www.wimjongman.nl

(homepagina)

De gevaarlijke nieuwe alliantie van Iran-Qatar-Turkije-Hamas

door Khaled Abu Toameh - 28 september 2020

( )

De voortdurende toenadering van president Mahmoud Abbas tot de door Iran gesteunde Hamas brengt de betrekkingen van de Palestijnen met Egypte in gevaar. Abbas lijkt echter vastbesloten de Egyptische waarschuwingen te negeren en gaat met volle snelheid door om een alliantie te vormen met Hamas en zijn meesters in Iran, Qatar en Turkije.

De voortdurende toenadering van president Mahmoud Abbas tot de door Iran gesteunde Hamas brengt de betrekkingen van de Palestijnen met Egypte in gevaar. De Egyptische media hebben hun vernietigende aanvallen op de Palestijnse leiding in het algemeen hervat en ook op de islamistische beweging die sinds 2007 de Gazastrook regeert.

De Egyptische aanvallen kwamen aan de vooravond van een ontmoeting in Turkije tussen de leiders van de Fatah-factie van Abbas en Hamas. Tijdens de bijeenkomst onder auspiciën van de Turkse President Recep Tayyip Erdogan hebben de leiders van Hamas en Fatah gesproken over manieren om een einde te maken aan hun geschil en de langverwachte Palestijnse presidents- en parlementsverkiezingen te houden.

De Fatah-Hamas-bijeenkomst in Turkije vond plaats in het kader van het initiatief van Abbas om de Palestijnse nationale eenheid tot stand te brengen om zo de Israëlische en Amerikaanse plannen tegen de Palestijnen het hoofd te bieden."De verzoeningsinspanningen zijn ook bedoeld om normalisatieovereenkomsten tussen Israël en sommige Arabische staten te dwarsbomen.

De Egyptische aanvallen, die vooral gericht zijn op Hamas, zijn bedoeld om Abbas te waarschuwen tegen toetreding tot het extremistische kamp onder leiding van Iran, Qatar en Turkije. Bovendien zijn de aanvallen erop gericht om Abbas en de rest van de wereld eraan te herinneren dat Hamas, een uitloper is van de Moslimbroederschap, dat een echte bedreiging blijft vormen voor de nationale veiligheid van Egypte.

Abbas lijkt echter vastbesloten de Egyptische waarschuwingen te negeren en gaat op volle snelheid door om een alliantie te vormen met Hamas en zijn meesters in Iran, Qatar en Turkije.

Abbas heeft de betrekkingen van de Palestijnen met sommige Arabische landen al geschaad door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein te veroordelen voor het ondertekenen van vredesverdragen met Israël. Abbas en zijn hoge functionarissen hebben beide Golfstaten ervan beschuldigd "de Palestijnen in de rug te steken" en de Palestijnse zaak, Jeruzalem en de Al-Aqsa moskee te verraden door normalisatieovereenkomsten met Israël te ondertekenen.

Een teken van de groeiende kloof tussen de Palestijnen en de Arabische wereld verscheen op 22 september, toen minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit, Riyad Malki, aankondigde dat de Palestijnen besloten hadden om tijdens de huidige zitting "afstand te doen" van hun recht om de Raad van de Arabische Liga voor te zitten, uit protest tegen het besluit van de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein om de betrekkingen met Israël te normaliseren. "Gezien het besluit werd genomen in Washington, om zich te haasten [na normalisatie], heeft het geen zin om nog meer moeite te doen om [de Arabieren] te keren tegen een normalisatie, vooral omdat zij niet de besluitvormers zijn," legde Malki uit.

De beslissing markeert het begin van een scheidingsproces tussen de Palestijnen en de Arabische wereld. De Palestijnse leiding boycot de Amerikaanse regering sinds december 2017, toen President Donald Trump aankondigde Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. De Palestijnen hebben ook hun banden met Israël opgeschort, met inbegrip van de coördinatie van de veiligheid.

De Palestijnen hebben bovendien de steun van verscheidene Arabische landen verloren vanwege hun herhaalde veroordelingen van Arabische regeringen en leiders die vrede met Israël willen sluiten.

Nu lijkt het erop dat de Palestijnen ook op weg zijn naar het ruïneren van hun betrekkingen met Egypte vanwege het besluit van Abbas om vrede te sluiten met Hamas en zich te verstaan met Iran, Turkije en Qatar.

