www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gevaarlijke dagen

Door Daymond Duck - 19 juli 2020

()

Weet u dat ik jarenlang op de Democraten heb gestemd, maar ik was een bijbelgelovige, en de tijd kwam dat ik concludeerde dat de Partij was veranderd en mij had verlaten.

Ik begon met me te registreren als Onafhankelijk, maar kon geen 'split ticket' stemmen bij de nominatie van verkiezingen in de staat waar ik woon, dus ik registreerde me als Republikein.

God is geen Republikein of Democraat, en ik wil niet politiek zijn, maar er zijn grote Bijbelse verschillen tussen de twee kandidaten in de komende verkiezingen.

Sommigen zullen nu zeggen dat ik politiek ben, en daar maak ik me zorgen over; maar in mijn ogen gaat het er bij de volgende verkiezingen om dat we ons verzetten tegen óf steun geven aan wat de Bijbel over veel zaken zegt.

Ik geloof dat de verkiezing van de ene kandidaat zal betekenen dat God bereid is om de VS zichzelf te laten vernietigen, en dat de verkiezing van de andere kandidaat zal betekenen dat God niet bereid is om de VS zichzelf te laten vernietigen, althans voor het moment.

God heeft de controle, en Trump zal ofwel herkozen ofwel verwijderd worden.

Als Trump wordt herkozen, zullen de Deep State en hun volgelingen blijven proberen hem uit zijn ambt te verwijderen, omdat ze de VS in de Nieuwe Wereldorde willen laten opnemen.

Als Trump wordt verwijderd, lijken de vervanger van Trump en degenen die achter hem staan, klaar te zijn om de Amerikaanse soevereiniteit aan de Nieuwe Wereldorde over te geven, en dat zou snel kunnen gebeuren.

Er is een tweede kwestie, en dat is misschien wel het gevaarlijkst van de twee.

God gaf het hele Beloofde Land aan Israël en waarschuwde de naties dat Hij zal zijn tegen degenen die het verdelen (Gen. 17:8; Joël 3:2; Zach. 12:3).

Biden steunt duidelijk de tweestatenoplossing (het verdelen van Israël).

Trump is duidelijk de meest pro-Israëlische president in de geschiedenis van de herstelde natie.

Trump is duidelijk bereid om de Israëlische annexatie van ongeveer 30% van Judea en Samaria te steunen.

Het probleem is dat God heel Judea en Samaria aan Israël heeft gegeven en meer (niet ongeveer 30%), en God zal niet toestaan dat Trump, de V.S., Netanyahu of wie dan ook, de rest gedeeltelijk of geheel weggeeft en er mee wegkomt.

Dit zijn gevaarlijke dagen, ongeacht wie God besluit om over de VS te stellen.

De Opname is de hoop van hen die Jezus hebben aanvaard; en hopelijk is die dichtbij, maar de Opname zou ook datgene kunnen zijn wat de V.S. ten val brengt bij hen die achterblijven.

Hier zijn nog negen extra redenen waarom dit gevaarlijke dagen zijn:

Eén, profetie-leraren hebben lang gewaarschuwd dat de goedkeuring van het homohuwelijk geen einde zal maken aan de eisen van de LGBQT gemeenschap.

De Schrift leert dat God deze mensen zal overleveren aan een verwerpelijk denken, en er zal geen einde komen aan deze perversie tot de Tweede Komst van Jezus.

Op 29 juni 2020 tekende burgemeester van Somerville, Massachusetts een wetsvoorstel om poly-amoureuze relaties te legaliseren (open relaties tussen mensen die meerdere geliefden tegelijk hebben; een persoon van het ene geslacht die met meerdere partners van een ander geslacht tegelijk leeft; een verdraaid beeld van de relatie tussen Jezus en de Kerk).

Twee, wetteloosheid (een kenmerk van de Antichrist) is in de grote steden van de V.S., vooral in die van de liberaal-Democraten, in opmars.

