www.wimjongman.nl

(homepagina)()

Laatste dagen zijn gevaarlijk

Door Gary Stearman - 18 februari 2020

Jaren geleden merkte ik iets op in Paulus' Tweede Brief aan Timotheus. Het had grote impact op mij en tot op de dag van vandaag stuurt het mijn gedachten aan over de Bijbelse profetie. In het derde hoofdstuk staat een intrigerende uitspraak: "Weet dit, dat in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen komen." Waarschijnlijk hebben de meest serieuze christenen deze waarschuwing opgemerkt en zijn ze vervolgens doorgegaan met het lezen van de lange lijst van karaktertekortkomingen die dan volgen:

"Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen." (II Tim. 3:2-7).

Deze beschrijving van de maatschappelijke tekortkomingen van de laatste tijd klinkt verrassend bekend in de oren bij degenen onder ons die de dagelijkse mediaparade observeren. Toen ik dit las, kwam het bij mij op dat ik een meer diepgaande studie moest doen naar wat de term "gevaarlijke tijden" werkelijk betekende. Toen ik het opzocht, kwam ik erachter dat het woord "gevaarlijk" afkomstig was van het Griekse woord, chalepos.

Toen ik verder keek, ontdekte ik dat dit woord in het Nieuwe Testament slechts twee keer werd gebruikt, de andere keer is in Matteüs, hoofdstuk 8, waarin Jezus en zijn discipelen over het Meer van Galilea waren gevaren. Een windstorm was opgestaan en had hun zeilboot overspoeld, totdat Hij sprak en de wateren kalmeerde:

"De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn? En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren, Hem tegemoet; zij kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan." (Mt. 8:27,28).

Tot mijn verbazing ontdekte ik dat het Griekse woord chalepos werd gebruikt in de zinsnede "zeer gevaarlijk".

En gevaarlijk waren ze ... zo sterk dat in dit gebied van het strand en zijn kliffen, niemand erdoorheen kon. Hun kracht kwam uit een duivelse bezetenheid.

Ik werd onmiddellijk getroffen door de gedachte dat toen Paulus die profetische woorden aan Timoteüs schreef, zijn uitputtende beschrijving van waaruit de hedendaagse mensheid was opgebouwd rond het idee van waanzin ... woedende krankzinnigheid die door duistere krachten werd bekrachtigd! Plotseling was ik diep onder de indruk van de ware bedoeling van Paulus: om Timoteüs - en ons, in de eenentwintigste eeuw - te laten zien dat de dagen voor de terugkeer van Christus gekenmerkt zouden worden door een groeiende sociale waanzin.

En niet alleen dat; het zou een krankzinnigheid zijn, gedreven door dezelfde duistere krachten die Jezus en zijn discipelen op die dag zo lang geleden aan de oevers van Galilea tegenkwamen.

Toen deze verbinding me zo lang geleden trof, begon ik aan wat ik de Chalepos-wake noemde!

Altijd met de woorden van Paulus in het achterhoofd, merkte ik sociale veranderingen en ontwikkelingen op die gedreven werden door een woedende waanzin van het soort dat de aanwezigheid van duistere krachten suggereerde, die achter de schermen werken om onze beschaafde samenleving te versnipperen:

"Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten." (Ef 6,12).

De Chalepos-wake is nog steeds aan de gang, en ik ben van plan om er in de toekomst mee door te gaan, net zoals ik dat al vele jaren doe. Het goede nieuws? Het staat iets verderop in de brief van Paulus:

"Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was." (II Tim. 3:9).

Bron: Perilous Times Shall Come!