Egyptische journalisten en schrijvers hebben zich aangesloten bij het koor van critici in de Arabische wereld, die de Palestijnse leiding beschuldigen van het ontbreken van een duidelijke strategie welke de belangen van de Palestijnen zou dienen. De journalisten en schrijvers hebben ook een vernietigende aanval op Hamas gelanceerd vanwege haar betrokkenheid bij terrorisme en voor het zich in de open armen werpen van Iran, Turkije en Qatar. Volgens de Egyptische schrijver Farouk Jweideh:

"De Palestijnse kwestie staat niet langer voorop in Arabische kwesties, en het is teruggetrokken in internationale fora en achter de schermen van de Verenigde Naties, en zelfs in de Arabische Liga... De Palestijnse kwestie was de eerste Arabische kwestie in alle situaties. Niemand weet nu Mahmoud Abbas' toekomst, omdat iedereen hem in de steek heeft gelaten."

Jweideh hield Palestijnse leiders verantwoordelijk voor de" neergang " van de Palestijnse kwestie, en in het bijzonder voor het conflict tussen Fatah en Hamas.

"Niemand weet hoe Mahmoud Abbas denkt en wat de overwegingen van Fatah, Hamas en de rest van de Palestijnse facties zijn... De verwarring en het uiteenvallen van de Arabische wereld hebben de leiders van Palestina in een historische impasse gebracht. Niemand staat nu achter de Palestijnse kwestie en het Palestijnse volk."

De Egyptische schrijver Abdel Mun'em Said beschuldigde Turkije, Iran, Qatar en Hamas van "het gebruik van de geschiedenis om de juiste politieke en strategische keuzes op te leggen om de staat van spanning, vijandigheid en conflict in de regio in stand te houden." Het doel van de vier partijen is om in de Arabische landen te infiltreren en materiële en politieke voordelen in de regio te verkrijgen.

De Egyptische presentator Basma Wahba merkte op dat Hamas een geschiedenis heeft van het ontsteken van conflicten in de regio, met de hulp van Qatar en Turkije. "We leefden in een grote illusie dat Hamas Israël wil bestrijden om Jeruzalem te bevrijden," zei Wahba.

"Het is tijd voor de mensen om de waarheid te weten over deze beweging en haar sabotagedoelen in deze regio. Met de steun van Qatar en Turkije heeft Hamas gewapende milities gekregen en speelt het een destructieve rol in de regio. Hamas is aanwezig en betrokken in elk Arabisch land. Erdogan heeft de Hamas-leiders gebruikt om zijn doelen in de regio te bereiken, en veel Hamas-leden hebben het Turkse burgerschap verworven."

In reactie op de hypocrisie en corruptie van Hamas merkte de Egyptische schrijver Hashem al-Fahkrani het volgende op:

"Degenen die geloven dat Hamas' eerste doel is om Israël te weerstaan, vergissen zich. Het eerste en enige doel is om geld te ontvangen. De slogan van Hamas is: loyaliteit aan iedereen die het meeste betaalt."

Al-Fakhrani verwees naar de geldsubsidies van Qatari die het afgelopen jaar aan Hamas zijn verstrekt. Hij voegde toe dat Hamas onder leiding van de terroristische organisatie van de Moslimbroederschap opereert:

Hamas, opgericht op 15 december 1987 onder de naam Islamic Resistance Movement, is een van de vleugels van de internationale organisatie van de Broederschap. Hamas streeft ernaar de doelen van de organisatie te bereiken zonder rekening te houden met andere overwegingen."

Al-Fakhrani wees erop dat Hamas een aantal Arabische landen heeft veroordeeld voor het normaliseren van hun betrekkingen met Israël, terwijl het voorbijgaat aan het feit dat de door Hamas ontvangen geldsubsidies met Israëlische toestemming aan de Gazastrook worden geleverd. "Qatar heeft Hamas sinds 2012 meer dan een miljard dollar ter beschikking gesteld", zei hij.

"Qatar heeft deze fondsen niet verstrekt uit humanitair oogpunt en om de inwoners van de Gazastrook te helpen. De Qatari's hebben dit gedaan om Hamas en zijn leiders te helpen en Qatar in staat te stellen een voet aan de grond te krijgen in de regio."