Een groot gebied van Minneapolis ziet eruit als oorlogsgebied (ongeveer 1500 vernietigde bedrijven; de gouverneur van Minnesota vroeg Trump om het uit te roepen tot een groot rampgebied en 500 miljoen dollar te betalen voor de schade; Trump weigerde).

De gouverneur van Georgië riep de noodtoestand uit en zette 1000 nationale gardetroepen in om het monument in Stone Mountain te beschermen.

De gouverneur van Utah riep de noodtoestand uit toen de dood van een man daar gerechtvaardigd werd verklaard.

Het echtpaar in St. Louis, Missouri, dat eind juni wapens gebruikte om hun leven en huis te verdedigen, toen demonstranten van Black Lives Matter (een door George Soros gefinancierde fondsenwervingsgroep van de Democratische Partij) en anderen inbraken in hun gesloten gemeenschap en dreigden hen te doden, hun bezittingen te stelen en hun huis te verbranden. Hun huis is daarna door de politie overvallen, en hun wapens zijn in beslag genomen.

Rapporten zeggen dat het paar uit St. Louis legaal in het bezit was van hun geweren, en dat ze een grondwettelijk recht hebben om hun leven en eigendommen te verdedigen. Maar hun huis is overvallen, hun geweren zijn in beslag genomen, en ze worden onderzocht.

Aan de andere kant, de pistolen-dragende menigte die illegaal inbrak in de gesloten buurt en het paar dreigde te terroriseren, worden vreedzame demonstranten genoemd, ze worden niet onderzocht, en hun wapens zijn niet in beslag genomen.

Op 6 juli 2020 werd gemeld dat tussen 15 juni 2020 (toen honderden politieagenten werden overgeplaatst) en 2 juli 2020 de schietpartijen in New York City sterk toenamen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Zwarte burgers worden afgeslacht, en het enige wat ik weet dat burgemeester de Blasio op dit moment heeft gedaan is het schilderen van de woorden "Black Lives Matter" op de straat voor de Trump Tower (maar absoluut niets zal doen om het leven van zwarte mensen te verbeteren).

Drie, ondanks de islamitische dreiging, geloven veel Joden dat ze in Israël veiliger zullen zijn dan in de VS en andere landen waar ze wonen.

Israël verwacht ongeveer 90.000 immigranten in de komende 18 maanden en meer dan 250.000 in de komende 3-5 jaar (misschien wel meer dan ze kunnen opnemen).

De immigranten worden gedreven door de Heilige Geest, en dit is een letterlijke vervulling van de bijbelse profetie aan het einde van de eeuw (Jer. 31:10; Ezech. 11:17-20).

Vier, op 6 juli 2020 meldde President Trump aan de VN dat de VS zich met ingang van 6 juli 2021 terugtrekt uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Als President Trump niet wordt herkozen, kan zijn vervanger de beslissing van Trump herroepen.

Maar dit is één van de redenen waarom de globalisten en de Democraten Trump uit zijn functie willen.

Zij zijn begonnen met de bouw van hun één-wereldregering, en zij willen dat elke natie, met inbegrip van de V.S. en Israël, hun soevereiniteit zal opgeven.

De terugtrekking van Trump uit de WHO kan een groot probleem zijn.

De WHO probeert de naties de bevoegdheid te geven om iedereen op aarde te dwingen om te worden genummerd, getatoeëerd, gevaccineerd en getraceerd.

Bill Gates is hun grootste bijdrager, en ze laten hem vertellen wat te doen.

Vijf, verschillende bedrijven hebben gemeld dat ze verwachten te beginnen met het vaccineren van mensen tegen het Coronavirus in eind december 2020 of begin januari 2021.

Ware Christenen zullen niet worden geconfronteerd met het nemen van het merkteken van het Beest, maar sommige, of al deze vaccins, kunnen cellijnen hebben die afkomstig zijn van geaborteerde baby's.

