweedse econoom Nick Bostrom, toen nog professor in Oxford, en David Pearce, een Britse filosoof, die dat jaar de World Transhumanist Association oprichtte.

Meer recentelijk heeft Yuval Noah Harari, de Israëlische historicus en auteur van Homo Deus, die als een "groot visionair" wordt beschouwd, het transhumanisme gepromoot.

Transhumanisten stellen voor om technologie te gebruiken om de menselijke natuur te veranderen om mensen te produceren met een "super lange levensduur, super intelligentie, en super welzijn," zei Lukacs.

Zij verwerpen het christelijke geloof als de absolute waarheid en dat God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, en zien absolute waarden als "een rem op hun pretenties van transhumanistisch en globalistisch progressivisme".

Daarom is de "goedkeuring van abortus" de sleutel om te begrijpen "waarom we ons volledig in deze transhumanistische agenda begeven van de Vierde Industriële Revolutie," zei Lukacs.

Toen abortus werd goedgekeurd, stortten de "politieke, economische orde en morele waarden" waarop de Westerse beschaving is gebaseerd, ineen.

"Abortus betekent niets anders dan de overgang van de mens van een subject met rechten naar een object van commercialisering en een object voor experimenteren," zei hij.

"Het leven houdt op een inherente waarde te hebben, een inherente waardigheid. Het wordt een object van consumptie, een object van productie," en dit sluit perfect aan bij het doel van de transhumanisten "om te experimenteren met de mens".

Transhumanisme is "een strijd tegen die stellingen van absolute waarden," zei Lukacs, "en wat het belichaamt in progressivisme is absoluut relativisme."

Het bewijs dat 'absoluut relativisme' in de Westerse wereld gevangen is gehouden, is de snelle en wijdverspreide opkomst van het transgenderisme.

Lukacs constateerde ook gevallen van trans-speciësisme, trans-ageïsme, trans-ableïsme en trans-racïsme.

Voorbeelden van deze pogingen om de realiteit naar believen te hervormen zijn de Amerikaanse Lizard Man, de Canadese man die leeft als zesjarige, de Britse vrouw die zichzelf verblindde omdat ze gehandicapt wilde worden, en de Duitse vrouw die zichzelf met melatonine inspoot om haar huid donkerder te maken en als zwart te identificeren.

Dit zijn "beginstaten van transhumanisme, een soort van wennen, vooral voor de nieuwe generaties, om deze diversiteit te accepteren," zei Lukacs.

Niet langer science fiction maar realiteit

Terwijl veel transhumanistische voorstellen geworteld zijn in de sciencefiction, wees Lukacs erop dat ze nu de technologie hebben om te proberen hun krankzinnige aspiraties te realiseren.

Transhumanisten stellen voor om de levensduur te verlengen door gebruik te maken van CRISPR genetische manipulatie, die is gebruikt om de levensduur van muizen te verdrievoudigen. Met behulp van deze techniek op mensen is het dus denkbaar dat mensen tot de leeftijd van 200 of 300 jaar oud kunnen worden, zei hij.

Ze stellen voor om de menselijke intelligentie te verhogen door chips te planten in mensen, "die een grotere verwerkingscapaciteit hebben" dan de menselijke hersenen.

Een voorbeeld is Elon Musks NeuraLink, dat is een "interface die wordt toegepast op de hersenschors" en die volgens Musk mensen met Alzheimer of epilepsie zal helpen, maar waarover Lukacs speculeert, het zou "de deur kunnen openen" voor "neuro-hackers".

Er is ook de "posthumanistische" school van transhumanisme, waarvan de econoom Bostrom een voorstander is.

Bostrom stelt voor dat "op een bepaald moment het niet eens nodig zal zijn om een fysiek lichaam te hebben, maar dat we een set van informatie zullen zijn, dat we in staat zullen zijn om onze gedachten te uploaden naar de Cloud, dat we in staat zullen zijn om een grote collectieve intelligentie te vormen met andere mensen," zei Lukac.

Wat betreft de "belofte van super welzijn", zei filosoof Pearce dat het "het hedonistische imperatief" was om "ons genetisch te modificeren, om te streven naar superwelzijn".