De Egyptische schrijver Mustafa Anbar hekelde Hamas aan als een "satanische beweging met een misleidende geschiedenis en een voortdurende steun voor terrorisme." Hij beschuldigde Hamas ervan de Turks-Qatari-agenda in de regio te dienen.

"Dag na dag worden de kwaadaardige doelen en bedoelingen van Hamas onthuld door middel van haar handelen in de Palestijnse kwestie om onwettige winsten te behalen ten koste van het Palestijnse volk... Dit is de agenda van Turkije en Qatar: ondersteuning van het terrorisme."

Een andere Egyptische schrijver, Isra'a Ahmed Fouad, schreef dat de echte doelen van Hamas aan het licht zijn gekomen: terwijl haar leiders zichzelf proberen te verrijken, werken zij aan het dienen van Turkse ambities in de regio. Merk op dat Hamas veel misdaden tegen Palestijnen in de Gazastrook heeft begaan en de nationale veiligheid van Egypte heeft bedreigd. Fouad zei:

De bomaanslag van Hamas op de Ibn Taymiyyah Moskee in de stad Rafah was een van de gruwelijkste van deze misdaden, omdat ze de moskee met raketwerpers vernietigden. Nadat Hamas de controle over de Gazastrook overnam, pleegden haar leden moorden, ontvoeringen en martelingen. De leden hebben ook veel misdaden begaan door giftig gas te lekken in de cellen van gevangenen."

Fouad citeerde een Palestijnse veiligheidsofficier die zei dat er "schandelijke daden" werden uitgevoerd in de tunnels die Hamas bouwde aan de grenzen van Gaza met Egypte en Israël.:

"Naast smokkel werden er ook andere immorele daden in de tunnels uitgevoerd, vooral tijdens het bewind van de verdreven President Mohamed Morsi... Iedereen die deze daden wilde onthullen werd gedood door Hamas. Hamas pompte giftig gas in de tunnels om degenen daarbinnen te doden, en dan het beweren dat Israël de tunnels had gebombardeerd."

De Egyptische krant Sout al-Omma beschuldigde Hamas ervan de Palestijnse zaak op te geven en zich aan te sluiten bij Qatar, dat miljarden dollars in hun schatkist stak om haar eigen agenda en doelen in de regio te dienen. De krant citeerde Egyptische MP Hammam al-Adli zeggende:

"[Hamas] neemt een extremistische ideologie aan en heeft een nauwe relatie met Qatar, wat een verdachte relatie is, die plaatsvindt in het kader van het ondersteunen van gewapende terroristische organisaties en het plannen van sabotage en terroristische operaties in sommige Arabische landen."

Hamas zo voegde hij toe, dient de agenda van Qatar in ruil voor de grote financiële middelen die Hamas van de Qatari's ontvangt.

Een ander Egyptisch parlementslid, Mohammed Salim, zei dat Hamas in de armen is gevallen van de terroristische Moslimbroederschap organisatie in Qatar. Hamas zo voegde hij eraan toe: "steunt hun kwaadaardige doelen en plannen in de regio, en de plannen om Egypte en sommige Arabische landen aan te zetten om hun veiligheid te destabiliseren."

Als deze beschuldigingen tegen Hamas door Israël waren gepubliceerd, zouden ze door velen in het Westen als "Israëlische propaganda" zijn verworpen. Deze beschuldigingen komen echter uit Egypte, het grootste Arabische land dat een gemeenschappelijke grens heeft met de door Hamas geregeerde Gazastrook. De Egyptenaren proberen een alarmklok te luiden richting Abbas en de rest van de wereld over de gevaren van de alliantie tussen Hamas, Iran, Turkije en Qatar, die een bedreiging vormt voor de veiligheid en stabiliteit in het Midden-Oosten.

De Palestijnse leiders en de internationale gemeenschap lijken echter duidelijk onverschillig te staan tegenover het dreigende gevaar van deze nieuwste as van het kwaad. Voor hen is het enige lot dat erger is dan de dood, de normalisering tussen de Arabieren en Israël. Abbas heeft opnieuw zijn hoop en die van zijn volk gevestigd op entiteiten die de Palestijnen hinderen en Israël willen vernietigen.

Khaled Abu Toameh, een bekroonde journalist uit Jeruzalem, is een journalist van Shillman Journalistiek aan het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H.W. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Dangerous New Iran-Qatar-Turkey-Hamas Alliance