Het vaccin van Bill Gates zal vergezeld gaan van een tatoeage, en hij wil mensen dwingen om het te nemen onder de dreiging dat ze anders niet mogen werken, kopen of verkopen als ze weigeren.

Dit is het punt: Dit is een duidelijke indicatie dat deze generatie de Opname en de Verdrukking Periode nadert.

Zes, op 6 juli 2020 werd gemeld dat de staat Rhode Island een Israëlisch bedrijf in dienst heeft genomen om burgers te identificeren die besmet zijn en/of dat dreigen te worden met het Coronavirus.

Degenen die zijn geïdentificeerd kunnen worden opgespoord en gedwongen om te worden behandeld en/of te worden opgesloten.

Zeven, begin juli heeft de gouverneur van Californië het zingen in kerken tijdelijk verboden en heeft hij het aantal aanwezigen voor de eredienst binnenshuis beperkt tot 25% van de capaciteit van het gebouw of tot een maximum van 100 aanwezigen, afhankelijk van welk getal het kleinst is.

Rond die tijd kondigde de ACLJ aan dat het een rechtszaak voorbereidt tegen de staat Californië voor de ongrondwettelijke discriminatie van de kerk.

Acht, in 2014 besliste het Hooggerechtshof van de V.S. dat familiebedrijven die op godsdienstige gronden bezwaar maken, niet gedwongen kunnen worden om aan hun werknemers een anticonceptieve verzekering te verstrekken.

Begin juli 2020 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat religieuze liefdadigheidsgroepen niet kunnen worden gedwongen om hun werknemers een contraceptieve verzekering af te sluiten.

Op 8 juli 2020 beloofde Joe Biden deze twee beslissingen terug te draaien.

Negen, als gekozen lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, legde Ilhan Omar een eed af om de grondwet van de VS te verdedigen, maar ze roept openlijk op tot de ontmanteling van de politieke en economische systemen van Amerika.

Ze is een van de eersten die oproept tot de ontmanteling van de politie in Minneapolis, ze is anti-Israël, en een zeer invloedrijk en uitgesproken lid van de Democratische Partij.

Tien, sinds 9 juli 2020 zijn er 8 mysterieuze incidenten (explosies, branden, enz.) geweest in 14 dagen die tientallen mensen hebben gedood en verschillende belangrijke militaire en civiele doelen in Iran hebben vernietigd.

Daaraan gekoppeld is het feit dat Israël de afgelopen jaren meer dan 1000 Iraanse, Hezbollah en Syrische doelwitten in Syrië heeft getroffen.

De Iraanse leiders lijken hulpeloos om er iets aan te kunnen doen en sommige van de Mullahs eisen antwoorden.

Alleen God weet hoe lang dit nog zal aanslepen, maar vroeg of laat zal Iran gedwongen worden om te reageren.

God houdt van iedereen, en Hij betaalde de zondeschuld van iedereen die op Jezus zal vertrouwen, toen Hij zijn eniggeboren Zoon stuurde om aan het kruis te sterven (Johannes 3:16).

Dit zijn gevaarlijke dagen (gewapende terroristen zwerven door de straten en worden geprezen; eerlijke burgers worden ontwapend; de politie wordt belasterd; de aanwezigheid van de kerk wordt beperkt; sommige Christenen wordt verteld dat ze niet in de kerk kunnen zingen, etc.), en zoals ik de Bijbelse profetie begrijp, zal God binnenkort de hele hel loslaten op aarde.

De manier om dat te voorkomen is om je hoofd te buigen; de dood, begrafenis en opstanding van Jezus te erkennen; Jezus te vragen je zonden te vergeven; oprecht te beloven je zonden op te geven en voor Hem te leven; en Jezus te vragen in je hart te komen.

Profetie Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Bron: Dangerous Days :: By Daymond Duck - Rapture Ready