"Wat Pearce zegt is dat we door middel van genetische modificatie deugdzame mensen zullen zijn," en "we de pijn en het lijden moeten vergeten, we moeten ons ontdoen van die genen die ons agressief, gewelddadig en jaloers maken, die ons dwingen om te vechten en elkaar te doden," zei Lukacs.

"Als je al deze dingen in balans brengt, realiseer je je dat je letterlijk de vernietiging van mensen, van Homo sapiens, en hun bekering tot Homo deus ziet."

Maar net zoals met de Grote Reset, de elites "verdraaien" de taal en verhullen hun transhumanistische agenda achter vage goedaardige zinnen, zo wordt Schwabs Vierde Industriële Revolutie "aan ons verkocht als een idee dat ons niet noodzakelijkerwijs zal beïnvloeden," of dat het de vooruitgang is die de mensheid ten goede zal komen, zei hij.

Echter, net zoals gewone mensen zullen lijden in de Grote Reset onder "de architectuur van de onderdrukking", zoals Edward Snowden het formuleerde, zo zullen zij de last dragen van het experimenteren door de transhumanisten.

"Het is erg verontrustend, want voor het bereiken van dat soort dromen, zullen er zeker veel, veel fouten gemaakt worden. ... De last zal worden gedragen door de mensen die hierdoor worden getroffen in hun gezondheid, in hun leven, in hun economische situatie en in hun psychologische of mentale toestand," zei Lukacs.

"Het is een zeer, zeer kostbaar experiment. En [de elites] zullen hier geen enkele verantwoordelijkheid voor dragen, geloof me," zei hij tegen Coffin.

"Voor hen is het prachtig. Voor de rest is dit gewoon akelig onwerkelijk."

Trump is een wegversperring voor de plannen van de global-elite

Lukacs beweerde ook dat de wereldwijde elites een onverwachte wegversperring tegenkwamen voor hun plannen in de Amerikaanse president Donald Trump.

"Eigenlijk is de structuur van de macht niet zo gecompliceerd," vertelde hij aan Coffin in een online vraag- en antwoordsessie.

Aan de top staan de "meta-kapitalisten" of "kapitalisten die zoveel financiële armslag hebben dat ze verder kunnen spelen dan de regels van het kapitalisme; eigenlijk maken ze de regels van het kapitalisme of maken ze een nieuwe versie van de regels," zei hij.

"En je hebt die kerels van de Big Tech, Big Pharma, Big Finance, Big Construction, alles wat groots is, de grote transnationale bedrijfswereld. Dat zijn de miljardairs die door hun filantropieën, hun miljardair-beloften en al dit soort dingen, het geld naar beneden sturen naar alle politici, die in principe gehuurde politici zijn, zij huren hen, zij runnen de wereld voor hen," zei hij.

"Het is echt de privatisering van de macht door middel van filantropie," voegde Lukacs eraan toe.

"En dan natuurlijk, heb je nog een laag van middelste grond of middelste niveau instellingen, NGO's, universiteiten, stichtingen, en dan ga je naar de lokale overheid. Het is een ... piramidale structuur."

Maar Trump is een belangrijke publieke figuur die blijkbaar niet kan worden ingehuurd.

"Het is zo duidelijk dat in de Verenigde Staten op dit moment, vanaf zo'n vier, vijf maanden geleden, een staatsgreep in de maak is. Zo simpel is het. Ik heb er geen probleem mee om het openlijk te zeggen," vertelde Lukacs aan Coffin.

"Dat is de situatie. Ze hebben geprobeerd een democratisch gekozen president te verdringen omdat ze wanhopig zijn. China maakt nog steeds vorderingen. En... hun partners in het Westen, ze halen het gewoon niet. Dus, ze zijn een beetje wanhopig. Maar China gaat niet zitten wachten.

Voor meer informatie over Truth Over Fear Summit, ga hierheen.

Bron: Transhumanism: Expert exposes liberal billionaire elitists’ ‘Great Reset’ agenda | News | Lifesitenews